Opprette et egendefinert felt

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Project inneholder flere egendefinerte felt som du kan definere organisasjonens behov. Du kan tilpasse et felt, og deretter sette det inn i prosjektet.

Hva du vil gjøre?

Tilpasse et felt

Importere et egendefinert felt

Sette inn et egendefinert felt

Tilpasse et felt

 1. Høyreklikk navnet på feltet, og velg Egendefinerte felt.

 2. Velg oppgaven Hvis du vil at feltet skal være tilgjengelig i aktivitetsvisninger, eller velg ressurs Hvis du vil at feltet skal være tilgjengelig i ressursvisninger.

 3. Velg felttypen du tilpasser fra Type -listen.

 4. Velg Gi nytt navn til permanent gi nytt navn til feltet i dette prosjektet. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen som vises, og velg deretter OK.

 5. Velg hvordan du vil at dataene i feltet som skal angis under egendefinerte attributter.

  • Hvis du vil bruke det egendefinerte feltet til å bruke en liste, for eksempel for å opprette en liste over ulike kostnader midtstilt i organisasjonen – Velg Oppslag. Velg om du vil bruke en av listeelementene skal vises som standard, og velg deretter Lukki dialogboksen som vises, Skriv inn hvert listeelement i verdi -kolonnen.

  • Hvis du vil bruke det egendefinerte feltet skal være fylt ut ved hjelp av en formel, velger du formel. Bruke boksene felt og -funksjonen til å bygge en formel i dialogboksen som vises, og velg deretter OK.

 6. Velg hvordan du vil at verdiene i det egendefinerte feltet til å fremheve under beregning for sammendragsradene aktivitet og gruppe. Det vil si hvordan verdiene er summert på aktivitet og gruppe sammendrag nivåene for det egendefinerte feltet.

  Obs!: Disposisjon-kode og tekst-felt fremheves ikke. Også er Bruk formel -alternativet bare tilgjengelig hvis du har definert en formel for feltet under egendefinerte attributter.

 7. Velg hvordan du vil at verdiene i det egendefinerte feltet som skal distribueres under beregning for tildelingsrader.

  • Velg Ingen hvis innholdet i det egendefinerte feltet er ikke skal distribueres på tvers av tildelinger.

  • Velg Fremhev med mindre angitt manuelt hvis innholdet i det egendefinerte feltet skal distribueres på tvers av tildelinger, for eksempel i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. I dette tilfellet fordeles data mellom tildelingene Hvis dataene er angitt i en tildelingsrad manuelt.

 8. Velg hvordan du vil at dataene i det egendefinerte feltet som skal vises under verdier som skal vises.

  • Merk dataene du vil vise de faktiske dataene i innholdet i feltet i alle visninger der feltet vises.

  • Velg Grafiske indikatorer for å angi vilkår og tilknyttede indikatorbilder skal vises i feltet i stedet for dataene.

Når feltet er tilpasset, kan du sette den inn i de aktuelle aktivitet eller ressurs visningene i prosjektet.

Til toppen av siden

Importere et egendefinert felt

Hvis et annet prosjekt eller en mal du har et egendefinert felt som kan være nyttige i prosjektet, kan du importere den for å spare tid det tar for å opprette en identisk nytt egendefinert felt.

 1. Høyreklikk navnet på feltet, og velg Egendefinerte felt.

 2. Velg Importer felt.

 3. Velg prosjektet som inneholder feltet du vil importere fra listen prosjekt .

 4. Velg aktiviteten, ressurseneller prosjekteti området felttype .

 5. Velg navnet på feltet du vil importere fra feltlisten .

 6. Velg OK, og feltets navn, verdiliste, formel og grafiske indikatorer importeres i prosjektet. Du kan endre disse verdiene etter behov, og sette inn feltet i prosjektets visninger.

Sette inn et egendefinert felt

Når du har tilpasset et felt, er neste trinn å sette den inn i en visning.

 • Høyreklikk kolonneoverskriften for kolonnen du vil skal vises til høyre for det egendefinerte feltet, velg Sett inn kolonne, og velg deretter navnet på det egendefinerte feltet fra listen.

  Hvis du navnet permanent feltet når du har tilpasset, vises under det nye navnet. Hvis du ikke vil bruke permanent navnet på det egendefinerte feltet, skriver du inn et nytt navn i feltet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×