Opprette, endre eller slette en visning av en liste eller et bibliotek

Opprette, endre eller slette en visning av en liste eller et bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette egendefinerte visninger av biblioteker og lister til å organisere og vise elementer som er viktigst for deg (for eksempel bestemte kolonner), legge til filtrering eller sortering, eller ha en mer engasjerende stil. Du kan opprette en personlig visning (som bare du kan se), eller hvis du har tillatelser til å gjøre dette, kan du opprette en fellesvisning for alle som bruker listen for å se.

Obs!: Hvis din skjermer ikke samsvarer med de som vist nedenfor, kan du bruke den nye versjonen i SharePoint Online. Hvis dette er tilfellet, klikker du her.

Obs!: Hvis du oppretter visninger som skal brukes via telefon eller andre mobile enheter, må du ta hensyn til funksjonene på de mobile enhetene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere et SharePoint-område for mobile enheter.

Slik oppretter du en visning:

 1. Gå til listen eller biblioteket der du vil opprette en visning, klikk kategorien liste eller et bibliotek, og klikk deretter Opprett visning.

  Obs!: Hvis Opprett visning er deaktivert, kan du ikke har tillatelse til å opprette en visning. Hvis du vil ha informasjon om hvilke tillatelser du må opprette personlige visninger og fellesvisninger, kan du se delen Innstillinger for visninger nedenfor.

  Opprett visning-knappen på båndet i SharePoint-biblioteket.

 2. Velg en visningstype på Innstillinger-siden. For informasjon om hver type, kan du se typer visninger kan du velge nedenfor.

 3. Skriv inn navnet på visningen i Visningsnavn-boksen. Velg Angi denne som standardvisning hvis du vil definere visningen som standardvisning for listen eller biblioteket. Bare fellesvisninger kan være standardvisning for en liste eller et bibliotek.

  Opprette visningsinnstillinger side
 4. Velg Opprett en personlig visning eller Opprett en fellesvisning under målgruppe under Målgruppe for visning. Opprette en personlig visning når du vil ha en visning bare for deg selv. Opprett en fellesvisning når du vil at alle som bruker listen for å se den.

  Obs!: Hvis Opprett en fellesvisning er deaktivert, har du ikke tilgang til å opprette en fellesvisning for listen eller biblioteket.

 5. I Kolonner-delen velger du kolonnene du vil ta med i visningen, og fjerner merket ved kolonnene som ikke skal være med.

 6. Konfigurere de andre innstillingene for visningen, for eksempel Sorter og Filtrer, og klikk OK nederst på siden. Beskrivelser av alle innstillingene du kan velge, kan du se Innstillinger for visninger nedenfor.

Bruk følgende fremgangsmåte når du skal endre en visning, for eksempel angi den som standardvisning, legge til eller fjerne kolonner eller endre sorteringsrekkefølgen for elementene i visningen.

Obs!: Når en visning er opprettet, kan du endre visningstype (for eksempel du kan ikke bytte fra standardvisning til dataarkvisning eller Gantt-visning til Kalender-visningen eller omvendt). Du må opprette en ny visning med visningstypen du vil bruke. Hvis du bare ser Hvis du vil redigere kolonner og rader i lister eller biblioteker raskt, men kan du midlertidig endre standardvisning til dataarkvisning ved hjelp av Hurtigredigering. Hvis du vil gjøre dette, gå til kategorien liste eller et bibliotek på båndet, og klikk Hurtigredigering. Når du er ferdig, vil visningen gå tilbake til den tidligere var. Vær oppmerksom på at du ikke bruke Hurtigredigering på visninger der elementene er gruppert. Hvis du vil ha mer informasjon om dataarkvisning, kan du se dataark visning-delen under i typer visninger kan du velge.

 1. Gå til listen eller biblioteket der du vil endre en visning, og klikk kategorien liste eller et bibliotek.

 2. Klikk Endre visning.

  Obs!: Hvis Endre visning er deaktivert, kan du ikke har tillatelse til å endre gjeldende visning. Du kan imidlertid endre din personlige visninger. Hvis du vil ha informasjon om hvilke tillatelser du må opprette personlige visninger og fellesvisninger, kan du se delen på Innstillinger for visninger senere i artikkelen.

