Opprette et ORM-diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Malen ORM-diagram i Microsoft Office Visio inneholder alle figurene du trenger for å bruke ORM-metoden (Object Role Modeling) til å innarbeide forretningsregler og utvikle databaser. ORM er en semantisk modelleringsmetode som beskriver verden i henhold til objekter og rollene de spiller.

Eksempel på ORM-diagram

 1. Velg NyFil-menyen, velg Programvare og database, og klikk deretter ORM-diagram.

  Tips!: Før du oppretter et ORM-diagram, bør du organisere tankene dine ved å skrive ned informasjonen som du vil at databasen skal inneholde. Bruk enkle setninger til å beskrive objektene som finnes, hvordan de kan identifiseres, og hvilken rolle de spiller.

 2. Legge til og navngi en objekttype (enhet):

  1. Dra en Enhet-figur (for å symbolisere en objekttype) fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

  2. Skriv inn navnet på enhetstypen mens figuren er merket.

  3. Trykk ENTER, og skriv inn modus for enhetsreferansen i parentes.

 3. Legge til og navngi en verditype:

  1. Dra en Verdi-figur fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

  2. Skriv inn navnet på verditypen mens figuren er merket

 4. Angi en undertype:

  1. Dra figuren Kobling for underordnet type fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

  2. Fest sluttpunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på figuren for undertype.

   Sluttpunktene blir røde, som viser at koblingen er limt til figuren. Du kan flytte de limte figurene uten å bryte koblingen.

  3. Fest til Start punkt Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni (pilspiss slutten) til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den andre enhetstypen.

 5. Gjennomfør ett av følgende alternativer:

  1. Angi en relasjon, en rolle eller et faktum mellom objekttypene:

   1. Dra en predikatfigur (Unær, Binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær) fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

    Bruk en predikatfigur som inneholder nok rollebokser til å relatere alle objekttypene (enhetsfigurer) som er involvert i relasjonen. Bruk for eksempel en Ternær-figur for å angi relasjoner mellom tre enheter.

   2. Dra en Rollekobling-figur fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   3. Fest Start punkt Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni for koblingsfiguren Rollen til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en objekttype (enhet-figuren) du vil definere en relasjon.

    Startpunktet blir rødt, som viser at koblingen er limt til figuren. Du kan flytte de limte figurene uten å bryte koblingen.

   4. Fest sluttpunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant for koblingsfiguren Rollen til riktig rolle-boksen på predikatfiguren (fra trinn 1).

   5. Dobbeltklikk predikatfiguren. Plasser innsettingspunktet mellom ellipser (eller plassholdere), og skriv inn et navn på rollen en enhetstype spiller.

   6. Gjenta trinn 2 til 5 for hver enhet du vil definere en relasjon for.

  2. Angi en relasjon, en rolle eller en referanse mellom en enhetstype og en verdi:

   1. Dra Rollekobling-figuren fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Fest Start punkt Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni for koblingsfiguren Rollen til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en enhetstype (enhet-figuren) du vil definere en relasjon.

    Startpunktet blir rødt, som viser at koblingen er limt til figuren. Du kan flytte de limte figurene uten å bryte koblingen.

   3. Dra en Binær- eller Loddrett binær-figur fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   4. Fest sluttpunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant for koblingsfiguren Rollen til slutten av binære eller Loddrett binær figuren.

   5. Dobbeltklikk Binær-figuren for å redigere teksten. Plasser innsettingspunktet mellom ellipser eller plassholdere, og skriv inn et navn på rollen som en enhet spiller.

    Tips!: Hvis du vil flytte ellipsene og navnene på en Loddrett binær-figur til den andre siden av figuren, høyreklikker du figuren, velger Figur på hurtigmenyen og klikker Vend vannrett.

 6. Vise et nestet objekt ved å opprette et objektifisert predikat:

  1. Klikk Tegneverktøy knappen Knappesymbol for å vise verktøylinjen for Tegneverktøy, og klikk deretter Knappesymbol Rektangelverktøy

  2. Tegn et rektangel rundt predikatfiguren (Unær, Binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær) som du vil identifisere som et objektifisert predikat.

