Opprette et nytt prosjekt fra et annet prosjekt eller en mal

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Andre prosjekt ledere har gått nedover på veien du er på reise. Du kan spare mye tid ved å bygge på arbeidet sitt, eksisterende prosjekter og maler – når du setter opp det nye prosjektet.

Starte med et eksisterende prosjekt

 1. Åpne prosjektet eller malen du vil bruke som grunnlag for det nye prosjektet.

 2. Klikk Fil > Informasjon.

 3. Under prosjekt informasjonendrer du Start datoen og slutt datoen for prosjektet.

 4. Klikk Lagre som , og velg et nytt navn og et nytt hjem for prosjektet.

Du kan begynne å arbeide på det nye prosjektet med en gang, men du må kanskje rydde opp i noe av den eksisterende prosjekt informasjonen før du gjør det.

En måte rundt dette ryddet på arbeid, spesielt hvis du vil bruke den gamle filen til å opprette mer enn ett prosjekt, er å lagre det gamle prosjektet som en mal. Du kan fjerne all denne frem drifts informasjonen etter hvert som du lagrer den, bare la aktiviteter og ressurser være bak.

Starte med en mal

 1. Klikk på Fil > Ny.

 2. Søk etter maler i boksen, eller klikk malen du vil bruke, nedenfor.

 3. Klikk Oppretti dialog boksen forhånds visning.

Tilgjengelige maler i Ny-området i Backstage.

Kontroller at ressursene, aktivitetene og varighetene i malen er riktige for prosjektet. Du er selvsagt nå tilgjengelig for å endre dem etter hvert som du ser Tilpass.

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Opprette et nytt prosjekt fra en mal

Project 2007 inneholder mange standard maler du kan bruke. Flere maler er tilgjengelige på Microsoft Office Online. Hvis organisasjonen har sine egne egen definerte maler, kan den lagre dem på firmaets intranett. Følg disse trinnene for å få tilgang til noen av disse malene.

 1. Klikk nyfil -menyen.

 2. Klikk på data maskinunder maleri oppgave ruten nytt prosjekt .

  ELLER

  Hvis organisasjonen lagrer maler på et nettsted, klikker du på nett stederunder maler.

  Tips!: Flere Office Project 2007-maler kan være tilgjengelige på Microsoft Office Online. Klikk på maler på Office Onlineunder maleri oppgave ruten.

 3. Klikk fanene i dialog boksen maler for å vise malene som er tilgjengelige.

 4. Klikk malen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Lagre somFil-menyen.

 6. Skriv inn et navn for det nye prosjektet i filnavn -boksen, og klikk deretter Lagre.

Tilgjengelige maler

Det finnes flere kategorier av maler som kan hjelpe deg med å planlegge prosjektet. Bruk de følgende avsnittene for å identifisere den riktige malen for prosjektet.

Kunde service maler

Følgende maler gir deg utgangs punkt for kunde service prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Overvåking av kunde tilbake melding

Gir et rammeverk for å utvikle prosesser for å overvåke tilbake melding fra kunder som en del av en kontinuerlig forbedrings arbeid. Denne malen er fokusert på prosesser for å overvåke tilbake melding etter at den er samlet inn. Den har en begrenset retning på data innsamling.

Kunde service rampe

Hjelper en kunde tjeneste organisasjon med å konfigurere en støtte struktur for et nytt produkt. Dette er et komplekst emne som kan kreve flere tids planer for å dekke alle komponentene.

Kunde service planlegging etter produksjon

Inneholder de grunnleggende trinnene som er nødvendige for å opprette en kunde støtte tjeneste etter produksjonen for en ny forbruker pakket bra (CPG). CPGs er forbruks varer, for eksempel mat og drikke varer, Footwear-og Apparel-, tobakks-og rense produkter.

Økonomi-og regnskaps maler

Følgende maler gir deg utgangs punkt for finans-og regnskaps prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Årlig rapport klar gjøring

Behandler de generelle regnskaps-og regnskaps aktivitetene som definerer en vanlig innsats for å klargjøre den årlige finans rapporten. Aktiviteter omfatter å hente informasjon fra flere avdelinger, arbeide med andre avdelinger (for eksempel juridiske og offentlige relasjoner) for å sikre at all nødvendig informasjon presenteres nøyaktig, utskrift og distribusjon.

System implementering for økonomi og regnskap

Beskriver trinnene som er nødvendige for å implementere et økonomi-og regnskaps system. Det antar at et eksisterende system eller en prosess er på plass, og at et nytt system vil erstatte det. Det forutsetter også at det nye program program vare systemet allerede er valgt.

Forberedelse av et start saldo ark på overgang datoen til IFRS

Behandler de viktigste regnskaps-og regnskaps aktivitetene som kreves for bedrifter, for å klargjøre åpnings saldo arket på datoen for overgang til internasjonale økonomi rapporterings standarder (IFRS), innenfor konteksten til en konvertering fra forrige Vanligvis aksepterte regnskaps prinsipper (GAAP).

