Opprette et område i SharePoint Designer 2007

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Dette emnet forklarer hvordan du bruker alternativene i dialogboksen Ny til å opprette et Microsoft SharePoint-område, og det gir også informasjon om hvordan du velger en områdemal.

Hvis du vil opprette et SharePoint-område, må du ha riktige tillatelser. Hvis du ikke kan opprette et område, kontakter du serveradministratoren.

I denne artikkelen

Hva er en SharePoint-området eller det sekundære området?

Hvilken type mal skal jeg velge?

Opprette et SharePoint-område

Hva er et SharePoint-område eller -delområde?

Når du oppretter et SharePoint-område, hjelper det at du forstår hvor området befinner seg i hierarkiet. Følgende tre SharePoint-begreper er viktige å kjenne til:

 • Webområde på øverste nivå    Standard webområde på øverste nivå formidles av en webserver. Hvis du vil åpne webområdet på øverste nivå, oppgir du URL-adressen til serveren – for eksempel http://My_server – uten å angi navn på side eller sekundært område. Administratorer går til dette området for å endre innstillingene for hele områdesamlingen.

 • Sekundært område    Et fullstendig webområde som er lagret i en navngitt underkatalog av webområdet på øverste nivå. Hvert sekundære område kan ha tillatelser for administrasjon, redigering og søk som er uavhengige fra webområdet på øverste nivå og andre sekundære områder. Et sekundært område kan også ha egne sekundære områder. Hvert område hører til et webområde på øverste nivå, og derfor er alle områder i praksis sekundære områder, men de kalles bare for et område. Hvis du vil åpne et sekundært område, oppgir du URL-adressen til serveren og eventuelle sekundære områder – for eksempel http://My_server/My_site – uten å angi et sidenavn.

 • Områdesamling    Et sett med webområder på en webserver, der alle webområdene har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger. Hver områdesamling inneholder nøyaktig ett webområde på øverste nivå, og kan også inneholde ett eller flere sekundære områder. Det kan finnes flere områdesamlinger på hver webserver.

Når du oppretter et SharePoint-område, oppretter du vanligvis et sekundært område for webområdet på øverste nivå eller for et eksisterende sekundært område. Ved hjelp av siden Nytt SharePoint-område i leseren kan du opprette et sekundært område bare for gjeldende område. Ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007 kan du opprette et sekundært område for alle områder du har nødvendige tillatelser til.

Brukere som ikke er administratorer, kan ikke opprette områder på øverste nivå hvis ikke serveradministratoren aktiverer funksjonen Selvbetjent områdeoppretting i Windows SharePoint Services 3.0. Når denne funksjonen er aktivert, kan brukere opprette områder på øverste nivå og nye områdesamlinger uten at det krever administratortillatelser på webserveren. Kontakt serveradministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

I illustrasjonen nedenfor er My_site ett av to sekundære områder på webområdet på øverste nivå, kalt My_server. My_site har også to sekundære områder selv. Sammen utgjør My_server og alle de fire sekundære områdene én områdesamling.

Områdesamling, inkludert område på øverste nivå og sekundære områder

Til toppen av siden

Hvilken type mal bør jeg bruke?

I kategorien Webområde i dialogboksen Ny finnes det to standardkategorier med webområdemaler: Generelt og SharePoint-maler.

Malene i begge kategoriene produserer webområder som kan støtte ASP.NET-funksjonaliteten, og alle malene kan brukes på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, men bare malene i kategorien SharePoint-maler produserer webområder som allerede inkluderer SharePoint-innhold som kan deles, for eksempel webdeler og lister og dokumentbiblioteker i SharePoint. Slikt innhold kan legges til manuelt på webområder du oppretter ved hjelp av malene i kategorien Generelt, men de er ikke automatisk inkludert på slike områder.

Hvilken type mal du velger, avhenger av hva du vil oppnå:

 • SharePoint-maler    SharePoint-områder er basert på ASP.NET-teknologien, og de tilbyr kraftig og fleksibel støtte for samhandling og samarbeid. Mer tradisjonelle, statiske webområder, som ikke er basert på ASP.NET, formidler kanskje en effektiv måte å bruke enveispresentasjoner på, men de kan ikke støtte samarbeid av den typen som Windows SharePoint Services 3.0 og ASP.NET 2.0 kan.

