Opprette et UML-brukstilfellediagram

Du kan opprette et UML-brukstilfellediagram i Visio for å sammenfatte hvordan brukere (eller aktører) fungerer sammen med et system, for eksempel et program. En aktør kan være en person, en organisasjon eller et annet system.

Brukstilfellediagrammer viser den forventede virke måten til systemet. De viser ikke rekkefølgen for hvordan trinnene utføres. (Bruk et sekvensdiagram til å vise hvordan objekter samhandler over tid.)

Brukstilfellediagram definerer systemgrensen, og hvordan aktørene utenfor påvirker brukstilfeller det inneholder

Bildeforklaring 1 definere systemgrense bestemmer hva som skal regnes som eksternt eller internt i systemet.

Bildeforklaring 2 en aktør representerer en rolle som spilles av et objekt utenfor. Ett objekt kan spille av flere roller, og er derfor representert av flere aktører.

Bildeforklaring 3 en tilknytning illustrerer deltakelsen av skuespilleren i bruks tilfellet.

Bildeforklaring 4 en brukstilfelle er et sett med hendelser som oppstår når en aktør bruker et system til å fullføre en prosess. Vanligvis er et bruks tilfelle en relativt stor prosess, ikke et enkelt trinn eller en transaksjon.

Opprette et nytt brukstilfellediagram

 1. Pek på nyfil -fanen.

 2. Skriv inn UML-brukstilfelle i Søk -boksen.

 3. Velg UML-brukstilfelle fra søke resultatene.

 4. I dialog boksen velger du den tomme malen eller et av de tre Start diagrammene. (En beskrivelse av hver av dem vises til høyre når du velger den.) Velg deretter enten metriske enheter eller US-enheter.

 5. Velg Opprett.

 6. Diagrammet åpnes. Du skal se figur vinduet ved siden av diagrammet. En sjablong for UML-brukstilfelle åpnes i figurer -vinduet.

  (Hvis du ikke ser figurer -vinduet, går du til Vis > oppgave ruter og kontrollerer at figurer er valgt. Hvis du fremdeles ikke ser den, klikker du knappen Utvid figur vindu til venstre.)

Legge til et del system i brukstilfellediagram

 1. Dra en del system figur bort på tegnings siden. Del systemet kan representere hele systemet eller en større komponent.

  Delsystem-figuren.

 2. Dobbelt klikk på Delsystem -figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for for den, eller trykk på Delete for å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegnings siden.

 3. Hvis du vil endre størrelsen på del systemet, merker du figuren og drar deretter et markerings håndtak.

Legge til figurer og koblinger i diagrammet

 1. Dra brukstilfelle- figurer Brukstilfelle-figuren. fra sjablongen UML- brukstilfelle, og plasser dem innenfor del system grensen, og dra deretter aktør figurer Aktør-figuren. til utsiden av del systemets grense.

 2. Bruk koblings figurer til å angi relasjoner mellom figurer i diagrammet. Det finnes fem tilgjengelige koblinger:

  Adapter

  Beskrivelse

  Tilknytnings

  Tilknytnings koblingen.

  Viser forholdet mellom en aktør og et bruks tilfelle.

  Avhengighet

  Avhengighet-koblingen.

  Angir at ett bruks tilfelle har en avhengighet på en annen.

  Generalisering

  Generaliserings koblingen.

  Angir at et bruks tilfelle er en bestemt metode for å oppnå mål for det generelle bruks tilfellet.

  Inkluder

  Inkluder-koblingen.

  Viser hvordan et bruks tilfelle deles opp i mindre trinn.

  Én

  Utvid-koblingen.

  Viser at ett bruks tilfelle legger til funksjonalitet i en annen.

  Eksempel: for å angi en relasjon mellom en aktør og et bruks tilfelle

  1. Dra en tilknytnings koblings figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest ett ende punkt på tilknytnings figuren til et koblings punkt på en aktør figur. Fest det andre ende punktet til et koblings punkt på en brukstilfelle -figur.

Se også

Hvis du vil ha mer informasjon om brukstilfellediagrammer (og Fremgangs måter for å bruke Microsoft Visual Studio til å opprette brukstilfellediagrammer), går du til UML-brukstilfelle: retnings linjer.

