Opprette et skjemabibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et bibliotek er en enkel måte å dele og spore XML-baserte skjemaer som brukes til å samle informasjon på. Du kan for eksempel opprette et skjemabibliotek for gruppens reiseregningsskjemaer.

Oversikt

Opprette et skjemabibliotek

Redigere skjemamalen

Angi en egendefinert mal

Oversikt

Et skjema er basert på en mal. Tenk deg at du utformer en mal for reiseregninger som gruppen din skal bruke. Hver reiseregning som noen fyller ut, er et skjema.

Skjemaet som brukere fyller ut, er bare en .xml-fil som inneholder dataene (og bare dataene) som ble lagt inn i skjemaet, for eksempel utgiftsdato og beløp. Alt annet som utgjør reiseregningen, blir levert av skjemamalen. Når brukeren har fylt ut skjemaet, kan du flette skjemadataene eller eksportere dem for analyse.

I et skjemabibliotek kan du bruke versjons- og godkjenningsfunksjonene for å håndtere skjemaene, akkurat som du håndterer filer i andre typer biblioteker. Du kan holde oversikt over versjoner slik at du kan vise en versjonslogg og gjenopprette tidligere versjoner om nødvendig. Du kan også angi at skjemaer har ventestatus til de er godkjent eller forkastet av noen som har tillatelse til det.

Et skjemabibliotek er en praktisk måte å lagre skjemaer på ett sted på, men du kan lagre skjemaer i andre typer biblioteker, for eksempel dokumentbiblioteker. Du kan benytte innholdstyper til å gjøre skjemaer tilgjengelige i andre biblioteker, for eksempel et dokumentbibliotek for gruppen. Du finner koblinger til mer informasjon om innholdstyper under Se også.

Et skjemabibliotek leveres med en plassholderfil som du må erstatte med malen din. Du oppretter og tilpasser en mal ved å bruke et XML-basert skjemautformingsprogram som Microsoft Office InfoPath 2007 eller et XML-redigeringsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0.

Når du publiserer en mal til et skjemabibliotek, blir kolonnene i biblioteket basert på kolonnene for malen.

Selv om skjemabiblioteker kan lagre andre filtyper, er det fordeler ved å arbeide med XML-filer og tilpasse malen med et kompatibelt program. Du kan flette data fra skjemaene, og overskriftene eller feltene som du angir i malen, vises som kolonner i skjemabiblioteket.

Obs!: Når du skal opprette et skjemabibliotek, må du ha tillatelse til å behandle lister på området der du ønsker å opprette skjemabiblioteket.

Til toppen av siden

Opprette et skjemabibliotek

Noen XML-baserte skjemautformingsprogrammer, for eksempel Office InfoPath 2007, gjør det mulig for deg å opprette et bibliotek på et SharePoint-område når du publiserer en skjemamal fra skjemautformingsprogrammet. I de fleste tilfeller begynner du med å lagre en kopi av malen, og deretter publiserer du den til biblioteket. Du finner mer informasjon om å publisere skjemamaler under Hjelp i det XML-baserte skjemautformingsprogrammet eller XML-redigeringsprogrammet.

Hvis skjemautformingsprogrammet oppretter biblioteket for deg, trenger du ikke følge disse prosedyrene for å opprette biblioteket Windows SharePoint Services 3.0. Etter at programmet har opprettet biblioteket for deg, kan du endre alle innstillinger du ønsker for biblioteket på SharePoint-området.

Skjemautformingsprogrammet kan også gi mulighet til å publisere en mal til et eksisterende bibliotek. Bruk denne prosedyren til å opprette et skjemabibliotek før du publiserer en mal. Det kan for eksempel hende du ønsker å opprette biblioteket, endre innstillingene og legge til brukere og grupper før du publiserer skjemamalen.

 1. Klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett på siden Alt områdeinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke Nettstedshandlinger-menyen Knappesymbol i stedet for å fullføre dette trinnet.

 1. Klikk Skjemabibliotek under Bibliotek.

  1. Skriv inn et navn for biblioteket i feltet Navn. Biblioteknavnet er obligatorisk.

   Navnet vises øverst på biblioteksiden, blir en del av adressen for biblioteksiden og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne biblioteket.

  1. Skriv inn en beskrivelse av hensikten med biblioteket i Beskrivelse-boksen. Beskrivelsen er valgfri.

   Beskrivelsen vises øverst på biblioteksiden under navnet på biblioteket. Hvis du har tenkt å aktivere biblioteket for mottak av innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen for biblioteket i beskrivelsen, slik at brukere enkelt kan finne den.

 2. Hvis du vil legge til en kobling til dette biblioteket på hurtigstartlinjen, kontrollerer du at Ja er valgt i Navigasjon-delen.

 3. Hvis det vises en Innkommende e-post-del, har administratoren gjort det mulig for området å motta innhold via e-post. Hvis du vil at brukere skal legge til skjemaer i skjemabiblioteket ved å sende dem i e-postmeldinger, klikker du Ja under Vil du tillate at dokumentbibliotek mottar e-post?. Så skriver du inn første del av den adressen du vil brukere skal benytte for skjemabiblioteket, i feltet E-postadresse.

