Opprette et skjema for arbeidsflytstart

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kanskje vil at arbeidsflyten Samle inn informasjon fra personen som starter den, og deretter referere til denne informasjonen senere i arbeidsflyten. Anta for eksempel at du utformer en arbeidsflyt som tilordner en godkjenningsoppgave for dokumentet. I enkelte arbeidsflyter av denne typen, kan det være lurt å alltid automatisk tilordne oppgaven gjennomgang til den samme deltakeren og alltid skal bruke samme formel for å beregne forfallsdatoen. Men i arbeidsflyten, vil du personen som starter arbeidsflyten for å angi både korrekturleseren og forfallsdatoen manuelt. Du kan konfigurere dette ved å legge til egendefinerte felt i skjema for arbeidsflytstart og som krever at arbeidsflyten startes manuelt.

Slik brukes informasjon om startskjema i arbeidsflyt

Du kan også bruke parameterne i et skjema for arbeidsflytstart å gi beskjed om at arbeidsflyten skal inkludere eller utelate angitte handlinger eller trinn, eller hvilke valg for å gjøre mellom alternative grener. Du kan eventuelt kan du konfigurere arbeidsflyten til å kopiere informasjon fra initieringsskjemaet til gjeldende listeelement, der denne informasjonen kan refereres til av en sekundær arbeidsflyt.

Denne artikkelen forklarer hvordan oppstart forms arbeid og inneholder eksempler og instruksjoner for hvordan du konfigurerer arbeidsflytstart skjemaer for en rekke formål.

I denne artikkelen

Hva er et skjema for arbeidsflytstart?

Hva er typene felt i startskjema?

Hva er standardverdier, og når bruker jeg dem?

Eksempel 1: Angi informasjon for den aktuelle arbeidsflyten

Eksempel 2: Be den aktuelle arbeidsflyten å hoppe over eller legge til et trinn eller handling

Eksempel 3: Angi informasjon til en sekundær arbeidsflyt

Hvordan kan jeg angi eller oppdatere andre verdier i gjeldende listeelement?

Hvordan kan jeg bruke en parameter som en dynamisk arbeidsflytvariabel?

Hva er et skjema for arbeidsflytstart?

Skjema for arbeidsflytstart er siden som vises hver gang at en person starter en arbeidsflyt manuelt. Initieringsskjema for standard er svært enkle, inkludert bare navnet på arbeidsflyten og to knapper, starte og avslutte.

Enkelt initieringsskjema for standard arbeidsflyt

Du kan bygge på denne Enkeltskjema ved å legge til én eller flere skjemafelt. Bruker disse feltene, kan personen som starter arbeidsflyten gir informasjon som arbeidsflyten skal fullføre prosessene.

Skjema for arbeidsflytstart kan ha så mange skjemafelt som du vil opprette. Følgende skjema inneholder felt for å angi en korrekturleser og en forfallsdato.

Initieringsskjema med Kontrollør- og Forfallsdato-felt lagt til

Skjema for arbeidsflytstart vises som en ASPX-siden i mappen for denne arbeidsflyten i Office SharePoint Designer 2007. Filnavnet på initieringsskjemaet tilsvarer navnet på arbeidsflyten.

ASPX-siden vises under Arbeidsflyt i mappelisten

Et skjema for arbeidsflytstart er knyttet til områdets standard hoveddokument, og inneholder en webdel for dataskjema for å samhandle med arbeidsflyten. Skjema for arbeidsflytstart kan tilpasses for oppsett og utseende, for eksempel du kan knytte et annet hoveddokument eller endre stilene. Endre hvilke felt som skal vises i skjemaet, eller endre format eller standard verdiene i alle felter, må du bruke dialogboksen Arbeidsflytinitiering i Workflow Designer. Du kan ikke endre slike skjemafeltene ved å redigere Data skjemawebdelen direkte.

Viktig!: Hvis du gjør tilpasninger i oppsettet og utseendet på Data-skjemawebdelen (det vil si endringer for presentasjonen og ikke for funksjonalitet), Legg merke til at går slike endringer tapt hver gang arbeidsflyten er kompilert på nytt. Oppsettet og utseendet tilpasninger du gjør i resten av aspx-siden beholdes.

