Opprette et publiseringssideoppsett

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen får du vite hva sideoppsett er, og hvordan de er relatert til publiseringssider, hoveddokumenter og innholdstyper. Her får du også vite hvordan du oppretter en innholdstype for sideoppsett og et sideoppsett, og hvordan du bruker leseren til å opprette en ny publiseringsside som er basert på det nye sideoppsettet.

Viktig: For at du skal kunne opprette et publiseringssideoppsett, må området ligge på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, og publisering må være aktivert på webområdet på øverste nivå i områdesamlingen. For at du skal kunne opprette innholdstyper, må du ha redigeringstillatelse for området på øverste nivå. Hvis du ikke er i stand til å opprette et sideoppsett, kontakter du serveradministrator.

I denne artikkelen

Hva er publisering?

Opprette en innholdstype for sideoppsett

Opprette et sideoppsett

Opprette en publiseringsside fra det nye sideoppsettet

Hva er publisering?

Med Office SharePoint Server 2007 er det enkelt for brukerne å laste opp dokumenter til dokumentbiblioteker og legge til tabellinformasjon i lister. Hvis du ønsker å publisere lengre og mer ustrukturert informasjon i et websideformat, og du ønsker at innholdseierne skal kunne lage sidene selv, kan du bruke publiseringssider til å aktivere leserbasert sideredigering av autoriserte bidragsytere. I en gruppe som administrerer et websted for nyheter, er det for eksempel enklere for reportere å sende inn artikler hvis de kan legge dem inn via nettleseren. Samtidig kan denne ordningen være nyttig for å standardisere informasjonen som hver forfatter sender.

Hver publiseringsside er knyttet til et sideoppsett. Sideoppsettet brukes til å kontrollere utseendet til publiseringssidene som opprettes fra det. Det brukes også til å definere feltene der bidragsytere kan skrive inn ulke typer artikkelinnhold, for eksempel artikkeltitler, grafikk, sitater og ustrukturert tekst.

Publiseringssider benytter publiseringsfunksjonen i Office SharePoint Server 2007. Publisering automatiserer arbeidsflytprosessen, og gjør det dermed enkelt å bruke leseren til å opprette nye sider som er basert på et sideoppsett. Når siden er opprettet og redigert, sender innholdseieren den til gjennomgang. Når korrekturleseren godkjenner artikkelen og publiserer den, blir siden synlig for andre brukere på området.

Stadier i publiseringsprosessen

1. En webdesigner oppretter og tilpasser sideoppsettet i Office SharePoint Designer 2007.

2. En innholdseier oppretter en ny side basert på ett av de tilgjengelige sideoppsettene (i leseren).

3. Innholdseieren fullfører siden i leseren, og sender den deretter til godkjenning.

4. En autorisert godkjenner redigerer og godkjenner eller avviser artikkelen.

5. Etter at artikkelen er godkjent publiseres den.

Når du skal angi hvilket innhold som hører til i et sideoppsett, kan du opprette din egen innholdstype. En innholdstype brukes til å identifisere feltene på siden der sideforfattere skriver inn innhold. Ved å bruke en innholdstype kan du velge hvilke sidefelt og innholdsfelt som er tilgjengelige i et sideoppsett, og dermed hvilke felt som er tilgjengelige på publiseringssider som er opprettet fra sideoppsettet, og som innholdseiere kan skrive inn innhold i. Sidefelt brukes til å definere hvilket innhold som skal vises på en side, hvilke metadata som er knyttet til siden, og hvilken type kontroll hvert felt skal vises som (for eksempel en enkelt tekstlinje, en hyperkobling eller et bilde). Innholdsfelt brukes til å definere innholdet på siden som skal leveres av bidragsyteren. Data som skrives inn i innholdsfeltene, lagres i SharePoint-listeelementer i dokumentbiblioteket Pages. Når en besøkende ser publiseringssiden, hentes innhold fra listen og vises i feltkontrollene.

