Office
Logg på

Opprette et diagram fra start til slutt

Du kan opprette et grunnleggende diagram ved å velge en del av området du vil inkludere. Deretter klikker du på diagramtypen du vil bruke, på Sett innfanen i Diagrammergruppen på båndet. Eller du kan ganske enkelt trykke på Alt + F1, og Excel oppretter automatisk et enkelt stolpediagram for deg. Deretter har du flere alternativer for å endre diagrammet akkurat slik du vil ha det.

Hva vil du gjøre?

Lære om diagrammer

Opprette eller endre et diagram

 1. Opprette et grunnleggende diagram

 2. Endre oppsettet eller stilen til et diagram

 3. Legge til eller fjerne titler eller dataetiketter

 4. Vise eller skjule en forklaring

 5. Vise eller skjule diagramakser eller diagramrutenett

 6. Flytte eller endre størrelsen på et diagram

 7. Lagre et diagram som en mal

Oversikt over diagram

Diagrammer brukes til å vise serier med talldata i et grafisk format for å gjøre det enklere å forstå store mengder data og hvordan forskjellige dataserier er relatert til hverandre.

Når du vil opprette et diagram i Excel, starter du med å oppgi tallverdiene for diagrammet i et regneark. Deretter kan du tegne inn dataene i et diagram ved å velge diagramtypen du vil bruke, i Diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn.

Regnearkdata og diagram

1. Regnearkdata

2. Diagram opprettet på grunnlag av regnearkdata

Excel støtter mange diagramtyper, slik at du kan vise data på en måte som betyr noe for brukerne. Når du oppretter et diagram eller endrer et eksisterende diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stolpediagram eller et sektordiagram) og undertypene (for eksempel et stablet stolpediagram eller en sektor i et 3D-diagram). Du kan også opprette et kombinasjonsdiagram ved å bruke flere enn én diagramtype i diagrammet.

Kombinasjonsdiagram

Eksempel på et kombinasjonsdiagram som bruker en stolpe- og linjediagramtype.

Hvis du vil ha mer informasjon om diagramtypene du kan velge i Excel, kan du se Tilgjengelige diagramtyper.

Bli kjent med diagramelementer

Et diagram har mange elementer. Enkelte av disse elementene vises som standard, og andre kan legges til når det er behov for dem. Du kan endre visningen av diagramelementene ved å flytte dem på diagrammet, endre størrelsen på dem eller endre formatet. Du kan også fjerne diagramelementer du ikke ønsker å vise.

Et diagram og dets elementer

1. diagramområde i diagrammet.

2. tegneområde i diagrammet.

3. datapunkt i dataserie som er tegnet inn i diagrammet.

4. Den vannrette (kategori) og loddrette (verdi) akse som dataene er tegnet langs.

5. forklaring i diagrammet.

6. En diagram- og aksetittel som du kan bruke i diagrammet.

7. En dataetikett som du kan bruke til å identifisere detaljene for et datapunkt i en dataserie.

Til toppen av siden

Endre et grunnleggende diagram etter behov

Når du har opprettet et diagram, kan du endre hvilke som helst av elementene. Det kan for eksempel hende du vil endre hvordan akser vises, legge til en diagramtittel, flytte eller skjule forklaringen eller vise flere diagramelementer.

Du kan endre et diagram på en eller flere av følgende måter:

 • Endre visningen av diagramakser    Du kan angi skalaen til akser og justere intervallet mellom verdiene eller kategoriene som vises. Hvis du vil gjøre det enklere å lese diagrammet, kan du også legge til aksemerker på en akse og angi intervallet de skal vises i.

 • Legge til titler og dataetiketter i et diagram    Hvis du vil gjøre det enklere å lese informasjonen som vises i diagrammet, kan du legge til en diagramtittel, aksetitler og dataetiketter.

