Pivottabeller

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

En pivottabell er et kraftig verktøy for å beregne, summere og analysere data som gjør at du kan se sammenligninger, mønstre og trender i dataene.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Opprette en pivottabell

 1. Merk cellene du vil opprette en pivottabell fra.

  Obs!:  Dataene bør ikke ha noen tomme rader eller kolonner. Det må være en overskrift med én enkelt rad.

 2. Velg Sett inn > Pivottabell.

  Pivottabell

 3. Velg Velg en tabell eller et område under Velg dataene du vil analysere

  Pivottabell

 4. Bekreft celleområdet i Tabell/område.

 5. Hvis du vil plassere pivottabellen i et nytt eller eksisterende regneark, velger du Nytt regneark under Velg plassering for pivottabellrapporten, og deretter velger du hvor du vil at pivottabellen skal vises.

 6. Velg OK.

Bygge ut pivottabellen

 1. Hvis du vil legge til et felt i pivottabellen, merker du av for feltnavnet i Pivottabellfelt-ruten.

  Obs!: Merkede felt legges til standardområdene: Ikke-numeriske felt legges til Rader, dato- og              klokkesletthierarkier legges til Kolonner og numeriske felt legges til Verdier.

  Pivottabell

 2. Hvis du vil flytte et felt fra et område til et annet, kan du dra feltet til målområdet.

Før du setter i gang:

 • Dataene dine skal organiseres i tabellformat og ikke ha noen tomme rader eller kolonner. Ideelt sett, kan du bruke en Excel-tabell som i eksemplet ovenfor.

 • Tabeller er en flott datakilde for pivottabeller, fordi rader som legges til i en tabell inkluderes automatisk i pivottabellen når du oppdaterer dataene, og eventuelle nye kolonner vil bli inkludert i Pivottabellfelt-listen. Ellers må du enten endre kilde dataene for en pivottabelleller bruke en formel for dynamisk navngitt område.

 • Datatypene i kolonnene skal være de samme. Du bør for eksempel ikke blande datoer og tekst i samme kolonne.

 • Pivottabeller arbeider på et øyeblikksbilde av dataene, kalt hurtigbufferen, slik at de faktiske dataene ikke blir endret på noen måte.

Opprette en pivottabell

Hvis du har begrenset erfaring med pivottabeller eller ikke er sikker på hvordan du kommer i gang, er en Anbefalt pivottabell er et godt valg. Når du bruker denne funksjonen, velger Excel et relevant oppsett ved å sette sammen dataene med de mest egnede områdene i pivottabellen. Dette gir deg et utgangspunkt for ytterligere eksperimentering. Når en anbefalt pivottabell er opprettet, kan du utforske forskjellige retninger og omorganisere felt for å oppnå bestemte resultater.

Du kan også laste ned vår interaktive opplæring Lag din første pivottabell.

Anbefalt pivottabell

Opprette en pivottabell manuelt

 1. Klikk en celle i dataene eller tabellformateringen i kildeområdet.

 2. Klikk på Sett inn > Anbefalte pivottabeller.

  Gå til Sett inn > Anbefalte pivottabeller for å få Excel til å opprette en pivottabell for deg

 3. Excel analyserer dataene og gir deg flere alternativer, som i dette eksemplet der det brukes data fra husholdningsutgifter.

  Dialogboksen Anbefalte pivottabeller for Excel
 4. Velg pivottabellen som ser ut til å passe best for deg, og trykk OK. Excel vil opprette en pivottabell i et nytt ark og viser Pivottabellfelt-listen.

 1. Klikk en celle i dataene eller tabellformateringen i kildeområdet.

 2. Klikk på Sett inn > Pivottabell.

  Hvis du bruker Excel for Mac 2011 og tidligere versjoner, er pivottabell-knappen i Analyse-gruppen på Data-fanen.

  Data-fanen, Analyse-gruppen

 3. Excel vil vise dialogboksen Opprett pivottabell med ditt område eller tabellnavn merket. I dette tilfellet bruker vi en tabell kalt «tbl_HouseholdExpenses».

 4. Velg Nytt regneark eller Eksisterende regneark i delen Angi hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres. I Eksisterende regneark velger du cellen der du vil at pivottabellrapporten skal plasseres.

