Opprette, endre eller tilpasse en visning

Opprette, endre eller tilpasse en visning

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Alle Outlook-mapper, som Innboks og Kalender, viser elementene i et oppsett som kalles en visning. Hver mappe har flere forhåndsdefinerte visninger du kan velge blant, eller du kan opprette egendefinerte visninger.

En visning består av en visningstype, felt, farger, skrifttyper og mange andre innstillinger og gir deg forskjellige måter å se på elementene i en mappe på. Du kan bygge en ny visning basert på en eksisterende mal, eller du kan opprette en ny, egendefinert visning.

Hva vil du gjøre?

 1. Gå til Visning-fanen, og velg Endre visning > Administrer visninger i gruppen Gjeldende visning

 2. Velg Ny i dialogboksen Admininstrer alle visninger.

 3. Skriv inn navnet på den nye visningen i dialogboksen Opprett ny visning, og velg deretter visningstype.

 4. Godta standardinnstillingen for Alle e-post- og innleggsmapper under Kan brukes på, eller velg et annet alternativ og deretter OK.

 5. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger: Ny visning, og velg deretter OK.

 6. Hvis du vil bruke visningen umiddelbart, velger du Bruk visning.

Merknad: Nye visninger legges til Gjeldende visning.

 1. Gå til Visning-fanen, og klikk på Visningsinnstillinger i gruppen Gjeldende visning.

 2. I dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger: Velg knappen som hører til innstillingene du vil endre, i dialogboksen Kompakt under Beskrivelse. Gjør endringene, og velg deretter OK når du er ferdig.

 3. Gå til Visning-fanen, og velg Endre visning > Administrer visninger i gruppen Gjeldende visning

 4. Velg Gjeldende visningsinnstillinger under Mappevisninger.

 5. Klikk på Kopier, og skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning i dialogboksen Kopier ny visning.

 6. Godta innstillingen for Alle e-post- og innleggsmapper under Kan brukes på, eller velg et annet alternativ for å endre hvor visningen er tilgjengelig.

 7. Klikk på OK når du er ferdig.

Merknad: Hvis du vil at andre merkede mapper skal bruke den gjeldende visningen, kan du gå til Visning-fanen og velge Endre visning > Bruk gjeldende visning i andre mapper i gruppen Gjeldende visning. Merk av for de mappene som du vil bruke visningen på.

Viktig: Du kan ikke slette en forhåndsdefinert visning selv om du endret innstillingene på den.

 1. Gå til Visning-fanen, og velg Endre visning > Administrer visninger i gruppen Gjeldende visning

 2. Velg den egendefinerte visningen som du vil fjerne, under Mappevisninger.

 3. Velg Slett, bekreft slettingen og velg deretter OK.

Hva vil du gjøre?

 1. Bytt til den visningen du vil basere den nye visningen på.

 2. Gå til Visning-menyen, pek på Sorter etter og klikk deretter på Egendefinert.

 3. Klikk på en knapp for hver endringstype du vil utføre, og velg deretter de alternativene du vil. Hvis du for eksempel vil legge til eller fjerne kolonner, klikker du på Felt (kolonner kalles også felt). Deretter kan du legge til eller fjerne felt eller opprette et egendefinert felt.

 4. Når du er ferdig med endringene, lukker du dialogboksen Tilpass visning: visningsnavn.

 5. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 6. Klikk på Gjeldende visningsinnstillinger i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 7. Klikk på Kopier.

 8. Skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning.

 9. Hvis du vil endre på hvor den nye visningen skal være tilgjengelig, klikker du på et alternativ under Kan brukes på.

Merknad: Alle programmer på datamaskinen som bruker dato innstillinger fra operativsystemet påvirkes av endringene du gjør i Kontrollpanel.

 • Hvis du bruker et oppsett med flere linjer og har lagt til flere felt i visningen, kan det være at du må øke antall linjer som vises i det flerlinjede oppsettet for å kunne se all informasjonen.

