Opprette et enkelt organisasjonskart i Publisher

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Eksempelbilde av organisasjonskart

Du kan opprette et enkelt organisasjonskart i en publikasjon ved hjelp av figurer som representerer manager plasseringene rapportering stillinger og koble dem sammen med koblingslinjer.

Lage organisasjonskartet

Legge til figurer

 1. Klikk figurerSett inn-menyen, og klikk deretter figuren du vil sette inn.

 2. Klikk i publikasjonen der du wan til å sette inn figuren.

 3. Endre størrelsen, fargen, fyllet eller linjen til figuren.

  1. Høyreklikk figuren, og klikk deretter Formater autofigur.

  2. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Formater autofigur. Hvis du for eksempel for å endre fyllet, klikk kategorien farger og linjer. Klikk en ny farge i farge-listen under Fyll, eller klikk Fylleffekter for å lage en tekstur, mønster eller gradering.

 4. Når figuren ser ut slik du vil ha den i kartet, høyreklikker du figuren og klikker Kopier.

 5. Høyreklikk der du vil plassere en kopi av objektet, og klikk deretter Lim inn.

 6. Gjenta trinn 5 og til du har alle figurene du vil ha med i diagrammet.

Koble figurene

Koble figurer ved hjelp av koblingslinjer

1 Hvis du velger en koblingslinje

2 første koblingspunktet

3 andre koblingspunktet; koblingspunkter vises i blått når du peker på en figur.

 1. Klikk figurerSett inn-menyen, og klikk deretter koblingslinjen du vil bruke, for eksempel vinkelen.

 2. Pek der du vil knytte til koblingen, for eksempel nederst på toppsjefsfiguren i organisasjonskartet.

  Koblingspunkter vises i blått når du peker på en figur.

 3. Klikk det første koblingspunktet, pek på det andre objektet (for eksempel første rapportering stilling-figuren i organisasjonskartet), og klikk deretter det andre koblingspunktet.

 4. Gjenta trinn 1-3 for å legge til alle koblingslinjene du vil bruke.

 5. Valgfritt: Endre farge eller tykkelse på koblingslinjer.

  1. Merk koblingslinjene du vil endre. Du kan merke flere koblinger ved å holde nede SKIFT mens du klikker koblingslinjene.

  2. Høyreklikk, klikk Formater autofigur, og klikk deretter kategorien farger og linjer.

  3. Velg alternativene du vil bruke, under Linje.

Legge til tekst

 1. Du legger til tekst i en figur i organisasjonskartet ved å klikke figuren og deretter skrive inn teksten.

 2. Hvis du vil formatere teksten, merker du teksten i figuren, og deretter bruker du alternativene i kategorien Format under Tekstboksverktøy.

Flytte figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet

Nå som du har lagt til figurer og koblinger i organisasjonskartet, vil du kanskje finjustere plasseringen for hver del.

Flytte en figur

 1. Klikk figuren som du vil flytte.

 2. Gjør ett av følgende:

  Dra figuren til en ny plassering

  • Plasser musepekeren over figuren. Når pekeren blir et flytt markøren , kan du dra figuren til den nye plasseringen. Hvis du vil dra figuren i en rett linje, holder du nede SKIFT mens du drar figuren.

   Obs!: Hvis en av kommandoene Fest er aktivert, kan figuren festes til nærmeste støttelinje, figuren eller linjalen når du slipper museknappen.

  Skyve en figur

  • Trykk en av piltastene for å flytte figuren i den retningen.

   Objektet flyttes en fastgitt distanse hver gang du trykker en piltast. Standard finjusteringsdistanse er 0,33 cm (eller tilsvarende i annen målenhet). Du kan imidlertid endre finjusteringsdistansen.

   1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

   2. Merk av for skyve objekter etter under Redigeringsalternativer, og skriv deretter avstanden du vil at objektene skal flyttes når du justerer dem.

  Plassere et objekt nøyaktig på siden

  1. Høyreklikk figuren.

  2. Klikk Formater autofigur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Oppsett.

  3. Skriv inn de positive målene for vannrett og loddrett plassering av objektet eller objektgruppen under Plassering på siden.

  4. Klikk OK.

   Tips!: Når du klikker et objekt, kan du se den nøyaktige plasseringen til objektet på statuslinjen nederst i vinduet.

