Opprette en liste i SharePoint

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Opprett SharePoint-lister for å holde oversikt over informasjon, inkludert titler, beskrivelser, personer og datoer.

Lister deles med andre medlemmer og besøkende på et nettsted. Besøkende kan vise lister og liste elementer, og de kan ikke opprette eller redigere lister eller liste elementer.

Opprette en liste på et SharePoint Online-eller SharePoint Server 2019-område

 1. Klikk Innstillinger Ikon for innstillinger , og klikk deretter område innhold.

 2. Klikk + ny, og klikk deretter liste.

  Ny kobling klikket med Liste markert
 3. Skriv inn et navn på listen, og Skriv eventuelt inn en Beskrivelse.

  Navnet vises øverst i listen og kan vises i område navigasjonen for å hjelpe andre med å finne det.

 4. Klikk Opprett.

 5. Når listen åpnes, kan du klikke + eller + Legg til kolonne for å legge til plass for flere typer informasjon i listen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til kolonner, kan du se opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et bibliotek .

Du kan klikke Innstillinger  Ikon for innstillinger og deretter liste innstillinger for å endre egenskaper, slette listen, legge til tillatelser, behandle kolonner og en rekke andre oppdateringer. Se redigere en liste for mer informasjon.

Innstillinger-menyen med liste innstillinger uthevet

SharePoint Online-og SharePoint Server 2019-lister kan brukes for mer enn en enkel liste. Du kan velge blant liste maler, for eksempel koblinger, kalender, undersøkelse, problem sporing, kunngjøringer og andre. Slik oppretter du andre typer lister:

Apper for å legge til skjerm
 1. Klikk Innstillinger  Ikon for innstillinger , og klikk deretter område innhold.

 2. Klikk + ny, og klikk deretter app.

  Område innhold – ny meny med appen uthevet
 3. Hvis du ikke ser typen liste mal eller app du vil bruke, skriver du den inn i søke boksen og trykker ENTER. Du får en liste over alle liste maler som Sams varer med.

  Apper for å legge til skjerm

  Her er noen av liste typene du kan søke etter

  • Kalender

  • Koblinger

  • Kunngjøringer

  • Kontakter

  • Forfremmede koblinger

  • Oppgaver

  • Problemoversikt

  • Egen definert liste

  • Undersøkelse

  I dette eksemplet brukte vi kalender og valgte den innebygde kalender-appen for SharePoint. Du kan se andre kalendere som er innebygd i firmaet eller som tilbys av en tredje part.

 4. Skriv inn et navn for appen du valgte, for eksempel hendelses kalender, juli-oppgaver eller firma kontakter.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

 5. SharePoint returnerer deg til siden område innhold . Finn appen du nettopp opprettet i Områdeinnhold-listen, og åpne den. SharePoint oppretter en standard versjon av appen, kalenderen, oppgave listen eller hvilken app du har opprettet.

  Eksempel på en kalender liste app.

  Du kan begynne å skrive inn data ved hjelp av + ny oppgave, redigere denne listen, legge tileller uansett hvordan den bestemte appen kan legge til data.

  Obs!: Enkelte liste baserte apper vil bare vises i klassisk SharePoint-modus.

Avhengig av hvilken type app du velger, kan du endre appens innstillinger ved hjelp av liste innstillinger eller liste -fanen og båndet øverst på siden. Se redigere liste innstillinger i SharePoint Online hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger.

Opprette en liste i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. Klikk Innstillinger Ikon for innstillinger , og klikk deretter Legg til en app.

  Legge til en app (liste, bibliotek)
 2. Skriv inn typen liste mal du vil bruke (egen definert, oppgave, kalender osv.) i søke boksen, og klikk Søk Søk-boksen, forstørrelsesglassikon .

  Søke etter en kalender liste med Bygg inn-kalenderen uthevet
 3. Klikk på appen for liste malen du vil bruke.

  Apper for å legge til skjerm
 4. Skriv inn et navn (obligatorisk).

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

  Du kan også klikke Avanserte alternativer. Avanserte alternativer lar deg legge inn en valg fri Beskrivelse og tilleggs informasjon, avhengig av den bestemte liste appen.

  Ny app-skjermen med felt utfylt
 5. Klikk på OK.

Legge til en liste på en side i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. Klikk side på siden der du vil legge til listen eller biblioteket, og klikk deretter Rediger. Hvis du ikke ser side -fanen, klikker du Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og deretter klikker du Rediger side.

