Opprette et tilpasset bånd i Access

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Båndet – fanestripen øverst i programvinduet som inneholder gruppekommandoer – er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Office Fluent-brukergrensesnittet gir et enkelt Hjem for kommandoer i Access.

Når du begynner å bygge mer avanserte programmer med Access, kan du bestemmer deg for at du vil tilpasse Office Fluent-båndet for å gjøre det enklere å bruke et program. Eksempelvis kan du skjule noen eller alle standard faner slik at brukere kan ikke bruke enkelte kommandoer, og du kan opprette nye, egendefinerte faner som bare inneholder kommandoer som du vil skal være tilgjengelig.

I alle Microsoft Office-programmer som bruker Office Fluent-brukergrensesnittet, kan du bruke Extensible Markup Language (XML) til å tilpasse båndet. Derfor er litt grunnleggende kunnskap om XML nyttig. Denne artikkelen dekker ikke XML konsepter, men det gir du med en grunnleggende båndet tilpassing prosedyre og noen eksempel XML som du kan endre etter behov.

Denne artikkelen fokuserer på hvordan du oppretter dine egne egendefinerte bånd ved hjelp av XML. Hvis du vil bruke de innebygde verktøyene til å endre eksisterende bånd, kan du se tilpasse båndet i Office.

Hva ønsker du å gjøre?

Forstå teknikker for tilpassing av båndet

Opprette og bruke et tilpasset bånd

Gjenopprette standard båndet

Forstå eksemplet XML

Forstå teknikker for tilpassing av båndet

I Access, kan du tilpasse båndet ved å opprette tilpassing XML og legge til kode eller angi egenskaper for database fortelle tilgang til å bruke denne XML når det opprettes på båndet. Du kan bruke XML å skjule eksisterende faner og legge til nye kategorier, kommandoen grupper og kommandoer. Fremgangsmåtene i denne artikkelen viser deg hvordan du legger til kommandoer som er innebygd i Access (for eksempel finne, sortere, og lagre) og hvordan du legger til kommandoer som kjører Access-makroer som du har skrevet selv.

Det finnes flere steder som du kan lagre XML-filen i, men en av metodene enkleste er å lagre den i en systemtabell i den gjeldende databasen. Prosessen må du opprette en systemtabell som heter USysRibbons, legge til båndet-XML i den, og deretter angi om egendefinerte båndet viser for databasen i sin helhet eller for et bestemt skjema eller en rapport. Du kan definere flere egendefinerte bånd – én for hele programmet, og flere bånd for individuelle skjemaer og rapporter i databasen.

Opprette og bruke et tilpasset bånd

Avsnittene nedenfor beskriver trinnvise fremgangsmåter for å opprette og bruke et egendefinert bånd.

Før du begynner

Vis systemtabeller i navigasjonsruten    Som standard vises ikke systemtabeller i navigasjonsruten, slik at du må først endrer en innstilling i dialogboksen Alternativer for navigering slik at du kan se tabellen USysRibbons når du har opprettet den. Bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne databasen i Access, høyreklikker du navigasjonsfeltet øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Merk av for Vis systemobjekter i dialogboksen Alternativer for navigering under Visningsalternativer, og klikk deretter OK.

  Access system-tabeller vises i navigasjonsruten.

Aktivere visning av tillegg user interface feilmeldinger    Feilmeldinger er en nyttig informasjonskilde når du oppretter og feilsøking tilpassing av båndet XML, slik at det er lurt å få tilgang til å vise alle. Bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk fil > Alternativer. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Alternativer for Access.

 2. Klikk klientinnstillinger. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Avansert.

 3. Merk av for Vis tillegget feil brukergrensesnitt under Generelt, og klikk deretter OK.

Opprette USysRibbons system-tabellen

Bruk denne fremgangsmåten til å opprette USysRibbons system-tabellen. Senere, bruker du denne tabellen til å lagre til tilpassing av båndet XML.

 1. Klikk Tabellutforming i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Legge til disse feltene i tabellen. Pass på å skrive inn feltnavnene nøyaktig slik de vises.