 • Legge til en forklaring eller datatabell    Du kan vise eller skjule en forklaring, endre plasseringen eller endre forklaringsteksten. I noen diagrammer kan du også vise en datatabell som viser forklaringsnøkler og verdiene som vises i diagrammet.

 • Bruke spesielle alternativer for hver diagramtype    Spesielle linjer (for eksempel differanselinjer og trendlinjer), felt (for eksempel differansefelt og feilfelt), dataindikatorer og andre alternativer er tilgjengelige for ulike diagramtyper.

Til toppen av siden

Bruke forhåndsdefinert diagramoppsett og en forhåndsdefinert diagramstil for å få et profesjonelt utseende

I stedet for å legge til eller endre diagramelementer eller formatere diagrammet manuelt, kan du raskt bruke et forhåndsdefinert diagramoppsett og en diagramstil i diagrammet. I Excel finnes det en rekke nyttige forhåndsdefinerte oppsett og stiler. Du kan imidlertid finjustere et oppsett eller en stil ved å foreta manuelle endringer i oppsettet og formatet til individuelle diagramelementer, for eksempel diagramområdet, tegneområdet, dataserien eller forklaringen i diagrammet.

Når du bruker et forhåndsdefinert diagramoppsett, vises det et bestemt sett med diagramelementer (for eksempel titler, en forklaring, en datatabell eller dataetiketter) på en bestemt måte i diagrammet. Du kan velge blant en rekke oppsett som finnes for hver diagramtype.

Når du bruker en forhåndsdefinert diagramstil, formateres diagrammet basert på dokumentets tema som du har brukt, slik at diagrammet samsvarer med organisasjonens eller dine egne temafarger (et sett med farger), temaskrifter (et sett med skrifter for overskrifter og brødtekst) og temaeffekter (et sett med linjer og fylleffekter).

Du kan ikke opprette dine egne diagramoppsett eller stiler, men du kan opprette diagrammaler som inneholder diagramoppsettet og formateringen du vil bruke.

Til toppen av siden

Legge til iøynefallende formatering i et diagram

I tillegg til å bruke en forhåndsdefinert diagramstil kan du på en enkel måte bruke formatering på individuelle diagramelementer, for eksempel dataindikatorer, diagramområdet, tegneområdet og tallene og teksten i titler og etiketter for å gi diagrammet et egendefinert, iøynefallende utseende. Du kan bruke bestemte figurstiler og WordArt-stiler, og du kan også formatere figurene og teksten i diagramelementene manuelt.

Du kan legge til formatering på én eller flere av følgende måter:

 • Fylle diagramelementer    Du kan bruke farger, teksturer, bilder og gradert fyll til å fremheve bestemte diagramelementer.

 • Endre omrisset til diagramelementer    Du kan bruke farger, linjestiler og linjetykkelser til å fremheve diagramelementer.

 • Legge til spesialeffekter for diagramelementer    Du kan bruke spesialeffekter, for eksempel skygge, refleksjon, glød, myke kanter, skråkant og 3D-rotasjon for diagramelementfigurer, som gir diagrammet et profesjonelt utseende.

 • Formatere tekst og tall    Du kan formatere tekst og tall i titler, etiketter og tekstbokser i et diagram på samme måte som på tekst og tall i et regneark. Hvis du vil fremheve tekst og tall, kan du til og med bruke WordArt-stiler.

Til toppen av siden

Bruke diagrammer på nytt ved å opprette diagrammaler

Hvis du vil bruke et diagram som du har tilpasset etter egne behov, på nytt, kan du lagre dette diagrammet som en diagrammal (*.crtx) i mappen for diagrammaler. Når du oppretter et diagram, kan du bruke diagrammalen på samme måte som en hvilken som helst annen innebygd diagramtype. Diagrammaler er faktisk sanne diagramtyper – du kan også bruke dem til å endre diagramtypen til et eksisterende diagram. Hvis du bruker en bestemt diagrammal ofte, kan du lagre den som standard diagramtype.

