Opprette en underside i OneNote for Mac

Undersider er en flott måte å organisere relaterte notater på i OneNote for Mac. Hvis du for eksempel har tatt forelesningsnotater, kan du opprette én hovedside for emnet, og så dele de ukentlige forelesningsnotatene inn i undersider.

Navnet på undersider er rykket inn i sidelisten for å indikere relasjonen til hovedsiden og andre undersider. Du kan opprette undersider inntil to nivåer dypt, og en underside kan når som helst flyttes tilbake til sitt normale nivå.

Opprette en ny, tom underside

Gjør følgende for å opprette en ny underside:

 1. Gå til en hvilken som helst inndeling i notatblokken der du vil opprette en underside.

 2. Velg en eksisterende side, og klikk deretter på + side nederst i sidelisten. Dette oppretter siden som blir den nye, tomme undersiden.

 3. Kontroll-klikk på den nye siden du nettopp opprettet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil rykke inn siden med ett nivå, klikker du én gang på Gjør til underside. OneNote rykker inn sidenavnet litt mot høyre.

  • Hvis du vil rykke inn siden med to nivåer, klikker du enda en gang på Gjør til underside. OneNote rykker inn sidenavnet videre mot høyre.

Obs!: Du kan ikke gjøre en eksisterende side om til en underside hvis det er den eneste siden i gjeldende inndeling. En underside må innledes med minst én normal side i sidelisten.

Gjøre en eksisterende side til underside

Hvis du vil endre en eksisterende side i notatblokken til underside, gjør du følgende:

 1. Gå til en hvilken som helst inndeling i notatblokken, som inneholder minst to sider.

 2. Kontroll-klikk på en eksisterende side under den øverste siden i gjeldende inndeling, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil rykke inn den valgte siden med ett nivå, klikker du én gang på Gjør til underside. OneNote rykker inn sidenavnet litt mot høyre.

  • Hvis du vil rykke inn den valgte siden med to nivåer, klikker du enda en gang på Gjør til underside. OneNote rykker inn sidenavnet videre mot høyre.

Obs!: Du kan ikke omgjøre den øverste siden i en inndeling i notatblokken. Undersider må innledes med minst én hovedside i sidelisten.

Heve en underside

Kontroll-klikk på undersiden du ønsker å heve, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil heve siden med ett nivå, klikker du én gang på Hev underside. OneNote rykker inn sidenavnet litt mot venstre.

 • Hvis du vil heve siden med to nivåer, klikker du enda en gang på Hev underside. OneNote fjerner alt innrykk fra sidenavnet.

Slette en underside

 • Hvis du vil slette en underside, kontroll-klikker du på undersiden du vil slette, og klikker deretter på Slett.

Se også

Opprette sider, inndelinger eller notatblokker i OneNote for Mac

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×