Hvis du oppretter et skjemafelt ved hjelp av dialogboksen For Arbeidsflytinitiering og endre formatet på dette feltet senere, kan du se følgende advarsel.

Advarsel om endring av formattype for eksisterende felt

Hvis du gjør endringer i feltene på initieringsskjemaet og kompilere arbeidsflyten, alle forekomster av arbeidsflyten fortsette å kjøre, men kan bare referansedata og dataformater som er tilgjengelige i det nye skjemaet. Hvis du sletter eller endrer et felt (for eksempel ved å gi den nytt navn til eller endre formatet), og deretter en kjørende kjøringen av arbeidsflyten forsøker å referere til data som er finnes i et uventet format eller ikke finnes i det hele tatt, oppstår feil i arbeidsflyten. Det er derfor viktig ikke å gjøre endringer som sletter, gir nytt navn til eller endrer ellers alle skjemafelt som kjørende arbeidsflytforekomster kan forsøke å referere til.

Noen ganger, kan du konfigurere en arbeidsflyt til å kopiere informasjon fra et skjemafelt startskjema i et felt i et listeelement. For eksempel en person som starter en arbeidsflyt for primære kan angi på for å starte danner en forfallsdato for en godkjenningsoppgave for dokumentet og primære arbeidsflyten kan kopiere denne datoen til en forfallsdato-feltet i gjeldende element, der denne datoen kan senere refereres til av en sekundær arbeidsflyt som sender forfallsdato påminnelser. I så fall er det viktig å sikre at informasjonen angitt i initieringsskjemaet og inn i listeelement feltet ikke endres mens sekundær arbeidsflyten fremdeles må kunne referere til den. Dette er spesielt viktig å huske Hvis sekundær arbeidsflyten stanser midlertidig eller venter på en bestemt tidsperiode.

Til toppen av siden

Hva er typene felt i startskjema?

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på hver type arbeidsflytstart skjemafelt.

Startparametre med ett felt for hver type

1. enkelt linje med tekst

2. flere linjer med tekst

3. tall

4. Ja/Nei (avmerkingsboks)

5. valg (meny å velge mellom) som alternativknapper

6. dato og klokkeslett

7. valg (meny å velge mellom) som rullegardinmenyen

Du bør velge den riktige felttypen for hver parameter du oppretter:

 • Enkelt linje med tekst    Bruk denne felttype etter tekstsvar kort friform.

 • Flere linjer med tekst    Bruk denne felttype etter tekstsvar friform så lang.

 • Tall    Denne felttypen er ment for bare numeriske verdier. Ikke ta med komma i standardverdien.

 • Dato og klokkeslett    For denne felttypen har du et valg av tre standardverdier (et tomt felt eller dato og klokkeslett for oppretting av elementets eller en bestemt dato og klokkeslett som du angir) og to visningsformater (bare, dato eller dato og klokkeslett).

 • Valg (meny å velge fra)    Denne felttypen kan vises i skjemaet som en rullegardinmeny eller som et sett med alternativknapper. I begge tilfeller kan bare én av elementene i listen merkes når som helst.

 • Ja/Nei (avmerkingsboks)    Hvis du ikke angir standardverdien for felt av denne typen, tilordnes en standardverdi for Ja.

Hvis en standardverdi er angitt, for alle felttyper vises den i skjemaet.

Her er noen hensyn å ta å huske på når du arbeider med felt i startskjema:

 • Datavalidering    De fleste av felttypene som er tilgjengelige for bruk på initieringsskjemaet inneholder liten eller ingen datavalidering. Det er ikke mulig, for eksempel å sette opp et felt for dato og klokkeslett for å kontrollere om den angitte datoen er senere enn dagens dato. (Selvfølgelig, kan du ta med en arbeidsflyttrinnet som tester om en angitt dato faller innenfor et angitt område, og sender en e-postmelding om avviket Hvis ikke, til den som startet arbeidsflyten, og deretter stanser arbeidsflyten.) Det laveste nivået over datavalidering tilbys av feltene enkelt linje med tekst, flere linjer med tekst og tall, som godtar en hvilken som helst oppføring som ikke overskrider maksimal tegnlengde. (Selv om tall godtar bare numeriske verdier som standardverdier, den godtar både numeriske og tekstverdier fra personen som starter arbeidsflyten og fullfører initieringsskjemaet.) Sterkeste data bekreftelsen tilbys av feltet valg (meny å velge fra), som personen som starter arbeidsflyten må velge ett av alternativene forhåndsformaterte angitt av skjemaet.

