Opprette et skjema som kan fylles ut

Hvis du vil opprette et skjema i Word som andre kan fylle ut, tar du utgangspunkt i en mal og legger til innholdskontroller. Eksempler på innholdskontroller er avmerkingsbokser, tekstbokser, datovelgere og rullegardinlister. Hvis du er vant til å bruke databaser, kan du til og med koble disse innholdskontrollene til data.

Når du skal opprette et skjema som kan fylles ut, er det seks grunnleggende trinn du må utføre. Vi skal gå gjennom dem nedenfor.

Trinn 1: Vise fanen Utvikler

 1. Gå til alternativer> Tilpass båndetfil -fanen.

 2. Valgbane: Tilpass båndet > Hovedfaner > merk av for Utvikler > OK.

  Dialogboksen Tilpass båndet

Trinn 2: Åpne en mal eller et dokument som skjemaet skal baseres på

Du kan spare tid ved å begynne med en skjemamal. Hvis du vil starte fra bunnen av, begynner du med en tom mal.

Begynne med en skjemamal

 1. Klikk Fil-fanen.

 2. Klikk Ny.

 3. Skriv inn hvilken type skjema du vil opprette, i boksen Søk etter maler på nettet , og trykk ENTER.

 4. Klikk skjemamalen du vil bruke, og klikk deretter Opprett.

Begynne med en tom mal

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk Tomt dokument.

Trinn 3: Legge til innhold i skjemaet

Klikk Utformingsmodus på fanen Utvikler, og sett deretter inn kontrollene du vil bruke.

Utformingsmodus-knappen

Obs!: Du kan skrive ut et skjema som ble opprettet ved hjelp av innholdskontroller, men boksene rundt innholdskontrollene skrives ikke ut.

Sette inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Hvis du bruker en innholdskontroll for rik tekst, kan brukere formatere tekst med fet eller kursiv, og de kan skrive inn flere avsnitt. Hvis du vil begrense brukernes mulighet til å legge til data, bruker du innholdskontrollen for vanlig tekst.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk innholds kontroll for rik tekst Bilde av båndet eller innholds kontroll for ren tekst i kategorien utvikler Bilde av båndet .

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en bildekontroll

Bildekontroller brukes ofte for maler, men du kan også legge til en bildekontroll i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for bilde på fanen Utvikler.

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en kontroll for byggeblokk

Bruk kontroller for byggeblokker når du vil at brukere skal velge en bestemt tekstblokk. Det er praktisk hvis du for eksempel skal lage en kontraktmal og må legge til ulike versjoner av en standardtekst avhengig av bestemte krav i kontrakten. Du kan opprette innholdskontroller for rik tekst for hver versjon av standardteksten, og deretter kan du bruke en kontroll for byggeblokk som beholder for innholdskontrollene for rik tekst.

Du kan også bruke en kontroll for byggeblokk i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk en innholdskontroll på fanen Utvikler i Kontroller-gruppen:

  Byggeblokkontroller

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

I en kombinasjonsboks kan brukere velge fra en liste med ulike valg du angir, eller de kan skrive inn sin egen informasjon. I en rullegardinliste kan brukere bare velge fra en liste med valg.

 1. Klikk innholds kontroll for kombinasjons boks Knappesymbol eller innholds kontroll for rulle gardin liste i kategorien utvikler Bilde av båndet .

 2. Merk innholdskontrollen, og klikk Egenskaper på fanen Utvikler.

 3. Klikk Legg til under Egenskaper for rullegardinliste for å opprette en liste med valg.

 4. Skriv inn et valg i Visningsnavn-boksen, for eksempel Ja, Nei eller Kanskje.

  Gjenta dette trinnet til du har angitt alle valgene i rullegardinlisten.

 5. Fyll inn eventuelle andre egenskaper du vil bruke.

  Obs!: Hvis du merker av for Innholdet kan ikke redigeres, kan ikke brukere klikke noen valg.

Sette inn en datovelger

 1. Klikk der du vil sette inn datovelgerkontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for datovelger på fanen Utvikler.

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en avmerkingsboks

 1. Klikk der du vil sette inn avmerkingsbokskontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for avmerkingsboks på fanen Utvikler.

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller

Alle innholdskontroller har egenskaper du kan angi eller endre. Datovelgerkontrollen har for eksempel alternativer for hvilket format datoen skal vises i.

 1. Klikk innholdskontrollen du vil endre.

 2. Klikk Egenskaper på fanen Utvikler, og endre de egenskapene du vil.

Trinn 5: Legge til instruksjonstekst i skjemaet

Instruksjonstekst kan gjøre skjemaet du lager og distribuerer, mer brukervennlig. Du kan endre standard instruksjonstekst i innholdskontroller.

 1. Klikk Utformingsmodus på fanen Utvikler.

 2. Klikk innholdskontrollen der du vil endre instruksjonsteksten i plassholderen.

 3. Rediger plassholderteksten, og formater den etter eget ønske.

 4. Klikk Utformingsmodus på fanen Utvikler hvis du vil deaktivere utformingsfunksjonen og lagre instruksjonsteksten.

Obs!: Ikke merk av for Innholdet kan ikke redigeres hvis du vil at skjemabrukere skal erstatte instruksjonsteksten med sin egen tekst.

Trinn 6: Legge til beskyttelse for et skjema

Hvis du vil begrense i hvor stor grad andre kan redigere eller formatere et skjema, kan du bruke kommandoen Begrens redigering:

 1. Åpne skjemaet du vil låse eller beskytte.

 2. Klikk Hjem > Merk > Merk alt, eller trykk CTRL+A.

 3. Klikk Utvikler > Begrens redigering.

 4. Når du har valgt begrensninger, klikker du Ja, start aktivering av beskyttelse.

Tips!: Hvis du vil, kan du teste skjemaet før det distribueres. Åpne skjemaet, fyll det ut slik brukeren skal gjøre, og lagre deretter en kopi hvor du vil.

Hvis du er kjent med skrivebordsversjonen av Word, kan du kanskje bruke den til å opprette skjemaer som kan fylles ut. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Word for nettet.

Hvis du vil åpne dokumentet i skrivebordsversjonen av Word, klikker du Rediger dokument > Rediger i Word, eller klikker Åpne i Word.

Bilde av kommandoen Åpne i Word i Word Online

Følg deretter instruksjonene i opprette et utfyllbare skjema.

Når du lagrer dokumentet og åpner det på nytt i Word for nettet, ser du endringene du har gjort.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×