Opprette et navngitt sett i en OLAP-pivottabellrapport

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du arbeider med en Online Analytical Processing OLAP pivottabell i Excel 2010, kan du opprette navngitte sett, en fleksibel funksjon du kan bruke til å:

 • Gruppere vanlige sett med elementer som du kan bruke på nytt til og med når disse settene ikke finnes i dataene.

 • Kombinere elementer fra forskjellige hierarkier på måter som ikke var mulige i tidligere versjoner av Excel, ofte kalt asymmetrisk rapportering.

 • Opprette et navngitt sett ved å bruke egendefinerte MDX-uttrykk (Multidimensional Expressions), et spørringsspråk for OLAP-databaser som støtter en beregningssyntaks som ligner på regnearkformler.

Hvis du ikke er kjent med spørringsspråket MDX (Multidimensional Expressions), kan du opprette et navngitt sett som er basert på elementer i rader eller kolonner i pivottabellrapporten. Hvis du vil lære mer om MDX-spørringsspråket, kan du se Spørring flerdimensjonale Data.

Hvis du er kjent med MDX, kan du bruke MDX til å opprette eller endre et navngitt sett.

Hva vil du gjøre?

Opprette et navngitt sett basert på elementer i rad eller kolonne

Bruke MDX for å opprette et navngitt sett

Redigere eller slette et navngitt sett

Opprette et navngitt sett basert på rad- eller kolonneelementer

 1. Klikk OLAP-pivottabellrapporten som du vil opprette et navngitt sett for.

Pivottabellverktøy vises, og kategoriene Alternativer og Utforming legges til.

 1. Klikk felt, elementer, og sett, og klikk deretter Opprett sett basert på elementer i rad eller Opprett sett basert på elementer i kolonne i kategorien Alternativer i beregninger -gruppen.

Pivottabellverktøy: Beregninger-gruppen i kategorien Alternativer

Dialogboksen Nytt sett vises. Hvis det er nødvendig, kan du endre størrelsen på dialogboksen ved å dra skaleringshåndtaket nederst til høyre i dialogboksen.

 1. Skriv inn navnet du vil bruke for settet, i Angi navn-boksen.

 2. Angi radene du vil ta med i det navngitte settet, ved å gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en rad fra listen over elementer, klikk området til venstre for raden som du vil merke, og klikk deretter Slett rad.

  • Hvis du vil legge til en ny rad i elementlisten, klikker du området til venstre for raden som er over plasseringen der du vil legge til den nye raden, og deretter klikker du Legg til rad.

  • Hvis du vil opprette en kopi av et element, klikker du området til venstre for raden du vil kopiere, og deretter klikker du Kopier rad.

  • Hvis du vil flytte et element til en annen plassering, klikker du området til venstre for raden du vil flytte, og deretter bruker du Opp- eller Ned-knappen til å flytte det til ønsket plassering.

 3. Elementer fra ulike nivåer vises som standard i atskilte felt i hierarkiet, og det navngitte settet erstatter de gjeldende feltene i rad- eller kolonneområdet.

  • Hvis du vil vise disse elementene i det samme feltet som andre elementer, fjerner du merket for Vis elementer fra ulike nivåer i atskilte felt.

  • Hvis du vil at de gjeldende feltene fortsatt skal vises i rad- eller kolonneområdet, fjerner du merket for Erstatt feltene i radområdet med det nye settet eller Erstatt feltene i kolonneområdet med det nye settet. Settet vises ikke i pivottabellen når du klikker OK, men det kommer til å være tilgjengelig i Feltliste for pivottabell.

 4. Klikk OK for å opprette det navngitte settet.

  Obs!: 

 5. Hvis du vil angre alle handlinger etter at du har lukket dialogboksen, klikker du Angre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 6. Du kan ikke bruke noen typer filtrering på navngitte sett.

Til toppen av siden

Bruke MDX til å opprette et navngitt sett

Viktig!: Når du bruker MDX til å opprette et navngitt sett eller for å endre MDX-definisjonen for et eksisterende navngitt sett, kan eventuelle ytterligere endringer bare gjøres ved hjelp av MDX.

 1. Klikk OLAP-pivottabellrapporten som du vil opprette et egendefinert navngitt sett for.

 2. Klikk felt, elementer, og sett, og klikk deretter Behandle SettAlternativer -fanen i beregninger -gruppen.

Pivottabellverktøy: Beregninger-gruppen i kategorien Alternativer

Dialogboksen Settbehandling vises. Hvis det er nødvendig, kan du endre størrelsen på dialogboksen ved å dra skaleringshåndtaket nederst til høyre i dialogboksen.

 1. Klikk Nytt, og klikk deretter Opprett sett ved hjelp av MDX.

 2. Skriv inn navnet du vil bruke for settet, i Angi navn-boksen.

 3. Hvis du vil angi MDX-definisjonen for det navngitte settet, gjør du ett av følgende:

  • Skriv inn eller lim inn en kopiert MDX-definisjon i Settdefinisjon-boksen.

  • Velg feltlisteoppføringen du vil inkludere, i kategorien Felt og elementer, og klikk deretter Sett inn.

   Du kan også dra en feltlisteoppføring til Settdefinisjon-boksen eller dobbeltklikke en feltlisteoppføring.