 • Generelt    De to malene i denne kategorien produserer veldig grunnleggende webområder som er en god start når du vil bygge et område helt fra bunnen. Webområder som er opprettet ved hjelp av disse malene, kan støtte SharePoint-funksjonalitet som kan deles, men inkluderer ikke automatisk SharePoint-elementer som kan deles. Slike elementer må legges til manuelt senere, ved hjelp av tilpassing.

  Alternativet Veiviser for import av webområde gir deg muligheten til å opprette et nytt webområde ved å importere filer fra et eksisterende webområde eller fra en mappe på datamaskinen eller nettverket – men legg merke til at veiviseren for import av webområde ikke kan kopiere eller flytte SharePoint-innhold, for eksempel lister eller biblioteker. Derfor kan du ikke bruke veiviseren til å importere et eksisterende SharePoint-område.

 • Mine områdemaler    Denne kategorien vises bare hvis du lagrer en webpakke (FWP-fil) i mappen for brukerwebmaler på datamaskinen, som standard i en av følgende mapper:

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    C:\Documents and name\Application Data\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

  • Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

   Som med en nettstedsmal, kan du bruke en webpakke til å opprette et webområde fra. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og eksportere en webpakke, kan du se eksportere eller importere en webpakke.

Til toppen av siden

Opprette et SharePoint-område

Hvis du vil opprette et SharePoint-område, må du være medlem av en områdegruppe som har tillatelsen Opprette sekundære områder. Denne tillatelsen er som standard inkludert i tillatelsesnivået Full kontroll. Hvis du ikke har tilstrekkelig tillatelse, kontakter du serveradministratoren.

 1. Velg Ny og klikk deretter WebområdeFil-menyen.

 2. I boksen Angi plassering for det nye webområdet angir du plasseringen der du vil opprette det nye området, inkludert et navn på området.

  Kategorien Webområde i dialogboksen Ny

  Du kan for eksempel skriver inn http://My_Server/My_Site som URL-adressen til det nye SharePoint-området.

  Merknad: Som standard foreslår Office SharePoint Designer 2007 både en plassering og et navn for det nye området, som er basert på området som sist ble åpnet. Du kan endre både plassering og navn etter behov.

 3. I ruten lengst til venstre klikker du kategorien for malen du vil opprette.

  Hvis du klikker SharePoint-maler, hentes listen over tilgjengelige maler fra serveren. På dette stadiet blir du kanskje bedt om å oppgi brukernavn og passord for å logge på serveren.

  Merknad: Listen over SharePoint-områdemaler hentes fra gjeldende server. Når du kobler til en annen server, kan det hende det vises flere, færre eller andre maler, avhengig av hvilke maler serveradministratoren har gjort tilgjengelige.

 4. I ruten i midten klikker du malen du vil bruke til å opprette området.

 5. Hvis du vil legge det nye området til på gjeldende område – som mapper på gjeldende område, og ikke som et separat område – merker du av for Legg til på gjeldende webområde. Denne avmerkingsboksen er tilgjengelig bare når du allerede har et område åpent.

  Merknad: Fordi dette alternativet bruker den valgte malen i det gjeldende området, kan du bare bruke det hvis ingen annen mal allerede er brukt. Du kan for eksempel ikke legge til et nytt område som du oppretter fra Gruppeområde-malen, til et område som ble opprettet fra Tomt område-malen. I et slikt tilfelle kan du ikke bruke en ny mal før du har slettet malen og deretter gjenopprettet den, basert på en annen mal.

 6. Hvis du vil bruke krypterte tilkoblinger, merker du av for Bruk kryptert tilkobling (SSL).

 7. Klikk OK.

  Hvis du har valgt Veiviser for import av webområde i kategorien Generelt, åpnes veiviseren for import av webområde. Husk at veiviseren for import av webområde bruker publiseringsfunksjonen, som ikke kan kopiere eller flytte SharePoint-innhold, for eksempel lister eller biblioteker. Derfor kan du ikke bruke veiviseren til å importere et SharePoint-område.

  Det nye området opprettes på serveren.

Tips!: Du kan også opprette et sekundært område ved hjelp av leseren. Hvis du raskt vil opprette et sekundært område for et område på øverste nivå, som du viser i leseren, klikker du OpprettOmrådehandlinger-menyen, og deretter klikker du Områder og arbeidsområder under Websider. Velg alternativene du vil bruke på siden Nytt SharePoint-område, og klikk deretter Opprett.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×