Opprette et UML-sekvensdiagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sekvensdiagram som viser hvordan objekter samhandler over tid

Den loddrette dimensjonen i et sekvensdiagram representerer tiden, som går fremover nedover siden. Den vannrette dimensjonen representerer ulike aktører eller objekter.

Bildeforklaring 1 Objekter representeres som objekt livslinjene, det vil si når det gjelder fremstår på et bestemt tidspunkt. Justere linjelengden for å angi et objekt opprettings- eller ødeleggelse.

Bildeforklaring 2 Piler representerer meldinger mellom objekter. Et objekt kan også sende en melding til seg selv.

Bildeforklaring 3 Legge til en aktivering (også kalt kontrollfokus) til en Livslinje for å angi hvor lang tid som et objekt utfører en handling.

Bildeforklaring 4 En retur melding vises som en stiplet linje.

 1. Velg NyFil-menyen, velg Programvare, og klikk deretter UML-modelldiagram.

 2. I trevisning høyreklikker du pakke eller delsystemet der du vil ha sekvensdiagram, og deretter velger du Ny og klikker Sekvensdiagram.

  En tom side vises, og sjablongen UML-sekvens blir øverste sjablong. Arbeidsområdet viser Sekvens som vannmerke. Et ikon som representerer diagrammet, legges til i trevisningen.

  Obs!: Hvis trevisningen ikke er synlig, velger du VisUML-menyen og klikker Modellutforsker.

 3. For hvert objekt som er involvert i interaksjonen som sekvensdiagrammet representerer, drar du en Objektlivslinje-figur til tegningssiden. Juster lengden på livslinjene slik at de tilsvarer objektenes levetid i interaksjonen, og legg til ødeleggelsesindikatorer på livslinjene til objekter som er ødelagt.

  Objektlivslinje, figur

  Angi at et objekt i et sekvensdiagram ødelegges

  1. I et sekvensdiagram drar du en Objektlivslinje-figur til tegningssiden for å angi et objekt som blir ødelagt under interaksjonen som sekvensdiagrammet representerer.

  2. Høyreklikk Objektlivslinje-figuren, klikk Visningsalternativer for figur og merk av for Ødeleggelsesindikator.

   Obs!: Hvis du bare vil bruke denne endringen på den merkede figuren, fjerner du merket for Bruk på de samme valgte UML-figurene på gjeldende side i tegningsvinduet i dialogboksen Alternativer for visning av UML-figur.

   Et svart kryss vises på enden av objektets livslinje.

 4. Dobbeltklikk en Objektlivslinje-figur. I dialogboksen Egenskaper for UML-klassifisererrolle klikker du Klassifisererrolle. Gjør ett av følgende:

  1. Under Klassifiserer velger du klassifisereren som objektet representerer, og deretter klikker du OK.

  2. Klikk Ny for å opprette en ny klassifiserer i systemet.

   Objektikonet kan endre utseende for å gjenspeile klassifisereren du valgte.

 5. Hvis du vil angi når et objekt utfører en handling, drar du en Aktivering-figur til objektets livslinje. Fest endepunktene på Aktivering-figuren til koblingspunkt på Objektlivslinje-figuren. Juster lengden på aktiveringsrektangelet slik at det stemmer med objektets aktivitetsperiode.

  Aktivering-figur

  Angi antall ganger overgang i et sekvensdiagram

  1. I trevisning dobbeltklikker du ikonet som representerer sekvensdiagram der du vil legge til overgangstidspunkt.

   Tegningssiden med sekvensdiagrammet vises.

  2. Velg tekst-verktøyet Tekstverktøy-knapp på verktøylinjen.

  3. På tegningssiden klikker du stedet du vil legget til navnet på meldingsforekomsten, som angir når melding sendes, og skriver inn navnet.

   Vanligvis vises navnet i venstre marg i diagrammet, på linje med meldingen det gjelder. Navnet kan være en enkel bokstav, for eksempel a eller b.

  4. Velg pekeren verktøyet Knapp på verktøylinjen.

  5. Dra en Begrensning-figur bort på tegningssiden, nær meldingsnavnet. Dobbeltklikk figuren og skriv inn eventuell begrensningsinformasjon som er relevant for meldingstidspunktet (for eksempel, b - a < 1 sek.), under Informasjon. Klikk OK.

   Tips!: Hvis meldingen ikke leveres umiddelbart, skråstiller du meldingslinjen og angir tidspunktet når meldingen mottas, med samme bokstav som tidspunktet når meldingen sendes, men med et akuttegn (for eksempel a for sendetidspunktet og a' for mottakstidspunktet).

   Informasjon om meldinger kan legges til i venstre marg

   Et sekvensdiagram med navngitte tidspunkt for når meldinger sendes og mottas.

  Vise betingelsesavhengighet på i en sekvens diagram-objekt

  1. I et sekvensdiagram drar du en Livslinje-figur til tegningssiden, nær objektlivslinje der du vil vise betingelsesavhengighet.

  2. Fest endepunktene på Livslinje-figuren til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå XObjektlivslinje-figuren. Hvis du vil utvide den betingede livslinjen, drar du en kontroll håndtaket KontrollhåndtakLivslinje-figuren.

  3. Dobbeltklikk Livslinje-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, der du kan legge til et navn og andre egenskapsverdier for livslinjen.

   Tips!: Du kan også feste endepunktene på en Livslinje-figur til koblingspunkt på en Aktivering-figur som er knyttet til en objektlivslinje.

 6. Bruk Melding-figurer til å angi kommunikasjon mellom objektene.

  Melding-figurer

  Angi en melding mellom objekter i et sekvensdiagram

  1. I et sekvensdiagram drar du en Melding-figur til tegningssiden.

   Hvilken meldingsfigur du skal velge, avhenger av hva slags melding du vil sende (vanlig, asynkron, prosedyreanrop eller retur).

  2. Fest meldingsendepunktet uten pilspiss til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på livslinjen til objektet som mottar meldingen.

  3. Fest meldingsendepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på livslinjen til objektet som mottar meldingen.

  4. Dobbeltklikk meldingen, og skriv inn eller velg meldingsnavn, stereotyp, sekvensuttrykk og flyttype.

  5. For en flat melding eller et flatt prosedyreanrop velger du operasjonen du vil at meldingen skal generere. Hvis operasjonen ikke finnes, klikker du Ny for å opprette den.

   Hvis du vil ha en asynkron melding, velger du signalet du vil at meldingen skal generere. Hvis det ikke finnes mottak for signalet på klassifisereren som objektlivslinjen som mottar meldingen, er basert på, klikker du Ny for å opprette mottaket.

   Tips!: Hvis du vil angi en melding til og fra samme objekt, fester du de to endepunktene på en bueformet Melding-figur til to koblingspunkt på samme objektlivslinje.

 7. Dobbeltklikk en hvilken som helst figur for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, der du kan legge til et navn og andre egenskapsverdier.

 8. Lagre diagrammet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×