Opprette et idédugnadsdiagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En idédugnad er en effektiv metode for å skape ideer og løse problemer på en kreativ måte. Den kan hjelpe deg med å utvikle et hvilket som helst system av beslektede ideer eller beslektet informasjon, for eksempel nye forretningsstrategier, bokdisposisjoner, møtereferater eller reiseplaner.

Et idédugnadsdiagram viser de innbyrdes relasjonene mellom emner i et hierarki. Du kan tenke på det som en grafisk illustrasjon av en tekstdisposisjon.

Idédugnadsdiagram

Det er to vanlige måter å opprette idédugnadsdiagrammer på. Den første er å starte med en hovedidé og deretter generere beslektede emner og underemner i et hierarki. Under en idédugnad der personer bidrar med ideer i rask rekkefølge, er imidlertid ikke hierarkiet alltid like tydelig, og du må fange opp ideene raskt. Den andre måten er da å fange opp alle disse ideene etter hvert som de legges frem, og så senere ordne, revidere, renskrive og dele resultatene.

Ved hjelp av Microsoft Office Visio kan du raskt opprette idédugnadsdiagrammer ved hjelp av begge disse metodene. Det er enkelt å legge til emner, ordne emner, opprette en forklaring og formatere diagrammet. Du kan vise diagrammet i et Disposisjonsvindu slik at du raskt kan se relasjonene mellom emnene. Du kan til og med eksportere diagrammet til en disposisjon i Microsoft Office Word for å få en lineær visning.

Opprette et idédugnadsdiagram

 1. Velg NyFil-menyen, velg Idédugnad, og klikk deretter Idédugnadsdiagram.

 2. Fra Idédugnadsfigurer drar du Hovedemne-figuren til tegningssiden. Merk figuren og skriv inn teksten du vil at hovedideen skal representere.

 3. Merk Hovedemne-figuren og klikk Legg til underemneIdédugnad-menyen. Et underemne kobles til og er underordnet Hovedemne-figuren.

 4. Legg til flere emner i idédugnadsdiagrammet ved å gjøre ett av følgende:

  • Legge til flere underemner samtidig

   1. Merk emnet der du vil legge til underemner, og klikk Legg til flere underemnerIdédugnad-menyen.

   2. Skriv inn tekst for hvert nytt emne i dialogboksen, og trykk ENTER etter hvert emne. Klikk OK når du har lagt til alle emnene som du vil ha.

  • Legge til ett emne om gangen

   1. Merk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller underemne, og klikk Legg til sideordnet emne eller Legg til underemneIdédugnad-menyen.

    Obs!: 

    1. Et sideordnet emne er et emne som legges til på samme nivå som det merkede emnet.

    2. Du kan også legge til emner, underemner og sideordnede emner ved å klikke de tilhørende knappene på verktøylinjen for idédugnad. Hvis du ikke ser verktøylinjen, velger du VerktøylinjerVis-menyen og klikker Idédugnad.

 5. Flytt emner ved å gjøre ett av følgende:

  • Flytte et emne til et annet sted på samme side

   1. Merk emnet og dra det til ønsket sted på tegningssiden.

    Hvis emnet har underemner, flyttes de sammen med emnet, og koblingene omplasseres automatisk.

  • Flytte et emne med underemner til en annen side

   1. Merk emnet på øverste nivå i den delen av diagrammet som du vil flytte til en annen side, og klikk Flytt emne til ny sideIdédugnad-menyen.

   2. I dialogboksen Flytt emner klikker du Ny side under Flytt til. Skriv inn ønsket navn på den nye siden eller behold standardnavnet, og klikk OK.

    Emnet på øverste nivå blir værende på den opprinnelige tegningssiden og vises med et pilsymbol for å angi at det også vises på en annen side. Hvis du vil gå til det flyttede emnet fra den opprinnelige siden, høyreklikker du emnet og klikker Gå til underordnet side. Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige siden fra det flyttede emnet, høyreklikker du det flyttede emnet og klikker Gå til side som inneholder overordnet.

  • Flytte et emne til en annen side uten å ta med underemnene

   1. Høyreklikk emnet du vil flytte til en annen side, og klikk Kopier.

   2. Gå til siden der du vil legge til emnet, høyreklikk siden, og klikk deretter Lim inn.

    Tips!: Hvis du vil flytte flere emner samtidig uten underemnene, holder du nede Skift-tasten, merker emnene som du vil flytte, høyreklikker ett av dem og klikker deretter Kopier.

  • Flytte et emne til et annet nivå

   1. I Disposisjonsvindu drar du navnet på emnet som skal være underordnet, rett oppå navnet på emnet som skal være overordnet.

    Alle underemnene flytter seg sammen med emnet, og endringene vises i diagrammet.

    Tips!: Hvis du ikke ser disposisjonsvinduet på tegningssiden, klikker du DisposisjonsvinduIdédugnad-menyen.

Obs!: Hvis du vil legge til eller redigere tekst i en figur i et idédugnadsdiagram, merker du figuren og skriver inn teksten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×