  Redigere siden

  Obs!: Hvis Rediger -kommandoen er deaktivert eller ikke vises, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere siden.

 2. Klikk stedet på siden der du vil vise listen eller biblioteket, og klikk Sett inn , og klikk deretter app- del.

 3. Velg app-delen for listen eller biblioteket, og klikk deretter Legg til. Du skal se alle lister du har opprettet i Legg til apper.

 4. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du kategorien side og deretter Lagre. I noen tilfeller har du muligheten til å Lagre som kladd eller Lagre og publisere.

Viktig!: Noen sider kan ikke redigeres, for eksempel siden nettSteds innhold.

Her er et eksempel på en liste som er lagt til på en side, ved hjelp av de forrige trinnene.

Liste på en side

Minimere eller gjenopprette en liste eller et bibliotek på en SharePoint Server 2016-eller SharePoint Server 2013-side

 1. Klikk side på siden der du vil minimere eller gjenopprette listen eller biblioteket, og klikk deretter Rediger.

  Redigere siden

 2. Pek på listen eller biblioteket, klikk pil ned, klikk Minimer eller Gjenopprett avhengig av gjeldende plassering av listen eller biblioteket, og klikk deretter OK.

  Klikk pilen ved siden av innstillinger, og klikk deretter Minimer
 3. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du Lagre. I noen tilfeller har du muligheten til å Lagre som kladd eller Lagre og publisere.

Opprette en liste i SharePoint Server 2010

Du kan opprette en liste som du kan bruke på sidene dine senere. SharePoint Server 2010 inneholder mange typer liste maler, for eksempel kalender, undersøkelse og oppgaver.

 1. Klikk nettsteds handlinger Områdehandlinger , klikk Vis alt område innhold, og klikk deretter Opprett Opprett-knappen .

  Obs!: Et SharePoint-område kan endres betydelig. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kan du kontakte administratoren.

 2. Klikk én av kategoriene, for eksempel kommunikasjon eller sporing , og velg derfra.

  Klikk en kategori, og velg liste appen du vil bruke

  Du kan også angi typen listemal du vil opprette i boksen Søk etter installerte elementer , for eksempel kontakter eller Kalender , og klikk på søk Søk-boksen, forstørrelsesglassikon .

 3. Skriv inn navnet på listen under Navn. Navn er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

 4. Du kan også klikke avanserte alternativer og skrive inn beskrivelsen for listen og angi andre alternativer. .

  Beskrivelsen vises under navnet i de fleste visninger. Enkelte typer lister kan motta innhold via e-post. Hvis du har tenkt å aktivere listen for å motta innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen for listen i beskrivelsen, slik at andre enkelt kan finne e-postadressen. Du kan endre beskrivelsen for en liste.

 5. Hvis du vil legge til en kobling i hurtigst Art panelet, kontrollerer du at det er merket av for Ja i navigasjons delen.

 6. Hvis det finnes en e- postinndeling, har administratoren aktivert lister på området for å motta innhold via e-post. Hvis du vil la personer legge til innhold i denne listen ved å sende e-post, klikker du Ja under Aktiver denne listen for å motta e-post. Skriv deretter inn den første delen av adressen som du vil at andre skal bruke for listen, i boksen e-postadresse . Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle typer lister.

 7. Fyll inn eventuelle andre alternativer, for eksempel å angi om en kalender skal fungere som en gruppe kalender i Kalender -appen.

 8. Klikk Opprett.

Opprette en liste på en side i SharePoint Server 2010

Med SharePoint Server 2010 kan du opprette lister fra sidene du redigerer. Dette gjør det enklere å opprette sidene og listene du trenger, effektivt.

 1. Klikk Rediger -fanen på en side, og klikk deretter Rediger -kommandoen.

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Obs!: Hvis Rediger-kommandoen er deaktivert, kan det hende at du ikke har tillatelse til å redigere siden, ta kontakt med administratoren.

 2. Klikk siden der du vil legge til en ny liste, klikk Sett inn -fanen, og klikk deretter ny liste.

  Sette inn en ny liste på en side

  Obs!: Hvis Rediger-fanen ikke vises eller den nye listen er deaktivert, kan det hende at du ikke har tillatelsene som kreves for å opprette en liste. Kontakt administratoren.

