Opprette et UML-brukstilfellediagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Visio til å bygge Unified Modeling Language (UML) Bruk små diagrammer. Unified Modeling Language (UML) er en vanlig måte å tegne programvare modeller.

Brukstilfellediagram definerer systemgrensen, og hvordan aktørene utenfor påvirker brukstilfeller det inneholder

Bildeforklaring 1 Definere systemgrense bestemmer hva som regnes som eksternt eller internt systemet.

Bildeforklaring 2 En aktør representerer en rolle som spilles av et objekt utenfor. Ett objekt kan spille flere roller, og derfor representeres av flere aktørene.

Bildeforklaring 3 En kommuniserer-relasjon illustrerer deltakelse komponenten i brukstilfellet.

Bildeforklaring 4 En brukstilfelle er et sett med hendelser som oppstår når en aktør bruker et system for å fullføre en prosess. Vanligvis er et brukstilfelle en relativt stor prosess, ikke en individuelle trinn eller transaksjon.

 1. Velg Nyfil-fanen, og åpne et tomt diagram.

 2. Klikk flere figurer > programvare og Database > programvare > UML-brukstilfelle.

  Opprette brukstilfelle-diagram

 3. Angi at et delsystem i et brukstilfellediagram

  1. Dra en delsystem-figur til tegningssiden. Delsystemet kan representere hele systemet eller en større komponent.

  2. Dobbeltklikk delsystem-figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for den for, eller trykk DELETE-tasten til å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på delsystemet, merker du figuren, og dra et markeringshåndtak.

 4. Dra Brukstilfelle-figurer fra sjablongen Brukstilfelle og plasser dem innenfor kantlinjen delsystem, og dra deretter Aktør figurer utenfor delsystem kantlinjen.

 5. Bruk koblingsfigurer for å angi relasjoner mellom bruke saker og aktørene. Det finnes fem koblinger:

  • Tilknytning: viser forholdet mellom en aktør til et brukstilfelle.

  • Avhengighet: Angir at brukstilfelle er avhengig av en annen.

  • Generalisering: Angir at et brukstilfelle er en bestemt måte å oppnå målene for generell bruk saken.

  • Inkluder: viser hvordan et brukstilfelle deles inn i mindre trinn.

  • Utvid: viser at brukstilfelle legger til funksjoner i en annen.

  Eksempel: For å angi en relasjon mellom en aktør og et brukstilfelle

  1. I en brukstilfellediagram , drar du en tilknytning kobling-figur til tegningssiden.

  2. Fest det ene endepunktet på tilknytning-figuren til et koblingspunkt på en aktør-figur. Fest det andre endepunktet til et koblingspunkt på en Brukstilfelle-figur.

 6. Lagre diagrammet.

Se også

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker små diagrammer (og fremgangsmåter for å bruke Microsoft Visual Studio til å opprette Bruk små diagrammer), kan du gå til UML-bruk saken diagrammer: referanse.

 1. Velg Nyfil-fanen.

 2. Klikk programvare og Database under Malkategorier.

  Velg programvare og Database

 3. Klikk UML-modell-Diagram. En tom tegningsside vises.

  Velg UML-modell-Diagram

 4. I trevisningen, høyreklikker du pakken eller delsystem der du vil ta med et brukstilfellediagram, og pek på Ny, og klikk deretter Brukstilfellediagram.

  Klikk brukstilfellediagram

  Det vises en tom side, og UML-brukstilfelle-sjablongen blir øverste sjablong. Et ikon som representerer diagrammet legges til i trevisningen.

  Brukstilfelle legges til trevisning

  Obs!: Hvis trevisningen ikke er synlig, velger du Modellutforskeren UML-kategorien i Vis/Skjul-gruppen.

 5. Angi at en Systemgrense i et brukstilfellediagram

  1. Dra en Systemgrense-figur til tegningssiden.

   Velg Systemgrense

  2. Dobbeltklikk Systemgrense-figur og Skriv inn et nytt navn for systemet, eller trykk DELETE-tasten til å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på systemgrensen, merker du figuren, og dra et markeringshåndtak.

 6. Dra Brukstilfelle-figurer fra sjablongen Brukstilfelle og plasser dem innenfor systemgrensen, og dra deretter Aktør figurer utenfor systemgrensen.

 7. Bruk kommuniserer-figurene for å angi relasjoner mellom brukstilfeller og aktørene.

  For å angi en relasjon mellom en aktør og et brukstilfelle

  1. I en brukstilfellediagram , drar du en kommuniserer-figur til tegningssiden.

  2. Fest ett endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av kommuniserer-figuren til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en aktør-figur. Fest det andre endepunktet til et koblingspunkt på en Brukstilfelle-figur.

  3. Hvis du vil legge til en pil for å angi informasjonsflyten, gjør du følgende:

   • Dobbeltklikk kommuniserer-figuren, og deretter, under tilknytning, klikker du Avslutt du vil redigere, og klikk deretter Egenskaper.

