Opprette et organisasjons kart i Office for Mac

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Hvis du vil vise rapporteringsrelasjonene i firmaet eller organisasjonen, kan du opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Denne SmartArt-grafikken bruker et organisasjonskartoppsett og inneholder én assistent og tre underordnede.

Et organisasjonskart

Opprette et grunnleggende organisasjonskart

 1. Klikk Hierarki under Sett inn SmartArt-grafikkSmartArt-fanen, og klikk deretter Organisasjonskart, som er den første SmartArt-grafikken.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

  Obs!: Du kan bruke andre oppsett fra Hierarki-gruppen til å opprette et organisasjonskart, men Assistent-figuren og ordningene av underordnede er bare tilgjengelige med oppsettene Organisasjonskart, Organisasjonskart med navn og tittel, Organisasjonskart, halvsirkel og Vannrett organisasjonskart.

 2. Gjør ett av følgende i Tekstrute:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skrive inn navnet på en person

Klikk [Tekst], og skriv deretter inn navnet.

Tips!: Du kan bruke pil opp og pil ned på tastaturet for å flytte oppover og nedover i listen over navn i tekstruten.

Legge til en person

Klikk navnet på en person på nivået i hierarkiet der du vil legge til personen, og klikk deretter Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en person

Klikk navnet på personen i hierarkiet, og klikk deretter Fjern tekstrute-knapp .

Endre en persons nivå i hierarkiet

Klikk navnet på personen, og klikk deretter Knappen Hev nivå , Senk nivå-knappen , Flytt opp eller Flytt ned .

Legge til en assistent

 1. Klikk navnet på personen du vil legge til en assistent for.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen, og klikk deretter Legg til assistent.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Ordne underordnede loddrett eller vannrett

 1. Klikk figuren for lederen i organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil ordne underordnede

Klikk

I en loddrett kolonne

Venstre hengende eller Høyre hengende

I to loddrette kolonner

Loddrett

I en vannrett rad

Vannrett

Endre stilen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige stilene for organisasjonskartet samstemme med temaene og temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk stilen du vil bruke, under SmartArt-grafikkstilerSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Endre fargen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige fargene for organisasjonskartet samstemme med temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Farger under SmartArt-grafikkstilerSmartArt-fanen, og klikk deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Fjerne formatering

Du kan tilbakestille organisasjonskartet til standardutseendet. Dette fjerner endringene du har gjort i farger, stiler, figurer og tekststiler i organisasjonskartet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikk under TilbakestillSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen i Word, Tilbakestill-gruppen

PowerPoint

Hvis du vil vise rapporteringsrelasjonene i firmaet eller organisasjonen, kan du opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Denne SmartArt-grafikken bruker et organisasjonskartoppsett og inneholder én assistent og tre underordnede.

Et organisasjonskart

Opprette et grunnleggende organisasjonskart

 1. Klikk Hierarki under Sett inn SmartArt-grafikkSmartArt-fanen, og klikk deretter Organisasjonskart, som er den første SmartArt-grafikken.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

  Obs!: Du kan bruke andre oppsett fra Hierarki-gruppen til å opprette et organisasjonskart, men Assistent-figuren og ordningene av underordnede er bare tilgjengelige med oppsettene Organisasjonskart, Organisasjonskart med navn og tittel, Organisasjonskart, halvsirkel og Vannrett organisasjonskart.

 2. Gjør ett av følgende i Tekstrute:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skrive inn navnet på en person

Klikk [Tekst], og skriv deretter inn navnet.

Tips!: Du kan bruke pil opp og pil ned på tastaturet for å flytte oppover og nedover i listen over navn i tekstruten.

Legge til en person

Klikk navnet på en person på nivået i hierarkiet der du vil legge til personen, og klikk deretter Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en person

Klikk navnet på personen i hierarkiet, og klikk deretter Fjern tekstrute-knapp .

Endre en persons nivå i hierarkiet

Klikk navnet på personen, og klikk deretter Knappen Hev nivå , Senk nivå-knappen , Flytt opp eller Flytt ned .

