Opprette et organisasjonskart

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Hvis du vil vise rapporteringsrelasjonene i firmaet eller organisasjonen, kan du opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Denne SmartArt-grafikken bruker et organisasjonskartoppsett og inneholder én assistent og tre underordnede.

Et organisasjonskart

Opprette et grunnleggende organisasjonskart

 1. Klikk Hierarki under Sett inn SmartArt-grafikkSmartArt-fanen, og klikk deretter Organisasjonskart, som er den første SmartArt-grafikken.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

  Obs!: Du kan bruke andre oppsett fra Hierarki-gruppen til å opprette et organisasjonskart, men Assistent-figuren og ordningene av underordnede er bare tilgjengelige med oppsettene Organisasjonskart, Organisasjonskart med navn og tittel, Organisasjonskart, halvsirkel og Vannrett organisasjonskart.

 2. Gjør ett av følgende i Tekstrute:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skrive inn navnet på en person

Klikk [Tekst], og skriv deretter inn navnet.

Tips!: Du kan bruke pil opp og pil ned på tastaturet for å flytte oppover og nedover i listen over navn i tekstruten.

Legge til en person

Klikk navnet på en person på nivået i hierarkiet der du vil legge til personen, og klikk deretter Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en person

Klikk navnet på personen i hierarkiet, og klikk deretter Fjern tekstrute-knapp .

Endre en persons nivå i hierarkiet

Klikk navnet på personen, og klikk deretter Hev nivå-knappen , Senk nivå-knappen , Flytt opp eller Flytt ned .

Legge til en assistent

 1. Klikk navnet på personen du vil legge til en assistent for.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen, og klikk deretter Legg til assistent.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Ordne underordnede loddrett eller vannrett

 1. Klikk figuren for lederen i organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil ordne underordnede

Klikk

I en loddrett kolonne

Venstre hengende eller Høyre hengende

I to loddrette kolonner

Loddrett

I en vannrett rad

Vannrett

Endre stilen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige stilene for organisasjonskartet samstemme med temaene og temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du stilen du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Endre fargen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige fargene for organisasjonskartet samstemme med temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du Farger og deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Fjerne formatering

Du kan tilbakestille organisasjonskartet til standardutseendet. Dette fjerner endringene du har gjort i farger, stiler, figurer og tekststiler i organisasjonskartet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Sett inn.

  SmartArt-fanen i Word, Tilbakestill-gruppen

Se også

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

PowerPoint

Hvis du vil vise rapporteringsrelasjonene i firmaet eller organisasjonen, kan du opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Denne SmartArt-grafikken bruker et organisasjonskartoppsett og inneholder én assistent og tre underordnede.

Et organisasjonskart

Opprette et grunnleggende organisasjonskart

 1. Klikk Hierarki under Sett inn SmartArt-grafikkSmartArt-fanen, og klikk deretter Organisasjonskart, som er den første SmartArt-grafikken.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

  Obs!: Du kan bruke andre oppsett fra Hierarki-gruppen til å opprette et organisasjonskart, men Assistent-figuren og ordningene av underordnede er bare tilgjengelige med oppsettene Organisasjonskart, Organisasjonskart med navn og tittel, Organisasjonskart, halvsirkel og Vannrett organisasjonskart.

 2. Gjør ett av følgende i Tekstrute:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skrive inn navnet på en person

Klikk [Tekst], og skriv deretter inn navnet.

Tips!: Du kan bruke pil opp og pil ned på tastaturet for å flytte oppover og nedover i listen over navn i tekstruten.

Legge til en person

Klikk navnet på en person på nivået i hierarkiet der du vil legge til personen, og klikk deretter Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en person

Klikk navnet på personen i hierarkiet, og klikk deretter Fjern tekstrute-knapp .

Endre en persons nivå i hierarkiet

Klikk navnet på personen, og klikk deretter Hev nivå-knappen , Senk nivå-knappen , Flytt opp eller Flytt ned .

Legge til en assistent

 1. Klikk navnet på personen du vil legge til en assistent for.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen, og klikk deretter Legg til assistent.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Ordne underordnede loddrett eller vannrett

 1. Klikk figuren for lederen i organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil ordne underordnede

Klikk

I en loddrett kolonne

Venstre hengende eller Høyre hengende

I to loddrette kolonner

Loddrett

I en vannrett rad

Vannrett

Endre stilen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige stilene for organisasjonskartet samstemme med temaene og temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du stilen du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Endre fargen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige fargene for organisasjonskartet samstemme med temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du Farger og deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Fjerne formatering

Du kan tilbakestille organisasjonskartet til standardutseendet. Dette fjerner endringene du har gjort i farger, stiler, figurer og tekststiler i organisasjonskartet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Sett inn.

  SmartArt-fanen i PowerPoint Tilbakestill-gruppen

Se også

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

Konvertere en SmartArt-grafikk til figurer

Konvertere tekst til en SmartArt-grafikk og omvendt

Excel

Hvis du vil vise rapporteringsrelasjonene i firmaet eller organisasjonen, kan du opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Denne SmartArt-grafikken bruker et organisasjonskartoppsett og inneholder én assistent og tre underordnede.

Et organisasjonskart

Opprette et grunnleggende organisasjonskart

 1. Klikk Hierarki under Sett inn SmartArt-grafikkSmartArt-fanen, og klikk deretter Organisasjonskart, som er den første SmartArt-grafikken.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

  Obs!: Du kan bruke andre oppsett fra Hierarki-gruppen til å opprette et organisasjonskart, men Assistent-figuren og ordningene av underordnede er bare tilgjengelige med oppsettene Organisasjonskart, Organisasjonskart med navn og tittel, Organisasjonskart, halvsirkel og Vannrett organisasjonskart.

 2. Gjør ett av følgende i Tekstrute:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skrive inn navnet på en person

Klikk [Tekst], og skriv deretter inn navnet.

Tips!: Du kan bruke pil opp og pil ned på tastaturet for å flytte oppover og nedover i listen over navn i tekstruten.

Legge til en person

Klikk navnet på en person på nivået i hierarkiet der du vil legge til personen, og klikk deretter Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en person

Klikk navnet på personen i hierarkiet, og klikk deretter Fjern tekstrute-knapp .

Endre en persons nivå i hierarkiet

Klikk navnet på personen, og klikk deretter Hev nivå-knappen , Senk nivå-knappen , Flytt opp eller Flytt ned .

Legge til en assistent

 1. Klikk navnet på personen du vil legge til en assistent for.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen, og klikk deretter Legg til assistent.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Ordne underordnede loddrett eller vannrett

 1. Klikk figuren for lederen i organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil ordne underordnede

Klikk

I en loddrett kolonne

Venstre hengende eller Høyre hengende

I to loddrette kolonner

Loddrett

I en vannrett rad

Vannrett

Endre stilen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige stilene for organisasjonskartet samstemme med temaene og temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du stilen du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Endre fargen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige fargene for organisasjonskartet samstemme med temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du Farger og deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Fjerne formatering

Du kan tilbakestille organisasjonskartet til standardutseendet. Dette fjerner endringene du har gjort i farger, stiler, figurer og tekststiler i organisasjonskartet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Sett inn.

  SmartArt-fanen i Excel, Tilbakestill-gruppen

Se også

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

Konvertere en SmartArt-grafikk til figurer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×