 5. Excel vil opprette en pivottabell i et nytt ark og viser Pivottabellfelt-listen når du klikker OK.

I Feltnavn-området øverst merker du av for eventuelle felt du vil legge til i pivottabellen. Som standard legges ikke-numeriske felt til Rad-området, felt med dato- og tid legges til i Kolonne-området og numeriske felt legges til i Verdi-området. Du kan også manuelt dra-og-slippe tilgjengelige elementer til de pivottabellfeltene du vil, eller hvis du ikke lenger vil ha et element i pivottabellen, drar du det ganske enkelt ut av Felt-listen, eller fjerner merket. Muligheten til å omorganisere Felt-elementer er en av pivottabellfunksjonene som gjør det så enkelt å endre utseendet raskt.

Pivottabellfelt-listen

Tilsvarende felt i en pivottabell

Eksempel på dialogboksen Pivottabellfeltliste for ExcelEksempel på en pivottabell og hvordan feltene er koordinert til feltlisten.

 • Sammendragsmetode

  Som standard vil pivottabellfelt som er plassert i Verdier-området vises som en SUM. Hvis Excel tolker dataene som tekst, vil de vises som en TELLING. Dette er grunnen til at det er så viktig å sikre at du ikke blander datatypene for verdifelt. Du kan endre standardberegningen ved først å klikke på pilen til høyre for feltnavnet og deretter velge alternativet Feltinnstillinger.

  Endre deretter beregningen i Summer etter-inndelingen. Vær oppmerksom på at når du endrer beregningsmetoden, vil Excel automatisk legge den i inndelingen Egendefinert navn som «Sum av feltnavn», men du kan endre det. Hvis du klikker på Tall...-knappen, kan du endre tallformatet for hele feltet.

  Tips!: Siden endringen av beregningen i inndelingen Summer etter vil endre feltnavnet i pivottabellen, er det best ikke å gi nytt navn til pivottabellfeltene før du er ferdig med å konfigurere pivottabellen. Et triks er å klikke på Erstatt (på Rediger-menyen) >Søk etter > «Summen av», deretter Erstatt med > la dette stå tomt for å erstatte alt samtidig i stedet for å skrive på nytt manuelt.

 • Vis data som

  I stedet for å bruke en beregning til å summere dataene kan du også vise dem som en prosentdel av et felt. I eksemplet nedenfor endret vi våre beløp i husholdningsbudsjettet til å vises som en % av totalsum i stedet for summen av verdiene.

  Eksempel på en pivottabell der verdiene vises som en prosentdel av totalsummen

  Når du har åpnet dialogboksen Feltinnstillinger, kan du velge fra Vis data som-fanen.

 • Vise en verdi som både en beregning og en prosent.

  Simpelthen dra elementet til inndelingen Verdier to ganger, høyreklikk på verdien, og velg Feltinnstillinger. Deretter angir du alternativene for Summer etter og Vis data som for hver.

Hvis du legger til nye data i datakilden for pivottabellen, må alle pivottabeller som ble bygd på den datakilden, oppdateres. Hvis du vil oppdatere bare én pivottabell, kan du høyreklikke hvor som helst i pivottabellområdet og deretter velge Oppdater. Hvis du har flere pivottabeller, merker du først en celle i en pivottabell, og på båndet går du til Pivottabell-analyser > klikker på pilen under Oppdater-knappen, og velger Oppdater alle.

Hvis du har opprettet en pivottabell og bestemmer deg for at du ikke lenger vil ha den, kan du bare velge hele pivottabellområdet og deretter trykke Slett. Det vil ikke ha noen innvirkning på andre data eller pivottabeller eller diagrammer rundt det. Hvis pivottabellen er i et eget ark som ikke inneholder noen data du vil beholde, vil det å slette det arket være en rask måte å fjerne pivottabellen på.

Du kan nå sette inn en pivottabell i regne arket i Excel Online.

Viktig!: Det anbefales ikke å arbeide på pivottabeller i et regneark samtidig som andre brukere arbeider på det.

 1. Velg tabellen eller område i regnearket.

 2. Klikk på Sett inn > Pivottabell.

 3. Excel vil vise dialogboksen Opprett pivottabell med ditt område eller tabellnavn merket.

  Opprette pivottabell
 4. Velg Nytt regneark eller Eksisterende regneark i delen Angi hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres. I Eksisterende regneark velger du cellen der du vil at pivottabellrapporten skal plasseres.

