Opprette en P & ID eller PFD

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan raskt tegne P & IDer og PFDer ved å dra prosessen tekniske utstyrsfigurer til tegningssiden, koble dem sammen med "smart" pipeliner og deretter dra komponenter, for eksempel ventiler og dokumenter, til pipeliner. Hvis du vil identifisere komponenter i diagrammet, kan du opprette intelligente merker. Du kan legge til data i komponenter i diagrammene og generere lister over utstyr, pipeliner, ventiler og dokumenter. Når du endrer diagrammer, kan du enkelt generere nye lister.

Du kan opprette:

 • Rørlednings-og instrumenteringsdiagrammer

  P & IDer viser hvordan industriell prosessen utstyr er koblet sammen av et system av pipeliner. P & ID-tegninger viser også dokumenter og ventilene som overvåker og kontrollere flyten av materialer gjennom pipeliner.

  Et eksempel på P&ID

 • Flyt prosessdiagrammer

  PFDer viser hvordan industriell prosessen utstyr er koblet sammen av et system av pipeliner. Et PFD er mer konseptuell enn en P & ID, og inneholder vanligvis flere merknader som viser data.

  Et PFD-eksempel

Opprette et diagram som Rørlednings- og instrumenteringsdiagrammer

 1. Åpne ett av følgende maler i Visio:

  • Rørlednings- og instrumenteringsdiagram

  • Prosessflytskjema

 2. Dra figurer for nettverksutstyr fra noen av kategoriene utstyr, til tegningssiden.

  En intelligent merke tall for hver komponent vises i diagrammet.

 3. Bruk pipeliner for å koble hovedversjoner utstyr.

  1. Dra en rørledningsfigur fra pipeliner til tegningssiden, og plasser deretter ett av endepunktene på en utstyrsfigur som. Du kan koble en rørledning til et punkt på utsiden av en utstyrsfigur, selv om figuren har ingen koblingspunkt der.

   Endepunktet for pipeline blir grønn å angi at den er koblet (limt) til utstyrsfiguren, og det opprettes et koblingspunkt hvis det ikke finnes.

  2. Dra det andre endepunktet til en annen utstyrsfigur.

  3. Hvis du vil endre utseendet eller vise flytretningen til en rørledning, velg pipeline, og velg deretter en stil fra linje-alternativet på båndet (se Figurstiler-gruppen i kategorien Hjem ).

   Stiler kontrollerer tykkelsen på linjen, retningspilene og andre grafiske symboler som angir hvilken type datakanal eller instrument linje.

   Tips!: Du kan også bruke Connector Knappesymbol (plassert i kategorien Hjem, Verktøy-gruppen) til å tegne pipeliner. Denne metoden er spesielt nyttig når du arbeider i store diagrammer som har mange tilkoblinger. Klikk koblingen , og klikk deretter rørledningsfiguren du vil bruke pipeliner. Tegn deretter pipeline i diagrammet. Hvis du vil endre typen pipeline, ganske enkelt klikke en annen rørledningsfigur på pipeliner og fortsette å arbeide i et diagram.

 4. Legge til ventilfigurer.

  1. Dra fra ventiler og tilbehør ventilfigurer oppå pipeliner. Slipp museknappen når det vises en grønn firkant, som angir at ventilen er limt til pipeline.

   Når en ventil legges til pipeline:

   • Den roterer automatisk i samme retning som pipeline.

   • Det deles pipeline i to identiske pipeliner, hver av dem er limt til ventilen.

  2. Hvis du vil slette en ventil fra en rørledning, merker du ventilen og trykk DEL.

   Når en ventil slettes, erstatter en enkelt rørledning delt rørledning.

 5. Dra instrumentfigurer til tegningssiden nær pipeline, ventilen eller utstyr de overvåker fra kategorien dokumenter.

 6. Flytte figurer i diagrammet ved å dra dem.

 7. Du kan nå legge til data i komponenter, eller du kan opprette og bruke egenskapssett. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil ha mer informasjon:

  Legge til data i komponenter

  1. Klikk Figurdata-vinduet i kategorien Data.

  2. På tegningssiden kan du merke figuren der du vil legge til data.

  3. Klikk i hvert figurdatafelt, og Skriv inn eller velg en verdi.

  Opprette og bruke egenskapssett

  1. Gjør ett av følgende:

   • Merk figurene for å legge til egenskapen angitt til figurer på en tegning.

   • Merk figurene i sjablongen for å legge til egenskapen satt til på en sjablong.