 3. Skriv inn liste flisen i dialog boksen Opprett liste , velg liste typen du vil opprette, og klikk deretter OK.

  Skriv inn et navn og velg en mal for en liste

Opprette en egen definert liste i SharePoint Server 2010

Oppretting av en egen definert liste som oppretter lister fra en mal, bortsett fra at den egen definerte listen bare opprettes med tre kolonner: Tittel, opprettet avog endret av. Når du har opprettet en egen definert liste, kan du legge til kolonner og gjøre andre endringer i listen for å dekke behovene dine.

 1. Klikk nettsteds handlinger Områdehandlinger , klikk Vis alt område innhold, og klikk deretter Opprett Opprett-knappen .

  Obs!: Et SharePoint-område kan endres betydelig. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kan du kontakte administratoren.

 2. Klikk egen definert liste eller egen definert liste i data ark visningunder egen definerte lister.

  Obs!: 

  • Bruk egen definert liste når du primært vil bruke et skjema til å legge inn og vise data i listen.

  • Bruk egen definert liste i data ark visning når du primært vil bruke et rute nett, for eksempel et regne ark, til å legge inn og vise data i listen. Dette er nyttig når du har flere elementer å oppdatere samtidig.

  • Du kan endre hvordan du skriver inn og viser data i en liste etter at du har opprettet en liste.

 3. Skriv inn navnet på listen under Navn. Navn er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

 4. Skriv inn Beskrivelse for listen. Beskrivelse er valgfritt.

  Beskrivelsen vises under navnet i de fleste visninger. Enkelte typer lister kan motta innhold via e-post. Hvis du har tenkt å aktivere listen for å motta innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen for listen i beskrivelsen, slik at andre enkelt kan finne e-postadressen. Du kan endre beskrivelsen for en liste.

 5. Hvis du vil legge til en kobling til hurtigst Art, kontrollerer du at det er merket av for Ja i navigasjons delen.

 6. Hvis det finnes en e- postinndeling, har administratoren aktivert lister på området for å motta innhold via e-post. Hvis du vil la personer legge til innhold i denne listen ved å sende e-post, klikker du Ja under Aktiver denne listen for å motta e-post. Skriv deretter inn den første delen av adressen som du vil at andre skal bruke for listen, i boksen e-postadresse . Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle typer lister.

 7. Klikk Opprett.

Legge til en liste på en side i SharePoint Server 2010

 1. Klikk side på siden der du vil legge til listen eller biblioteket, og klikk deretter Rediger. Hvis du ikke ser side -fanen, klikker du Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og deretter klikker du Rediger side.

  Redigere siden

  Obs!: Hvis Rediger -kommandoen er deaktivert eller ikke vises, har du sannsynligvis ikke tillatelse til å redigere siden.

 2. Klikk stedet på siden der du vil vise listen eller biblioteket, og klikk Sett inn , og klikk deretter app- del.

 3. Velg app-delen for listen eller biblioteket, og klikk deretter Legg til.

 4. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du Lagre. I noen tilfeller har du muligheten til å Lagre som kladd eller Lagre og publisere.

Her er et eksempel på en liste som er lagt til på en side, ved hjelp av de forrige trinnene.

Liste på en side

Opprette en liste fra en listemal i SharePoint Server 2007

SharePoint Server 2007 inneholder flere ulike typer liste maler, som går fra en kalender til en kontakt liste. Selv om noen av innstillingene varierer blant listene, kan du bruke samme grunnleggende Fremgangs måte for å opprette alle typer lister.

Obs!: Hvis du vil opprette en liste, må du ha tillatelse til å endre nettstedet der du vil opprette listen.

 1. Klikk Vis alt nettstedinnhold, og klikk deretter Opprett på siden for alt nettstedinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke menyen nettsteds handlinger Knapp i stedet for å fullføre dette trinnet.

 2. Under kommunikasjon eller sporingklikker du Liste typen du vil bruke, for eksempel kontakter eller Kalender.

  Listetyper

  Typen liste som du bruker, avhenger av hva slags informasjon du deler:

  • Kunngjøringer    Bruk en kunngjørings liste til å dele nyheter og status og for å gi påminnelser. Kunngjøringer støtter forbedret formatering med bilder, hyperkoblinger og formatert tekst.