 • Beskrivelser og instruksjoner    De enkelte feltene i et skjema for arbeidsflytstart gir ikke et mellomrom en beskrivelse av feltet eller for å få instruksjoner om hvordan informasjon skal angis. Du kan imidlertid legge til beskrivelser og instruksjoner for hele initieringsskjemaet – inkludert instruksjoner om hvilke felt må inneholde en verdi og hvilke felt som kan være tom, ved å redigere aspx-siden. Pass på at du legge til beskrivelser og instruksjoner utenfor Data skjemawebdelen, slik at de ikke er går tapt når arbeidsflyten er kompilert på nytt.

 • Celleområdet tilgjengelige felt    Fordi et skjema for arbeidsflytstart ikke er knyttet til et element, som er knyttet til et element i en oppgaveliste i motsetning til et egendefinert oppgaveskjema – initieringsskjemaet gir ikke så mange typer skjemafelt som gjør det egendefinerte oppgaveskjemaet.

Til toppen av siden

Hva er standardverdier, og når bruker jeg dem?

Når du utformer initieringsskjemaet, velger du om å angi en standardverdi for hver av parameterne du definerer eller ikke. Hvis du angir en standardverdi for en parameter, og personen som starter arbeidsflyten erstatter ikke standardverdien med en annen verdi, deretter Bruk arbeidsflyten standardverdien.

Derfor Hvis arbeidsflyten krever en verdi i en parameter for å kunne kjøre på riktig måte, er det lurt å angi en standardverdi. I eksempel dokumentgjennomgang arbeidsflyten, kan du for eksempel angi en standard korrekturleser og en standard prioritetsnivået på initieringsskjemaet.

Hvis arbeidsflyten må ha en verdi et felt som det er ingen klarerte eller riktige standardverdien, er det lurt å definere det første trinnet i arbeidsflyten til å teste om nødvendig feltet er tomt. Hvis det er, arbeidsflyten kan stoppe, men bare etter at du sender en e-postmelding til den som startet den, forklarer at de må starte en ny forekomst av arbeidsflyten på samme element, denne gangen som angir en verdi i feltet nødvendige.

Bare Parametertypen som har alltid en standardverdi er den Ja/Nei (avmerkingsboks) parameteren, som alltid er satt til Ja eller Nei som standard.

Viktig!: Hvis du konfigurerer arbeidsflyten skal starte automatisk, og hvis du ikke angir en standardverdi for én eller flere parametere, vil du se følgende melding, der du at tomme verdier i noen parametere kan hindre at arbeidsflyten kjøres på riktig måte.

Advarsel om å inkludere standardverdier for automatisk start

Til toppen av siden

Eksempel 1: Angi informasjon for den aktuelle arbeidsflyten

Hvis du bruker arbeidsflyten for å tilordne en oppgave (for eksempel dokumentet godkjenningsoppgave i eksemplet vårt), og du vil at personen som starter arbeidsflyten, skal kunne velge personene du vil tilordne oppgaven til, kan du konfigurere som ved å legge til en parameter i initieringsskjemaet.

Legge til et felt for redaktør startskjemaet

Slik legger du til parameteren redaktør:

 1. Pass på at arbeidsflyten kan startes bare manuelt og ikke automatisk, og klikk deretter Startskjema i Workflow Designer.

  Arbeidsflytutforming med innstillinger for ny arbeidsflyt

 2. Klikk Legg til i dialogboksen For Arbeidsflytinitiering.

 3. I dialogboksen Legg til felt, navn på det nye feltet redaktør og deretter i listen informasjonstype-boksen, klikker du valg (meny å velge på).