 3. Velg visningen du vil endre, fra rullegardinlisten Gjeldende visning.

 4. Gjør ønskede endringer, og klikk deretter OK nederst på siden. Beskrivelser av alle innstillingene du vil endre, kan du se Innstillinger for visninger nedenfor.

  Obs!: Visninger i rullegardinlisten gjeldende visning er sortert alfabetisk, og kan ikke endres. Du kan imidlertid endre navnet på visningen slik at den første bokstaven i alfabetisk rekkefølge du vil bruke.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å slette en visning.

 1. Gå til listen eller biblioteket du vil slette en visning, og klikk liste eller bibliotek-fanen.

 2. Velg visningen du vil slette, fra rullegardinlisten Gjeldende visning.

  Rullegardinliste med gjeldende listevisninger

 3. Klikk Endre visning.

  Obs!: Hvis Endre visning er deaktivert, har ikke tillatelsene som kreves for å endre gjeldende visning. Du kan imidlertid endre din personlige visninger. Hvis du vil ha informasjon om hvilke tillatelser du må opprette personlige visninger og fellesvisninger, kan du se Innstillinger for visninger senere i denne artikkelen.

  Endre visning-knappen ved hjelp av rullegardinlisten åpnet

 4. Rull ned på innstillingssiden til delen visninger, og klikk visningen du vil slette.

 5. Klikk Slett i øverste del av visningen.

  Slette visning-knappen

  Obs!: Hvis Slett ikke er et alternativ, dette kan være standardvisningen for en liste eller et bibliotek, og du kan ikke slette en visning. Du må først endre en annen visning og gjøre det til standardtema.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du på OK.

Vise side for typer

Obs!: Når du opprettet, kan ikke du endre formatet på en visning, eksempel fra en kalender til en Gantt-visning. Du kan imidlertid opprette flere visninger av de samme dataene for hver nye formatet du vil bruke.

Her er visningstyper du kan velge blant:

Standardvisning    Denne visningen viser liste- og bibliotekelementene i påfølgende rader. Standardvisningen er standard for de fleste typer lister og biblioteker. Du kan tilpasse visningen på flere forskjellige måter, for eksempel ved å legge til eller fjerne kolonner fra visningen.

Standardvisning

Kalendervisning    Denne visningen viser lister og biblioteker i et format som ligner på en veggkalender. Du kan bruke daglig, ukentlig eller månedlig visninger i dette formatet. Denne visningen kan være nyttig hvis du vil se alle elementene i listen eller biblioteket kronologisk. Hvis du vil bruke denne visningen, må listen eller biblioteket inneholde kolonner med startdatoer og sluttdatoer for kalenderelementer.

Kalendervisning

Dataarkvisning    Denne visningen viser elementer i lister og biblioteker i et rutenett, som ligner på et regneark. Denne visningen, også kalt Hurtigredigering, kan være nyttig hvis du må redigere mange elementer i lister eller biblioteker samtidig. Denne visningen er også nyttig hvis du vil eksportere dataene til et regneark eller en database. Det finnes noen begrensninger til dataarkvisning – ikke alle Excel-funksjonalitet er tilgjengelig, for eksempel. Hvis et element i en kolonne er nedtonet, er ikke denne typen kolonne redigerbar.

Dataarkvisning

Gantt-visning    Denne visningen viser elementer i lister og biblioteker i linjer som sporer fremdriften. Gantt-visning kan hjelpe deg med å administrere prosjekter. Du kan bruke denne visningen, for eksempel vil se hvilke oppgaver som overlapper hverandre og visualisere generell fremdrift. Hvis du vil bruke denne visningen, må listen eller biblioteket inneholde kolonner med startdatoer og sluttdatoer.

Gantt-visning

Access-visning    Bruke Microsoft Access til å opprette skjemaer og rapporter som er basert på listen eller biblioteket. Bare tilgjengelig når du har Microsoft Access installert.

Opprett en visning med Microsoft Access

Egendefinert visning i SharePoint Designer    Start og bruke SharePoint Designer-appen for å opprette avanserte egendefinerte visninger. Dette krever avanserte tillatelser og SharePoint Designer.