Ved å bruke publiseringssider kan du automatisere innlegging av informasjon og angi nøyaktig hvordan informasjonen skal vises. Dette er noen av de viktigste elementene i publisering:

Element og beskrivelse

Hvor den/det opprettes eller redigeres

Eksempel

Publiseringsside    Dette er en side som opprettes fra et publiseringssideoppett og lagres i dokumentbiblioteket Pages på området eller det sekundære området.

Bare leser

Reporter blar til området og klikker deretter Publiseringsside på Opprett side. Reporteren må velge et sideoppsett for å angi hvordan siden skal se ut og organiseres.

Publiseringssideoppsett    Dette er en sidemal som brukes til å kontrollere hvordan siden ser ut og nøyaktig hvilke elementer (for eksempel lister og biblioteker) som skal vises på siden. Publiseringssideoppsettet kan være knyttet til et hoveddokument som brukes til å definere oppsett og formatering. Sideoppsett og hoveddokumenter lagres i galleriet for hoveddokumenter på området på øverste nivå.

Leser eller Office SharePoint Designer 2007
(Alt tilpasses med Office SharePoint Designer 2007.)

Webdesigneren oppretter et flott sideoppsett som reporterne kan velge når de oppretter en ny side basert på en publiseringsside via leseren. Dette sideoppsettet kan benytte grafikk eller notater og kan angi hvilke innholdstyper som kan brukes på sider som opprettes ved hjelp av dette sideoppsettet.

Hoveddokument    Denne siden brukes til å definere oppsettet, skriftene og formateringen for sidene som er knyttet til den. Hoveddokumenter og sideoppsett lagres i galleriet for hoveddokumenter på området på øverste nivå.

Office SharePoint Designer 2007

Webdesigneren knytter et hoveddokument til publiseringssideoppsettet slik at oppsettet benytter samme skrifter og formatering som resten av området.

Innholdstype    Brukes til å kontrollere hvordan innholdet skrives inn og vises. Innholdstyper for publisering brukes til å identifisere hvilke felt som er tilgjengelige på publiseringssidene. Innholdstyper defineres på området på øverste nivå og lagres der i galleriet for innholdstyper.

Bare leser

Webdesigneren oppretter en innholdstype som kalles Artikler som omfatter felt for følgende innhold: artikkeltittelen, brødteksten, et opplastet fotografi, en bildetekst, et fotografnavn, et kildenavn og koblinger til mer informasjon.

Til toppen av siden

Opprette en innholdstype for sideoppsett

En innholdstype brukes til å definere hvordan bidragsyteren skal skrive inn hver type innhold, hvordan innholdet skal vises og hvordan det skal håndteres i et arbeidsflytmiljø. I det tidligere scenariet, for eksempel, der en gruppe reportere sender artikler for gjennomgang av en redigerer, kan det være at du vil kreve at et kontaktnavn sendes med hver artikkel, eller at alle artiklene knyttes til en eksisterende arbeidsflyt. Du kan til og med legge til felt, for eksempel et kildenavnfelt, og angi om feltet skal skjules i alle skjema. Du oppretter innholdstyper for å være sikker på at en viss informasjon sendes med hver artikkel, at artikkelen er knyttet til en arbeidsflyt, at de viktigste feltene er tatt med og så videre.

Innholdstyper legges til på området på øverste nivå. Deretter er de tilgjengelige for alle sekundære områder i samlingen. For at du skal kunne opprette eller redigere innholdstyper, må du ha redigeringstillatelse for området på øverste nivå. Følg disse trinnene når du skal opprette en ny innholdstype:

 1. Gjør ett av følgende i leseren:

  • Fra et hvilket som helst gruppeområde klikker du Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen.

  • Fra en hvilken som helst portal klikker du Områdehandlinger, velger Innstillinger for webområde og klikker deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk Gå til innstillinger for område på øverste nivå under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for webområde.

  Du kan også gå direkte til http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, der område_på_øverste_nivå er URL-Adressen for rotområdet, for eksempel fabrikamweb for http://fabrikamweb-området.

 3. Klikk Innholdstype for område under Gallerier.

 4. Klikk Opprett på menylinjen på siden Galleri for innholdstype for område.

 5. Skriv inn navnet på denne innholdstypen i Navn-boksen.

  Dette er navnet som vises i listen innholdstyper i trinn 6 i delen opprette et sideoppsett.