Flytte en kobling

 1. Klikk koblingen som du vil flytte.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil flytte én ende av koblingen, holder du pekeren over denne enden til pekeren blir et trådkors, og deretter drar du enden og kobler den til et annet punkt.

   Hvis du vil overstyre den automatiske koblingen, holder du nede ALT mens du drar enden av koblingen. Du kan plassere enden på et hvilket som helst sted i objektet, men enden blir ikke koblet.

  • Hvis du vil koble fra hele koblingslinjen, drar du den etter midten (ikke etter den gule diamanten).

Arbeide med organisasjonskartet som ett enkelt objekt

Når organisasjonskartet ser ut slik du vil ha det, vil du kanskje gruppere alle figurene og koblingslinjene som ett enkelt objekt. Grupperer du objektene, blir det enklere å flytte og endre størrelsen på hele organisasjonskartet, og du unngår å flytte figurer eller koblingslinjer i vanvare.

Gruppere objekter

 1. Dra musepekeren for å tegne en rullegardinliste rundt figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet.

 2. Klikk grupperi kategorien Format under tegneverktøy.

Hvis du trenger å gjøre endringer i diagrammet, kan du dele opp figurer og koblinger ved å klikke Del opp gruppe.

Konfigurere publikasjonen for å lage et organisasjonskart

Før du lager kartet, viser du undermenyene Grunnfigurer og Koblinger som flytende verktøylinjer, slik at du ikke må vise undermenyene hver gang du vil legge til en figur eller koblingslinje.

 1. Åpne eller opprett publikasjonen hvor du vil legge til organisasjonskartet.

 2. Klikk Autofigurer Knappesymbolobjektverktøylinjen, og velg deretter Koblinger.

 3. Dra flyttingen håndtere Bilde av Flyttehåndtak øverst på undermenyen koblinger til en plassering som du kan se mens du arbeider i publikasjonen.

  Undermenyen Koblinger blir en flytende verktøylinje.

 4. Klikk Autofigurer Knappesymbolobjektverktøylinjen, og velg deretter Grunnfigurer.

 5. Dra flyttingen håndtere Bilde av Flyttehåndtak øverst på undermenyen Grunnfigurer til en plassering som du kan se mens du arbeider i publikasjonen.

  Undermenyen Grunnfigurer blir en flytende verktøylinje.

  Bilde av verktøylinjen Koblinger, og verktøylinjen Grunnleggende figurer i Publisher

Lage organisasjonskartet

Nå som verktøylinjene for koblinger og grunnfigurer vises, er du klar til å lage organisasjonskartet.

Opprette figurene

 1. Klikk figuren du vil bruke i organisasjonskartet, for eksempel Rektangel Knappesymbol , på verktøylinjen for grunnfigurer, og klikk deretter publikasjonen for å sette inn figuren.

 2. Endre størrelsen, fargen, fyllet eller linjen til figuren.

  hvordan

  1. Høyreklikk figuren, og klikk deretter Formater autofigur.

   Dialogboksen Formater autofigur vises.

  2. Velg de alternativene du vil bruke. Hvis du for eksempel vil endre fyllet, klikker du kategorien Farger og linjer. Under Fyll klikker du en ny farge i Farge-listen, eller du klikker Fylleffekter for å lage en tekstur, et mønster eller en gradering.

 3. Når figuren ser ut slik du vil ha den i kartet, høyreklikker du figuren og klikker Kopier.

 4. Høyreklikk der du vil ha objektet, og klikk deretter Lim inn.

 5. Gjenta trinn 4 til du har alle figurene du ønsker i kartet.

Koble figurene

Opprett et organisasjonskart ved hjelp av verktøylinjen for koblinger

1 koblingslinje

2 første koblingspunktet

3 andre koblingspunktet; koblingspunkter vises som blå sirkler når du peker på en figur.

 1. Dobbeltklikk koblingslinjen du vil bruke, for eksempel Vinkelverktøylinjen for koblinger.

  Obs!: Når du dobbeltklikker en koblingslinje, forblir knappen merket mens du legger til koblingene du vil bruke.

 2. Pek der du vil knytte til koblingen, for eksempel nederst på toppsjefsfiguren i organisasjonskartet.

  Koblingsområder vises som blå sirkler når du peker på en figur.