Til toppen av siden

Maler for personale og ressurs styring

Følgende maler gir deg utgangs punkt for ressurs behandlings prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Utvikle ferdighets behov – anleggs plan-ansettelses-prognose

Gir et rammeverk for de generelle Personal aktivitetene som trengs for å utføre en analyse av prognoser for ansvars ferdigheter, og for å utvikle de potensielle ansettelses-og opplærings planene som kreves for å håndtere hullet.

Evaluere offshoring strategi for PERSONAL funksjoner

Behandler de generelle aktivitetene som trengs for å evaluere en offshoring strategi for Personal funksjoner. Den inneholder faser for å analysere gjeldende situasjon, gjøre foreløpig undersøkelse, utføre en dyp analyse og utrulle et pilot program.

Implementering av informasjon system for menneskelige ressurser

Viser en disposisjon over høyt nivå trinnene som er nødvendige for å implementere et HRIS (Human reSources Information System). Det er ikke spesifikk for noe kommersiell program vare system.

Ytelses vurderinger

Behandler de generelle aktivitetene som definerer den vanlige evaluerings syklusen for arbeids prestasjoner kvartalsvis eller årlig. Denne malen antar at en prosess for ytelses vurdering er opprettet, og at ytelsen ikke er knyttet til kompensasjon.

Leverandør evaluering og konsolidering

Behandler prosessen for å identifisere foretrukne leverandører.

Anmodning om leverandør forespørsel for forslag (RFP)

Gir en standard prosess for å opprette, distribuere og evaluere forespørsler om forslag fra potensielle leverandører. Det er ment for bruk av organisasjoner som krever formell samsvar med en godkjent prosess for å hente leverandørene av leverandører.

Maler for salg og markedsføring

Følgende maler gir deg utgangs punkt for salg og markedsførings prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Start av økonomi tjeneste tilbudet

Hjelper deg med å spore planlegging, utføring, inngangs lansering og closedown av et økonomisk tjeneste tilbud. Denne malen fokuserer på lanseringen av tilbudet, ikke utviklingen.

Intern klar Gjørings opplæring

Presenterer en plan som bidrar til å identifisere opplærings behov, utvikle opplærings løsninger og distribuere interne opplærings programmer. Malen fokuserer på intern opplæring for salgs formål, men det generelle rammeverket kan også brukes til andre opplæringer.

Administrere inn kommende forespørsler om tilbud (RFQs)

Tilbyr salgs sjefer med en regimented metode for å administrere forespørsel om tilbud-prosessen.

Planlegging av markeds kampanje

Beskriver de forskjellige hensynene du kanskje må ha for å planlegge en markedsførings kampanje i organisasjonen, inkludert å forstå stillingen på markedet, samle inn data og analysere kampanje effektivitet.

Planlegging og utføring av markedsførings arrangementer

Viser hoved kategoriene du bør vurdere når du planlegger et markedsførings arrangement.

Tradeshow planlegging, utførelse og oppBryting

Gir en oversikt over trinnene som er involvert i planleggingen av handels messen. Oppgaver bør forkorte etter hvert som du utfører flere handels programmer og utvikler en Rhythm.

Maler for livs syklus for produkt utvikling

Følgende maler gir deg utgangs punkt for prosjekter i produkt utviklings livs syklusen.

Mal

Beskrivelse

Opplæring for ekstern teknisk beRedskap

Dekker planlegging gjennom distribusjon av eksterne opplærings programmer, med vurdering av behov, utvikling av materiale og innhold, generering av behov og utføring av aktiviteter.

MSF program utvikling

Kommer fra prosess modellen for program utvikling, en viktig komponent i Microsoft Solutions Framework (MSF). Denne fleksible modellen forbedrer prosjekt kontroll, reduserer risikoen, forbedrer produkt kvaliteten og øker utviklings hastigheten i program vare industrien.

Nytt produkt

Tilbyr rammeverket for utvikling av et nytt produkt, ved hjelp av en metode som skal øke suksess satsen.

Ny produkt lansering

Hjelper deg med å definere og behandle nøkkel komponentene i en sterk produkt lanserings plan: klart definerte salgs mål. sikret salgs kanal klarering; kampanje funksjoner (offentlige relasjoner, markedsføring og reklame); og ressurser for å spore, overvåke og konto for kjøring.

Planlegging av produkt utvikling

Skisserer en strategisk Fremgangs måte for produkt utvikling. Ved å arbeide med forretnings stillingen din på markedet, etablere produkt infrastruktur og dra nytte av målene og konkurrentene dine, oppretter denne malen et rammeverk for å starte produkt utvikling.

Start på produkt evaluerings publisering

Beskriver viktige områder for å evaluere produktets ytelse etter at det har blitt plassert på Marketplace.