Opprette et nytt brukstilfellediagram

 1. Åpne Visio for Web.

 2. Rull ned til raden UML-bruk i galleriet for å halvvei ned siden.

  Det første elementet i raden representerer en tom mal pluss Companion-sjablongen. De andre elementene i raden er eksempler på diagrammer som har noen figurer allerede tegnet for å hjelpe deg med å komme raskt i gang.

 3. Klikk et element for å se en større forhånds visning.

 4. Når du finner diagrammet du vil bruke, klikker du Opprett -knappen.

  Det nye diagrammet, med den relaterte sjablongen, åpnes i nett leseren.

Legge til et del system i brukstilfellediagram

 1. Dra en del system figur bort på tegnings siden. Del systemet kan representere hele systemet eller en større komponent.

  Delsystem-figuren.

 2. Dobbelt klikk på Delsystem -figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for for den, eller trykk på Delete for å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegnings siden.

 3. Hvis du vil endre størrelsen på del systemet, merker du figuren og drar deretter et markerings håndtak.

Legge til figurer og koblinger i diagrammet

 1. Dra brukstilfelle- figurerBrukstilfelle-figuren. fra bruks tilfelle -sjablongen, og plasser dem innenfor del system grensen

 2. Dra aktør figurerAktør-figuren. til utsiden av del system grensen.

 3. Bruk koblings figurer til å angi relasjoner mellom figurer i diagrammet. Det finnes fem tilgjengelige koblinger:

  Adapter

  Beskrivelse

  Tilknytnings

  Tilknytnings koblingen.

  Viser forholdet mellom en aktør og et bruks tilfelle.

  Avhengighet

  Avhengighet-koblingen.

  Angir at ett bruks tilfelle har en avhengighet på en annen.

  Generalisering

  Generaliserings koblingen.

  Angir at et bruks tilfelle er en bestemt metode for å oppnå mål for det generelle bruks tilfellet.

  Inkluder

  Inkluder-koblingen.

  Viser hvordan et bruks tilfelle deles opp i mindre trinn.

  Én

  Utvid-koblingen.

  Viser at ett bruks tilfelle legger til funksjonalitet i en annen.

  Eksempel: for å angi en relasjon mellom en aktør og et bruks tilfelle

  1. Dra en tilknytnings koblings figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest ett ende punkt på tilknytnings figuren til et koblings punkt på en aktør figur. Fest det andre ende punktet til et koblings punkt på en brukstilfelle -figur.

 4. Visio på nettet lagres automatisk. Hvis du vil gi nytt navn til en tegning, dobbelt klikker du for å velge standard navnet (for eksempel Drawing1) øverst i tegningen, og deretter skriver du inn et nytt navn over den.

Se også

Hvis du vil ha mer informasjon om brukstilfellediagrammer (og Fremgangs måter for å bruke Microsoft Visual Studio til å opprette brukstilfellediagrammer), går du til UML-brukstilfelle: retnings linjer.

Opprette et nytt brukstilfellediagram

 1. Pek på nyfil -fanen.

 2. Skriv inn UML-brukstilfelle i Søk -boksen.

 3. Velg UML-brukstilfelle fra søke resultatene.

 4. Velg den tomme malen i dialog boksen. Velg deretter enten metriske enheter eller US-enheter.

 5. Velg Opprett.

 6. Diagrammet åpnes. Du skal se figur vinduet ved siden av diagrammet. En sjablong for UML-brukstilfelle åpnes i figurer -vinduet.

  (Hvis du ikke ser figurer -vinduet, går du til Vis > oppgave ruter og kontrollerer at figurer er valgt. Hvis du fremdeles ikke ser den, klikker du knappen Utvid figur vindu til venstre.)

Legge til et del system i brukstilfellediagram

 1. Dra en del system figur bort på tegnings siden. Del systemet kan representere hele systemet eller en større komponent.

 2. Dobbelt klikk på Delsystem -figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for for den, eller trykk på Delete for å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegnings siden.

 3. Hvis du vil endre størrelsen på del systemet, merker du figuren og drar deretter et markerings håndtak.

Legge til figurer og koblinger i diagrammet

 1. Dra brukstilfelle- figurer fra sjablongen UML- brukstilfelle, og plasser dem innenfor del system grensen, og dra deretter aktør figurer til utsiden av del systemets grense.

