Opprette et Paretodiagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En Pareto eller sortert histogram inneholder begge kolonnene sortert i synkende rekkefølge og en linje som representerer den akkumulerte prosentandelen. Pareto diagrammer Uthev de viktigste faktorene i et datasett, og regnes som en av sju grunnleggende verktøyene i kvalitetskontroll som det er enkelt å se de vanligste problemene eller problemer.

Eksempel på et paretodiagram

Opprette et Paretodiagram

 1. Velg dataene. Vanligvis velger du en kolonne som inneholder tekst (kategorier) og en med tall. Et paretodiagram grupperer deretter de samme kategoriene og summerer de tilhørende tallene.

  Dataene som brukes til å opprette paretodiagrammet som brukes som eksempel
  Data som brukes til å opprette eksempeldiagrammet ovenfor

  Hvis du velger to kolonner med tall, i stedet for en med tall og en med tilhørende tekstkategorier, vil Excel ordne dataene i intervaller, akkurat som et histogram. Deretter kan du justere disse intervallene.

 2. Klikk Sett inn > Sett inn statistikkdiagram, og velg deretter Pareto under Histogram.

  Bilde som viser tilgang til paretodiagram via Sett inn-fanen

  Du kan også bruke fanen Alle diagrammer i Anbefalte diagrammer for å opprette et paretodiagram (klikk Sett inn > Anbefalte diagrammer > fanen Alle diagrammer.

Tips!: Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet. Hvis du ikke ser disse fanene, klikker du hvor som helst i Paretodiagrammet for å legge til diagramverktøy på båndet.

Utforming- og Format-fanene for Diagramverktøy

Konfigurere intervaller

 1. Høyreklikk den vannrette aksen i diagrammet, og klikk deretter Formater akse > Aksealternativer.

  Kommandoen Formater akse på hurtigmenyen
 2. Bruk informasjonen nedenfor for å velge ønskede alternativer i oppgaveruten Formater akse.

  Oppgaveruten Formater akse

  Etter Kategori    Standard når både data og tekst plottes. Tekstkategoriene plottes på den horisontale aksen og fremstilles grafisk i synkende rekkefølge.

  Tips!: Legg til en kolonne, og fyll den med verdien 1 for å telle antall forekomster av tekststrenger. Tegn deretter inn dataene i Paretodiagrammet, og angi Etter kategori for intervallene.

  Automatisk    Dette er standard for Paretodiagrammer med én kolonne med data. Intervallbredden beregnes ved hjelp av Scotts regel om normalreferanse.

  Intervallbredde    Skriv inn et positivt desimaltall for antallet datapunkter i hvert område.

  Antall intervaller    Angi antall intervaller for histogrammet (inkludert overflyt og underflyt). Intervallbredden justeres automatisk.

  Overflyt    Merk av i boksen for å opprette et intervall for alle verdier som er større enn tallet i den tilhørende boksen. Hvis du vil endre denne verdien, angir du et desimaltall i boksen.

  Underflyt    Merk av i boksen for å opprette et intervall for alle verdier som er mindre enn eller lik tallet i den tilhørende boksen. Hvis du vil endre denne verdien, angir du et desimaltall i boksen.

Formler som brukes til å opprette histogrammer i Excel 2016

Scotts regel om normalreferanse:   

Formel for alternativet Automatisk

Scotts regel om normalreferanse forsøker å redusere det systematiske avviket i variansen i Paretodiagrammet sammenlignet med datasettet, og forutsetter at dataene er normalfordelt.

Overflyt   

Formel for alternativet Gruppe for overflyt

Underflyt   

Formel for alternativet Gruppe for underflyt

Opprette et Paretodiagram

 1. Velg dataene. Vanligvis velger du en kolonne som inneholder tekst (kategorier) og en med tall. Et paretodiagram grupperer deretter de samme kategoriene og summerer de tilhørende tallene.

  Dataene som brukes til å opprette paretodiagrammet som brukes som eksempel
  Data som brukes til å opprette eksempeldiagrammet ovenfor

  Hvis du velger to kolonner med tall i stedet for ett av numrene og tilsvarende tekst kategorier, vil Excel diagrammer av dataene i intervaller, akkurat som et histogram. Du kan deretter justere disse intervaller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Konfigurere intervaller" i Windows-fanen.

 2. På båndet, klikk kategorien Sett inn og klikk Statistiske-ikonet (diagramikonet statistisk), og klikk Pareto under Histogram.

  Pareto-diagram på båndet

  Tips!: Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet. Hvis du ikke ser disse kategoriene, klikker du hvor som helst i Pareto-diagram for å vise dem på båndet.

Tips!: Se dette blogginnlegget om histogrammer, pareto- og boksdiagrammer av Excel-teamet for å finne ut mer om paretodiagrammer og hvordan de brukes. Du kan også være interessert i å lære mer om de andre nye diagramtypene som beskrives i dette blogginnlegget.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×