Bilde av SharePoint Designer 2013 forsiden.

Eksisterende visning     Hvis en eksisterende visning er nesten lik visningen du vil bruke, kan du spare tid ved å bruke en eksisterende visning som utgangspunkt for å opprette den nye visningen. Under overskriften Start fra en eksisterende visning, vil du se en liste over de gjeldende visningene. Klikk en visning for å opprette en ny visning.

Start med eksisterende visning

Visninger har en rekke innstillinger som gjør det enklere å finne informasjon i en liste eller et bibliotek. Følgende innstillinger gjelder for SharePoint-visninger. Alle innstillinger er ikke tilgjengelige for alle visningstyper. Innstillingene for kalendervisninger er forskjellige fra andre visningstyper.

Maksimalt antall elementer i en visning er 5000. Du kan behandle antall elementer i en visning ved hjelp av filteret og elementet grense-innstillinger. Se Behandle lister og biblioteker med mange elementer for mer informasjon.

 • Standardvisning    Alle lister og biblioteker har en standardvisning, visningen som personer kan se når de går til listen eller biblioteket. Du kan endre standardvisningen til en fellesvisning for listen eller biblioteket. men du kan ikke angi en personlig visning som standardvisning. Hvis du vil slette en visning som standardvisning, må du først gjøre et annet fellesvisning standard for listen eller biblioteket.

  Obs!: Hvis dette standardvisningen vises ikke på siden Opprett eller Rediger vise sider, du har ikke tillatelse til å opprette en fellesvisning eller visningen er en personlig visning. Du må være i gruppen Designer for listen eller biblioteket, eller har tilsvarende rettigheter for å opprette en fellesvisning. Du finner mer informasjon, kan du se Forstå tillatelsesnivåer i SharePoint .

 • Målgruppe    Når du oppretter en visning, kan du angi målgruppe for visning til å være Personlig visning eller Fellesvisning. En personlig visning er en visning som bare du kan se. En fellesvisning er en visning som alle kan lese.

  Du kan ikke endre en personlig visning til en fellesvisning eller omvendt. Fellesvisninger kan brukes som utgangspunkt for personlige visninger og fellesvisninger, mens personlige visninger bare kan brukes som utgangspunkt for personlige visninger.

  Hvis Opprett visning er deaktivert når du prøver å opprette en visning, kan du ikke har tillatelse til å opprette en visning. Hvis Opprett visning er tilgjengelig, men alternativet Opprett en fellesvisning er deaktivert du må være i Designer-gruppen eller tilsvarende tillatelser. Du må være i gruppen medlem for listen eller biblioteket, eller har tilsvarende rettigheter med Opprett en personlig visning.

 • Kolonner    Kolonnene i en visning inneholder informasjonen du trenger å se etter elementer i listen eller biblioteket. Ved hjelp av kolonner, sammen med andre funksjoner i visninger som filtre, kan du bare se informasjonen som er viktigst for arbeidet ditt. Dette er spesielt nyttig hvis listen eller biblioteket som inneholder mange elementer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kolonner for å opprette egendefinerte visninger, kan du se opprette en kolonne i en liste eller et bibliotek.

 • Gantt-kolonner    Velg kolonnene som skal være med i Gantt-visningen. Tittelen er et obligatorisk tekstfelt. Startdato og Forfallsdato er obligatoriske datofelt. Hvis ingen alternativer vises i rullegardinlisten når du velger en kolonne, for eksempel Tittel, må du opprette kolonnen for å støtte denne visningen.

 • Sorter    Angi rekkefølge for elementene i visningen. Du kan angi opptil to kriterier. Du kan for eksempel velge å sortere elementene i en oppgaveliste etter prioritet og deretter etter forfallsdato.

 • Filtrer    Konfigurer en visning slik at den viser et delsett av elementene i en liste eller et bibliotek, ved å filtrere elementene basert på informasjonen i kolonnene i listen eller biblioteket. En visning kan for eksempel vise dokumentene i et bibliotek, som gjelder et bestemt prosjekt.