  Hvordan?

  • Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning, og klikk deretter på Tilpass gjeldende visning.

  • Klikk på Andre innstillinger.

  • Endre verdien som er angitt for x under Andre alternativer i Bruk kompakt oppsett der bredden er mindre enn x tegn.

   For eksempel betyr en innstilling på 80 tegn at når listen over meldingsoverskrifter reduseres til en bredde på færre enn 80 tegn, viser Outlook automatisk en forhåndsvisning på to linjer.

 • Nye visninger legges til Gjeldende visning undermeny.

 • Du kan raskt endre den gjeldende visningen i Kontakter, Oppgaver og Notater ved å bruke alternativet Tilpass gjeldende visning i Navigasjonsruten.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på Ny.

 3. Skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning.

 4. Velg hvilken visningstype du vil bruke i boksen Visningstype.

 5. Hvis du vil endre hvor visning skal være tilgjengelig, velger du et alternativ under Kan brukes på.

 6. Klikk på OK.

 7. Velg alternativene du vil bruke i dialogboksen Egendefiner visning: visningsnavn.

 8. Klikk på OK når du er ferdig med å velge alternativer.

 9. Hvis du vil bruke visningen umiddelbart, klikker du på Bruk visning.

Merknad: Alle Office 2007-programmer på datamaskinen som bruker dato innstillinger fra operativsystemet påvirkes av endringene du gjør i Kontrollpanel.

 • Hvis du bruker et oppsett med flere linjer og har lagt til flere felt i visningen, kan det være at du må øke antall linjer som vises i det flerlinjede oppsettet for å kunne se all informasjonen.

  Hvordan?

  • Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning, og klikk deretter på Tilpass gjeldende visning.

  • Klikk på Andre innstillinger.

  • Endre verdien som er angitt for x under Andre alternativer i Bruk kompakt oppsett der bredden er mindre enn x tegn.

   For eksempel betyr en innstilling på 80 tegn at når listen over meldingsoverskrifter reduseres til en bredde på færre enn 80 tegn, viser Outlook automatisk en forhåndsvisning på to linjer.

 • Nye visninger legges til Gjeldende visning undermeny.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på visningen du vil gi nytt navn til i boksen Mappenavn for mappevisninger .

 3. Klikk på Gi nytt navn.

 4. Skriv inn et nytt navn i boksen Nytt navn på visning.

Merknad: Du kan ikke gi nytt navn til en forhåndsdefinert visning, selv om du har tilpasset visningen. Kopier den forhåndsdefinerte visningen i stedet, gi kopien et nytt navn, og så kan du endre innstillingene.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på visningen du vil skal være tilgjengelig i andre plasseringer i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 3. Klikk på Kopier.

 4. Skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning.

 5. Hvis du vil endre på hvor visningen skal være tilgjengelig, klikker du på et alternativ under Kan brukes på.

 6. Klikk på OK.

 7. Hvis du vil bruke visningen umiddelbart, klikker du på Bruk visning.

Merknad: Nye visninger legges til Gjeldende visning undermeny.

 1. Bytt til visningen du vil endre.

  Hvordan?

  • Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning, og klikk deretter på den visningen du vil ha.

 2. Gå til Visning-menyen, pek på Sorter etter og klikk deretter på Egendefinert.

 3. Klikk på Andre innstillinger.

 4. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter på OK.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på den visning som du vil endre tilbake til de opprinnelige innstillingene, i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 3. Klikk på Tilbakestill.

Merknad: Hvis Tilbakestill-knappen ikke er tilgjengelig, kan det være at du har valgt en egendefinert visning eller en standardvisning som ikke er blitt tilpasset.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på den visning du vil slette, i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 3. Klikk på Slett.

Merknad: Du kan ikke slette en forhåndsdefinert visning selv om du endret innstillingene på den.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×