Opprette et egendefinert felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Project 2007 inneholder flere egendefinerte felt som du kan definere organisasjonens behov. Du kan tilpasse et felt, og deretter sette det inn i prosjektet. Hvis du ikke trenger et helt nytt egendefinert felt, kan du også ganske enkelt endre eksisterende felt for å tilpasse dem.

Hva vil du gjøre?

Tilpasse et felt

Importere et egendefinert felt

Sette inn et egendefinert felt

Gi nytt navn til et felt

Tilpasse et felt

 1. Velg TilpassVerktøy-menyen, og klikk deretter felt.

 2. Klikk oppgave Hvis du vil at feltet skal være tilgjengelig i aktivitetsvisninger, eller klikk ressurs Hvis du vil at feltet skal være tilgjengelig i ressursvisninger.

 3. Velg felttypen du tilpasser fra Type-listen.

 4. Klikk Gi nytt navn Hvis du vil gi permanent feltet i dette prosjektet. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen som vises, og klikk deretter OK.

 5. Velg hvordan du vil at dataene i feltet som skal angis under Egendefinerte attributter.

  • Hvis du vil bruke det egendefinerte feltet til å bruke en liste, for eksempel for å opprette en liste over ulike kostnader midtstilt i organisasjonen, klikker du Oppslag. Velg om du vil bruke en av listeelementene skal vises som standard, og klikk deretter Lukk i dialogboksen som vises, Skriv inn hvert listeelement i verdi-kolonnen.

  • Hvis du vil bruke det egendefinerte feltet skal være fylt ut ved hjelp av en formel, klikker du formelen. Bruke boksene felt og -funksjonen til å bygge en formel i dialogboksen som vises, og klikk deretter OK.

 6. Velg hvordan du vil at verdiene i det egendefinerte feltet til å fremheve under beregning for sammendragsradene aktivitet og gruppe. Det vil si hvordan verdiene er summert på aktivitet og gruppe sammendrag nivåene for det egendefinerte feltet.

  Obs!: Disposisjon-kode og tekst-felt fremheves ikke. Også er Bruk formel-alternativet bare tilgjengelig hvis du har definert en formel for feltet under Egendefinerte attributter.

 7. Velg hvordan du vil at verdiene i det egendefinerte feltet som skal distribueres under beregning for tildelingsrader.

  • Klikk Ingen hvis innholdet i det egendefinerte feltet er ikke skal distribueres på tvers av tildelinger.

  • Klikk Fremhev med mindre angitt manuelt hvis innholdet i det egendefinerte feltet skal distribueres på tvers av tildelinger, for eksempel i Aktivitetsbelegg-visningen eller Ressursbelegg-visningen. I dette tilfellet fordeles data mellom tildelingene Hvis dataene er angitt i en tildelingsrad manuelt.

 8. Velg hvordan du vil at dataene i det egendefinerte feltet som skal vises under verdier som skal vises.

  • Klikk Data for å vise de faktiske dataene i innholdet i feltet i alle visninger der feltet vises.

  • Klikk Grafiske indikatorer for å angi vilkår og tilknyttede indikatorbilder skal vises i feltet i stedet for dataene.

   Obs!: Hvis du vil oppdatere feltene i Microsoft Office Project Server 2007 med det nye egendefinerte feltet som viser en indikator, må du oppdatere [det vil si "Endre"] informasjon i kolonnen én gang for å se den nye indikatoren i en visning i Microsoft Office Project Web Access Project Web Access.

Når feltet er tilpasset, kan du sette den inn i de aktuelle aktivitet eller ressurs visningene i prosjektet.

Til toppen av siden

Importere et egendefinert felt

Hvis et annet prosjekt eller en mal du har et egendefinert felt som kan være nyttige i prosjektet, kan du importere den for å spare tid det tar for å opprette en identisk nytt egendefinert felt.

 1. Velg TilpassVerktøy-menyen, og klikk deretter felt.

 2. Klikk Importer felt.

 3. Velg prosjektet som inneholder feltet du vil importere fra listen prosjekt.

 4. Velg aktiviteten, ressursen eller prosjektet i området felttype.

 5. Velg navnet på feltet du vil importere fra feltlisten.

 6. Klikk OK, og feltnavn, verdiliste, formel og grafiske indikatorer importeres i prosjektet. Du kan endre disse verdiene etter behov, og sette inn feltet i prosjektets visninger.

Til toppen av siden

Sette inn et egendefinert felt

Når du har tilpasset et felt, er neste trinn å sette den inn i en visning.

 1. Klikk kolonneoverskriften for kolonnen du vil skal vises til høyre for det egendefinerte feltet.

 2. Klikk kolonneSett inn-menyen.

 3. Klikk navnet på det egendefinerte feltet i feltnavn-listen. Hvis du navnet permanent feltet når du har tilpasset, vises under det nye navnet.

 4. Hvis du ikke vil bruke permanent navnet på det egendefinerte feltet, skriver du inn et nytt navn i Tittel-boksen.

 5. Velg hvordan du vil at kolonnen justert, ved hjelp av Juster tittel og Juster data lister.

 6. Skriv inn en bredde for kolonnen i Bredde-boksen. Du kan også justere kolonnebredden i selve, visningen ved å dra kanten av kolonnen for å gjøre den bredere eller smalere.

 7. Hvis du vil at kolonnen topptekst teksten brytes til flere linjer hvis kolonnen er for smal til å vise den på én linje, velger du avmerkingsboksen Overskrift med tekstbryting. Fjern merket for alternativet hvis du vil ha topptekst bare skal vises på én linje.

 8. Klikk OK for å sette inn kolonnen i visningen vises.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til et felt

Hvis et felt i prosjektet registrerer de riktige dataene, men en annen tittel ville mer nøyaktig beskriver hva som fanges opp, kan du ganske enkelt endre navn på feltet. Gi nytt navn til feltet, må du først skjuler kolonnen og viser den på nytt med det nye feltnavnet.

 1. Noter det nåværende navnet på feltet som du gir nytt navn.

 2. Høyreklikk kolonneoverskriften for feltet du gir nytt navn, og klikk deretter Skjul kolonne. Kolonnen forsvinner fra gjeldende visning, men dataene som inneholdt kolonnen fortsatt trygt er lagret i databasen.

 3. Klikk kolonneoverskriften for kolonnen du vil skal vises til høyre for feltet du er gi nytt navn til.

 4. Klikk kolonneSett inn-menyen.

 5. Klikk det opprinnelige navnet på feltet, som du tidligere, er oppført i feltnavn-listen.

 6. Skriv inn det nye navnet for feltet i Tittel-boksen.

 7. Klikk OK for å gi nytt navn til feltet.

  Obs!: Det nye navnet vil bli brukt for den gjeldende visningen. Hvis du har dette feltet vises i flere visninger, kan du vil gi nytt navn til feltet ved å bruke fremgangsmåten i de andre visningene, i tillegg.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×