 3. Klikk det første koblingsområdet du vil bruke, pek på det andre objektet (for eksempel den første rapporteringsfiguren i organisasjonskartet), og klikk det andre tilkoblingsområdet.

 4. Gjenta trinn 2 – 3 for å legge til alle koblingslinjene du vil bruke.

 5. Når du har lagt til alle koblingslinjene du vil bruke, klikker du enten koblingslinjen som du valgte fra verktøylinjen for koblinger i trinn 1, eller du trykker ESC for å fjerne merkingen av koblingslinjeknappen.

 6. Endre fargen eller vekten på koblingslinjer.

  1. Merk koblingslinjene du vil endre. Du kan merke flere koblinger ved å holde nede SKIFT mens du klikker koblingslinjene.

  2. Klikk AutofigurFormat-menyen, og velg deretter kategorien Farger og linjer.

  3. Velg alternativene du vil bruke, under Linje.

Legge til tekst

 1. Du legger til tekst i en figur i organisasjonskartet ved å klikke figuren og deretter skrive inn teksten.

 2. Hvis du vil formatere teksten, merker du teksten i figuren, og deretter bruker du alternativene på formateringsverktøylinjen.

Flytte figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet

Nå som du har lagt til figurer og koblinger i organisasjonskartet, vil du kanskje finjustere plasseringen for hver del.

Flytte en figur

 1. Klikk figuren som du vil flytte.

 2. Gjør ett av følgende:

  Dra figuren til en ny plassering

  • Plasser musepekeren over figuren. Når pekeren blir et flytt markøren , kan du dra figuren til den nye plasseringen. Hvis du vil dra figuren i en rett linje, holder du nede SKIFT mens du drar figuren.

   Obs!: Hvis en av kommandoene Fest er aktivert, kan figuren festes til nærmeste støttelinje, figuren eller linjalen når du slipper museknappen.

  Skyve en figur

  • Trykk en av piltastene for å flytte figuren i den retningen.

   Objektet flyttes en fastgitt distanse hver gang du trykker en piltast. Standard finjusteringsdistanse er 0,33 cm (eller tilsvarende i annen målenhet). Du kan imidlertid endre finjusteringsdistansen.

   1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Rediger.

   2. Merk av for Piltaster finjusterer objekter med, og angi deretter hvor langt du vil at objektene skal flyttes når du skyver dem.

  Plassere et objekt nøyaktig på siden

  1. Høyreklikk figuren.

  2. Klikk Formater autofigur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Oppsett.

  3. Skriv inn de positive målene for vannrett og loddrett plassering av objektet eller objektgruppen under Plassering på siden.

  4. Klikk OK.

   Tips!: Når du klikker et objekt, kan du se den nøyaktige plasseringen til objektet på statuslinjen nederst i vinduet.

Flytte en kobling

 1. Klikk koblingen som du vil flytte.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil flytte én ende av koblingen, holder du pekeren over denne enden til pekeren blir et trådkors, og deretter drar du enden og kobler den til et annet punkt.

   Hvis du vil overstyre den automatiske koblingen, holder du nede ALT mens du drar enden av koblingen. Du kan plassere enden på et hvilket som helst sted i objektet, men enden blir ikke koblet.

  • Hvis du vil koble fra hele koblingslinjen, drar du den etter midten (ikke etter den gule diamanten).

Arbeide med organisasjonskartet som ett enkelt objekt

Når organisasjonskartet ser ut slik du vil ha det, vil du kanskje gruppere alle figurene og koblingslinjene som ett enkelt objekt. Grupperer du objektene, blir det enklere å flytte og endre størrelsen på hele organisasjonskartet, og du unngår å flytte figurer eller koblingslinjer i vanvare.

Gruppere objekter

 1. Klikk Merk objekter verktøyet Knappesymbolobjektverktøylinjen, og dra deretter valgboksen rundt figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet.

 2. Klikk Grupper objekter Knappesymbol under utvalgsboksen.

Hvis du må endre kartet, kan du dele opp gruppen med figurene og koblingene.

Dele opp en objektgruppe

 1. Velg de grupperte objektene (organisasjonskartet).

 2. Klikk Del opp objektgruppe Knappesymbol under utvalgsboksen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×