  2. Klikk Figurdata-vinduet i kategorien Data.

  3. Høyreklikk Figurdata-vinduet, og velg Figurdatasett.

  4. Klikk Legg til, og skriv deretter inn et navn for figurdatasettet.

  5. Velg om å opprette et nytt figurdatasett, et sett basert på den merkede figuren eller et sett basert på en eksisterende figurdatasett, og klikk deretter OK.

  6. Legge til eller endre figurdata, i dialogboksen Figurdatasett, velg figurdatasettet og klikke Definer.

  7. Foreta eventuelle nødvendige endringer i dialogboksen Definer figurdata.

  8. Klikk OK.

 8. Omnummerere komponenter.

  1. Klikk omnummerereProcess Engineering-menyen.

  2. I dialogboksen Omnummerer komponenter under Bruk på, velg ønsket alternativ om du vil omnummerere komponentene i dokumentet, gjeldende side, eller i det merkede området.

  3. Fjern merket for formatene kode som du ikke vil inkludere i de omnummerering i Inkluder kode formater-listen.

   Obs!: Alle kode formater er valgt som standard.

  4. Tilordne en startverdi og en intervallverdi for omnummerering. Du kan tilordne en annen start og intervallverdi til hvert kode-format.

   1. Klikk et element i Inkluder kode formater-listen til å utheve den.

   2. Skriv inn eller velg startverdien for omnummerering i startverdi-boksen.

   3. Skriv inn eller velger intervallet som skal brukes til å omnummerere komponentene i intervall-boksen.

   4. Gjenta disse trinnene for hver tag-format.

  5. Klikk OK.

 9. Generere lister eller fakturaer for utstyr, pipeliner, ventiler og dokumenter.

  1. Klikk Figuren rapporter i kategorien Se gjennom.

  2. Følg disse trinnene for å opprette en egendefinert rapportdefinisjon, eller, går du til trinn c. å bruke en eksisterende rapportdefinisjon.

   Trinnene nedenfor opprette en rapportdefinisjon som filtrerer ut doble prosessteknikkfigurer og rapporterer om prosessen utvikling av komponenter.

   1. Klikk Ny i dialogboksen rapport.

   2. Velg et alternativ du vil rapportere om Rapportdefinering, og klikk Avansert.

   3. Velg Begrensningsutvalgi dialogboksen Avansert i egenskap-listen. Velg Exists i betingelse-listen. Velg Sann i verdi-listen.

   4. Klikk Legg til for å legge denne betingelsen i listen definerte vilkår, og klikk deretter OK.

   5. I Veiviser for rapportdefinisjon, klikker du Neste.

   6. Merk av for < vist tekst > til å rapportere på komponentkoden. Merk av i avmerkingsboksene for andre data du vil rapportere om, og klikk deretter Neste.

   7. Hvis du vil filtrere ut doble prosessteknikkfigurer og rapportere om komponenter, klikker du delsummer.

   8. Klikk < vist tekst > i dialogboksen delsummer i Grupper etter-listen, og klikk deretter Alternativer.

   9. Velg ikke gjenta identiske verdier i dialogboksen Alternativer, og klikk deretter OK to ganger.

   10. Klikk Neste i Veiviser for rapportdefinisjon, angi informasjon for å lagre rapporten, og deretter Fullfør.

   11. I dialogboksen rapport kan du kjøre rapporten eller klikk OK for å lagre definisjonen og kjøre den senere.

    Tips!: Hvis du vil opprette en ny rapportdefinisjon basert på en eksisterende definisjon, merker du den eksisterende definisjonen og klikker Ny i dialogboksen Rapport. Lagre den endrede rapportdefinisjonen med et nytt navn.

  3. Klikk navnet på rapportdefinisjon du vil bruke, i listen Rapportdefinisjon.

   Rapportdefinisjonen bestemmer hvilke figurer som rapporteres og hvilke figurdata som er inkludert i rapporten.

  4. Klikk Kjør, og klikk deretter ønsket rapportformat i dialogboksen Kjør rapport, og gjør deretter ett av følgende:

   1. Hvis du lagrer rapporten som en figur i tegningen, velger du om du vil lagre en kopi av rapportdefinisjonen sammen med figuren eller koble til en rapportdefinisjon.

   2. Hvis du lagrer rapporten som en fil (når du velger HTML eller XML- formatet for rapporten), skriver du inn et navn for rapporten.

  5. Klikk OK for å generere rapporten.

  6. Hvis du kjørte en egendefinert rapport, når du går tilbake til dialogboksen rapport, klikker du OK for å lagre definisjonen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×