  Tips!: Du kan bruke beregnede kolonner eller filtre som bruker beregningene, for eksempel [i dag] til å vise elementer når datoen samsvarer med dagens dato eller [meg] for å vise elementer for brukeren i visningen. Du kan også kombinere enkle formler med funksjoner. For eksempel angi operatoren for å vise elementer som er opprettet i de siste sju dagene, filter opprettet -kolonnen for er mindre enn, og angi verdien til [i dag] -7 (uten mellomrom). Se eksempler på vanlige formler i SharePoint-lister for mer informasjon.

 • Tabellvisning    Denne visningen har avmerkingsbokser for hvert element slik at brukere kan merke hvilke liste- eller bibliotekelementer som masseoperasjoner skal utføres på. Dette er svært tidsbesparende hvis mange av elementene i en liste eller et bibliotek skal endres. En bruker kan for eksempel merke og sjekke ut flere dokumenter.

 • Grupper etter    Grupper liste- og bibliotekelementer etter informasjonen i kolonnene. Du kan for eksempel gruppere elementene i en oppgaveliste etter prioritet, og deretter etter prosent fullført.

 • Totaler    Viser sammendragsberegninger for kolonnene i visningen, for eksempel antall, gjennomsnitt, maksimum og minimum. Når du for eksempel angir Antall for tittelkolonnen i et dokumentbibliotek, viser visningen antallet dokumenter i visningen og i gruppene i visningen. Kolonnene som kan vise totaler og innstillingene som er tilgjengelige for hver kolonne, avhenger av kolonnetypen, for eksempel tall, og av typen liste eller bibliotek som visningen opprettes for.

 • Stil    Bestemmer oppsettet til visningen, for eksempel et nyhetsbrev. Alle stiler er ikke tilgjengelige for alle visningstyper.

  • Grunntabell    Viser elementene i rader.

  • Innrammet    Viser elementene i listen ved hjelp av et oppsett som ligner visittkort. Denne stilen er bare tilgjengelig for lister.

  • Innrammet, uten etiketter    Ligner på stilen Innrammet, men etikettene til kolonnene er ikke i visningen. Denne stilen er bare tilgjengelig for lister.

  • Standard    Standardvisningen varierer avhengig av listens eller bibliotekets type og konfigurasjon.

  • Dokumentdetaljer    Viser filene i et bibliotek ved hjelp av et oppsett som ligner visittkort. Denne stilen er tilgjengelig for de fleste biblioteker, men ikke lister.

  • Nyhetsbrev    Viser elementer i rader med linjer mellom radene.

  • Nyhetsbrev, uten linjer    Viser elementer i rader med forskjellig bakgrunnsfarge på annenhver rad, uten linjer mellom radene.

  • Forhåndsvisningsrute Viser navnet på elementene til venstre på siden. Når du peker på navnet på et element, vises kolonnene som er valgt for visningen, til høyre på siden.

  • Skyggelagt    Viser elementer i rader med forskjellige bakgrunnsfarger på annenhver rad.

 • Mapper    Velg Vis elementer i mapper for å vise liste- eller bibliotekmappene i visningen, med elementene. Velg Vis alle elementer uten mapper for å vise bare liste- eller bibliotekelementene i visningen. Kalles også en flat visning. Det kan også hende at du kan velge om visningen som du oppretter, skal gjelde i alle mapper, bare i mappen på øverste nivå, eller i mappene for en bestemt innholdstype.

 • Elementgrense    Du kan angi hvor mange elementer som skal vises samtidig (i grupper) i hver visning, eller det totale antallet elementer som skal vises. Jo større gruppen med elementer i en visning er, jo lengre tid tar nedlastingen i nettleseren.

 • Mobil    Du kan angi at denne visningen er for mobile enheter, at den er standard mobilvisning for mobile enheter, og antallet elementer som skal vises i webdelen for listevisning for denne visningen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle lister og biblioteker. Visningen må være en fellesvisning.

Obs!: Ser skjermen annerledes ut enn eksemplene her? Systemansvarlig kan ha klassisk modusen som er angitt i listen, eller du bruker en tidligere versjon. Hvis dette er tilfellet, klikker du her.

