Opprette en relasjon

Opprette en relasjon

En relasjon gjør det enklere å kombinere data fra to ulike tabeller. Du kan opprette en relasjon i Relasjoner-vinduet i en Access-skrivebordsdatabase. Å opprette relasjoner i en Access-nettapp er en annen prosess, som forklares senere, under Opprette en relasjon i en Access-nettapp.

I dette emnet

Opprette en relasjon i en Access-skrivebordsdatabase

Opprette en relasjon i en Access-nettapp

Opprette en relasjon i en Access-skrivebordsdatabase

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

  Relasjoner-kommandoen på fanen Databaseverktøy

 2. Hvis du ikke har definert noen relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell automatisk. Hvis den ikke vises, klikker du Vis tabell i Relasjoner-gruppen på fanen Utforming.

  Dialogboksen Vis tabell viser alle tabellene og spørringene i databasen. Hvis du vil se bare tabeller, klikker du Tabeller.

 3. Velg en eller flere tabeller, og klikk deretter Legg til. Klikk Lukk etter at du har redigert tabellene.

 4. Dra et felt (vanligvis primærnøkkelen) fra en tabell til fellesfeltet (sekundærnøkkelen) i den andre tabellen. Hvis du vil dra flere felter, holder du nede Ctrl og klikker hvert felt, og deretter drar du dem.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

  Dialogboksen Rediger relasjoner

 5. Kontroller at feltnavnene som vises, er fellesfeltene for relasjonen. Hvis et feltnavn er feil, klikker du feltnavnet og velger det aktuelle feltet fra listen.

 6. Når du skal gjennomføre referanseintegritet for denne relasjonen, merker du av for Gjennomfør referanseintegritet.

 7. Klikk Opprett.

 8. Når du er ferdig med å bruke relasjonsvinduet, klikker du Lagre for å lagre endringene i relasjonsoppsettet.

Access trekker en relasjonslinje mellom de to tabellene. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises linjen som tykkere i hver ende. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises også tallet 1 over den tykke delen av linjen på én side av relasjonslinjen, og uendeligsymbolet () vises over den tykke delen av linjen på den andre siden.

Obs!: 

 • Opprette en én-til-én-relasjon    Begge fellesfeltene (vanligvis primærnøkkel- og sekundærnøkkelfeltene) må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for disse feltene skal settes til Ja (ingen dubletter). Hvis begge feltene har en unik indeks, oppretter Access en én-til-én-relasjon.

 • Opprette en én-til-mange-relasjon    Feltet på den ene siden (vanligvis primærnøkkelen) i relasjonen må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes til Ja (ingen dubletter). Feltet på mange-siden skal ikke ha en unik indeks. Det kan ha en indeks, men den må tillate dubletter. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes enten Nei eller Ja (dubletter tillatt). Når ett felt har en unik indeks og det andre ikke har en unik indeks, opprettes en én-til-mange-relasjon.

Opprette en relasjon i en Access-nettapp

Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Access-nettapp. I stedet for å opprette en relasjon i en Access-nettapp, oppretter du et oppslagsfelt som henter verdier fra et relatert felt i en annen tabell. La oss for eksempel si at du har en Ansatte-tabell, og du vil legge til et oppslag i en Område-tabell, slik at du kan vise hvilket område hver enkelt ansatt jobber i.

Obs!: Feltet som oppslaget skal bruke som kilde for verdier, må allerede finnes før du oppretter oppslagsfeltet.

Slik oppretter du et oppslagsfelt i en Access-nettapp:

 1. Åpne tabellen der du vil opprette et nytt oppslagsfelt, ved å dobbeltklikke den i navigasjonsruten. (Tips: det kan hende du må klikke Hjem > Navigasjonsrute for å se de tilgjengelige tabellene.)

  I eksemplet ovenfor klikker du Ansatte-tabellen.

 2. Klikk i Feltnavn-kolonnen like under det siste feltet i tabellen, og skriv inn et navn på det nye oppslagsfeltet.

  I eksemplet skriver du inn Område som feltnavn.

 3. Klikk pilen i Datatype-kolonnen, og velg Oppslag.

  Angi datatypen Oppslag for et oppslagsfelt

  Oppslagsveiviseren starter.

 4. Velg Jeg vil at oppslagsfeltet skal hente verdiene fra en annen tabell eller spørring på den første siden i oppslagsveiviseren. Flere alternativer vises i dialogboksen.

 5. Velg navnet på tabellen eller spørringen som skal gi verdiene for oppslaget.

  I eksemplet velger du Tabell: Områder.

  Alternativer som kan velges i oppslagsveiviseren

  (Navnene på tabellene på bildet tilsvarer eksemplet vi bruker.)

 6. Når du har valgt tabellen, kan du bruke listen Hvilken verdi vil du vise i oppslaget? til å velge feltet du vil bruke som en visningsverdi for oppslagsfeltet. Som standard velger Access det første tekstfeltet det finner i den valgte tabellen.

  I eksemplet lar du det valgte feltet, Tittel, være visningsverdien.

 7. Bruk listen Du vil sortere elementene i oppslaget? til å angi sorteringen hvis du vil.

 8. Under Hva skal skje når en post fra Områder-tabellen slettes? angir du hvilken type relasjon det skal være mellom de to tabellene, og om du vil gjennomføre referanseintegritet eller ikke. (Navnet på den aktuelle tabellen varierer avhengig av hvilken tabell du valgte i trinn 5.)

  Standardalternativet i oppslagsveiviseren er Hindre sletting hvis det finnes tilsvarende poster i «Ansatte-tabellen», fordi dette er det tryggeste alternativet i de fleste tilfeller. I eksemplet betyr dette alternativet at du ikke kan slette en verdi fra Områder-tabellen hvis dette området brukes i noen poster i Ansatte-tabellen. Så hvis et område, for eksempel «Vest», brukes i noen ansattposter, og du prøver å slette «Vest» fra Områder-tabellen, vil Access hindre deg i å slette det. I slike tilfeller må du tilbakestille alle ansattpostene med denne verdien til noe annet, før du kan slette «Vest» fra Områder-tabellen. Det siste alternativet kan fungere i dette eksemplet, for da vil du ha mulighet til å slette «Vest» fra Områder-tabellen. Områder-verdien vil automatisk bli fjernet fra ansattpostene som er satt til «Vest», og verdien vil være tom. Hvis du velger det andre alternativet, slettes alle ansattpostene i Ansatte-tabellen som har området satt til «Vest». Det kalles en gjennomgripende sletting, og den vil slette mye mer data enn du vil i eksemplet. Vær forsiktig når du velger dette alternativet.

Les artikkelen Opprette, redigere eller slette en relasjon for å lære mer om relasjoner.

Vil du kun vite det grunnleggende for å redigere eller slette relasjoner? Se følgende artikler:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×