Til toppen av siden

Trinn 1: Opprette et grunnleggende diagram

For de fleste diagrammer, for eksempel liggende stolpediagrammer og stolpediagrammer, kan du tegne inn dataene som du ordner i rader eller kolonner i et regneark, i et diagram. Noen diagramtyper (for eksempel sektor- og boblediagrammer) krever imidlertid et bestemt dataoppsett.

 1. I regnearket ordner du dataene du vil tegne inn i et diagram.

  Dataene kan ordnes i rader elle kolonner – den beste metoden for inntegning av dataene i diagrammet, bestemmes automatisk i Excel. Noen diagramtyper (for eksempel sektor- og boblediagrammer) krever et bestemt dataoppsett.

  Slik ordner du data i regnearket

  For denne diagramtypen

  Ordne dataene

  Stolpe-, liggende stolpe-, linje, overflate- eller radardiagram

  Stolpediagram i Excel

  I kolonner eller rader, for eksempel slik:

  År

  Epler

  Appelsiner

  Bananer

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Eller:

  Frukt

  2013

  2014

  2015

  Epler

  800

  600

  50

  Appelsiner

  600

  700

  90

  Bananer

  50

  90

  150

  Sektor- eller hjuldiagram

  For én dataserie, i én kolonne eller rad med data og én kolonne eller rad med dataetiketter, for eksempel slik:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  For flere dataserier i flere kolonner eller rader med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, for eksempel slik:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Boble- eller punktdiagram (XY)

  I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, for eksempel:

  X

  J

  Boblestørrelse

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Børsdiagram

  I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter:

  høyeste verdier, laveste verdier og lukkingsverdier

  Som:

  Dato

  Høyeste

  Laveste

  Siste

  01.01.2002

  46,125

  42

  44,063

  Eller:

  Dato

  01.01.2002

  Høyeste

  46,125

  Laveste

  42

  Siste

  44,063

 2. Merk en celle i dataområdet du vil bruke i diagrammet.

  Tips!     Hvis du merker bare én celle, tegner Excel automatisk inn alle cellene med data som er tilstøtende til den cellen. Hvis cellene du vil tegne inn i et diagram, ikke er i et sammenhengende område, kan du merke cellene eller områdene som ikke er tilstøtende, med Ctrl+Venstreklikk, så lenge utvalget danner et rektangel. Du kan også skjule radene eller kolonnene du ikke vil tegne inn i diagrammet.

  Tips!: Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 3. Gjør ett av følgende i Diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn:

  • Klikk diagramtypen, og klikk deretter en diagramundertype du vil bruke.

  • Hvis du vil se alle tilgjengelige diagramtyper, klikker du Knapp for å vise dialogboksen Sett inn diagram, og deretter klikker du pilene for å bla gjennom diagramtypene.

   Båndet i Excel

   Tips!     Et skjermtips viser diagramtypenavnet når du holder musepekeren over en diagramtype eller diagramundertype. Hvis du vil ha mer informasjon om diagramtypene du kan bruke, kan du se Tilgjengelige diagramtyper.

 4. Diagrammet plasseres som standard i regnearket som et innebygd diagram. Hvis du vil plassere diagrammet i et separat diagramark, kan du endre plasseringen ved å gjøre følgende:

  1. Klikk hvor som helst i det innebygde diagrammet for å aktivere det.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. I kategorien Utforming klikker du Flytt diagram i Plassering-gruppen.

   Bilde av båndet

  3. Gjør ett av følgende under Angi hvor diagrammet skal plasseres:

   • Hvis du vil vise diagrammet i et diagramark, klikker du Nytt ark.

    Tips!     Hvis du vil erstatte det foreslåtte navnet for diagrammet, kan du skrive inn et nytt navn i Nytt ark-boksen.

   • Hvis du vil vise diagrammet som et innebygd diagram i et regneark, klikker du Objekt i, og klikker deretter et regneark i Objekt i-boksen.

