Opprette en prognose i Excel for Windows

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har historiske tidsbasert data, kan du bruke den til å opprette en prognose. Når du oppretter en prognose, oppretter et nytt regneark som inneholder begge en tabell over historisk og beregnede verdier og et diagram som uttrykker disse dataene i Excel. En prognose kan hjelpe deg med å forutsi ting som fremtidig salg, lager krav eller forbruker trender.

Informasjon om hvordan prognosen beregnes og alternativer du kan endre, finner du nederst i denne artikkelen.

En del av et regneark som viser tabellen med prognostiserte tall og et prognosediagram

Opprette en prognose

 1. I et regneark skriver inn du to dataserier som samsvarer med hverandre:

  • En serie med datoer eller klokkeslett for tidslinjen

  • En serie med tilsvarende verdier

   Disse verdiene skal forutses for fremtidige datoer.

  Obs!: Tidslinjen krever konsekvente intervaller mellom datapunktene. For eksempel månedlige intervaller med verdier på den 1. i hver måned, årlige intervaller eller numeriske intervaller. Det er i orden om tidslinjeserien mangler opptil 30 % av datapunktene eller har flere tall med samme tidsangivelse. Prognosen vil fremdeles bli nøyaktig. Imidlertid vil du få et mer nøyaktig prognoseresultat hvis du summerer dataene før du oppretter prognosen.

 2. Merk begge dataseriene.

  Tips!: Hvis du merker en celle i en av seriene, velger Excel automatisk resten av dataene.

 3. Klikk Prognose arkbeskyttelse i Prognose-gruppen i kategorien Data.

  Prognoseark-knappen på Data-fanen

 4. I boksen Opprett prognoseregneark, velger du enten et linjediagram eller et stolpediagram for visuell fremstilling av prognosen.

  Skjermbilde av dialogboksen Opprett prognoseregneark med Alternativer skjult

 5. I Prognose slutt velger du en sluttdato, og klikker deretter Opprett.

  Excel oppretter et nytt regneark som inneholder begge en tabell over historisk og beregnede verdier og et diagram som uttrykker disse dataene.

  Du finner det nye regnearket like til venstre ("foran") arket der du angav dataserien.

Tilpasse din prognose

Hvis du vil endre avanserte innstillinger for prognosen, klikker du Alternativer.

Du finner informasjon om hvert av alternativene i tabellen nedenfor.

Forecast-alternativer

Beskrivelse

Prognose Start

Velg datoen for prognosen skal begynne. Når du velger en dato før utløpet av historiske data, brukes bare dataene før startdatoen i den predikerte (dette er noen ganger kalt "etterhåndstesting").

Tips!: 

 • Starter din prognose før det siste historiske punktet gir deg et inntrykk av forutsigelse nøyaktigheten som du kan sammenligne prognostiserte serien til de faktiske dataene. Men hvis du starter prognosen for tidlig, representerer prognosen generert ikke nødvendigvis prognosen du få bruke historiske data. Ved hjelp av alle historiske dataene gir deg en mer nøyaktig forutsigelse.

 • Hvis dataene er sesongavhengige, anbefales det at du starter en prognose før det siste historiske punktet.

Konfidensintervallet til gjennomsnittet

Merk av eller fjern konfidensintervallet til gjennomsnittet for å vise eller skjule den. Konfidensintervallet er området rundt hver predikerte verdien 95% av fremtidige punktene forventes faller, basert på prognosen (med normalfordelingen). Konfidensintervallet kan hjelpe deg med å finne ut nøyaktigheten til predikerte. Et mindre intervall innebærer mer pålitelige tekstforutsigelse for et bestemt punkt. Hvilken standard 95% KONFIDENS kan endres ved hjelp av opp eller pil ned.

Sesongavhengighet

Sesongavhengighet er et tall for lengde (antall punkt) på det sesongavhengige mønsteret og oppdages automatisk. I en årlig salg krets, med hvert punkt som representerer måneden, er for eksempel sesongavhengigheten 12. Du kan overstyre automatisk språkidentifisering ved å velge Angi manuelt og deretter velge et tall.

Obs!: Unngå en verdi for mindre enn 2 sykluser av historiske data når du angir sesongavhengighet manuelt. Med mindre enn 2 sykluser kan ikke Excel identifisere sesongkomponenter. Når sesongavhengigheten ikke er betydelig nok til at algoritmen kan oppdage den, tilbakestilles prognosen til en lineær trend.

Tidslinjeområde

Endre området som brukes for tidslinjen her. Dette utvalget må samsvare med Verdier-området.

Verdier-området

Endre området som brukes for verdien seriene her. Dette utvalget må være lik Tidslinjeområde.

Fylle ut manglende punkt ved hjelp av

Hvis du vil håndtere manglende punkter, bruker Excel interpolasjon, noe som betyr at et manglende punkt skal fullføres som et vektet gjennomsnitt punktene sine nærliggende så lenge færre enn 30% av peker mangler. Hvis du vil behandle manglende peker som nuller i stedet, klikker du nuller i listen.

Dupliser summeres ved hjelp av

Når dataene inneholder flere verdier med samme tidsstempel, vil Excel gjennomsnittlig verdiene. Hvis du vil bruke en annen beregningsmetoden, for eksempel Median, velger du beregningen fra listen.

Inkludere prognose statistikk

Merk av i denne boksen hvis du vil statistiske tilleggsinformasjon på prognosen med i et nytt regneark. Dette legger til en tabell med statistikk generert ved hjelp av Prognose. ETS. STAT fungere og inneholder mål, for eksempel glattingskonstanten koeffisienter (alfa Beta, Gamma), og feil metrikk (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Formler som brukes i dataprognoser

Når du bruker en formel til å opprette en prognose, returnerer den en tabell med historiske og beregnede data, samt et diagram. Prognosen forutsier fremtidige verdier ved å bruke dine eksisterende tidsbaserte data og AAA-versjonen av algoritmen eksponentiell glatting (ETS).

Tabellen kan inneholde følgende kolonner, tre av dem er beregnede kolonner:

 • Kolonne for historisk tid (tidsbasert dataserie)

 • Kolonne for historiske verdier (dataserie for tilsvarende verdier)

 • Kolonne for forventede verdier (beregnet ved hjelp av PROGNOSE.ETS)

 • To kolonner som representerer konfidensintervallet til gjennomsnittet (beregnet ved hjelp av Prognose. ETS. CONFINT). Disse kolonnene vises bare når konfidensintervallet sjekkes under Alternativer for boksen..

Laste ned en eksempelarbeidsbok

Klikk denne koblingen for å laste ned en arbeidsbok med Excel prognose. Eksempler på ETS-funksjonen

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Beslektede emner

Prognosefunksjoner

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×