Opprette en XML-datafil og XML-skjemafil fra regnearkdata

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil opprette en XML-datafil og XML-skjemafil fra et celleområde i et regneark, kan du bruke versjon 1.1 av tillegget Excel 2003 XML Tools til å forbedre de eksisterende XML-funksjonene i Microsoft Excel 2007 og nyere.

 1. Klikk koblingen Tillegget Excel 2003 XML Tools, og følg instruksjonene på nedlastingssiden for å laste ned tillegget.

 2. Åpne Excel.

 3. Klikk fil > Alternativer > Tillegg.

  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativer > Tillegg.

 4. Klikk Excel-tillegg i Behandle-boksen, og klikk deretter Start.

 5. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Tillegg, finn filen XmlTools.xla, merk filen, og klikk deretter OK.

  Som standard denne filen er lagret i følgende mappe på harddisken:
  \Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin.

 6. Kontroller at det er merket av for XmlTools i listen Tilgjengelige tillegg- og klikk deretter OK for å laste ned tillegget.

 7. Kontroller at kommandoen XML Tools vises i gruppen Menykommandoer i kategorien Tillegg.

Obs!: Dette tillegget ble utviklet for Excel 2003. Dokumentasjonen og brukergrensesnittet refererer til lister, og disse kalles Excel-tabeller i versjoner av Excel som er nyere enn Excel 2003.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette tillegget, kan du se artikkelen Bruke versjon 1.1 av tilleggsprogrammet med XML-verktøy for Excel 2003.

 1. Skriv inn dataene som du vil opprette XML-datafilen og XML-skjemafilen for. Dataene må være i tabellformat med kolonner og rader (også kalt flate data).

 2. Klikk pilen ved siden av XML Tools i gruppen Menykommandoer i kategorien Tillegg, og klikk deretter Convert a Range to an XML List.

 3. Angi celleområdet med dataene som du vil konvertere, med en absolutt referanse i tekstboksen.

  Tips!: For å gjøre det enklere å oppgi den riktige cellereferansen, klikker du knappen ved siden av tekstboksen i dialogboksen og klikker og holder den øvre venstre cellen i celleområdet, og deretter drar du til den nedre høyre cellen i området.

 4. Velg No under Use first row as column names hvis den første raden inneholder data, eller Yes hvis den første raden inneholder kolonneoverskrifter, og klikk deretter OK.

  Det opprettes automatisk et XML-skjema i Excel, cellene tilordnes skjemaet, og det opprettes en XML-tabell.

  Viktig!:  Gjør følgende hvis Visual Basic-redigeringsprogrammet åpnes og viser en VBA-feilmelding (Visual Basic for Applications):

  1. Klikk OK

  2. I den uthevede linjen i VBA-kode-modulen, kan du fjerne "50" fra linjen. Endre andre ord:
   XMLDoc som msxml2. DOMDocument50
   Til:
   XMLDoc As msxml2. DOMDocument

  3. Trykk F5 for å finne den neste linjen som inneholder «XMLDoc As msxml2.DOMDocument50», klikk OK og endre linjen slik du gjorde i trinn 2.

  4. Trykk F5 på nytt for å finne og endre eventuelle flere forekomster av strengen.

  5. Når du trykker F5 og VBA-feilmeldingen ikke lenger vises, lukker du Visual Basic-redigeringsprogrammet for å gå tilbake til arbeidsboken. Celleområdet er konvertert til en XML-tabell.

   Obs!: Hvis du vil se alle XML-tilordningene i arbeidsboken, klikker du Kilde i XML-gruppen i kategorien Utvikler for å vise oppgaveruten XML-kilde. Klikk XML-tilordninger i den nedre delen av oppgaveruten.

   Hvis kategorien Utvikler ikke vises, utfører du de tre trinnene under trinn 1 i neste del for å legge den til på Excel-båndet.

 1. Hvis kategorien utvikler ikke er tilgjengelig, kan du aktivere den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vise kategorien Utvikler.

 2. Klikk Eksporter i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  Eksporter på Utvikler-fanen

  Obs!: Hvis det vises en liten versjon av dialogboksen Eksporter XML der bare knappene OK og Avbryt vises, klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og deretter klikker du OK. Denne lille versjonen av dialogboksen Eksporter XML vises bare hvis ingen XML-tabell er valgt og arbeidsboken inneholder mer enn én XML-tilordning.

 3. Skriv inn et navn på XML-datafilen i Filnavn-boksen i den store versjonen av dialogboksen Eksporter XML.

 4. Klikk Eksporter.

Obs!:  Når du oppretter XML-tilordninger og eksporter data i Excel til XML-filer, er det en grense på hvor mange rader som kan eksporteres. Det kan lagres maksimalt 65 536 rader når du eksporterer fra XML til Excel. Hvis filen inneholder mer enn 65 536 rader, vil Excel eksportere de første (ANTALL.RADER rest 65 537) radene. Hvis et regneark for eksempel har 70 000 rader, vil Excel eksportere 70 000 rest 65 537 = 4464 rader. Vår anbefaling er å 1) bruke xlsx i stedet eller 2) lagre filen som et XML-regneark 2003 (.xml), som vil miste tilordningene, eller 3) slette alle radene etter 65 536 og deretter eksportere på nytt. På den måten beholdes tilordningene, men dataene på slutten av filen går tapt.

 1. Merk en celle i en tilordnet Excel-tabell.

 2. Klikk pilen ved siden av XML Tools i gruppen Menykommandoer i kategorien Tillegg, og klikk deretter Create XSD files for the XML Schema at the active cell.

  XML-skjemaet kopieres i Excel og limes inn i Notisblokk.

 3. Klikk Fil i Notisblokk, og klikk deretter Lagre som.

 4. Skriv inn et filnavn og en filtype, for eksempel ProdOrdrer.xsd, og klikk deretter Lagre.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×