Opprette, endre eller tilpasse en visning

Opprette, endre eller tilpasse en visning

Outlook for Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle Outlook-mapper, som Innboks og Kalender, viser elementene i et oppsett som kalles en visning. Hver mappe har flere forhåndsdefinerte visninger du kan velge blant, eller du kan opprette egendefinerte visninger.

En visning består av en visningstype, felt, farger, skrifttyper og mange andre innstillinger og gir deg forskjellige måter å se på elementene i en mappe på. Du kan bygge en ny visning basert på en eksisterende mal, eller du kan opprette en ny, egendefinert visning.

Hva vil du gjøre? Klikk en av overskriftene nedenfor.

Endre skriften eller skriftstørrelsen i meldingslisten

 1. Velg visning > Visningsinnstillinger.

 2. Velg Andre innstillinger i dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger.

  Endre visningsinnstillingene for.
 3. Velg Kolonneskrift eller raden.

  Du kan endre skriftene og skriftstørrelsene i visningen.

  Obs!: Hvis du vil endre skriftstørrelsen for forhåndsvisning av melding, avsenderens navn og emne i innboksen standardvisningen, velger du Radskrift.

 4. Velg skrift, skriftstil og størrelsen du ønsker, og klikk deretter OK tre ganger for å lagre innstillingene og ta i bruk endringene.

  Obs!: Hvis du bare vil endre skriften eller skriftstørrelsen for forhåndsvisningen av melding (tekstlinjen meldingen vises under emne og avsender, velg Skrift under Forhåndsvisning av melding.

Endre skriften eller skriftstørrelsen i leseruten

Leseruten lar ikke deg endre standardskriften eller skriftstørrelsen. Du kan imidlertid zoome inn eller zoome ut enkelt hver gang du bytter til en annen melding. Du kan også fortelle Outlook til å vise alle e-postmeldinger i ren tekst, og ha mer kontroll over skriftstørrelsen.

 1. Hvis du vil zoome inn eller ut i leseruten, kan du se etter glidebryteren forstørrelsen nederst i høyre hjørne av leseruten.

  Du kan zoome inn eller ut i leseruten.
 2. Flytt glidebryteren mot venstre eller høyre til å endre størrelsen på teksten i leseruten.

  Obs!: Når du endrer zoomenivået vedvarer bare mens du viser meldingen. Hvis du velger en annen melding, returnerer prosentverdien for zoom til 100%. Hvis du klikker tilbake til den første meldingen, lagres ikke zoom-prosent.

Noen ganger er det enklere å starte med en helt ny visning i stedet for å endre en eksisterende visning. Du kan opprette en ny visning i en Outlook-mappe.

 1. Klikk Vis > gjeldende visning > Endre visning > Behandle visninger > Ny.

  Velg Endre visning for å velge en ny visning.

  Obs!: Hvis du vil starte fra en eksisterende visning, i dialogboksen Behandle alle visninger Velg < gjeldende visning >, og velg deretter Kopier.

 2. Skriv inn et navn for den nye visningen, og velg deretter typen visning.

  Opprette en ny visning.
 3. Godta standardinnstillingen for Alle e-post- og innleggsmapper under Kan brukes på, eller velg et annet alternativ og deretter OK.

 4. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger: Ny visning, og velg deretter OK.

 5. Hvis du vil bruke visningen umiddelbart, velger du Bruk visning.

Det finnes flere ulike typer visninger kan du velge når du oppretter nye visningen.

 • Tabell En tabellvisning viser informasjon i rader og kolonner. Dette er en av de mest effektive visningene for e-postmeldinger.

 • Tidslinjen En tidslinjevisning viser elementene i langs en fast tidslinje. Det er nyttig for aktiviteter eller for mapper som inneholder et lite antall elementer som er fordelt over en tidsperiode, for eksempel en samling av tjue e-post for et bestemt prosjekt.

 • Kort Kortvisning brukes vanligvis til kontaktmapper. I kortvisning ser du en rekke felt som gjelder for hvert element, enten de er fylt ut eller ikke.

 • Visittkort Visittkort-visningene brukes vanligvis til kontaktmapper. I en Visittkort-visning, kan du bare se feltene som inneholder data.

 • Personer Personer-visningen er en kontaktvisning som ikke viser det samme detaljnivået som vises fra kortet eller visittkort visninger. Du vil se en liste over kontaktene med navn og bilde.

 • Dag/uke/måned En dag/uke/måned-visningen brukes vanligvis til kalender-mapper, men du kan bruke den for e-postmapper i tillegg.

 • Ikon En ikonvisning viser varene med et ikon og deres emne. Denne visningen er nyttig for mapper med få elementer eller notatmapper.

Viktig!: Du kan ikke slette en forhåndsdefinert visning selv om du endret innstillingene på den.

 1. Gå til Visning-fanen, og velg Endre visning > Administrer visninger i gruppen Gjeldende visning

 2. Velg den egendefinerte visningen som du vil fjerne, under Mappevisninger.

 3. Velg Slett, bekreft slettingen og velg deretter OK.

Hva vil du gjøre?