 6. Skriv inn en beskrivelse av denne innholdstypen i Beskrivelse-boksen.

 7. Klikk Innholdstyper for publisering i listen Velg overordnet innholdstype fra.

 8. Klikk Side i listen Overordnet innholdstype.

 9. Klikk Eksisterende gruppe under Plasser denne innholdstypen for område i, og klikk deretter Innholdstyper for sideoppsett i listen.

  Siden Ny innholdstype for område

  Merknad: Hvis du vil gjøre den nye innholdstypen tilgjengelig for sideoppsett som du oppretter eller tilpasser i Office SharePoint Designer 2007, plasserer du innholdstypen i gruppen Innholdstyper for sideoppsett der det er enkelt å finne den. I den neste delen får du vite hvordan du bruker den nye innholdstypen i Office SharePoint Designer 2007.

 10. Klikk OK.

  Siden Områdeinnholdstype åpnes.

Bruk alternativene på denne siden til å tilpasse hvordan informasjonen angis, vises eller håndteres i et arbeidsflytmiljø. Alternativene beskrives nedenfor.

Merknad: Sørg for at du angir et innholdstypefelt for hvert felt som skal vises på publiseringssiden.

 • Innstillinger     Bruk disse innstillingene til å gjøre generelle endringer etter behov. Klikk for eksempel Arbeidsflyt for å knytte en arbeidsflyt til denne innholdstypen.

 • Kolonner     Klikk Navn-kolonnen, og deretter kan du endre typen felt (for eksempel hyperkobling, tekstboks eller valgboks) eller status (for eksempel påkrevd, valgfri eller skjult). Kolonnene som du angir her, blir tilgjengelige som felt på publiseringssiden, så sørg for at du angir alle du trenger. Kolonnene vises i oppgaveruten Verktøykasse i Office SharePoint Designer 2007 når du redigerer sideoppsettet. Når du åpner sideoppsettet i Office SharePoint Designer 2007, ser du at de påkrevde feltene vises på siden, felt som er arvet fra innholdstypen Side, vises i Sidefelt-delene i Verktøykasse og felt fra den aktuelle innholdstypen som du opprettet, vises i Innholdsfelt-delen i Verktøykasse.

  Verktøykasse der delene Sidefelt og Innholdsfelt vises

 • Legg til fra eksisterende områdekolonner     Bruk dette alternativet til å legge til datafelt fra en eksisterende liste over tilgjengelige felt.

 • Legg til fra ny områdekolonne     Bruk dette alternativet til å legge til egne datafelt (kolonner).

 • Kolonnerekkefølge     Bruk dette alternativet til å endre rekkefølgen elementer presenteres i, for brukere som legger inn informasjon i dataskjemaet.

Til toppen av siden

Opprette et sideoppsett

Nå som du har opprettet en ny innholdstype, kan du opprette et sideoppsett fra den. Fordi du først opprettet en egendefinert innholdstype, vil sidene som opprettes fra dette sideoppsettet, inneholde alle kolonnene som du angav at skulle være tilgjengelige for dem.

 1. Åpne webområdet du ønsker å opprette sideoppsettet på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Velg NyFil-menyen og deretter SharePoint-innhold.

 3. Klikk SharePoint-publisering i dialogboksen Ny.

  Merknad: Hvis dette alternativet ikke er oppført, er det sannsynligvis fordi publisering ikke er aktivert i Office SharePoint Server 2007 for området du arbeider på. Hvis du har redigeringstillatelse for området på øverste nivå, kan du aktivere publisering for leseren ved å velge AdministrasjonOmråde-menyen i Office SharePoint Designer og deretter klikke Hjemmeside for administrasjon. Klikk Områdefunksjoner under Områdeadministrasjon og deretter Aktiver ved siden av Office SharePoint Server-publisering. Når du har gjort det, går du tilbake til Office SharePoint Designer 2007 og starter på nytt fra trinn 1, men denne gangen klikker du OppdaterVis-menyen mellom trinn 1 og trinn 2.