  • Kontakter    Bruk en kontakt liste til å lagre informasjon om personer eller grupper du arbeider med. Hvis du bruker et e-post-eller kontakt behandlings program som er kompatibelt med SharePoint, kan du vise og oppdatere kontaktene fra SharePoint-nettstedet i det andre programmet. Du kan for eksempel oppdatere en liste over alle organisasjonens leverandører fra Office. En kontakt liste behandler ikke medlemmer av nettstedet, men den kan brukes til å lagre og dele kontakter for organisasjonen, for eksempel en liste over eksterne leverandører.

  • Diskusjonstavler    Bruk en diskusjonstavle til å gi et sentralt sted å ta opp og lagre gruppe diskusjoner som ligner på formatet til nyhets grupper. Hvis administratoren har aktivert lister på området for å motta e-post, kan diskusjonstavler lagre e-postdiskusjoner fra de fleste vanlige e-postprogrammer. Du kan for eksempel opprette en diskusjonstavle for organisasjonens nye produkt lansering. Hvis du bruker et e-postprogram som er kompatibelt med SharePoint, kan du vise og oppdatere diskusjon stav len mens du arbeider i det andre programmet.

  • Koblinger    Bruk en koblings liste som en sentral plassering for koblinger til nettet, firmaets intranett og andre ressurser. Du kan for eksempel opprette en liste over koblinger til kundenes nett steder.

  • Kalender    Bruk en kalender for alle teamets hendelser eller for bestemte situasjoner, for eksempel firmaets hellig dager. En kalender inneholder visuelle visninger som ligner på en skrive bords-eller vegg kalender, for gruppe hendelser, inkludert møter, sosiale arrangementer og hel dags hendelser. Du kan også spore gruppe mile pæler, for eksempel tids frister eller produkt Utgivelses datoer, som ikke er relatert til et bestemt tids intervall. Hvis du bruker et e-post-eller kalender program som er kompatibelt med SharePoint, kan du vise og oppdatere kalenderen fra SharePoint-nettstedet mens du arbeider i det andre programmet. Du kan for eksempel sammenligne og oppdatere kalenderen på SharePoint-nettstedet med datoer fra Office Outlook-kalenderen ved å vise begge kalenderne side ved side eller overlappet med hverandre i Office Outlook.

  • Oppgaver    Bruk en oppgave liste til å spore informasjon om prosjekter og andre gjøremåls hendelser for gruppen. Du kan tilordne oppgaver til personer, i tillegg til å spore status og prosent fullført siden oppgaven går mot fullføring. Hvis du bruker et e-post-eller oppgave behandlings program som er kompatibelt med SharePoint, kan du vise og oppdatere oppgavene fra SharePoint-nettstedet i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgave liste for organisasjonens budsjett prosess og deretter vise og oppdatere den i Office Outlook sammen med de andre oppgavene.

  • Prosjekt oppgaver    Hvis du vil lagre informasjon som ligner på en oppgave liste, men også vise en visuell-eller Gantt-visning med frem drifts indikatorer, kan du bruke en prosjekt oppgave liste. Du kan spore statusen og prosent fullført siden oppgaven går mot fullføring. Hvis du bruker et e-post-eller oppgave behandlings program som er kompatibelt med SharePoint, kan du vise og oppdatere prosjekt oppgavene fra SharePoint-nettstedet i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgave liste på SharePoint-nettstedet for å identifisere og tilordne arbeidet for å opprette en opplærings håndbok. Deretter kan du spore organisasjonens frem drift fra Office Outlook.

  • Problem sporing    Bruk en problem sporings liste til å lagre informasjon om bestemte problemer, for eksempel kunde støtte problemer, og spore frem driften. Du kan tilordne problemer, kategorisere dem og relatere problemer til hverandre. Du kan for eksempel opprette en problem sporings liste for å administrere kunde støtte problemer og løsninger. Du kan også kommentere problemer hver gang du redigerer dem, ved å opprette en logg over kommentarer uten å endre den opprinnelige beskrivelsen av problemet. En kunde støtte representant kan for eksempel ta opp hvert trinn som er tatt for å løse et problem og resultatene.

  • Undersøkelse    Hvis du vil samle inn og kompilere tilbake meldinger, for eksempel en ansatts Tilfredshets undersøkelse eller en test, kan du bruke en undersøkelse. Du kan utforme spørsmål og svar på flere forskjellige måter og se en oversikt over tilbake meldingen. Hvis du har et regne ark eller database program installert som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Office Excel, kan du eksportere resultatene for å analysere dem ytterligere.