Opprette nye visninger av SharePoint lister til å organisere og vise eller skjule kolonner. Én visning er standardvisningen. Du legger til flere visninger er tilgjengelige fra menyen Alternativer for visning. Du kan opprette en visning for å lagre ulike Sorter, Filtrer og gruppering valgene du har gjort fra kolonne topp- eller filtre-ruten. Kolonnene du har vises eller skjules og kolonnebredder vil også bli lagret med visningen.

 1. Velg Alternativer for visning Lister Vis alternativer-ikonet på kommandolinjen på listen.

  Hvis Visningsalternativer Lister Vis alternativer-ikonet ikke er synlig, kontrollerer du at du ikke redigerer listen eller ikke har valgt ett eller flere elementer. Du kan heller ikke har tillatelse. I så fall kontakt administratoren Office 365 eller eierne område eller en liste.

 2. Klikk Lagre visning som.

 3. Skriv inn det nye navnet, og klikk deretter OK.

 1. Gå til Innstillinger for liste.

 2. Klikk Opprett visning nederst på siden Innstillinger.

 3. Velge en visningstype, som åpner siden Opprett visning for denne visningen på siden Visningstype. De vanligste visningstypen er Standardvisningen som viser din liste elementer én rad følge en annen. Standardvisning er standard for de fleste typer lister.

  Viktig!: Når du velger en visningstype, du kan ikke endre den, men du kan opprette en annen visning med en annen visningstype. For mer informasjon, kan du se opprette, endre, eller slette en visning av en liste eller et bibliotek.

 4. Skriv inn et navn for visningen i Visningsnavn-boksen.

 5. Velg Angi dette standardvisning Hvis du vil gjøre dette til standardvisningen for listen. Bare en fellesvisning kan være standardvisningen.

 6. Velg Opprett en personlig visning eller Opprett en fellesvisning under målgruppe under Målgruppe for visning. Opprette en personlig visning når du vil ha en visning bare for deg selv. Opprett en fellesvisning når du vil at alle som bruker listen for å se den.

  Obs!: Hvis Opprett en fellesvisning er deaktivert, kan du ikke har tillatelsesnivået Utforming eller høyere.

 7. I Kolonner-delen velger du kolonnene du vil ta med i visningen, og fjerner merket ved kolonnene som ikke skal være med.

 8. Endre andre innstillinger for visningen, for eksempel Sorter og Filtrer, og klikk deretter OK nederst på siden. For mer informasjon, kan du se redigere en listevisning i SharePoint Online.

 1. Velg Alternativer for visning Lister Vis alternativer-ikonet på kommandolinjen på listen.

  Hvis Visningsalternativer Lister Vis alternativer-ikonet ikke er synlig, kontrollerer du at du ikke redigerer listen eller ikke har valgt ett eller flere elementer. Du kan heller ikke har tillatelse. I så fall kontakt administratoren Office 365 eller eierne område eller en liste.

 2. Klikk navnet på visningen du vil endre.

 3. Klikk Alternativer for visning på nytt, og velg deretter Rediger gjeldende visning.

 4. Foreta endringene på siden Rediger visning. Du kan legge til eller fjerne kolonner, legge til sortere eller filtrere vilkår, konfigurere mapper og mer.

 5. Når du er ferdig med endringene, klikker du OK.

Obs!: Du kan også gjøre noen endringer direkte i listevisningen. Hvis du vil gjøre dette, klikker du navnet på kolonnen. Du kan endre rekkefølgen på elementene, filtrere dem, grupperer du dem, legge til kolonner og endre andre Kolonneinnstillinger. Når du er ferdig, klikker du Alternativer for visning, og klikk deretter Lagre visning som. Lagre visningen med gjeldende navn, eller Skriv inn et nytt navn til å opprette en ny visning.

 1. Velg Alternativer for visning Lister Vis alternativer-ikonet på kommandolinjen på listen.

 2. Klikk navnet på visningen du vil slette.

 3. Klikk Alternativer for visning på nytt, og velg deretter Rediger gjeldende visning.

 4. Klikk Slett på Rediger visning-siden, og klikk deretter OK.

Se også

Områdekolonnetyper og alternativer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×