 2. Bruk koblings figurer til å angi relasjoner mellom figurer i diagrammet. Det finnes fem tilgjengelige koblinger:

  Adapter

  Beskrivelse

  Tilknytnings

  Viser forholdet mellom en aktør og et bruks tilfelle.

  Avhengighet

  Angir at ett bruks tilfelle har en avhengighet på en annen.

  Generalisering

  Angir at et bruks tilfelle er en bestemt metode for å oppnå mål for det generelle bruks tilfellet.

  Inkluder

  Viser hvordan et bruks tilfelle deles opp i mindre trinn.

  Én

  Viser at ett bruks tilfelle legger til funksjonalitet i en annen.

  Eksempel: for å angi en relasjon mellom en aktør og et bruks tilfelle

  1. Dra en tilknytnings koblings figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest ett ende punkt på tilknytnings figuren til et koblings punkt på en aktør figur. Fest det andre ende punktet til et koblings punkt på en brukstilfelle -figur.

Se også

Hvis du vil ha mer informasjon om brukstilfellediagrammer (og Fremgangs måter for å bruke Microsoft Visual Studio til å opprette brukstilfellediagrammer), går du til UML-brukstilfelle: retnings linjer.

 1. Pek på nyfil -fanen.

 2. Klikk program vare og databaseunder mal kategorier.

  Velg program vare og database

 3. Klikk UML-modelldiagram. En tom tegnings side vises.

  Velg UML-modelldiagram

 4. I tre visningen høyre klikker du pakken eller del systemet der du vil inkludere et brukstilfellediagram, velger deretter ny, og deretter klikker du brukstilfellediagram.

  Klikk brukstilfelle-diagram

  En tom side vises, og sjablongen UML -brukstilfelle blir øverste sjablong. Et ikon som representerer diagrammet, legges til i tre visningen.

  Bruks tilfelle er lagt til i tre visning

  Obs!: Hvis tre visningen ikke er synlig, velger du Modellutforskeri Vis/Skjul -gruppen på UML-fanen.

 5. Angi en system grense i et brukstilfelle-diagram

  1. Dra en system grense figur til tegnings siden.

   Velg system grense

  2. Dobbelt klikk systemgrense -figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for systemet, eller trykk DELETE-tasten for å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegnings siden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på system grensen, merker du figuren og drar deretter et markerings håndtak.

 6. Dra brukstilfelle- figurer fra bruks tilfelle -sjablongen, og plasser dem innenfor system grensen, og dra deretter aktør figurer til utsiden av system grensen.

 7. Bruk kommuniserer-figurer for å angi relasjoner mellom bruks tilfeller og aktører.

  Angi en relasjon mellom en aktør og et bruks tilfelle

  1. Dra en kommuniserer -figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Lim ett ende punkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av kommuniserer -figuren til et koblings punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en aktør figur. Fest det andre ende punktet til et koblings punkt på en brukstilfelle -figur.

  3. Hvis du vil legge til en pil for å angi informasjons flyten, gjør du følgende:

   • Dobbelt klikk kommuniserer -figuren, klikk deretter enden du vil redigere, under tilknytning, og klikk deretter Egenskaper.

   • Merk av for IsNavigablei kategorien tilknytnings ende , klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

   • Høyre klikk kommuniserer -figuren, og klikk visnings alternativer for figur. Velg end navigerbar hetunder ende alternativer, og klikk deretter OK.

 8. Bruk bruker -og utvider -figurer til å angi relasjonene mellom bruks tilfeller.

  Slik angir du en bruker-relasjon mellom to bruks tilfeller

  1. Dra en Bruk relasjon-figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest bruker -endepunktet uten pilspiss til et koblings punkt Bilde av koblingspunkt – blå Xbrukstilfelle -figuren som bruker virke måten til det andre bruks tilfellet.

  3. Fest bruker -endepunktet (med pilspiss) til et koblings punkt på bruks tilfellet som brukes.

  4. Dobbelt klikk Bruk -figuren for å åpne dialog boksen Egenskaper for UML-generalisering . Legg til egenskaps verdier, og klikk deretter OK.

