Opprette en plantegning

Bruk malen for Plant egning i Microsoft Office Visio til å tegne plan tegninger for enkelt rom eller for hele etasjene i bygningen ―, inkludert vegg strukturen, bygnings kjernen og elektriske symboler.

Her er et eksempel på en fullført plan.

Plantegning som viser kontorer, trapper og heiser

Starte en ny plan

 1. Klikk kategorien kart og plan tegninger i Kategorier -listen.

 2. Klikk plan tegninger, og klikk deretter Opprett.

Opprette ytter vegg strukturen

Bruke rom figurer

 1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Endre størrelsen på rom figuren ved å dra kontroll-og markerings håndtakene på enkelt vegger.

Bruke vegg figurer

 1. Dra ytter vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden.

 2. Fortsett å tegne den ytre delen ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et ende punkt.

  • Høyre klikk vegg figurer for å angi alternativer.

  • Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

  Ende punktene er uthevet når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Opprette Inner vegg strukturen

 1. Dra vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden, og plasser dem i den ytre strukturen.

 2. Fortsett å tegne det innvendige ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et ende punkt.

  • Høyre klikk en vegg for å angi alternativer.

  • Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

Legge til dører og Vinduer

 • Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

Dører og vinduer roteres automatisk slik at de justeres etter og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

Legge til andre strukturelle elementer

 • Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 • Dra bygnings kjerne figurer, for eksempel trapper, fra utforming-kjerne sjablongen til tegnings siden.

Legge til elektriske symboler og dimensjons linjer

Elektriske symboler

 1. Fra Elektronikk og telekom-sjablongen kan du dra veggbrytere, stikkontakter og annen veggarmatur til veggfigurer. Slipp muse knappen når det vises en fet firkant, som indikerer at symbolet er limt til veggen. Vegg fiksning roteres automatisk slik at de justeres med og limes til veggen

Dimensjons linjer for vegger

 1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

 2. Omplasser dimensjons linjer og tekst ved å dra et kontroll håndtak.

Hvis du vil endre størrelsen på en vegg etter at du har lagt til en dimensjon, merker du dimensjons figuren, skriver inn ønsket dimensjon og klikker deretter utenfor dimensjons figuren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk CAD-tegningi illustrasjoner -gruppen på Sett inn -fanen.

 2. Velg CAD-filen du vil bruke, i dialog boksen Sett inn AutoCAD-tegning , og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Lagre som en DWG-fil

DWG-filer er standard filtype for plan tegninger som kan leses av CAD-programmer (computer-aided design). De inneholder ekstra metadata, for eksempel rom numre, som kan brukes av andre programmer, for eksempel Microsoft Search til å utforme sete i to-diagrammer. 

 1. Velg Lagre som > Bla gjennomfil -fanen.

 2. Endre filtypen for filtypen til AutoCAD-tegning (DWG).

Starte en ny plan

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk ny, klikk kart og plan tegninger, og klikk deretter malen du vil bruke, under tilgjengelige maler.

 3. Klikk Opprett.

Opprette ytter vegg strukturen

Bruke rom figurer

 1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Endre størrelsen på rom figuren ved å dra kontroll håndtakene Kontrollhåndtak og markerings håndtakene Markeringshåndtak på enkelt vegger.

Bruke vegg figurer

 1. Dra ytter vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden.

 2. Fortsett å tegne den ytre delen ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et ende punkt.

  • Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

  Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Opprette Inner vegg strukturen

 1. Dra vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden, og plasser dem i den ytre strukturen.

 2. Fortsett å tegne det innvendige ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et ende punkt.

  • Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Legge til dører og Vinduer

 • Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

Dører og vinduer roteres automatisk slik at de justeres etter og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

Legge til andre strukturelle elementer

 • Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 • Dra bygnings kjerne figurer, for eksempel trapper, fra utforming-kjerne sjablongen til tegnings siden.

Legge til elektriske symboler og dimensjons linjer

Elektriske symboler

 1. Fra Elektronikk og telekom-sjablongen kan du dra veggbrytere, stikkontakter og annen veggarmatur til veggfigurer. Slipp muse knappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Vegg fiksning roteres automatisk for å justere med og lime til veggen.

  Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

Dimensjons linjer for vegger

 1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

 2. Omplasser dimensjons linjer og tekst ved å dra et kontroll håndtak.

Hvis du vil endre størrelsen på en vegg etter at du har lagt til en dimensjon, merker du dimensjons figuren, skriver inn ønsket dimensjon og klikker deretter utenfor dimensjons figuren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk ny, klikk kart og plan tegninger, og klikk deretter malen du vil bruke, under tilgjengelige maler.

 3. Klikk Opprett.

 4. Klikk CAD-tegningi illustrasjoner -gruppen på Sett inn -fanen.

 5. Velg CAD-filen du vil bruke, i dialog boksen Sett inn AutoCAD-tegning , og klikk Åpne.

 6. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere en eksisterende Visio-plantegning til en ny tegning

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk ny, klikk kart og plan tegninger, og klikk deretter malen du vil bruke, under tilgjengelige maler.

 3. Klikk Opprett.

 4. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 5. Klikk dialog boks velgeren utskrifts formatutforming -fanen. I dialog boksen utskrifts format , i kategorien tegnings skala , skriver du ned Skalerings innstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skalaen for den nye tegningen slik at den Sams varer.

 6. I den eksisterende tegningen velger du figurene du vil bruke i den nye tegningen, og deretter klikker du Kopieri utklippstavle -gruppen på hjem -fanen.

 7. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter Lim inni utklippstavle -gruppen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Starte en ny plan

 1. Pek på ny, pek på kart og plan tegningerfil -menyen, og klikk deretter plan plan.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

Opprette ytter vegg strukturen

Opprett den grunnleggende ytter vegg strukturen på en av følgende måter.

Bruke rom figurer

 1. Dra ytter vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden.

 2. Endre størrelsen på et rom ved å dra kontroll håndtakene Kontrollhåndtak og markerings håndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkelt vegger.

Bruke vegg figurer

 1. Dra ytter vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden.

 2. Fortsett å tegne den ytre delen ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelsen på en vegg ved å dra et ende punkt. ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant )

  • Dra ett endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ) fra én vegg til en annen vegg.

  Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

  Hvis du vil at veggene skal bli med på riktig måte, må du kontrollere at Lim til figur geometri er valgt i dialog boksen fest & lim .

Opprette Inner vegg strukturen

 1. Dra vegg figurer fra sjablongen vegger, skall og struktur til tegnings siden, og plasser dem i den ytre strukturen.

 2. Fortsett å tegne det innvendige ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  • Dra ett endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ) fra én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Hvis du vil at veggene skal bli med på riktig måte, må du kontrollere at Lim til figur geometri er valgt i dialog boksen fest & lim .

Legge til dører og Vinduer

 • Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

Dører og vinduer roteres automatisk slik at de justeres etter og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

Legge til andre strukturelle elementer

 • Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 • Dra bygnings kjerne figurer, for eksempel trapper, fra utforming-kjerne sjablongen til tegnings siden.

Legge til elektriske symboler og dimensjons linjer

Elektriske symboler

 1. Fra Elektronikk og telekom-sjablongen kan du dra veggbrytere, stikkontakter og annen veggarmatur til veggfigurer. Slipp muse knappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Vegg fiksning roteres automatisk for å justere med og lime til veggen.

  Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

Dimensjons linjer for vegger

 1. Høyre klikk på en vegg, og klikk deretter på Legg til en dimensjon

 2. Omplasser dimensjons linjer og-dimensjons tekst ved å dra et kontroll håndtak Kontrollhåndtak .

  Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

Hvis du vil endre størrelsen på en vegg etter at du har lagt til en dimensjon, merker du dimensjons figuren, skriver inn ønsket dimensjon og klikker deretter utenfor dimensjons figuren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Pek på ny, pek på kart og plan tegningerfil -menyen, og klikk deretter plan plan.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Klikk CAD-tegningSett inn -menyen.

 3. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD-filen og klikk på Åpne.

 4. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere en eksisterende Visio-plantegning til en ny tegning

 1. Pek på ny, pek på kart og plan tegningerfil -menyen, og klikk deretter plan plan.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 3. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 4. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 5. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×