   Tilgjengelige feltlisteoppføringer

   Feltlisteoppføring

   Eksempler på MDX-uttrykk som genereres ved bruk av Adventure Works-kuben

   Dimensjon

   [Produkt]

   Attributthierarki (inkluderer Alle-medlemmet)

   [Produkt].[Kategori]

   Attributthierarkinivå (inkluderer ikke Alle-medlemmet)

   [Produkt].[Kategori].[Kategori]

   Medlem fra attributthierarki

   [Produkt].[Kategori].&[4]

   Brukerhierarki

   [Produkt].[Produktkategorier]

   Brukerhierarkinivå

   [Produkt].[Produktkategorier].[Kategori]

   Medlem fra brukerhierarki

   [Produkt].[Produktkategorier].[Kategori].&[4]

   Mål

   [Mål].[Internett-salgsbeløp]

   Beregnet mål

   [Mål].[Internett-forhold til overordnet produkt]

   Navngitt sett

   [Kjerneproduktgruppe]

   KPI-verdi

   KPIverdi("Bruttofortjenestemargin for produkt")

   KPI-mål

   KPImål("Bruttofortjenestemargin for produkt")

   KPI-status

   KPIstatus("Bruttofortjenestemargin for produkt")

   KPI-trend

   KPItrend("Bruttofortjenestemargin for produkt")

   Medlemsegenskap fra brukerhierarki

   [Produkt].[Produktkategorier].Egenskaper("Klasse")

   Medlemsegenskap fra attributthierarki

   [Produkt].[Produkt].Egenskaper("Klasse")

  • Velg én eller flere funksjoner blant de tilgjengelige MDX-funksjonene i kategorienFunksjoner, og klikk deretter Sett inn. MDX-funksjoner støttes av Analysis Services. De inkluderer ikke VBA-funksjoner.

   Funksjonsargumenter plasseres mellom vinkeltegn (<< >>). Du kan erstatte plassholderargumentene ved å klikke dem og deretter skrive inn de gyldige navnene du vil bruke.

   Eksempler på MDX-funksjoner

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Sett» )
   AGGREGATE( «Sett»[, «Numerisk uttrykk»] )
   «Nivå».ALLMEMBERS
   «Hierarki».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Medlem» «Nivå» )
   ANCESTOR( «Medlem», «Avstand» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Avstand» )
   ANCESTORS( «Medlem», «Nivå» )
   ASCENDANTS( «Medlem» )
   AVG( «Sett»[, «Numerisk uttrykk»] )
   AXIS( «Numerisk uttrykk» )
   BOTTOMNCOUNT( «Sett», «Antall»[, «Numerisk uttrykk»] )
   BOTTOMPERCENT( «Sett», «Prosent», «Numerisk uttrykk» )
   BOTTOMSUM( «Sett», «Verdi», «Numerisk uttrykk» ) …

 4. Hvis du vil teste den nye MDX-definisjonen, klikker du Test MDX.

 5. Som standard vises elementer fra ulike nivåer i atskilte felt i hierarkiet, felt ordnes, og dobbeltoppføringer fjernes automatisk (fordi HIERARCHIZE og DISTINCT legges til i settet), og det navngitte settet erstatter de gjeldende feltene i rad- eller kolonneområdet.

  • Hvis du vil vise disse elementene i det samme feltet som andre elementer, fjerner du merket for Vis elementer fra ulike nivåer i atskilte felt.

  • Hvis du vil endre standardhierarkiet og beholde dobbeltoppføringer, fjerner du merket for Ordne automatisk og fjern duplikater fra settet.

  • Hvis du vil at de gjeldende feltene fortsatt skal vises i rad- eller kolonneområdet, fjerner du merket for Erstatt feltene i radområdet med det nye settet eller Erstatt feltene i kolonneområdet med det nye settet. Settet vises ikke i pivottabellen når du klikker OK, men det kommer til å være tilgjengelig i Feltliste for pivottabell.

 6. Hvis du er koblet til en SQL Server 2008 Analysis Services-kube, opprettes et dynamisk navngitt sett som standard. Dette navngitte settet beregnes automatisk på nytt ved hver oppdatering.

  • Hvis du ikke vil at det navngitte settet skal beregnes på nytt ved hver oppdatering, fjerner du merket for Omberegn sett for hver oppdatering.

 7. Klikk OK for å opprette det navngitte settet.

  Obs!: 

 8. Hvis du vil angre alle handlinger etter at du har lukket dialogboksen, klikker du Angre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 9. Du kan ikke bruke noen typer filtrering på navngitte sett.

Til toppen av siden

Redigere eller slette et navngitt sett

 1. Klikk OLAP-pivottabellrapporten som inneholder det navngitte settet som du vil redigere eller slette.

 2. Klikk felt, elementer, og sett, og klikk deretter Behandle SettAlternativer -fanen i beregninger -gruppen.

Pivottabellverktøy: Beregninger-gruppen i kategorien Alternativer

Dialogboksen Settbehandling vises. Hvis det er nødvendig, kan du endre størrelsen på dialogboksen ved å dra skaleringshåndtaket nederst til høyre i dialogboksen.

 1. Velg settet du vil redigere eller slette.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere det valgte navngitte settet, klikker du Rediger, og deretter foretar du endringene du ønsker.

  • Vil du slette det navngitte settet, klikker du Slett, og deretter klikker du Ja for å bekrefte.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×