 4. Hvis du vil opprette en versjon hver gang en fil blir sjekket inn i biblioteket, klikker duJa under Dokumentversjonslogg.

  Senere kan du velge om du vil lagre både hovedversjoner og underordnede versjoner, og hvor mange versjoner du vil spore av hver type.

 5. I Dokumentmal-delen velger du den skjemamalen som du ønsker å angi som skjematype for alle skjemaer i biblioteket.

 6. Klikk Opprett.

Obs!: Når en bruker oppretter et skjema, åpnes det som standard i et skjemautformingsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 hvis det er installert på brukerens harddisk. Hvis det ikke er installert noe kompatibelt program, åpnes skjemaet i en leser. Du kan angi at skjemaet alltid skal åpnes i en leser ved å endre de avanserte innstillingene for biblioteket.

Til toppen av siden

Redigere skjemamalen

Noen XML-redigeringsprogrammer eller XML-baserte skjemautformingsprogrammer som er kompatible med Windows SharePoint Services, for eksempel Office InfoPath 2007, redigerer og publiserer skjemamalen fra XML-redigeringsprogrammet eller skjemautformingsprogrammet.

Noen skjemautformingsprogrammer kan kreve at du redigerer en lokal versjon av malen og så publiserer den til biblioteket fra programmet. Du finner mer informasjon om å publisere skjemamaler under Hjelp i det XML-baserte skjemautformingsprogrammet eller XML-redigeringsprogrammet.

Bruk følgende prosedyre hvis du ikke har noen lokal kopi av malen, og du trenger å skaffe en kopi fra SharePoint-området. Avhengig av skjemautformingsprogrammet kan malen åpnes som skrivebeskyttet. Det kan hende du må lagre den reviderte malen på harddisken først og deretter publisere den igjen.

 1. Hvis biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet på det på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Klikk Innstillinger for skjemabibliotekInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 3. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

 4. Klikk Rediger mal under URL-adresse til mal i Dokumentmal-delen.

 5. Malen åpnes i et XML-redigeringsprogram eller et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Office InfoPath 2007.

 6. Gjør de endringene du ønsker, og lagre deretter malen.

  Avhengig av skjemautformingsprogrammet kan det hende du må publisere malen på nytt til biblioteket på SharePoint-området fra programmet.

 7. Klikk OK nederst på siden Avanserte innstillinger for skjemabibliotek på SharePoint-området.

Obs!: Hvis brukere av området allerede har fylt ut skjemaer basert på den opprinnelige malen, må du ta hensyn til hvordan endringer i malen vil påvirke disse skjemaene. Hvis du for eksempel legger til et felt brukeren må fylle ut, kan det forårsake feil i de opprinnelige skjemaene som ble fylt ut før feltene ble lagt til.

Til toppen av siden

Angi en egendefinert mal

Bruk et XML-redigeringsprogram eller et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for å tilpasse en skjemamal for skjemabiblioteket. Det kan hende programmet anbefaler at du tilpasser malen og publiserer den på nytt fra programmet. For eksempel kan du gjøre endringer i en lokal mal i Office InfoPath 2007 og deretter publisere den til SharePoint-området. Du finner mer informasjon under Hjelp i programmet.

Følgende prosedyre viser deg hvordan du angir en egendefinert mal fra SharePoint-området. Når du skal angi en egendefinert mal, må du først publisere eller kopiere den egendefinerte malen til mappen Skjemaer i biblioteket og deretter knytte biblioteket til stedet for malen.

 1. Hvis biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet på det på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Handlinger-menyen Menybilde , klikker du Åpne i Windows Utforsker.

 3. Bla gjennom til du finner den egendefinerte malen du opprettet, i Windows Utforsker.

 4. Høyreklikk filen, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

 5. Klikk Tilbake-knappen til du kommer tilbake til biblioteket, og klikk deretter Skjemaer-mappen for å åpne den.

 6. Høyreklikk et tomt område i mappevinduet, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 7. Lukk Windows Utforsker, og gå tilbake til biblioteket på området.

 8. Klikk Innstillinger for skjemabibliotekInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 9. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

 10. I Dokumentmal-delen skriver du inn adressen for malen som du vil bruke, i feltet URL-adresse til mal . Stedet er webadressen for malen på SharePoint-området relativt til navnet på området. Hvis for eksempel malen heter Ordrer.xml, og du legger den til i Mappen Skjemaer i biblioteket Delte dokumenter, skriver du /Delte dokumenter/Skjemaer/Ordrer.xml i feltet URL-adresse til mal.

  Hvis innstillingene i Dokumentmal-delen ikke er tilgjengelige, kan det hende flere innholdstyper er aktivert. Du kan se om flere innholdstyper er aktivert ved å verifisere at Ja er valgt under Vil du tillate behandling av innholdstyper? i Innholdstyper-delen. Hvis dette er tilfellet, må du redigere malen for innholdstypen, hvis du har tillatelse til å endre innstillingene for biblioteket.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×