 4. Velg Sideoppsett.

 5. Klikk Innholdstyper for sideoppsett under Alternativer i listen Innholdstypegruppe.

 6. Klikk innholdstypen du ønsker, i listen Navn på innholdstype.

  Kategorien SharePoint-innhold i dialogboksen Ny viser valgt sideoppsett

  Hvis du har opprettet en innholdstype i forrige del, og hvis du legger til innholdstypen i gruppen Innholdstyper for sideoppsett, kan du se denne innholdstypen i denne listen. Lær hvordan du oppretter en innholdstype i den forrige delen opprette en innholdstype for sideoppsett.

 7. Skriv inn et navn på dette sideoppsettet i URL-navn-boksen.

  Dette blir filnavnet for sideoppsettet. Hvis du for eksempel skriver inn MittSideoppsett i boksen, blir filnavnet for sideoppsettet MittSideoppsett.aspx.

 8. Skriv inn en tittel for dette sideoppsettet i Tittel-boksen.

  Dette blir tittelen for sideoppsettet som vises i listen over tilgjengelige sideoppsett når du oppretter en ny publiseringsside på Opprett-siden i leseren. Du bør gi sideoppsettet en tittel som er lett å kjenne igjen for brukere som skal opprette publiseringssider som er basert på dette sideoppsettet.

 9. Klikk OK.

  Sideoppsettet åpnes i utformingsvisning. Som standard er det knyttet til standard hoveddokument. Hvis du vil lære hvordan du tilpasser sideoppsettet, kan du se artikkelen tilpasse et publiseringssideoppsett.

  Merknad: Sideoppsett for områder i Office SharePoint Server 2007 bruker hoveddokumentet for publisering, som kan være forskjellig fra Default.master.

  Nytt sideoppsett opprettes i det overordnede området. Du kan kontrollere at den ble opprettet ved å bla til galleriet for hoveddokumenter på http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx der område_på_øverste_nivå er navnet på det overordnede området. Det nye sideoppsettet skal være oppført på denne siden.

Til toppen av siden

Opprette en publiseringsside fra det nye sideoppsettet

Du kan opprette en ny publiseringsside som benytter et bestemt sideoppsett, ved å følge disse trinnene:

 1. Bla til en side på området, i leseren.

 2. Klikk Vis alt områdeinnholdOmrådehandlinger-menyen.

  Merknad: Hvis dette alternativet ikke er oppført, er det sannsynligvis fordi publisering ikke er aktivert i Office SharePoint Server 2007 for området du arbeider på. Hvis du har redigeringstillatelse for området på øverste nivå, kan du aktivere publisering for leseren ved å velge AdministrasjonOmråde-menyen i Office SharePoint Designer og deretter klikke Hjemmeside for administrasjon. Klikk Områdefunksjoner under Områdeadministrasjon og deretter Aktiver ved siden av Office SharePoint Server-publisering.

 3. Klikk Opprett på menylinjen.

 4. Klikk Publiseringsside under Websider.

 5. Skriv inn et navn på denne siden i Tittel-boksen.

  Denne tittelen vises på tittellinjen i leseren når du viser den nye siden.

 6. Skriv inn en beskrivelse av denne siden i Beskrivelse-boksen. (Dette trinnet er valgfritt.)

 7. Skriv inn et filnavn for den nye siden i URL-navn-boksen.

  Dette blir filnavnet for sideoppsettet. Hvis du for eksempel skriver inn MittSideoppsett i boksen, blir filnavnet for sideoppsettet MittSideoppsett.aspx.

 8. Klikk navnet på sideoppsettet som du opprettet i forrige del opprette et sideoppsetti Sideoppsett-listen, og klikk deretter Opprett.

  Den nye siden er opprettet. Du kan redigere siden i leseren, eller du kan redigere sideoppsettet den ble opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilpasse et publiseringssideoppsett.

  Merknad: Nå er siden opprettet, men den blir ikke synlig på området før den er publisert. Hvis du ikke har rettigheter til å publisere siden, blir den sendt til godkjenning. Etter at siden er godkjent og publisert, blir den synlig for alle som besøker området.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×