Opprette en tidslinje i Visio

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Tidslinjer i Visio hjelpe deg med å planlegge og kommunisere prosjektplaner ved å vise project faser og tidsfrister i et format som er lett å lese og forstå.

Finn riktig mal å begynne med ved å gå til Fil > Ny og skrive Tidslinje i søkefeltet.

Legge til en grunnleggende tidslinjefigur

 • Dra en av tidslinjefigurene (blokk, linje eller sylinder) på tegnesiden, fra sjablongen Tidslinjefigurer.

 • Dialogboksen Konfigurer tidslinje åpnes. Angi Start- og Slutt-datoer og klokkeslett. Disse datoene legges til i begynnelsen og slutten av tidslinjen. Fulfør innstillingen av alternativene i kategoriene Tidsrom og Tidsformat og klikk OK.

Tips!: Hvis du vil endre noen av disse innstillingene senere, kan du åpne dialogboksen Konfigurer tidslinje igjen ved å høyreklikke tidslinjen, og deretter klikke Konfigurer tidslinje.

Legge til milepæler, intervaller og markører

Markørtype

Bruksområde

Milepæl

Angi en bestemt milepældato på tidslinjen (for eksempel datoen et skriveprosjekt må leveres til en utgiver).

Intervall

Angi et viktig tidsrom på tidslinjen (for eksempel tiden det tar å skrive et førsteutkast).

I dag-indikator

Gjenspeiler tiden som har gått siden prosjektet begynte. En I dag-indikator endres automatisk når den reelle datoen endres, for å vise gjeldende status for prosjektet i forhold til den neste tidsfristen.

Angi en milepæl på en tidslinje

 1. Dra en milepælfigur fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte på toppen av tidslinjen.

 2. I dialogboksen Konfigurer milepæl skriver du inn eller velger datoen og klokkeslettet for milepælen.

 3. Skriv etiketten du vil vise for milepælen i Beskrivelse-boksen.

 4. I Datoformat-listen velger du hvordan datoen skal se ut.

 5. Klikk OK.

Du kan raskt endre en milepældato, drar du milepælen der du vil ha den på tidslinjen. Datoen på milepælen endres for å samsvare med den nye plasseringen. Du kan også endre milepælen ved å åpne dialogboksen Konfigurer milepæl på nytt ved å høyreklikke milepælen Konfigurer milepæl, og deretter endre datoen.

Angi et tidsrom på en tidslinje

 1. Slipp en intervallfigur direkte oppå tidslinjen.

 2. Angi start- og sluttdatoene for tidsrommet, skriv inn en etikett og velg datoformatet.

 3. Klikk OK.

Du kan raskt endre tidsrommet for et intervall, Dra merkehåndtakene eller flytter intervallet der du vil ha den på tidslinjen. Datoen på intervallet endres for å samsvare med den nye plasseringen. Du kan også endre periode tidsintervallet ved å åpne dialogboksen Konfigurer intervall på nytt ved å høyreklikke intervallet, klikke Konfigurer intervall og endre dataene.

Flytte teksten bort fra en tidslinje

Noen ganger tidslinjer kan overfylt ut. Klikk det gule kontrollhåndtaket på en figur for å gjøre det enklere å lese tidslinjen, og dra den til der du vil plassere teksten.

Angi brukt tid på en tidslinje

 • Slipp Brukt tid-figuren direkte oppå tidslinjen. Figurens venstre ende justeres med begynnelsen på tidslinjen, og figuren strekker seg til gjeldende dato.

 • Dra I dag-indikator-figuren oppå tidslinjen. Figuren plasseres på den gjeldende reelle datoen.

Hver gang du åpner en tidslinjetegning med en Brukt tid- eller I dag-indikator-figur, justeres figurene etter gjeldende reelle dato.

Vise detaljer for en del av en tidslinje

Utvid et segment av en eksisterende tidslinje som en annen tidslinje, for å vise flere detaljer. Den utvidede tidslinjen representerer et segment av den opprinnelige tidslinjen, men du arbeider med den for seg.

Hvis du legger til en milepæl eller et intervall til den opprinnelige tidslinjen, legges dette også til i den utvidede tidslinjen. Men hvis du legger til en i den utvidede tidslinjen, vil den ikke bli lagt til i den opprinnelige tidslinjen.

Vise detaljer for en del av en tidslinje

 1. Dra Forlenget tidslinje-figuren på siden.

 2. Velg alternativene i diaglogboksen Konfigurer tidslinje og klikk OK.

Den utvidede tidslinjen bruker stiplete linjer til å indikere delen av den opprinnelige tidslinjen den representerer.

Delte milepæler og intervaller synkroniseres automatisk slik at hvis du endrer dem på én tidslinje, endres de også på den andre.

Den forlengede tidslinjen bruker som standard samme figurtype som den opprinnelige tidslinjen. Hvis du vil endre figurtypen, høyreklikker du den forlengede tidslinjen, peker på Tidslinjetype og velger et alternativ.

Hvis du raskt vil endre tidsrommet for en forlenget tidslinje, drar du de gule kontrollhåndtakene. Datoen på den forlengede tidslinjen endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Forbedre en tidslinje

Her er handlinger du kan utføre for å forbedre en tidslinje.

Hva du vil endre

Handling som skal utføres

Start- og sluttdato for et prosjekt

Høyreklikk tidslinjen, klikk Konfigurer tidslinje og velg nye start- eller sluttdatoer.

Antall inndelinger på et tidslinjefelt

Høyreklikk tidslinjen, klikk Konfigurer tidslinje og velg en annen skalere tidsenhet for eksempel dager, måneder, år, kvartaler eller år.

Vise eller skjule tidslinjedatoer og inndelinger

Høyreklikk tidslinjen, klikk Konfigurer tidslinje og gå til kategorien Tidsformat. Merk eller opphev merking for å vise eller skjule datoer og indikatorer på tidslinjen.

Skjule eller vise pilspisser på en tidslinje

Høyreklikk tidslinjen, pek på Pilspiss og velg et alternativ.

Type for milepæl

Høyreklikk milepælen, pek på Angi milepæltype og velg en stil.

Dato for milepæl

Høyreklikk milepælen, klikk Konfigurer milepæl og skriv inn en dato.

Plassering for milepæl

Høyreklikk milepælen, pek på Posisjon og velg en stil.

Vise eller skjule dato og beskrivelse for milepæl

Høyreklikk milepælen, pek på Vis elementer og velg eller slett alternativene.

Beskrivelse av milepæl eller tidsrom

Dobbeltklikk teksten som er tilknyttet milepælen eller tidsrommet, skriv inn den nye beskrivelsen og trykk ESC.

Intervalltype

Høyreklikk intervallet, pek på Angi intervalltype og velg en stil.

Angi intervallbeskrivelse over eller under datoen

Høyreklikk intervallet, pek på Plassering av beskrivelse og velg et alternativ.

Vise eller skjule intervalldato, beskrivelse og prosent fullført

Høyreklikk intervallet, pek på Vis elementer og velg eller slett alternativene.

Tidsromdatoer

Høyreklikk intervallet, klikk Konfigurer intervall og skriv inn datoene.

Plassering av tekst tilknyttet en milepæl, et intervall eller en I dag-indikator

Merk figuren. Dra et kontrollhåndtak for å endre avstand og vinkel mellom teksten og tidslinjen.

Midlertidige markeringer

Høyreklikk tidslinjen, pek på Midlertidige markeringer og velg en stil.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×