Opprette en tidslinje

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil opprette en grafisk representasjon av en serie hendelser, for eksempel milepælene i et prosjekt eller viktige hendelser i en persons liv, kan du bruke en tidslinje i SmartArt-grafikk. Når du har opprettet tidslinjen, kan du legge til flere datoer, flytte datoer, endre oppsett og farger og bruke ulike stiler.

Eksempel på grunnleggende tidslinje

Opprette en tidslinje

 1. Klikk SmartArtSett inn-fanen.

  Klikk på SmartArt

 2. Klikk på Prosess i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, og dobbeltklikk deretter på et tidslinjeoppsett.

  Tips!:  Det er to tidslinjer i SmartArt-grafikk: Grunnleggende tidslinje og Tidslinje med sirkelutheving, men du kan også bruke nesten hvilken som helst annen prosessrelatert SmartArt-grafikk.

  Tidslinjer med SmartArt-grafikk

 3. Klikk på [Tekst], og skriv eller lim inn teksten i SmartArt-grafikken.

  Obs!:  Du kan også åpne Tekstruten og skrive inn teksten der. Hvis du ikke ser TekstrutenUtforming-fanen under SmartArt-verktøy, klikker du på Tekstrute.

Andre oppgaver på tidslinjen

 1. Klikk en figur på tidslinjen.

  Klikk på punktet for siste dato

 2. Gjør ett av følgende på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy:

  • Legg til en tidligere dato ved å klikke på Legg til figur, og deretter på Legg til figur før.

  • Legg til en senere dato ved å klikke på Legg til figur, og deretter på Legg til figur etter.


   Klikk på Legg til figur på Utforming-fanen.

 3. Skriv inn datoen du vil bruke i Ny dato-boksen.

 1. Klikk på datoen du vil flytte på tidslinjen.

  Velge en dato på tidslinjen

 2. Gjør ett av følgende på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy:

  • Klikk på Flytt opp for å flytte til en tidligere dato enn den valgte.

 3. Klikk på Flytt ned for å flytte til en senere dato enn den valgte.

Flytte dato opp eller ned

 1. Klikk på tidslinjen i SmartArt-grafikk.

 2. Klikk på Mer Mer-knappen i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Klikk for å se flere oppsett

  Obs!:  Hvis du bare vil se tidslinjen og prosessrelaterte oppsett, kan du klikke på Flere oppsett, og deretter på Prosess nederst på oppsettlisten, .

 3. Velg en tidslinje eller et prosessrelatert SmartArt-grafikkelement, for eksempel slik:

  • Hvis du vil vise fremdriften på en tidslinje, klikker du Uthevingsprosess.

   Uthevingsprosess

  • Hvis du vil opprette en tidslinje med bilder, klikker du Kontinuerlig bildeliste. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

   Kontinuerlig bildeliste

 1. Klikk på tidslinjen i SmartArt-grafikk.

 2. Klikk på Endre fargeUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Endre fargene på tidslinjen

  Obs!:  Hvis du ikke ser Utforming-fanen under SmartArt-verktøy, må du kontrollere at du har valgt en tidslinje.

 3. Klikk den fargekombinasjonen du ønsker.

Tips!: Plasser pekeren over en kombinasjon for å se en forhåndsvisning av fargene på tidslinjen din.

Med bare ett klikk gir en SmartArt-stil tidslinjen din et profesjonelt utseende med en kombinasjon av linjestil, skråkant eller 3D-perspektiv.

 1. Klikk tidslinjen.

 2. Klikk på stilen du vil bruke på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Velge en ny stil

  Tips!:  Klikk på Mer Mer-knappen nederst i høyre hjørne av Stiler-boksen for å se flere stiler.

Se også

Opprette en tidslinje

 1. Klikk på SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Figurer-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Klikk på Prosess i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, og dobbeltklikk deretter på et tidslinjeoppsett (for eksempel Grunnleggende tidslinje).

 3. Legg til tekst ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: Klikk kontrollen hvis tekstruten ikke vises.

   tekstrutekontroll

  • Klikk på en oppføring i SmartArt-grafikk, og skriv deretter inn teksten.

   Obs!: Du får best resultat hvis du bruker dette alternativet etter at du har lagt til alle oppføringene du vil ha med.