 5. Det tilordnes automatisk et navn til diagrammet, for eksempel Diagram1 hvis det er det første diagrammet du oppretter i et regneark. Hvis du vil endre navnet på diagrammet, gjør du følgende:

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk Diagramnavn-tekstboksen i Egenskaper-gruppen i kategorien Oppsett.

   Tips!     Klikk om nødvendig Egenskaper-ikonet i Egenskaper-gruppen for å utvide gruppen.

  3. Skriv inn et nytt navn.

  4. Trykk ENTER.

Notater    

 • Hvis du raskt vil opprette et diagram som er basert på den standard diagramtypen, merker du dataene du vil bruke for diagrammet, og trykker deretter ALT+F1 eller F11. Når du trykker ALT+F1, vises diagrammet som et innebygd diagram, og når du trykker F11, vises diagrammet i et separat diagramark.

 • Hvis du ikke lenger trenger et diagram lenger, kan du slette det. Klikk diagrammet for å merke det, og trykk DEL.

Til toppen av siden

Trinn 2: Endre oppsettet eller stilen til et diagram

Når du har opprettet et diagram, kan du endre utseendet med en gang. I stedet for å legge til eller endre diagramelementer eller formatere diagrammet manuelt, kan du raskt bruke et forhåndsdefinert oppsett eller en stil på diagrammet. Excel inneholder en rekke nyttige forhåndsdefinerte oppsett og stiler (eller hurtigoppsett og hurtigstiler) som du kan velge mellom, men du kan om nødvendig tilpasse et oppsett eller en stil ved å endre oppsettet og formatet til de enkelte diagramelementene manuelt.

Bruke et forhåndsdefinert diagramoppsett

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet du vil formatere ved å bruke et forhåndsdefinert diagramoppsett.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk diagramoppsettet du vil bruke, i Diagramoppsett-gruppen i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet

  Obs!    Når du reduserer størrelsen på Excel-vinduet, blir diagramoppsettene tilgjengelige i galleriet Hurtigoppsett i gruppen Diagramoppsett.

  Tips!    Klikk Mer Knapp for å se alle tilgjengelige oppsett.

Til toppen av siden

Bruke en forhåndsdefinert diagramstil

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet du vil formatere ved å bruke en forhåndsdefinert diagramstil.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet

  Obs!    Når du reduserer størrelsen på Excel-vinduet, blir diagramstilene tilgjengelige i galleriet Hurtigstiler for diagram i Diagramstiler-gruppen.

  Tips!    Klikk Mer Knapp for å se alle forhåndsdefinerte diagramstiler.

Til toppen av siden

Endre oppsettet til diagramelementer manuelt

 1. Klikk diagramelementet du vil endre oppsettet for, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet for å vise Diagramverktøy.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter diagramelementet.

   Bilde av båndet

 2. Klikk diagramelementknappen som tilsvarer diagramelementet du har valgt, i Etiketter-, Akser- eller Bakgrunn-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk oppsettalternativet du vil bruke.

  Bilde av båndet

  Bilde av båndet

  Bilde av båndet

Obs!    Oppsettalternativene du velger, brukes på diagramelementet som er merket. Hvis du for eksempel har merket hele diagrammet, brukes dataetikettene på alle dataserie. Hvis du har merket ett enkelt datapunkt, brukes dataetikettene bare på dataserien eller datapunktet som er merket.

Til toppen av siden

Endre formatet på diagramelementer manuelt

 1. Klikk diagramelementet du vil endre stilen for, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet for å vise Diagramverktøy.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter diagramelementet.

   Bilde av båndet

 2. Gjør ett eller flere av følgende i kategorien Format:

  1. Hvis du vil formatere et hvilket som helst merket diagramelement, klikker du Formater utvalg under Merket område, og deretter velger du formateringsalternativene du vil bruke.

  2. Hvis du vil formatere figuren til et merket diagramelement, klikker du stilen du vil bruke, under Figurstiler eller klikker Figurfyll, Figuromriss eller Figureffekter og velger formateringsalternativene du vil bruke.