  Dialogboksen Legg til felt med valg

 4. Klikk Neste, og skriv deretter inn e-postadressene til personene du vil tilby som alternativer for denne parameteren i boksen valg (Skriv inn hvert alternativ på en egen linje).

  Obs!: Når du sender en e-postmelding, en arbeidsflyt kan bruke domenebruker\brukernavn eller den fullstendige e-postadressen til en person, for eksempel NORTHWINDTRADERS\Ana og Ana@Northwindtraders.com vil fungere på til- eller Kopi linjene i en arbeidsflyt e-postmelding.

 5. Angi korrekturleseren som du vil at arbeidsflyten skal brukes i Standardverdi-boksen hvis personen som fyller ut initieringsskjemaet ikke endrer denne parameteren.

  Viktig!: Hvis du ikke angir en standardverdi for et felt der arbeidsflyten krever informasjon, og personen som starter arbeidsflyten også ikke går inn en verdi for dette feltet, mislykkes arbeidsflyten.

 6. Klikk enten Rullegardinmeny eller alternativknapper i Vis som-listen. (I dette eksemplet alternativknapper er valgt.)

  Dialogboksen Legg til felt med valg

 7. Klikk Fullfør, og klikk deretter OK i dialogboksen For Arbeidsflytinitiering.

Konfigurere en handling for arbeidsflyt for å bruke en parameter for arbeidsflytstart-skjema

Til å angi at arbeidsflyten skal tilordne dokument-godkjenningsoppgave til deltakere som er angitt i initieringsskjemaet:

 1. I Arbeidsflytutforming, på siden som representerer trinnet der du vil finne aktiviteten, klikk Handlinger, og klikk deretter handlingen du vil bruke.

  Klikk tilordne et gjøremålselement i dette eksemplet.

 2. Klikk et gjøremålselement i handlingen, og i Veiviser for egendefinert oppgave, klikk Neste, og gir aktiviteten Gå gjennom dokument.

 3. Skriv inn instruksjonene for å inkludere i oppgaven i Beskrivelse-boksen, og klikk deretter Fullfør.

 4. Klikk disse brukerne i handlingen.

 5. Klikk Arbeidsflytoppslag i dialogboksen Velg brukere i listen , eller velg fra eksisterende brukere og grupper, og klikk deretter Legg til.

 6. Velg følgende alternativer i dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag:

  • Source: arbeidsflytdata

  • Feltet: Startskjema: redaktør

 7. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt for å lukke dialogboksen Velg brukere.

Handlingen nå ser slik ut.

Handling der begge parameterne er angitt

Med kontrollør-feltet i initieringsskjemaet, kan personen som starter arbeidsflyten nå se arbeidsflyten hvilken person for å tilordne oppgaven til.

I neste del, kan du lære hvordan du bruker initieringsskjemaet til å avgjøre om å utføre en bestemt handling eller et sett med handlinger eller ikke arbeidsflyten.

Til toppen av siden

Eksempel 2: Be den aktuelle arbeidsflyten å hoppe over eller legge til et trinn eller handling

Noen ganger vil du kanskje et trinn i arbeidsflyten skal kjøres eller ikke skal kjøres på et bestemt element basert på bestemt informasjon om dette elementet. Hvis du for eksempel må du kanskje en arbeidsflyt for nytt dokument som du kjører på alle nye dokumenter i delte dokumenter-biblioteket, men vil du kanskje en oppgave på se gjennom dokumentet som er inkludert i arbeidsflyten skal kjøres bare på valgte dokumenter, men ikke på andre.

Legge til en Send til gjennomgang-felt i initieringsskjemaet

Slik legger du til parameteren Send For gjennomgang:

 1. Pass på at arbeidsflyten kan startes bare manuelt og ikke automatisk, og klikk deretter Startskjema i Workflow Designer.

  Arbeidsflytutforming med innstillinger for ny arbeidsflyt

 2. Klikk Legg til i dialogboksen For Arbeidsflytinitiering.

 3. Gi navn til det nye feltet Send For Gjennomgang i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter, i listen informasjonstypeJa/Nei (avmerkingsboks).