  Feltnavn

  Type

  Feltstørrelse

  ID

  Autonummer

  Langt heltall

  RibbonName

  Tekst

  255

  RibbonXml

  Notat

 3. Hvis du vil, kan du legge til flere felt i denne tabellen, for eksempel en Comments-feltet til å beskrive funksjonen XML-båndet.

 4. Velg ID-feltet. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

 5. Klikk LagreVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL + S. navn på den nye tabellen USysRibbons.

Legge til tilpassing av båndet XML i tabellen USysRibbons

Med tanke på dette eksemplet, anta at du vil hindre at brukere av databasen ved hjelp av verktøyene i kategorien Opprett. I tillegg vil du opprette en ny fane kalt Svar i kategorien egendefinert med bare kommandoen Lim inn, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Egendefinert kategori på båndet

XML i fremgangsmåten nedenfor oppretter denne konfigurasjonen.

 1. Høyreklikk USysRibbons-tabellen i navigasjonsruten, og klikk Dataarkvisning på hurtigmenyen.

 2. Legge til følgende data i tabellen. Du kan kopiere XML utvalgsgjennomsnittet fra denne artikkelen og lime inn den direkte i tabellen.

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  (Autonummer)

  Kategorien Mine

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Denne XML først ber Access ikke å "starte fra bunnen av" – det vil si det angir at Access skal vise båndet standardkategorier. Deretter forteller den Access til å skjule bare én av standardkategorier (kategorien Opprett ). Til slutt, opprettes det en ny kategori på båndet kalt "A egendefinert-fanen," legger til en gruppe med kommandoen navnet "En egendefinert gruppe" til kategorien, og legger til kommandoen Lim inn i gruppen. Hvis du vil ha mer informasjon om dette eksemplet og hvordan du kan tilpasse den etter behov, kan du se delen forstå eksemplet XML.

 4. Lukk USysRibbons-tabellen, og Lukk og åpne databasen.

Bruke egendefinerte båndet

Nå som egendefinert båndet XML-filen er lagret i en tabell, gjør du ett av følgende, avhengig av om du vil bruke båndet til hele databasen eller til et bestemt skjema eller en rapport.

 • Bruke egendefinerte båndet i hele databasen   

  1. Klikk fil > Alternativer. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Alternativer for Access.

  2. Klikk Gjeldende Database, og velg Båndnavn-listen under båndet og alternativer for verktøylinje, og klikk deretter båndet du vil bruke, i dette tilfellet Mine-fanen.

  3. Klikk på OK.

 • Bruke egendefinerte båndet på et bestemt skjema eller en rapport   

  1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten som du vil bruke egendefinert båndet til i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du på F4 for å vise den.

  3. Kontroller at objekttype (skjema eller rapport ) er valgt i listen øverst på egenskapssiden under type utvalg.

  4. I kategorien annet på egenskapssiden, klikker du Båndnavn-listen, og klikk deretter båndet du vil skal vises når du åpner skjemaet eller rapporten (i dette tilfellet Mine fanen ).

  5. Klikk Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL+S.

  6. Lukk skjemaet eller rapporten, og deretter dobbeltklikker du den i navigasjonsruten for å åpne den på nytt.

   Båndet du valgte vises.

Når du har kontrollert at egendefinerte båndet fungerer på riktig måte, kan du skjule systemtabellene på nytt ved å gjøre følgende:

 1. Høyreklikk navigasjonsfeltet øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Fjern merket for Vis systemobjekter i dialogboksen Alternativer for navigering under Visningsalternativer, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gjenopprette standard båndet

Hvis du vil slutte å bruke et egendefinert bånd og gjenopprette standard båndet, kan du bruke én av følgende prosedyrer avhengig av om egendefinerte båndet som brukes av hele programmet eller etter et bestemt skjema eller en rapport.

Gjenopprette standard program-nivå-båndet

 1. Klikk fil > Alternativer. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Alternativer for Access.

 2. Klikk Gjeldende Database, og deretter under båndet og alternativer for verktøylinje, sletter du innholdet i boksen Navn på båndet.