  Slik angir du en Utvider-relasjon mellom to bruks tilfeller

  1. Dra en utvider -figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest utvider -endepunktet Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant uten pilspiss til et koblings punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på bruks tilfellet som gir filtypen.

  3. Fest utvider -endepunktet med pilspiss til et koblings punkt på basis bruks tilfellet.

  4. Dobbelt klikk utvider -figuren for å åpne dialog boksen Egenskaper for UML-generalisering . Legg til egenskaps verdiene, og klikk deretter OK.

 9. Dobbelt klikk en figur (bortsett fra systemgrense -figuren) for å åpne dialog boksen for Egenskaper for UML , der du kan legge til et navn, attributter, operasjoner og andre egenskaps verdier.

 10. Lagre diagrammet.

 1. Pek på nyfil -menyen, pek på program vare og database, og klikk deretter på UML-modelldiagram.

  Velg program vare og database

 2. I trevisning høyre klikker du pakken eller del systemet der du vil inkludere et brukstilfellediagram , peker på ny, og deretter klikker du brukstilfellediagram.

  Diagram for Selece-brukstilfelle

  En tom side vises, og sjablongen UML -brukstilfelle blir øverste sjablong. Et ikon som representerer diagrammet, legges til i tre visningen.

  Obs!: Hvis tre visningen ikke er synlig, velger du VisUML -menyen, og deretter klikker du Modellutforsker.

 3. Angi en system grense i et brukstilfelle-diagram

  1. Dra en system grense figur til tegnings siden.

   Sjablong for bruks tilfelle

  2. Dobbelt klikk systemgrense -figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for systemet, eller trykk DELETE-tasten for å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegnings siden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på system grensen, merker du figuren og drar deretter et markerings håndtak.

 4. Dra brukstilfelle- figurer fra bruks tilfelle -sjablongen, og plasser dem innenfor system grensen, og dra deretter aktør figurer til utsiden av system grensen.

 5. Bruk kommuniserer-figurer for å angi relasjoner mellom bruks tilfeller og aktører.

  Angi en relasjon mellom en aktør og et bruks tilfelle

  1. Dra en kommuniserer -figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Lim ett ende punkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av kommuniserer -figuren til et koblings punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en aktør figur. Fest det andre ende punktet til et koblings punkt på en brukstilfelle -figur.

  3. Hvis du vil legge til en pil for å angi informasjons flyten, gjør du følgende:

   • Dobbelt klikk kommuniserer -figuren, klikk deretter enden du vil redigere, under tilknytning, og klikk deretter Egenskaper.

   • Merk av for IsNavigablei kategorien tilknytnings ende , klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

   • Høyre klikk kommuniserer -figuren, og klikk visnings alternativer for figur. Velg end navigerbar hetunder ende alternativer, og klikk deretter OK.

 6. Bruk bruker -og utvider -figurer til å angi relasjonene mellom bruks tilfeller.

  Slik angir du en bruker-relasjon mellom to bruks tilfeller

  1. Dra en Bruk relasjon-figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest bruker -endepunktet uten pilspiss til et koblings punkt Bilde av koblingspunkt – blå Xbrukstilfelle -figuren som bruker virke måten til det andre bruks tilfellet.

  3. Fest bruker -endepunktet (med pilspiss) til et koblings punkt på bruks tilfellet som brukes.

  4. Dobbelt klikk Bruk -figuren for å åpne dialog boksen Egenskaper for UML-generalisering . Legg til egenskaps verdier, og klikk deretter OK.

  Slik angir du en Utvider-relasjon mellom to bruks tilfeller

  1. Dra en utvider -figur til tegnings siden i en brukstilfellediagram .

  2. Fest utvider -endepunktet Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant uten pilspiss til et koblings punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på bruks tilfellet som gir filtypen.

  3. Fest utvider -endepunktet med pilspiss til et koblings punkt på basis bruks tilfellet.

  4. Dobbelt klikk utvider -figuren for å åpne dialog boksen Egenskaper for UML-generalisering . Legg til egenskaps verdiene, og klikk deretter OK.

 7. Dobbelt klikk en figur (bortsett fra systemgrense -figuren) for å åpne dialog boksen for Egenskaper for UML , der du kan legge til et navn, attributter, operasjoner og andre egenskaps verdier.

 8. Lagre diagrammet.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×