 4. Klikk Neste, og angi en standardverdi (Hvis du ikke angir en verdi, feltet standard til Ja ).

  Dialogboksen Legg til felt med valg

 5. Klikk Fullfør, og klikk deretter OK i dialogboksen For Arbeidsflytinitiering.

Legge til en betingelse i arbeidsflyten

Til å angi at arbeidsflyten skal bruke verdien Send For gjennomgang for å avgjøre om det skal kjøre gjeldende arbeidsflyttrinnet (i eksemplet til trinn i se gjennom dokumentet oppgaven er tilordnet):

 1. I Arbeidsflytutforming, på siden av arbeidsflyten som representerer trinnet du vil knytte til avmerkingsboksen, klikker du betingelser, og klikk deretter Sammenlign alle datakilder.

 2. Klikk den første verdien i betingelsen, og klikk deretter Vis databinding Knappesymbol .

 3. Velg følgende alternativer i dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag:

  • Source: arbeidsflytdata

  • Feltet: Startskjema: Send til gjennomgang

 4. Klikk OK.

 5. Klikk den andre verdien i betingelsen, og klikk deretter Ja i listen.

Betingelsen ser nå som vist i illustrasjonen nedenfor.

Arbeidsflyttrinn som viser tilstand med alle parametere angitt

Ved å bruke avmerkingsboksen på initieringsskjemaet, kan personen som starter arbeidsflyten nå informere arbeidsflyten til å utføre eller ikke å utføre handlinger i gjeldende trinn.

I neste del, kan du lære hvordan du kopiere informasjon fra initieringsskjemaet til gjeldende listeelement, slik at informasjonen kan referere til en sekundær arbeidsflyt.

Til toppen av siden

Eksempel 3: Angi informasjon til en sekundær arbeidsflyt

Hvis du bruker en sekundær arbeidsflyt som kjører på oppgaver-listen for å angi forfallsdato datoer for aktiviteter som er opprettet av en primær arbeidsflyt på en annen liste (i eksempel delte dokumenter-biblioteket), kan du bruke initieringsskjemaet for primære arbeidsflyten til å angi en forfallsdato for aktiviteten. Hvis du vil ha mer informasjon om sekundære arbeidsflyter, kan du se artikkelen opprette en sekundær arbeidsflyt.

Flyt av informasjon om forfallsdato gjennom primær og sekundær arbeidsflyt

1. personen starter primære arbeidsflyt angir forfaller dato.

2. startskjema skjema forsyninger forfallsdato dato til primære arbeidsflyt.

3. primær overfører forfallsdato dato i Forfallsdato-feltet for gjeldende element.

4. sekundær arbeidsflyt får forfaller dato ved å spørre listeelement.

5. sekundær arbeidsflyt Kopier forfallsdato dato til oppgaveelement.

Obs!: 

 • Sekundær arbeidsflyt må kjenne det listeelement-ID for det opprinnelige elementet for en sekundær arbeidsflyt for referanse til det opprinnelige listeelementet som primære arbeidsflyten kjøres. Bare oppgaveelementene som ble opprettet av en aktivitet arbeidsflythandlinger automatisk vet denne listeelement-ID, som er lagret i kolonnen vare-ID for arbeidsflyten i oppgavelisten. Hvis sekundær arbeidsflyten kjøres på en liste som ikke er en oppgaveliste, men må referere til det opprinnelige elementet, må den primære arbeidsflyten lagre listen element-IDen til elementet som kjøres på elementet som det oppretter og som sekundær arbeidsflyten kjøres. Du kan konfigurere dette ved å legge til en oppslagskolonne listen der sekundær arbeidsflyten kjøres, der denne oppslagskolonnen refererer til ID-kolonnen i listen eller biblioteket som primære arbeidsflyten kjøres på. Når du konfigurerer primære arbeidsflyten til å opprette et element i listen som sekundær arbeidsflyten kjøres på, kan du deretter tilordne innstillingen for den listeelement-ID til gjeldende element for den primære arbeidsflyten til oppslagsfeltet i den andre listen.