  3. Hvis du vil formatere teksten i et merket diagramelement ved hjelp av WordArt, klikker du stilen du vil bruke, under WordArt-stiler. Du kan også klikke Tekstfyll, Tekstomriss eller Teksteffekter og velge formateringsalternativene du vil bruke.

   Obs!    Etter at du har brukt en WordArt-stil, kan du ikke fjerne WordArt-formatet. Hvis du ikke vil bruke den valgte WordArt-stilen, kan du velge en annen WordArt-stil eller klikke Angreverktøylinjen for hurtigtilgang for å gå tilbake til det forrige tekstformatet.

   Tips!     Hvis du vil bruke vanlig tekstformatering til å formatere teksten i diagramelementer, kan du høyreklikke eller merke teksten og deretter klikke ønskede formateringsalternativer på miniverktøylinjen. Du kan også bruke formateringsknappene på båndet (Skrift-gruppen i kategorien Hjem).

Til toppen av siden

Trinn 3: Legge til eller fjerne titler eller dataetiketter

Hvis du vil gjøre det enklere å forstå et diagram, kan du legge til titler, for eksempel en diagramtittel og aksetitler. Aksetitler er vanligvis tilgjengelige for alle akser som kan vises i et diagram, inkludert dybdeakser (serieakser) i 3D-diagrammer. Noen diagramtyper (for eksempel radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper som ikke har akser (for eksempel sektor- og hjuldiagrammer) kan heller ikke vise aksetitler.

Du kan også koble diagram- og aksetitler til tilsvarende tekst i regnearkceller ved å opprette en referanse til disse cellene. Koblede titler oppdateres automatisk i diagrammet når du endrer den tilsvarende teksten i regnearket.

Hvis du raskt vil identifisere en dataserie i et diagram, kan du legge til dataetiketter på datapunkt i diagrammet. Som standard er dataetikettene koblet til verdier i regnearket, og de oppdateres automatisk når det gjøres endringer i disse verdiene.

Legge til en diagramtittel

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet du vil gi en tittel.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Diagramtittel i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Klikk Midtstilt tittel over eller Over diagram.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke, i tekstboksen Diagramtittel som vises i diagrammet.

  Tips!     Hvis du vil sette inn et linjeskift, klikker du for å plassere pekeren der du vil bryte linjen, og trykker ENTER.

 5. Hvis du vil formatere teksten, merker du den, og deretter klikker du formateringsalternativene du vil bruke, på miniverktøylinjen.

  Tips!     Du kan også bruke formateringsknappene på båndet (Skrift-gruppen i kategorien Hjem). Hvis du vil formatere hele tittelen, kan du høyreklikke den, klikke Formater diagramtittel og deretter merke ønskede formateringsalternativer.

Til toppen av siden

Legge til aksetitler

 1. Klikk hvor som helst diagrammet der du vil legge til aksetitler.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Aksetitler i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil legge til en tittel for den primære vannrette aksen (kategoriaksen), klikker du Tittel på primær vannrett akse, og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

   Tips!     Hvis diagrammet har en sekundær vannrett akse, kan du også klikke Tittel på sekundær vannrett akse.

  • Hvis du vil legge til en tittel på den primære loddrette aksen (verdiaksen), klikker du Tittel på primær loddrett akse, og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

   Tips!     Hvis diagrammet har en sekundær loddrett akse, kan du også klikke Tittel på sekundær loddrett akse.

  • Hvis du vil legge til en tittel for en dybdeakse (serieakse), klikker du Tittel på dybdeakse, og klikker deretter alternativet du vil bruke.

   Obs!    Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte diagrammet er et ekte 3D-diagram, for eksempel et 3D stående stolpediagram.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke, i tekstboksen Aksetittel som vises i diagrammet.

  Tips!     Hvis du vil sette inn et linjeskift, klikker du for å plassere pekeren der du vil bryte linjen, og trykker ENTER.