Legge til en assistent

 1. Klikk navnet på personen du vil legge til en assistent for.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen, og klikk deretter Legg til assistent.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Ordne underordnede loddrett eller vannrett

 1. Klikk figuren for lederen i organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

 3. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil ordne underordnede

Klikk

I en loddrett kolonne

Venstre hengende eller Høyre hengende

I to loddrette kolonner

Loddrett

I en vannrett rad

Vannrett

Endre stilen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige stilene for organisasjonskartet samstemme med temaene og temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk stilen du vil bruke, under SmartArt-grafikkstilerSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Endre fargen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige fargene for organisasjonskartet samstemme med temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Farger under SmartArt-grafikkstilerSmartArt-fanen, og klikk deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Fjerne formatering

Du kan tilbakestille organisasjonskartet til standardutseendet. Dette fjerner endringene du har gjort i farger, stiler, figurer og tekststiler i organisasjonskartet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Tilbakestill.

  SmartArt-fanen i PowerPoint Tilbakestill-gruppen

Se også

Formatere SmartArt-grafikk

Konvertere SmartArt-grafikk til figurer

Excel

Hvis du vil vise rapporteringsrelasjonene i firmaet eller organisasjonen, kan du opprette et organisasjonskart ved hjelp av SmartArt-grafikk.

Denne SmartArt-grafikken bruker et organisasjonskartoppsett og inneholder én assistent og tre underordnede.

Et organisasjonskart

Opprette et grunnleggende organisasjonskart

 1. Klikk Hierarki under Sett inn SmartArt-grafikkSmartArt-fanen, og klikk deretter Organisasjonskart, som er den første SmartArt-grafikken.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

  Obs!: Du kan bruke andre oppsett fra Hierarki-gruppen til å opprette et organisasjonskart, men Assistent-figuren og ordningene av underordnede er bare tilgjengelige med oppsettene Organisasjonskart, Organisasjonskart med navn og tittel, Organisasjonskart, halvsirkel og Vannrett organisasjonskart.

 2. Gjør ett av følgende i Tekstrute:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skrive inn navnet på en person

Klikk [Tekst], og skriv deretter inn navnet.

Tips!: Du kan bruke pil opp og pil ned på tastaturet for å flytte oppover og nedover i listen over navn i tekstruten.

Legge til en person

Klikk navnet på en person på nivået i hierarkiet der du vil legge til personen, og klikk deretter Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en person

Klikk navnet på personen i hierarkiet, og klikk deretter Fjern tekstrute-knapp .

Endre en persons nivå i hierarkiet

Klikk navnet på personen, og klikk deretter Knappen Hev nivå , Senk nivå-knappen , Flytt opp eller Flytt ned .

Legge til en assistent

 1. Klikk navnet på personen du vil legge til en assistent for.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen, og klikk deretter Legg til assistent.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Ordne underordnede loddrett eller vannrett

 1. Klikk figuren for lederen i organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Organisasjonskart under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

 3. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil ordne underordnede

Klikk

I en loddrett kolonne

Venstre hengende eller Høyre hengende

I to loddrette kolonner

Loddrett

I en vannrett rad

Vannrett

Endre stilen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige stilene for organisasjonskartet samstemme med temaene og temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk stilen du vil bruke, under SmartArt-grafikkstilerSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Endre fargen

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, vil de tilgjengelige fargene for organisasjonskartet samstemme med temafargene.

 1. Klikk organisasjonskartet du vil endre.

 2. Klikk Farger under SmartArt-grafikkstilerSmartArt-fanen, og klikk deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Fjerne formatering

Du kan tilbakestille organisasjonskartet til standardutseendet. Dette fjerner endringene du har gjort i farger, stiler, figurer og tekststiler i organisasjonskartet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Tilbakestill.

  SmartArt-fanen i Excel, Tilbakestill-gruppen

Se også

Formatere SmartArt-grafikk

Konvertere SmartArt-grafikk til figurer

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×