   • I kategorien Tilknytning slutten av for IsNavigable, klikker du OK, og klikk deretter OK på nytt.

   • Høyreklikk kommuniserer-figuren, og klikk Visningsalternativer. Under Alternativer for slutten, velger du Endenavigerbarhet, og klikk deretter OK.

 8. Bruk bruker- og utvider figurer for å angi relasjonene mellom brukstilfeller.

  Angi at en bruker-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I brukstilfellediagram , drar du en bruker relasjon-figuren til tegningssiden.

  2. Fest bruker-endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå XBrukstilfelle-figuren som bruker virkemåten til det andre brukstilfellet.

  3. Fest bruker-endepunktet (med pilspiss) til et koblingspunkt på brukstilfelle som brukes.

  4. Dobbeltklikk figuren bruker for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legge til verdier, og klikk deretter OK.

  Angi at en utvider-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I en brukstilfellediagram , drar du en utvider-figur til tegningssiden.

  2. Fest utvider endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant uten pilspiss til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på brukstilfelle som inneholder utvidelsen.

  3. Fest utvider-endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på basisbrukstilfellet.

  4. Dobbeltklikk utvider-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legg til egenskapsverdiene, og klikk deretter OK.

 9. Dobbeltklikk en figur (unntatt Systemgrense-figuren) for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, der du kan legge til et navn, attributter, operasjoner og andre verdier.

 10. Lagre diagrammet.

 1. Velg Nyfil-menyen, pek på programvare og Database, og klikk deretter UML-modell-Diagram.

  Velg programvare og Database

 2. Høyreklikk pakken eller delsystem der du vil inkludere en brukstilfellediagram , pek på Ny, og klikk deretter Brukstilfellediagram i trevisning.

  Selece brukstilfellediagram

  Det vises en tom side, og UML-brukstilfelle-sjablongen blir øverste sjablong. Et ikon som representerer diagrammet legges til i trevisningen.

  Obs!: Hvis trevisningen ikke er synlig, på UML-menyen, pek på Vis, og klikk deretter Modellutforsker.

 3. Angi at en systemgrense i et brukstilfellediagram

  1. Dra en Systemgrense-figur til tegningssiden.

   Bruke Case sjablong

  2. Dobbeltklikk Systemgrense-figur og Skriv inn et nytt navn for systemet, eller trykk DELETE-tasten til å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på systemgrensen, merker du figuren, og dra et markeringshåndtak.

 4. Dra Brukstilfelle-figurer fra sjablongen Brukstilfelle og plasser dem innenfor systemgrensen, og dra deretter Aktør figurer utenfor systemgrensen.

 5. Bruk kommuniserer-figurene for å angi relasjoner mellom brukstilfeller og aktørene.

  For å angi en relasjon mellom en aktør og et brukstilfelle

  1. I en brukstilfellediagram , drar du en kommuniserer-figur til tegningssiden.

  2. Fest ett endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av kommuniserer-figuren til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en aktør-figur. Fest det andre endepunktet til et koblingspunkt på en Brukstilfelle-figur.

  3. Hvis du vil legge til en pil for å angi informasjonsflyten, gjør du følgende:

   • Dobbeltklikk kommuniserer-figuren, og deretter, under tilknytning, klikker du Avslutt du vil redigere, og klikk deretter Egenskaper.

   • I kategorien Tilknytning slutten av for IsNavigable, klikker du OK, og klikk deretter OK på nytt.

   • Høyreklikk kommuniserer-figuren, og klikk Visningsalternativer. Under Alternativer for slutten, velger du Endenavigerbarhet, og klikk deretter OK.

 6. Bruk bruker- og utvider figurer for å angi relasjonene mellom brukstilfeller.

  Angi at en bruker-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I brukstilfellediagram , drar du en bruker relasjon-figuren til tegningssiden.

  2. Fest bruker-endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå XBrukstilfelle-figuren som bruker virkemåten til det andre brukstilfellet.

  3. Fest bruker-endepunktet (med pilspiss) til et koblingspunkt på brukstilfelle som brukes.

  4. Dobbeltklikk figuren bruker for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legge til verdier, og klikk deretter OK.

  Angi at en utvider-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I en brukstilfellediagram , drar du en utvider-figur til tegningssiden.

  2. Fest utvider endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant uten pilspiss til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på brukstilfelle som inneholder utvidelsen.

  3. Fest utvider-endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på basisbrukstilfellet.

  4. Dobbeltklikk utvider-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legg til egenskapsverdiene, og klikk deretter OK.

 7. Dobbeltklikk en figur (unntatt Systemgrense-figuren) for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, der du kan legge til et navn, attributter, operasjoner og andre verdier.

 8. Lagre diagrammet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×