 5. Hvis du vil formatere teksten, merker du den, og deretter klikker du formateringsalternativene du vil bruke, på miniverktøylinjen.

  Tips!     Du kan også bruke formateringsknappene på båndet (Skrift-gruppen i kategorien Hjem). Hvis du vil formatere hele tittelen, kan du høyreklikke den, klikke Formater akse og deretter merke ønskede formateringsalternativer.

Notater    

 • Hvis du bytter til en annen diagramtittel som ikke støtter aksetitler (for eksempel et sektordiagram), vil ikke aksetitlene vises lenger. Titlene vises på nytt når du bytter tilbake til en diagramtype som støtter aksetitler.

 • Aksetitler som vises for sekundære akser, går tapt når du bytter til en diagramtype som ikke viser sekundære akser.

Til toppen av siden

Koble en tittel til en regnearkcelle

 1. Klikk diagram- eller aksetittelen du vil koble til en regnearkcelle, i et diagram.

 2. Klikk formellinje i regnearket, og skriv deretter inn et likhetstegn (=).

 3. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i diagrammet.

  Tips!     Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen i formellinjen. Ta med et likhetstegn, arknavnet, etterfulgt av et utropstegn, for eksempel =Ark1!F2

 4. Trykk ENTER.

Til toppen av siden

Legge til dataetiketter

 1. Gjør et av følgende i et diagram:

  • Hvis du vil legge til en dataetikett i alle datapunkt i alle dataserier, klikker du diagramområde.

  • Hvis du vil legge til en dataetikett i alle datapunkt i en dataserie, klikker du én gang for å velge dataserien du vil merke.

  • Hvis du vil legge til en dataetikett til et enkelt datapunkt i en dataserie, klikker du dataserien som inneholder datapunktet du vil merke, og deretter klikker du på nytt datapunktet du vil legge til etiketten på.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Dataetiketter i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter visningsalternativet du vil bruke.

  Bilde av båndet

  Obs!    Ulike alternativer for dataetiketter vil være tilgjengelige, avhengig av diagramtypen du har brukt.

Til toppen av siden

Fjerne titler eller dataetiketter fra et diagram

 1. Klikk diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Gjør ett av følgende i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett:

  • Hvis du vil fjerne en diagramtittel, klikker du Diagramtittel og deretter Ingen.

  • Hvis du vil fjerne en aksetittel, klikker du Aksetittel og klikker aksetitteltypen du vil fjerne, og deretter klikker du Ingen.

  • Hvis du vil fjerne dataetiketter, klikker du Dataetiketter og deretter Ingen.

   Bilde av båndet

Tips!     Hvis du raskt vil fjerne en tittel eller dataetikett, klikker du den, og deretter trykker du DEL.

Til toppen av siden

Trinn 4: Vise eller skjule forklaringer

Når du lager et diagram, vises forklaring, men du kan skjule denne forklaringen eller endre plasseringen av den etter at du har laget diagrammet.

 1. Klikk diagrammet du vil vise eller skjule en forklaring i.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Forklaring i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Ingen hvis du vil skjule forklaringen.

   Tips!     Merk forklaringen eller forklaringsteksten og trykk DEL hvis du vil fjerne den raskt fra et diagram. Du kan også høyreklikke forklaringen eller forklaringsteksten og deretter klikke Slett.

  • Klikk visningsalternativet du vil bruke til å vise forklaringen.

   Obs!    Når du klikker et av visningsalternativene, flyttes forklaringen, og tegneområde justeres automatisk slik at det blir plass til den. Hvis du flytter og endrer størrelsen på forklaringen med musen, justeres ikke tegneområdet automatisk

  • Hvis du vil ha flere alternativer, klikker du Flere alternativer for forklaring, og deretter velger du visningsalternativet du vil bruke.