Andre oppgaver på tidslinjen

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil legge til en annen oppføring i.

 2. Klikk på den eksisterende oppføringen som er plassert nærmest der du vil legge til den nye oppføringen.

 3. Klikk pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy

  Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy-fanen eller Utforming-fanen, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke på SmartArt-grafikk for å åpne Utforming-fanen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Legg til figur etter for å sette inn en oppføring etter den merkede oppføringen.

  • Klikk på Legg til figur før for å sette inn en oppføring før den merkede oppføringen.

Hvis du vil slette en oppføring fra tidslinjen, gjør du ett av følgende:

 • Merk teksten i tekstboksen for den oppføringen du vil slette i SmartArt-grafikk, og trykk på DELETE.

 • Merk hele teksten i Tekst-ruten for den oppføringen du vil slette, og trykk på DELETE

  Obs!: 

  • Slik legger du til en figur fra Tekst-ruten:

   1. Plasser markøren på slutten av teksten der du vil legge til en ny figur, på figurnivået.

   2. Trykk ENTER, og skriv deretter inn teksten du vil ha i den nye figuren.

 1. Velg oppføringen du vil flytte i tekstruten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte oppføringen til en tidligere dato, klikker du på Flytt opp i Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  • Hvis du vil flytte oppføringen til en senere dato, klikker du på Flytt ned i Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.
   Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy

   Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy-fanen eller Utforming-fanen, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke på SmartArt-grafikk for å åpne Utforming-fanen.

 1. Høyreklikk på tidslinjen du vil endre, og klikk deretter på Endre oppsett.

 2. Klikk på Prosess, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk på Grunnleggende tidslinje for å få en enkel, men effektiv tidslinje.

   Grunnleggende tidslinje

  • Klikk på Uthevingsprosess for å vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt.

   Uthevingsprosess

  • Hvis du vil illustrere en tidslinje med bilder, klikker du på Kontinuerlig bildeliste. Sirkelfigurene er utformet til å inneholde bilder.

   Kontinuerlig bildeliste

Obs!: Du kan også endre oppsettet for SmartArt-grafikk ved å klikke på et oppsettalternativ i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ, endres SmartArt-grafikken til å vise en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut med dette oppsettet.

Du kan raskt gi SmartArt-grafikken et designerpreg ved å endre fargene eller bruke en stil på tidslinjen. Du kan også legge til effekter, som glødeffekter, myke kanter eller 3D-effekter, samt animere tidslinjen med Microsoft PowerPoint 2010.

Du kan bruke fargekombinasjoner som hentes fra temafarger til oppføringene i SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Endre fargen i SmartArt-grafikken.

  Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy- eller Utforming-fanene, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk.

 3. Klikk den fargekombinasjonen du ønsker.

Tips!: Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Høyreklikk på kantlinjen til oppføringen du vil endre i SmartArt-grafikk, og klikk deretter på Formater figur.

 2. Hvis du vil endre fargen på kantlinjen til oppføringen, klikker du på Linjefarge, så på Farge Fargevelger , og deretter på fargen du vil bruke.

 3. Hvis du vil endre stilen på kantlinjen til oppføringen, klikker du på Linjestil, og så velger du linjestilen du vil bruke.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Høyreklikk på kantlinjen til en oppføring, og klikk deretter på Formater figur.

 3. Klikk på Fyll, og deretter på Heldekkende fyll.

 4. Klikk på Farge Fargevelger , og deretter på fargen du vil bruke.

Hvis du vil bytte bakgrunn til en farge som ikke ligger i temafarger, klikker du på Flere farger, og så klikker du enten på fargen du vil ha på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil angi hvor mye som skal vises gjennom bakgrunnsfargen. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D-perspektiv, som du kan bruke i oppføringene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Klikk på den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Gruppen SmartArt-stiler på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen .

Obs!: 

 • Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan SmartArt-stilen påvirker SmartArt-grafikken.

Se også

Opprette en tidslinje

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.

  Bilde av båndet i Illustrasjoner-gruppen

 2. Klikk på Prosess i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, og dobbeltklikk deretter på et tidslinjeoppsett (for eksempel Grunnleggende tidslinje).