 • Hvis du ikke allerede har lagt til forfallsdato-kolonnen i delte dokumenter-biblioteket, må du gjøre det før du utfører prosedyrene i denne delen. Hvis du vil ta med informasjon om både dato og klokkeslett i denne kolonnen, må du passe på å gjøre det merkede området i delen Flere kolonneinnstillinger på siden Legg til kolonner.

  Hvis du ikke vil Forfallsdato-feltet skal vises i skjemaer for eksempel EditForm.aspx, der personer kan endre verdien til feltet, kan du skjule dette feltet fra skjemaer. Hvis du vil gjøre dette, må du først forsikre deg om at det er tillatt for behandling av innholdstyper i listen eller biblioteket (Klikk Avanserte innstillinger på siden list innstillinger). Deretter Skjul Forfallsdato-feltet enkeltvis for hver innholdstype (i listen over innstillinger-siden, klikk en innholdstype, og deretter klikker du Forfallsdato-kolonnen, og velg deretter skjult (ikke vises i skjemaer) ). Vær oppmerksom på at du kan skjule en kolonne bare per innholdstype, og ikke for en hel liste eller et bibliotek på en gang.

Legge til en forfallsdato-feltet i initieringsskjemaet

Slik legger du til parameteren forfallsdato:

 1. Klikk Legg til i dialogboksen For Arbeidsflytinitiering.

 2. I dialogboksen Legg til felt, navn på det nye feltet Forfallsdato og deretter i listen informasjonstype-boksen, klikk dato og klokkeslett.

 3. Klikk Neste, og kontroller at valgknappen tom standardverdien er valgt, og at bare dato er valgt i visningsformat-boksen.

  Dialogboksen Legg til felt med valg

 4. Klikk Fullfør, og klikk deretter OK i dialogboksen For Arbeidsflytinitiering.

Feltet legges til initieringsskjemaet.

Initieringsskjema med Kontrollør- og Forfallsdato-felt lagt til

Bruk den primære arbeidsflyten til å angi forfallsdato for det gjeldende elementet

Du kan sette opp arbeidsflyten til å kopiere forfallsdatoen verdi fra initieringsskjemaet på Forfallsdato-feltet i gjeldende listeelement:

 1. Klikk Handlinger i Workflow Designer, og klikk deretter Angi felt i gjeldende element.

  Hvis denne handlingen ikke vises i listen, klikker du Flere handlinger for å se en fullstendig liste.

 2. Klikk felt i handlingen, og klikk deretter Forfallsdato i listen.

 3. Klikk verdi i handlingen, og klikk deretter Vis databinding Knappesymbol .

 4. Velg følgende alternativer i dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag:

  • Source: arbeidsflytdata

  • Feltet: Startskjema: forfallsdato

 5. Klikk OK.

Nå når personen som starter arbeidsflyten angir en forfallsdato (forfaller dato og klokkeslett) på initieringsskjemaet at verdien er kopiert til forfallsdato-kolonnen for listeelementet.

Obs!: Primær arbeidsflyten må utføre denne handlingen før den tilordner aktiviteten, fordi den primære arbeidsflyten stopper umiddelbart etter at den tilordner oppgaven og sekundær arbeidsflyt-spørringer for forfallsdatoen informasjonen mens primære arbeidsflyten er fremdeles midlertidig stanset.

Bruk sekundær arbeidsflyt til å kopiere forfallsdatoen til oppgaveelementet

Slik konfigurerer du sekundær arbeidsflyten til å kopiere verdien forfallsdato fra delte dokumenter listeelementet til listeelementet oppgaver:

 1. Åpne sekundær arbeidsflyten i Workflow Designer, på siden som representerer trinnet der du vil angi verdien forfallsdatoen for aktiviteten, klikk Handlinger, og klikk deretter Angi felt i gjeldende element.