   Tips!     Som standard overlapper ikke en forklaring diagrammet. Hvis det er problemer med plassen, kan det hende du kan redusere størrelsen av diagrammet ved å fjerne merket for Vis forklaringen uten overlapping med diagrammet.

Tips!     Når et diagram har en forklaring som vises, kan du endre de individuelle forklaringsoppføringene ved å redigere de tilsvarende dataene i regnearket. Hvis du vil ha flere redigeringsalternativer, eller hvis du vil endre forklaringsoppføringer uten å påvirke regnearkdataene, kan du endre forklaringsoppføringene i dialogboksen Velg datakilde (kategorien Utforming, Data-gruppen, Velg data-knappen).

Til toppen av siden

Trinn 5: Vise eller skjule diagramakser eller diagramrutenett

Når du oppretter et diagram, vises de primære aksene for de fleste diagramtypene. Du kan vise eller skjule dem etter eget behov. Når du legger til akser, kan du angi detaljnivået du vil vise på aksene. Når du oppretter et 3D-diagram, vises det en dybdeakse.

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, eller når du har ulike datatyper (for eksempel pris og mengde), kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær loddrett akse (verdiakse). Skalaen for den sekundære loddrette aksen gjenspeiler verdiene for den tilknyttede dataserien. Når du har lagt til en sekundær loddrett akse i et diagram, kan du også legge til en sekundær vannrett akse (kategoriakse), som kan være nyttig i et XY-diagram (punktdiagram) eller boblediagram.

Hvis du vil gjøre det enklere å lese dataene i et diagram, kan du vise eller skjule vannrette og loddrette diagramrutenettlinjer som strekker seg fra hvilke som helst vannrette og loddrette akser i tegneområde i diagrammet.

Vise eller skjule primære akser

 1. Velg diagrammet der du vil vise eller skjule akser.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Akser i Akser-gruppen i kategorien Oppsett, og gjør deretter følgende:

  • Hvis du vil vise en akse, klikker du Primær vannrett akse, Primær loddrett akse eller Dybdeakse (på et 3D-diagram), og deretter klikker du aksevisningsalternativet du vil bruke.

  • Hvis du vil skjule en akse, klikker du Primær vannrett akse, Primær loddrett akse eller Dybdeakse (på et 3D-diagram), og deretter klikker du Ingen.

  • Hvis du vi angi detaljert aksevisning og skaleringsalternativer, klikker du Primær vannrett akse, Primær loddrett akse, or Dybdeakse (på et 3D-diagram), og deretter klikker du Flere alternativer for primær vannrett akse, Flere alternativer for primær loddrett akse eller Flere alternativer for dybdeakse.

   Bilde av båndet

Til toppen av siden

Vise eller skjule sekundære akser

 1. Klikk dataserien du vil tegne inn langs en sekundær loddrett akse i et diagram, eller gjør følgende for å velge dataseriene fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen under Merket område i kategorien Format, og klikk deretter dataserien du vil tegne langs en sekundær loddrett akse.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Klikk Seriealternativer hvis det ikke er merket, og klikk r du Sekundærakse under Tegn serie på og detter Lukk.

 4. Klikk Akser i Akser-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise en sekundær loddrett akse, klikker du Sekundær loddrett akse, og deretter klikker du visningsalternativet du vil bruke.

   Tips!     For å skille den sekundære loddrette aksen fra den primære, kan du endre diagramtypen for bare én dataserie. Du kan for eksempel endre en dataserie til et linjediagram.

 6. Hvis du vil vise en sekundær vannrett akse, klikker du Sekundær vannrett akse, og deretter klikker du visningsalternativet du vil bruke.

  Obs!    Dette alternativet er bare tilgjengelig når du viser en sekundær loddrett akse.

 7. Hvis du vil skjule en sekundær akse, klikker du Sekundær loddrett akse eller Sekundær vannrett akse, og deretter klikker du Ingen.

Tips!    Du kan også klikke den sekundære aksen du vil slette, og deretter trykke DEL.