  • Egendefinert    Selv om du kan tilpasse en hvilken som helst liste, kan du starte med en egen definert liste og deretter tilpasse bare innstillingene du angir. Du kan også opprette en liste som er basert på et regne ark, hvis du har et regne ark program som er kompatibelt med SharePoint. Du kan for eksempel importere en liste fra Office Excel som du har opprettet for å lagre og administrere kontrakter med leverandører.

 3. Alle lister krever et navn. Skriv inn et navn på listen i navn -boksen.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

 4. Skriv inn en beskrivelse av formålet med listen i Beskrivelse -boksen. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst i listen i de fleste visninger, under navnet på listen. Enkelte typer lister kan motta innhold via e-post. Hvis du har tenkt å aktivere listen for å motta innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen for listen i beskrivelsen, slik at andre enkelt kan finne e-postadressen.

 5. Hvis du vil legge til en kobling til denne listen på hurtigst Art linjen, klikker du Ja i navigasjons delen.

  Hvis en inn kommende e- postinndeling vises, har administratoren aktivert lister på området for å motta innhold via e-post. Hvis du vil la personer legge til innhold i listen ved å sende e-post, klikker du Ja under Aktiver denne listen for å motta e-post. Skriv deretter inn den første delen av adressen som du vil at andre skal bruke for listen, i boksen e-postadresse .

  Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig for enkelte liste typer.

 6. Hvis en del av en e-postvarsling vises, har administratoren aktivert lister på nettstedet for å sende e-postvarsler når liste elementer tilordnes. Hvis du vil aktivere listen for å sende e-post til personer når et element er tilordnet til dem, klikker du Ja under Send e-post når eierskap er tilordnet?.

  Det kan hende at dette alternativet ikke er tilgjengelig for enkelte liste typer.

 7. Klikk Opprett.

Obs!: Som standard kan du legge til innhold ved å sende e-post til diskusjonstavler, kunngjøringer og kalender lister, hvis inn kommende e-post er aktivert på området. Lister for oppgaver, prosjekt oppgaver og problem oversikt kan sende e-post til personer når elementer tilordnes til dem hvis utgående e-post er aktivert for området. Andre lister kan aktiveres av administratoren med en egen definert løsning, for eksempel et e-postbehandlingsprogram.

Opprette en egen definert liste i SharePoint Server 2007

Oppretting av en egen definert liste ligner på oppretting av en standard liste, bortsett fra at den egen definerte listen bare inneholder noen få kolonner, for eksempel Tittel. Når du har opprettet en egen definert liste, kan du legge til kolonner for å tilpasse formålet med listen din.

Obs!: Hvis du vil opprette en liste, må du ha tillatelse til å endre nettstedet der du vil opprette listen.

 1. Klikk Vis alt nettstedinnhold, og klikk deretter Opprett på siden for alt nettstedinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke menyen nettsteds handlinger Knapp i stedet for å fullføre dette trinnet.

 2. Klikk egen definert listeunder egen definerte lister.

  Velg en type egen definert liste i Opprett-dialogboksen

  Skriv inn et navn på listen i navn -boksen. Listenavnet er nødvendig.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, det blir en del av nettadressen for listesiden, og vises i nettstednavigasjonen slik at det blir lettere for brukere å finne listen. Du kan endre navnet på en liste, men nettadressen forblir den samme.

 3. Skriv inn en beskrivelse av formålet med listen i Beskrivelse -boksen. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst i listen under navnet på listen.

 4. Hvis du vil legge til en kobling til denne listen på hurtigst Art linjen, klikker du Ja i navigasjons delen.

 5. Klikk Opprett.

Hvis du vil finne ut hvilken versjon av SharePoint du bruker, kan du se hvilken versjon av SharePoint bruker jeg?.

Vil du gjøre det samme med biblioteker?

Hvis du vil opprette et bibliotek, kan du se opprette et dokument bibliotek i SharePoint

Neste trinn med lister

Kolonner Konfigurere hvilken type informasjon en liste skal inneholde ved å legge til og slette kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et bibliotek.

Visninger Endre hvordan en liste vises ved å opprette visninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette, endre eller slette en visning av en liste eller et bibliotek.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×