 1. Bytt til den visningen du vil basere den nye visningen på.

 2. Gå til Visning-menyen, pek på Sorter etter og klikk deretter på Egendefinert.

 3. Klikk på en knapp for hver endringstype du vil utføre, og velg deretter de alternativene du vil. Hvis du for eksempel vil legge til eller fjerne kolonner, klikker du på Felt (kolonner kalles også felt). Deretter kan du legge til eller fjerne felt eller opprette et egendefinert felt.

 4. Når du er ferdig med endringene, lukker du dialogboksen Tilpass visning: visningsnavn.

 5. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 6. Klikk på Gjeldende visningsinnstillinger i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 7. Klikk på Kopier.

 8. Skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning.

 9. Hvis du vil endre på hvor den nye visningen skal være tilgjengelig, klikker du på et alternativ under Kan brukes på.

Obs!: Alle programmer på datamaskinen som bruker datoinnstillingene for operativsystemet ditt, vil bli påvirket av endringene du gjør i kontrollpanelet.

 • Hvis du bruker et oppsett med flere linjer og har lagt til flere felt i visningen, kan det være at du må øke antall linjer som vises i det flerlinjede oppsettet for å kunne se all informasjonen.

  Hvordan?

  • Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning, og klikk deretter på Tilpass gjeldende visning.

  • Klikk på Andre innstillinger.

  • Endre verdien som er angitt for x under Andre alternativer i Bruk kompakt oppsett der bredden er mindre enn x tegn.

   For eksempel betyr en innstilling på 80 tegn at når listen over meldingsoverskrifter reduseres til en bredde på færre enn 80 tegn, viser Outlook automatisk en forhåndsvisning på to linjer.

 • Nye visninger legges til Gjeldende visning undermeny.

 • Du kan raskt endre den gjeldende visningen i Kontakter, Oppgaver og Notater ved å bruke alternativet Tilpass gjeldende visning i Navigasjonsruten.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på Ny.

 3. Skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning.

 4. Velg hvilken visningstype du vil bruke i boksen Visningstype.

 5. Hvis du vil endre hvor visning skal være tilgjengelig, velger du et alternativ under Kan brukes på.

 6. Klikk på OK.

 7. Velg alternativene du vil bruke i dialogboksen Egendefiner visning: visningsnavn.

 8. Klikk på OK når du er ferdig med å velge alternativer.

 9. Hvis du vil bruke visningen umiddelbart, klikker du på Bruk visning.

Obs!: Alle Office 2007-programmer på datamaskinen som bruker datoinnstillingene for operativsystemet ditt, vil bli påvirket av endringene du gjør i kontrollpanelet.

 • Hvis du bruker et oppsett med flere linjer og har lagt til flere felt i visningen, kan det være at du må øke antall linjer som vises i det flerlinjede oppsettet for å kunne se all informasjonen.

  Hvordan?

  • Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning, og klikk deretter på Tilpass gjeldende visning.

  • Klikk på Andre innstillinger.

  • Endre verdien som er angitt for x under Andre alternativer i Bruk kompakt oppsett der bredden er mindre enn x tegn.

   For eksempel betyr en innstilling på 80 tegn at når listen over meldingsoverskrifter reduseres til en bredde på færre enn 80 tegn, viser Outlook automatisk en forhåndsvisning på to linjer.

 • Nye visninger legges til Gjeldende visning undermeny.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på visningen du vil gi nytt navn til i boksen Mappenavn for mappevisninger .

 3. Klikk på Gi nytt navn.

 4. Skriv inn et nytt navn i boksen Nytt navn på visning.

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til en forhåndsdefinert visning, selv om du har tilpasset visningen. Kopier den forhåndsdefinerte visningen i stedet, gi kopien et nytt navn, og så kan du endre innstillingene.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på visningen du vil skal være tilgjengelig i andre plasseringer i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 3. Klikk på Kopier.

 4. Skriv inn et navn i boksen Navn på ny visning.

 5. Hvis du vil endre på hvor visningen skal være tilgjengelig, klikker du på et alternativ under Kan brukes på.

 6. Klikk på OK.

 7. Hvis du vil bruke visningen umiddelbart, klikker du på Bruk visning.

Obs!: Nye visninger legges til Gjeldende visning undermeny.

 1. Bytt til visningen du vil endre.

  Hvordan?

  • Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning, og klikk deretter på den visningen du vil ha.

 2. Gå til Visning-menyen, pek på Sorter etter og klikk deretter på Egendefinert.

 3. Klikk på Andre innstillinger.

 4. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter på OK.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på den visning som du vil endre tilbake til de opprinnelige innstillingene, i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 3. Klikk på Tilbakestill.

Obs!: Hvis Tilbakestill-knappen ikke er tilgjengelig, kan det være at du har valgt en egendefinert visning eller en standardvisning som ikke er blitt tilpasset.

 1. Gå til Visning-menyen, pek på Gjeldende visning og klikk deretter på Definer visninger.

 2. Klikk på den visning du vil slette, i boksen Mappenavn for mappevisninger.

 3. Klikk på Slett.

Obs!: Du kan ikke slette en forhåndsdefinert visning selv om du endret innstillingene på den.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×