Til toppen av siden

Vise eller skjule rutenettet

 1. Klikk diagrammet der du vil vil vise eller skjule diagramrutenettlinjer.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Rutenett i Akser-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Gjør følgende:

  • Hvis du vil legge til vannrette rutenettlinjer i diagrammet, velger du Primære vannrette rutenettlinjer, og klikker deretter ønsket alternativ. Hvis diagrammet har en sekundær vannrett akse, kan du også klikke Sekundære vannrette rutenettlinjer.

  • Hvis du vil legge til loddrette rutenettlinjer i diagrammet, velger du Primære loddrette rutenettlinjer, og klikker deretter ønsket alternativ. Hvis diagrammet har en sekundær loddrett akse, kan du også klikke Sekundære loddrette rutenettlinjer.

  • Hvis du vil legge til dybderutenettlinjer i et 3D-diagram, velger du Dybderutenettlinjer og klikker ønsket alternativ. Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte diagrammet er et ekte 3D-diagram, for eksempel et 3D-stolpediagram.

  • Hvis du vil skjule diagramrutenettlinjer, velger du Primære vannrette rutenettlinjer, Primære loddrette rutenettlinjer eller Dybderutenettlinjer (i et 3D-diagram) og klikker Ingen. Hvis diagrammet har en sekundær akse, kan du også klikke Sekundære vannrette rutenettlinjer eller Sekundære loddrette rutenettlinjer og deretter Ingen.

  • Hvis du raskt vil fjerne diagramrutenettlinjer, merker du dem, og deretter trykker du DEL.

Til toppen av siden

Trinn 6: Flytte eller endre størrelsen på et diagram

Du kan flytte et diagram hvor som helst i et regneark eller til et nytt eller et eksisterende regneark. Du kan også endre størrelsen på diagrammet slik at det passer bedre.

Flytte et diagram

 • Du kan flytte et diagram ved å dra det til ønsket plassering.

Til toppen av siden

Endre størrelse på et diagram

Gjør ett av følgende for å endre størrelse på et diagram:

 • Klikk diagrammet, og dra deretter skaleringshåndtakene til ønsket størrelse.

 • Skriv inn størrelsen i Figurhøyde- og Figurbredde-boksen i Størrelse-gruppen i kategorien Format.

  Bilde av båndet

Tips!    Hvis du vil ha flere alternativer for endring av størrelsen, klikker du Knapp i Størrelse-gruppen i kategorien Format for å åpne dialogboksen Formater diagramområde. Deretter kan du velge alternativer for størrelse, rotasjon og skalering i kategorien Størrelse. I kategorien Egenskaper kan du angi hvordan diagrammet skal flyttes eller endres i størrelse med cellene på regnearket.

Til toppen av siden

Trinn 7: Lagre et diagram som en mal

Hvis du vil opprette et annet diagram tilsvarende det du nettopp opprettet, kan du lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer.

 1. Klikk diagrammet du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som mal i Type-gruppen i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Skriv inn et navn på malen i Filnavn-boksen.

  Tips!    Hvis du ikke angir en annen mappe, lagres malfilen (CRTX) i Diagrammer-mappen, og malen blir tilgjengelig under Maler i både dialogboksen Sett inn diagram (kategorien Sett inn, Diagrammer-gruppen, dialogboksvelgeren Knapp ) og Endre diagramtype (kategorien Utforming, Type-gruppen, Endre diagramtype).

Obs!    En diagrammal inneholder diagramformatering og fargene som er brukt når du lagrer diagrammet som en mal. Når du bruker en diagrammal til å lage et diagram i en annen arbeidsbok, brukes fargene i diagrammalen, ikke fargene i dokumenttemaet i arbeidsboken. Hvis du vil bruke temafargene i dokumentet i stedet for diagrammalfargene, høyreklikker du diagramområdet, og deretter klikker du Tilbakestill i samsvar med stil.

Til toppen av siden

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×