Opprette et navngitt sett i en OLAP-pivottabellrapport

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du arbeider med en behandling OLAP (Online Analytical) pivottabell i Excel, kan du opprette navngitte sett, en fleksibel funksjon du kan bruke til å:

 • Gruppere vanlige elementsett som du kan bruke på nytt, selv når disse settene ikke finnes i dataene.

 • Kombinere elementer fra forskjellige hierarkier på måter som ikke var mulig i tidligere versjoner av Excel, ofte kalt asymmetrisk rapportering.

 • Opprette et navngitt sett ved hjelp av egendefinert MDX (Multidimensional Expressions), et spørringsspråk for OLAP-databaser som har en beregningssyntaks som ligner på formler i regneark.

Hvis du ikke er kjent med MDX-spørringsspråket, kan du opprette et navngitt sett basert på elementer i rader eller kolonner i pivottabellrapporten. Hvis du vil lære mer om MDX-spørringsspråket, kan du se Spørring flerdimensjonale Data.

Hvis du er kjent med MDX-spørringsspråket, kan du bruke MDX til å opprette eller endre et navngitt sett.

Opprette et navngitt sett basert på elementer i rader eller kolonner

 1. Klikk OLAP-pivottabellrapporten.

 2. Åpne Analyser-fanen, og klikk Felt, elementer og sett > Opprett sett basert på elementer i rad eller Opprett sett basert på elementer i kolonne.

  Felt, elementer og sett

 3. Skriv inn navnet du vil bruke på settet, i Angi navn-boksen.

 4. Gjør ett eller flere av følgende for å velge rader med elementer du vil ta med i det navngitte settet:

  • Hvis du vil fjerne en rad, klikk til venstre for raden du vil merke, og klikk Slett rad.

  • Klikk til venstre for raden du vil legge til en ny rad under, og klikk Legg til rad for å legge til en ny rad.

  • Klikk til venstre for raden du vil kopiere, og klikk Kopier rad for å lage en kopi av et element.

  • Klikk til venstre for raden du vil flytte, og bruk Opp- og Ned-pilene for å flytte et element.

 5. Elementer fra ulike nivåer vises i separate felt i hierarkiet, og det navngitte settet erstatter gjeldende felt i rad- eller kolonneområdet.

  • Hvis du vil vise disse elementene i samme felt som andre elementer, fjerner du merket for Vis elementer fra ulike nivåer i atskilte felt.

  • Hvis du vil at gjeldende felt skal vises i rad- eller kolonneområdet, fjerner du merket for Erstatt feltene i radområdet med det nye settet eller Erstatt feltene i kolonneområdet med det nye settet. Settet vises ikke i pivottabellen når du klikker OK, men det vil være tilgjengelig i Feltliste for pivottabell.

 6. Klikk OK for å opprette det navngitte settet.

  Husk at du ikke kan bruke filtrering på navngitte sett.

Bruke MDX for å opprette et navngitt sett

Viktig!:  Når du bruker MDX for å opprette et navngitt sett eller for å endre MDX-definisjonen for et eksisterende navngitt sett, kan eventuelle ytterligere endringer bare gjøres ved hjelp av MDX.

 1. Klikk OLAP-pivottabellrapporten.

 2. Klikk Felt, elementer og sett > Behandle settAnalyser-fanen.

  Felt, elementer og sett

 3. Klikk Ny > Opprett sett ved hjelp av MDX.

 4. Skriv inn navnet du vil bruke på settet, i Angi navn-boksen.

 5. Gjør ett av følgende for å angi MDX-definisjonen for det navngitte settet:

  • Skriv eller lim inn en kopiert MDX-definisjon i boksen Settdefinisjon.

  • Velg feltlisteoppføringen du vil ta med, på fanen Felt og elementer, og klikk Sett inn.

   Du kan også dra en feltlisteoppføring til boksen Settdefinisjon, eller dobbeltklikke en feltlisteoppføring.