 3. Legg til tekst ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: Klikk kontrollen hvis tekstruten ikke vises.

   tekstrutekontroll

  • Klikk på en oppføring i SmartArt-grafikk, og skriv deretter inn teksten.

   Obs!: Du får best resultat hvis du bruker dette alternativet etter at du har lagt til alle oppføringene du vil ha med.

Andre oppgaver på tidslinjen

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil legge til en annen oppføring i.

 2. Klikk på den eksisterende oppføringen som er plassert nærmest der du vil legge til den nye oppføringen.

 3. Klikk på pilen under Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Legge til en figur

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikken.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Legg til figur etter for å sette inn en oppføring etter den merkede oppføringen.

  • Klikk på Legg til figur før for å sette inn en oppføring før den merkede oppføringen.

Hvis du vil slette en oppføring fra tidslinjen, klikker du på oppføringen og trykker deretter på DELETE.

Obs!: 

 • Slik legger du til en figur fra Tekst-ruten:

  1. Plasser markøren på slutten av teksten der du vil legge til en ny figur, på figurnivået.

  2. Trykk ENTER, og skriv deretter inn teksten du vil ha i den nye figuren.

  3. Trykk ENTER mens en assistentboks er merket i tekstruten hvis du vil legge til en assistentboks.

 • Hvis du vil flytte en oppføring, klikker du på oppføringen og drar den til en ny plassering.

 • Hvis du vil flytte oppføringen i svært små intervaller, holder du nede CTRL, mens du trykker på piltastene på tastaturet.

 1. Høyreklikk på tidslinjen du vil endre, og klikk deretter på Endre oppsett.

 2. Klikk på Prosess, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk på Grunnleggende tidslinje for å få en enkel, men effektiv tidslinje.

   Grunnleggende tidslinje

  • Klikk på Uthevingsprosess for å vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt.

   Uthevingsprosess

  • Hvis du vil illustrere en tidslinje med bilder, klikker du på Kontinuerlig bildeliste. Sirkelfigurene er utformet til å inneholde bilder.

   Kontinuerlig bildeliste

Obs!: Du kan også endre oppsettet for SmartArt-grafikk ved å klikke på et oppsettalternativ i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ, endres SmartArt-grafikken til å vise en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut med dette oppsettet.

Du kan raskt gi SmartArt-grafikken et designerpreg ved å endre fargene eller bruke en SmartArt-stil på tidslinjen. Du kan også legge til effekter, som glødeffekter, myke kanter eller 3D-effekter, samt animere tidslinjen med presentasjoner i PowerPoint 2007.

Du kan bruke fargekombinasjoner som hentes fra temafarger til oppføringene i SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøylinje – tidslinje

  Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy- eller Utforming-fanene, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk.

 3. Klikk den fargekombinasjonen du ønsker.

Tips!: Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Høyreklikk på kantlinjen til oppføringen du vil endre i SmartArt-grafikk, og klikk deretter på Formater figur.

 2. Hvis du vil endre fargen på kantlinjen til oppføringen, klikker du på Linjefarge, så på Farge Fargevelger , og deretter på fargen du vil bruke.

 3. Hvis du vil endre stilen på kantlinjen til oppføringen, klikker du på Linjestil, og så velger du linjestilen du vil bruke.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Høyreklikk på kantlinjen til en oppføring, og klikk deretter på Formater figur.

 3. Klikk på Fyll, og deretter på Heldekkende fyll.

 4. Klikk på Farge Fargevelger , og deretter på fargen du vil bruke.

Hvis du vil bytte bakgrunn til en farge som ikke ligger i temafarger, klikker du på Flere farger, og så klikker du enten på fargen du vil ha på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil angi hvor mye som skal vises gjennom bakgrunnsfargen. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke i oppføringene i SmartArt-grafikk for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Klikk på den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøylinje – tidslinje

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen .

Hvis du bruker PowerPoint 2007, kan du animere tidslinjen til å fremheve hver oppføring.

 1. Klikk på tidslinjen du vil animere.

 2. Klikk på Animer i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen, og klikk deretter på En etter en.

  Bilde av Animasjoner-fanen

Obs!: Hvis du kopierer en tidslinje der det er brukt en animasjon til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×