 2. Klikk felt i handlingen, og klikk deretter Forfallsdato i listen.

 3. Klikk verdi i handlingen, og klikk deretter Vis databinding Knappesymbol .

 4. Velg følgende alternativer i dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag:

  • Source: delte dokumenter

  • Feltet: forfallsdato

  • Feltet: delte dokumenter: ID

  • Verdi: Klikk Vis databinding Knappesymbol .

   En ny dialogboks for Definer arbeidsflytoppslag åpnes. Velge følgende alternativer:

  • Source: gjeldende element

  • Feltet: Vare-ID for arbeidsflyt

 5. Klikk OK.

  Den første dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag ser nå som denne.

  Dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag med alle valg angitt

  Dette oppslaget sier: ' "Gå til forfallsdato-kolonnen i delte dokumenter-biblioteket og deretter gå til rad i biblioteket med IDen samsvarer med arbeidsflyt-element-ID som er lagret i gjeldende element i oppgaver-listen, og hente forfallsdato-verdien fra denne raden."

 6. Klikk OK.

Handlingen nå ser ut som vist her.

Handling der begge parameterne er angitt

Nå når personen som starter de primære arbeidsflyten bruker initieringsskjemaet for å angi en forfallsdato verdien i gjeldende element i biblioteket Delte dokumenter, sekundær arbeidsflyten kjøres på oppgaver-listen kan hente som forfallsdato og bruke det til å sende forfallsdato dato påminnelser en nd å utføre andre handlinger.

Du kan bruke de samme grunnleggende fremgangsmåtene ansatt i denne delen til å angi eller oppdatere andre verdier i både det gjeldende elementet og oppgaveelementet.

Til toppen av siden

Hvordan kan jeg angi eller oppdatere andre verdier i gjeldende listeelement?

For å angi eller oppdatere andre verdier i gjeldende listeelement ved å bruke informasjon på skjemaet for arbeidsflytstart som følger med, kan du bruke den samme generelle prosessen som brukes i den eksempel 3: Angi informasjon til en sekundær arbeidsflyt i denne artikkelen:

 1. Legge til en parameter for ønsket informasjon i initieringsskjemaet.

 2. Angi at arbeidsflyten å kopiere verdien angitt i feltet arbeidsflytstart skjemaet i det riktige feltet for gjeldende listeelement.

Du kan inkludere betingelser for å gi beskjed om at arbeidsflyten skal kopieres eller ikke å kopiere en verdi under bestemte forhold eller skal kontrollere en verdi i initieringsskjemaet og gjør en endring i en gjeldende elementfelt enn å kopiere verdien arbeidsflytstart skjemaet i den.

Arbeidsflyten kan for eksempel Kontroller verdien angitt i en beregnet budsjett-feltet på initieringsskjemaet, og deretter angir du et beregnet budsjett-felt i gjeldende element til Høy eller Lav, avhengig av hvilken planlagte kostnader.

Trinn med else-if-forgrening som angir forventet budsjettverdi

I neste del, vil du lære om hvordan arbeidsflyten kan tilbakestille verdiene ble levert sammen i initieringsskjemaet ved hjelp av parameterne for arbeidsflytstart som variabler for lokale arbeidsflyt.

Til toppen av siden

Hvordan kan jeg bruke en parameter som en dynamisk arbeidsflytvariabel?

Verdiene som er angitt for en startskjema skjema-parameteren av personen som starter arbeidsflyten kan erstattes av andre verdier mens arbeidsflyten kjører, og dermed kan brukes som lokale variabler i arbeidsflyten.

Hvis det er en parameter verdien som kan endres fra trinn til trinnet i arbeidsflyten – enten på grunn av beregninger som utføres av arbeidsflyten selve eller på grunn av inndata fra en av de deltar i arbeidsflyten, deretter når det passer arbeidsflyten kan bruke handlingen Angi Variable arbeidsflyten til å tilbakestille den verdien.

Illustrasjonen nedenfor viser for eksempel en handling i arbeidsflyttrinnet som er konfigurert til å dynamisk endre en verdi for arbeidsflytstart-skjema

Trinn i arbeidsflyt som er konfigurert til å bruke handlingen for angivelse av for å endre verdien for forfallsdato i startskjemaet

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×