   Tilgjengelige feltlisteoppføringer

   Feltlisteoppføring

   Eksempler på MDX generert ved hjelp av Adventure Works-kuben

   Dimensjon

   [Produkt]

   Attributthierarki (inkluderer alle medlemmer)

   [Produkt].[Kategori]

   Hierarkinivå for attributter (inkluderer ikke alle medlemmer)

   [Produkt].[Kategori].[Kategori]

   Medlem fra attributthierarki

   [Produkt].[Kategori].&[4]

   Brukerhierarki

   [Produkt].[Produktkategorier]

   Hierarkinivå for brukere

   [Produkt].[Produktkategorier].[Kategori]

   Medlem fra brukerhierarkiet

   [Produkt].[Produktkategorier].[Kategori].&[4]

   Mål

   [Mål].[Beløp for Internett-salg]

   Beregnet mål

   [Mål].[Internett-andel for overordnet produkt]

   Navngitt sett

   [Kjerneproduktgruppe]

   KPI-verdi

   KPIverdi(Brutto fortjenestemargin for produkt)

   KPI-mål

   KPImål(Brutto fortjenestemargin for produkt),

   KPI-status

   KPIstatus(Brutto fortjenestemargin for produkt)

   KPI-trend

   KPItrend(Brutto fortjenestemargin for produkt)

   Medlemsegenskap fra brukerhierarkiet

   [Produkt].[Produktkategorier].Egenskaper(Klasse )

   Medlemsegenskap fra attributthierarkiet

   [Produkt].[Produkt].Egenskaper(Klasse)

  • Velg blant de tilgjengelige MDX-funksjonene du vil bruke, på Funksjoner-fanen, og klikk Sett inn. MDX-funksjoner støttes av Analysis Services. De inneholder ikke VBA-funksjoner for Excel.

   Funksjonsargumenter er plassert i vinkeltegn (<< >>). Du kan erstatte plassholderargumenter ved å klikke dem og skrive inn navnene du vil bruke.

   Noen eksempler på MDX-funksjoner:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Sett» )
   AGGREGATE( «Sett»[, «Numerisk uttrykk»] )
   «Nivå».ALLMEMBERS
   «Hierarki».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Medlem» «Nivå» )
   ANCESTOR( «Medlem», «Avstand» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Avstand» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Nivå» )
   ASCENDANTS( «Medlem» )
   AVG( «Sett»[, «Numerisk uttrykk»] )
   AXIS( «Numerisk uttrykk» )
   BOTTOMNCOUNT( «Sett», «Antall»[, «Numerisk uttrykk»] )
   BOTTOMPERCENT( «Sett», «Prosent», «Numerisk uttrykk» )
   BOTTOMSUM( «Sett», «Verdi», «Numerisk uttrykk» ) …

 6. Klikk Test MDX for å teste den nye MDX-definisjonen.

  Elementer fra ulike nivåer vises i separate felt i hierarkiet. Feltene sorteres, og duplikate oppføringer fjernes automatisk (fordi HIERARCHIZE og DISTINCT er lagt til i settet), og det navngitte settet erstatter gjeldende felt i rad- eller kolonneområdet.

  • Hvis du vil vise disse elementene i samme felt som andre elementer, fjerner du merket for Vis elementer fra ulike nivåer i atskilte felt.

  • Hvis du vil endre standardhierarkiet og beholde duplikate oppføringer, fjerner du merket for Ordne automatisk og fjern duplikater fra settet.

  • Hvis du vil at gjeldende felt skal vises i rad- eller kolonneområdet, fjerner du merket for Erstatt feltene i radområdet med det nye settet eller Erstatt feltene i kolonneområdet med det nye settet. Settet vises ikke i pivottabellen når du klikker OK, men det vil være tilgjengelig i Feltliste for pivottabell.

  • Hvis du er koblet til en SQL Server Analysis Services-kube, opprettes et dynamisk navngitt sett. Dette navngitte settet blir automatisk beregnet på nytt ved hver oppdatering.

   Hvis du vil forhindre at det navngitte settet blir beregnet på nytt ved hver oppdatering, fjerner du merket for Omberegn sett for hver oppdatering.

 7. Klikk OK for å opprette det navngitte settet.

Obs!: Husk at du ikke kan bruke filtrering på navngitte sett.

Redigere eller slette et navngitt sett

 1. Klikk OLAP-pivottabellrapporten.

 2. Klikk Felt, elementer og settAnalyser-fanen, og klikk deretter Behandle sett.

  Felt, elementer og sett

 3. Velg settet du vil redigere eller slette.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere det navngitte settet, klikker du Rediger og foretar de ønskede endringene.

  • Hvis du vil slette det navngitte settet, klikker du Slett og deretter Ja for å bekrefte.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×