  3. Høyreklikk rektanglet, velg Figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Plasser lengst bak.

  4. Mens rektangelet fremdeles er merket, klikker du HjørneavrundingFormat-menyen, klikker det tredje alternativet på den øverste raden og klikker OK.

 7. Gjennomfør ett av følgende alternativer:

  1. Angi en obligatorisk rollebetingelse:

   1. Dra Obligatorisk rollekobling-figuren fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Fest startpunktet med den svarte sirkelen Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på et objekt (enhet-figuren).

    Startpunktet blir rødt, som viser at koblingen er limt til figuren. Du kan flytte de limte figurene uten å bryte koblingen.

   3. Fest sluttpunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av obligatorisk. Rolle Connector figur til en predikatfigur (ensartet, binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær ).

  2. Angi en unikhetsbetingelse:

   1. Dra Unikhetsbetingelse-figuren fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Plasser figuren direkte over eller under predikatfiguren (Unær, Binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær) du vil angi en betingelse for.

   3. Dra et av endepunktene ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ) slik at pilen strekker seg over boksen riktig rolle på predikatfiguren.

  3. Angi en frekvensbetingelse:

   1. Dra Frekvensbetingelse-figuren fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Plasser figuren i nærheten av predikatfiguren (Unær, Binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær) som du vil angi en betingelse for.

   3. Skriv inn frekvensen som du vil ha, mens figuren er merket.

  4. Angi en delmengde- eller likhetsbetingelse:

   1. Dra Delmengdebetingelse- eller Likhetsbetingelse-figuren fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Plasser figuren mellom predikatfigurene (Unær, Binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær) med roller som du vil angi en betingelse for.

   3. Fest Start punkt Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inniDelsett begrensning eller Likhet begrensning-figuren til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på riktig rolle-boksen på predikatfiguren.

    Startpunktet blir rødt, som viser at koblingen er limt til figuren. Du kan flytte de limte figurene uten å bryte koblingen.

   4. Fest sluttpunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkantDelsett begrensning eller Likhet begrensning-figur til riktig rolle-boksen i den andre predikatfiguren.

  5. Angi en ringbetingelse:

   1. Dra Ringbetingelse-figuren fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Plasser figuren i nærheten av predikatfiguren (Unær, Binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær) som inneholder de to rollene som du vil angi en betingelse for.

   3. Gjør ett av følgende:

    • Hvis de to rollene er en del av en lengre predikat, kan du feste hvert endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni og Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ) på Ring betingelsesfiguren til én av rollene på predikatfiguren.

    • Hvis de to rollene er et binært predikat, merker du figuren Ringbetingelse og klikker LinjeFormat-menyen. Klikk Ingen i listen Mønster og deretter OK.

   4. Høyreklikk figuren Ringbetingelse, og klikk den typen ringbetingelse som du vil ha, på hurtigmenyen.

  6. Angi en ekstern betingelse:

   1. Dra en figur for ekstern betingelse (Ekst. frekvensbetingelse, Ekst. primær betingelse, Ekst. obligatorisk betingelse eller Ekst. entydig betingelse) fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   2. Plasser figuren i nærheten av predikatfiguren som representerer rollene som du vil angi en betingelse for.

   3. Dra en Betingelseskobling-figur fra ORM-diagram bort på tegningssiden.

   4. Fest Start punkt Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni på betingelsesfiguren kobling til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på eksterne betingelsesfiguren.

    Startpunktet blir rødt, som viser at koblingen er limt til figuren. Du kan flytte de limte figurene uten å bryte koblingen.

   5. Fest sluttpunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant på connector betingelsesfiguren til riktig rolle-boksen på predikatfiguren (ensartet, binær, Loddrett binær, Ternær eller Kvaternær ).

   6. Hvis du vil endre frekvensen for figuren for ekstern betingelse (Ekst. frekvensbetingelse, Ekst. primærbetingelse, Ekst. obligatorisk betingelse eller Ekst. entydig betingelse), merker du figuren og skriver inn frekvensen som du vil ha.

 8. Lagre diagrammet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×