Office
Logg på

Opprette en liste over alle OneDrive-plasseringer i organisasjonen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen gjelder for globale administratorer og SharePoint i Office 365.

Vise listen over brukere OneDrive og URL-adresser i organisasjonen

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg rapporter i den venstre ruten, og velg deretter Bruk.

 4. Klikk flisen OneDrive-filer, eller klikk Velg en rapport, og klikk deretter OneDrive Bruk.

 5. Klikk Eksporter i øverst til høyre i tabellen nederst.

Opprette en liste over alle OneDrive URL-adresser i organisasjonen ved hjelp av Microsoft PowerShell

Listen du oppretter i disse trinnene vil bli lagret til en tekstfil.

 1. Last ned det nyeste skallet for administrasjon av SharePoint Online.

 2. Koble til SharePoint Online som en global administrator eller SharePoint-administrator i Office 365. Se komme i gang med SharePoint Online Management Shell for å lære hvordan du gjør det.

 3. Last ned SharePoint og klient-prosjektobjektmodellen bibliotekene.

 4. Lagre følgende tekst til en tekstfil. Du kan for eksempel lagre den på en fil som heter GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Redigere følgende variabler i begynnelsen av script-fil, og bruk av informasjonen som er spesifikke for organisasjonen din. Eksemplene nedenfor antas det at domenenavnet til organisasjonen, er contoso.com.

  • $AdminURI   Dette angir URI for SharePoint Online-administrator tjenesten, for eksempel https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Dette angir en global administratorkonto på Office 365-organisasjonen, for eksempel admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Dette angir passordet for kontoen som er angitt av $AdminAccount, for eksempel "J$P1ter1".

  • $LogFile   Dette angir den fullstendige banen til filen som er opprettet og inneholder en liste over alle OneDrive URL-adresser i organisasjonen. Hvis du vil lagre filen på skrivebordet, kan du for eksempel bruke 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Obs!: Eksempelskript for PowerShell i dette emnet, støttes ikke under en hvilken som helst Microsoft standard kundestøtte programmer eller tjenester. Eksempelskriptene følger med som er uten garanti av noe slag. Microsoft fraskriver seg alle indirekte garantier, inkludert, uten begrensning, noen implisitte garantier om salgbarhet og trening for et bestemt formål. Hele risikoen oppstår av bruk eller ytelsen til eksempelskript og dokumentasjon forblir med deg. Ingen hendelse holdes Microsoft, sin forfattere eller alle andre involvert i oppretting, produksjon eller levering av skriptene skal ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uten begrensning, erstatning for tap av inntekter, business forstyrrelser, tap av informasjon om virksomheten, eller andre økonomiske tap) som resultat av bruken av eller ikke kan bruke eksempelskript eller dokumentasjon, selv om Microsoft er blitt informert om muligheten for slike skader.

 6. Lagre tekstfilen som en PowerShell skriptfil ved å endre filen navnesuffikset til .ps1. Hvis du for eksempel lagre filen GetODSites.txt som GetODSites.ps1.

 7. Gå til mappen der skriptet du opprettet i forrige trinn er plassert i SharePoint Online Management Shell, og kjøre skriptet, for eksempel:

  .\GetODSites.ps1

  Obs!: Hvis du får en feilmelding om ikke kan kjøre skript, må du kanskje endre policyer for kjøring av. Se informasjon Om kjøring av policyer.

Når skriptet er fullført, opprettes en tekstfil i plasseringen som angis av $LogFile variabelen i skriptet. Denne filen inneholder en liste over alle OneDrive URL-adresser i organisasjonen. Teksten nedenfor gir et eksempel på hvordan listen over URL-adresser i denne filen skal formateres.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Mer informasjon

Når du har URL-adressen for en brukers OneDrive, kan du få mer informasjon om den ved å bruke cmdleten Get-SPOSite og endre innstillingene ved å bruke cmdleten Set-SPOSite .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×