 3. Lukk og åpne databasen på nytt.

Access viser de standard kategoriene på båndet. Båndet XML forblir i tabellen USysRibbons til du har slettet den, slik at hvis du vil bruke egendefinert båndet, kan du gjøre dette ved å angi alternativet Båndnavn tilbake til verdien den inneholdt tidligere.

Gjenopprette standard båndet for et skjema eller rapport

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du på F4 for å vise den.

 3. Kontroller at objekttype (skjema eller rapport ) er valgt i listen øverst på egenskapssiden under type utvalg.

 4. I kategorien annet på egenskapssiden, kan du slette innholdet i egenskapsboksen Båndnavn.

 5. Lagre, lukke og åpne skjemaet eller rapporten.

Båndet XML forblir i tabellen USysRibbons til du har slettet den, slik at hvis du vil bruke egendefinert båndet, kan du gjøre dette ved å angi verdien i egenskapen Båndnavn tilbake til verdien den inneholdt tidligere.

Til toppen av siden

Forstå eksemplet XML

Her er XML-eksempel som ble brukt tidligere i denne artikkelen, og en illustrasjon av egendefinerte båndet den opprettet.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Egendefinert kategori på båndet

I dette eksemplet angir den andre linjen XML-attributtet startFromScratch til Usann. Angi verdien til USANN sikrer at Access forlater alle eksisterende kategoriene intakt og legger til nye kategorier til høyre for eksisterende. Angi dette attributtet til True fjerner alle eksisterende faner og viser bare de som du oppretter i din XML. Du kan skjule individuelle faner selv om du angir startFromScratch -attributtet til Usann. Dette er har vist i den fjerde linjen i XML, som skjuler innebygde Opprett-fanen. De resterende linjene opprette en egendefinert kategori og en egendefinert gruppe, og deretter legge til den innebygde Lim inn-kommandoen i gruppen ved å bruke følgende linje med XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Legg til flere grupper eller egendefinerte båndet-Kontroller    Du kan legge til flere grupper og kontroller båndet ved å legge til lignende linjer med XML-kode og erstatte forskjellige idMso og etikett -verdier. For eksempel bruke en kontroll som eksporterer til Excel, det valgte objektet for å opprette følgende XML-filen.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Hvis du vil legge til kontrollen i den samme gruppen som kommandoen Lim inn, setter du inn ny linje med XML umiddelbart før eller etter linjen som oppretter kommandoen Lim inn. Hvis du vil opprette en ny gruppe, kan du kopiere, lime inn og endre XML-koden som oppretter en egendefinert gruppe ovenfor. Eksemplet nedenfor viser XML som legger til de to kontrollene i den egendefinerte gruppen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Denne XML legger til en annen gruppe til En egendefinert kategori. Som vist i illustrasjonen nedenfor, den nye gruppen inneholder to kontroller – én som starter en importoperasjon fra Excel, og ett som starter en eksportoperasjon til Excel.

Egendefinert kategori på båndet med to grupper

Obs!: Hver gruppe-id og fanen id verdi i et tilpasset bånd må være unik.

Lær idMso verdien av en kommando    Hvis du vil ha idMso verdien av en innebygd kommando, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk fil > Alternativer. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Alternativer for Access.

 2. Klikk Tilpass båndet eller på verktøylinjen for hurtigtilgang. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Tilpass.

 3. Flytt pekeren over elementet du vil ha informasjon om. Access viser kontrollens idMso verdien i et skjermtips i parentes.

Legg til en kommando for å kjøre en Access-makro    Du kan legge til enda mer fleksibilitet egendefinerte båndet ved å legge til kommandoer som kjører Access-makroer. Anta for eksempel at du har opprettet en makro kalt MinMakro. Hvis du vil legge til en kommando på båndet som kjører makroen, Legg til følgende linje i XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Hvis du vil legge til kontrollen i den samme gruppen som kommandoen Lim inn i eksemplet tidligere, setter du inn ny linje med XML umiddelbart før eller etter linjen som oppretter kommandoen Lim inn. Eksemplet nedenfor viser XML-koden som legger til kommandoen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×