Program vare utvikling

Fokuser på Fremgangs måten og prosessene som er nødvendige for å starte en program vare utviklings prosess. Du kan bruke malen som den er, eller endre den for rekursiv utvikling.

Program vare lokalisering

Fokuser på Fremgangs måten og prosessene som er nødvendige for å lokalisere program varen.

Til toppen av siden

Behandle effektiviserings-og samsvars maler

Følgende maler gir deg utgangs punkt for prosjekter som sporer prosess effektiviserings-og overholdelses aktiviteter.

Mal

Beskrivelse

Administrasjons gjennomgang av ISO 9001

Veileder deg gjennom prosessen for administrasjons gjennomgang for overvåking av samsvar med ISO 9001, inkludert planlagte intervaller og strenge retnings linjer for gjennomgang.

Prosjekt kontor

Fokuser på de nødvendige trinnene og prosessene for å starte, overvåke og etablere et virksomhets prosjekt kontor.

DMAIC-syklus i Six Sigma

Beskriver fasene, nøkkel aktivitetene og leveringene i standard livs syklusen til Six Sigma.

SOX-innstillinger for kompatibilitet og teknologi

Behandler de generelle aktivitetene for å se gjennom eksisterende interne kontroller og evaluere mulige teknologi alternativer for mer effektive Sarbanes-Oxley (SOX) Section 404-kompatibilitet. Dette prosjektet antar at organisasjonen allerede er SOX-kompatibel.

IT-maler

Følgende maler gir deg utgangs punkt for IT-prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Distribusjon av infrastruktur

Fokuser på de nødvendige trinnene og prosessene for å starte, utforme og distribuere en ny infrastruktur.

Plan for forbedret sikkerhets infrastruktur

Gir en Fremgangs måte for å identifisere, planlegge og rulle ut infrastruktur forbedringer. Det fokuserer på sikkerhets infrastruktur for å illustrere en plan som krever en saldo mellom to behov: vedlikehold sikkerhet og vedlikehold av muligheten til å gjøre forretninger. Denne Fremgangs måten kan imidlertid brukes i mange infrastruktur initiativer.

Strategiske forretnings utviklings maler

Følgende maler gir deg utgangs punkt for strategiske forretnings utviklings prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Ny virksomhet

Beskriver prosessen med å utvikle en Entrepreneurial-mulighet til et nytt drifts firma. Den kan tilpasses for å brukes i en rekke ulike forretnings situasjoner.

Strategisk fletting eller anskaffelses evaluering

Behandler de generelle aktivitetene som et firma går gjennom for å finne strategien for forretnings vekst. Vei kartet omfatter å forstå markeds stillingen, evaluere avbrudd mellom sammenslåinger og anskaffelser og intern utvikling, evaluerer fletting og anskaffelses kandidater og plasserer vurdering på mål bedrifter.

Andre maler

Følgende maler gir deg utgangs punkt for flere andre typer prosjekter.

Mal

Beskrivelse

Kommersiell konstruksjon

Inkluderer de grunnleggende oppgavene som kreves for å opprette et kommersiell område med flere artikler, og viser forholdet mellom disse oppgavene. Du kan bruke malen rent som et opplærings verktøy eller til å planlegge utvikling av egen definerte tids planer for prosjektene, eller du kan endre malen og bruke den som grunnlag for en opprinnelig prosjekt plan.

Elektronisk regjering (E-Gov)-prosjekt

Tilbyr et eksempel på et E-myndighets program for en tilstand eller lokal offentlig instans. Eksempel programmet er et elektronisk betalings system, et eksempel på en offentlig tjeneste til verdensborger e-gov-prosjekt. Det er organisert som et program med tre prosjekter (teknisk arkitektur, sikkerhets ekstra nett og e-betaling), som demonstrerer en måte å organisere komplekse prosjekter på.

Utvikling

Hjelper deg med å identifisere vanlige aktiviteter som kreves for et effektivt teknisk prosjekt, og koble dem til et vanlig tids plan format. Du kan bruke denne malen for opplæring eller endre den og bruke den som grunnlag for en opprinnelig prosjekt plan.

Flytt til hjemmet

Fokuser på trinnene for å flytte til et annet hjem.

Krav behandling for forsikring

DisPosisjoner-egenskap og Casualty forsikrings krav behandling fra utgangs punktet til forsikrings selskapet. Det ble utformet for bil forsikring, men kan også brukes til Homeowner forsikring.

Office-flytting

Fokuser på de nødvendige trinnene for å flytte Office fra ett sted til et annet.

Bolig bygging

Inkluderer de grunnleggende oppgavene som kreves for å opprette et enkelt familie hjem og de logiske relasjonene mellom disse oppgavene. Du kan bruke denne malen for opplæring, til å utvikle egen definerte tids planer for prosjektene, eller som grunnlag for en opprinnelig prosjekt plan.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×