  Obs!: Cellen du refererer til, skal være utenfor tabellen eller området.

 5. Excel vil opprette en pivottabell i et nytt ark og viser Pivottabellfelt-listen når du klikker OK.

I Pivottabellfelt-området øverst merker du av for eventuelle felt du vil legge til i pivottabellen. Som standard legges ikke-numeriske felt til i Rad-området, dato- og klokkeslettfelt legges til i Kolonne-området, og numeriske felt legges til i Verdi-området. Du kan også manuelt dra og slippe tilgjengelige elementer til de pivottabellfeltene du vil, eller hvis du ikke lenger vil ha et element i pivottabellen, drar du det ganske enkelt ut av Felt-listen eller fjerner merket. Muligheten til å omorganisere Felt-elementer er en av pivottabellfunksjonene som gjør det så enkelt å endre utseendet raskt.

Pivottabellfelt-listen

Tilsvarende felt i en pivottabell

Eksempel på dialogboksen Pivottabellfeltliste for ExcelEksempel på en pivottabell og hvordan feltene er koordinert til feltlisten.

 • Summere verdier etter

  Som standard vil pivottabellfelt som er plassert i Verdier-området vises som en SUM. Hvis Excel tolker dataene som tekst, vil de vises som en TELLING. Dette er grunnen til at det er så viktig å sikre at du ikke blander datatypene for verdifelt. Du kan endre standardberegningen ved først å klikke på pilen til høyre for feltnavnet, og deretter velge alternativet Innstillinger for verdifelt.

  Dialogboksen Verdifeltinnstillinger i Excel

  Endre deretter beregningen i Summer verdier etter-delen. Vær oppmerksom på at når du endrer beregningsmetoden, vil Excel automatisk legge den i delen Egendefinert navn som «Sum av feltnavn», men du kan endre den. Hvis du klikker Tallformat-knappen, kan du endre tallformatet for hele feltet.

  Dialogboksen Verdifeltinnstillinger i Excel for alternativer for Summer verdier etter

  Tips!: Siden endringen av beregningen i delen Summer verdier etter vil endre feltnavnet i pivottabellen, er det best ikke å gi nytt navn til dine pivottabellfelt før du er ferdig å konfigurere pivottabellen. Ett triks er å bruke Søk og erstatt (CTRL+H) >Søk etter > "Summen av», deretter Erstatt med > la stå tomt for å erstatte alt samtidig i stedet for å skrive på nytt manuelt.

 • Vis verdier som

  I stedet for å bruke en beregning til å summere dataene kan du også vise dem som en prosentdel av et felt. I eksemplet nedenfor endret vi våre beløp i husholdningsbudsjettet til å vises som en % av totalsum i stedet for summen av verdiene.

  Eksempel på en pivottabell der verdiene vises som en prosentdel av totalsummen

  Når du har åpnet dialogboksen Verdifeltinnstilling, kan du gjøre valgene fra Vis verdier som-fanen.

  Innstillinger for verdifelt i pivottabell > dialogboksen Vis verdier som.
 • Vise en verdi som både en beregning og en prosent.

  Bare dra elementet til delen Verdier to ganger, og angi deretter alternativene Summer verdier etter og Vis verdier som for hver av dem.

Hvis du legger til nye data til datakilden for pivottabell, må alle pivottabeller som ble bygd på den datakilden, oppdateres. Hvis du vil oppdatere pivottabellen, kan du høyreklikke hvor som helst i pivottabellområdet og velge Oppdater.

Oppdatere pivottabell

Hvis du har opprettet en pivottabell og bestemmer deg for at du ikke lenger vil ha den, kan du bare velge hele pivottabellområdet og deretter trykke Slett. Det vil ikke ha noen innvirkning på andre data eller pivottabeller eller diagrammer rundt det. Hvis pivottabellen er i et eget ark som ikke inneholder noen data du vil beholde, vil det å slette det arket være en rask måte å fjerne pivottabellen på.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Opprette et pivotdiagram

Bruke slicere til å filtrere pivottabelldata 

Opprette en pivottabell-tidslinje for å filtrere datoer

Opprette en pivottabell med datamodellen for å analysere data i flere tabeller

Bruke feltlisten til å ordne felt i en pivottabell

Endre kildedataene for en pivottabell

Beregne verdier i en pivottabell

Slette en pivottabell

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×