Opprette en kontorplan

Vis et eksempel

Velg NyFil-menyen, velg Bygningsplan og klikk deretter Kontorplan.

Som standard åpner denne malen en skalert tegneside i liggende papirretning Wide page . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

Opprette veggstrukturen for kontorplanen.

Bruke Rom-figurer

Dra en av Rom-figurene til tegningssiden.

Rommet har vegger med dimensjoner.

Endre størrelse på rommet ved å dra i kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og markeringshåndtakene Bilde av merkehåndtakl for de enkelte veggene.

Bruke Vegg-figurer

Dra Vegg-figurer til tegningssiden. Endre størrelse på en vegg ved å dra et endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

Vegglengden vises når veggen er merket, og oppdateres når du endrer størrelse på veggen.

Føy sammen veggene.

Dra et endepunkt på en av veggene til et punkt på en annen vegg. Endepunktet blir rødt når veggene er festet sammen.

Obs!: Hvis du vil at vegger skal føyes sammen på riktig måte, må du velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim.

Drag a wall endpoint to another wall shape to join walls

Bildeforklaring 1 Føye sammen to vegger.

Bildeforklaring 2 Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Wall shapes that are joined perpendicular to each other and at an angle to each other

Bildeforklaring 1 Vegger som er føyd sammen i rett vinkel i forhold til hverandre.

Bildeforklaring 2 Vegger som er føyd sammen i vinkel i forhold til hverandre.

Overlapping walls will not join automatically. Use three walls to create an X-shaped

Bildeforklaring 1 To overlappende vegger vil ikke bli koblet sammen i midten for å danne koblinger med fire hjørner.

Bildeforklaring 2 Bruk tre vegger til å danne koblinger med fire hjørner.

Tips!: Bruk en Rom-figur til å opprette den grunnleggende ytre veggstrukturen til bygningen, og legg deretter til Vegg-figurer for å opprette enkeltkontorer.

Legg til dør- og vindusfigurer.

Dra dør- og vindusfigurer til tegningssiden, og plasser dem på toppen av veggene.

Dører og vinduer gjør følgende automatisk:

Roterer slik at de justeres etter vegger, og fester seg selv til vegger. Får samme tykkelse som veggene. Flytter med veggene når du omplasserer vegger.

Hvis du vil snu åpninger i dører og vinduer, kan du merke én eller flere dører eller vinduer. Høyreklikk den merkede figuren, og klikk deretter den riktige kommandoen for omvendt åpning.

A door shape positioned on top of a wall

En dør eller et vindu som er plassert på toppen av en vegg, roteres slik at de justeres med veggen.

A window shape positioned on top of a curved wall

En dør eller et vindu som er plassert på toppen av en buet vegg, roteres slik at de justeres med veggen

Legg til elektriske symboler.

Fra Kontorutstyr kan du dra elektriske symboler til toppen av vegger. Slipp museknappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er festet til veggen.

Når du drar disse elektriske symbolene til veggfigurer, roteres de slik at de justeres etter og festes til veggen.

Du kan endre retningen til det elektriske symbolet i forhold til veggen ved å høyreklikke figuren på tegningssiden og klikke Endre retning.

Electrical symbols on walls

Bildeforklaring 1 Dra elektriske symboler bort på figurer.

Bildeforklaring 2 De roteres slik at de justeres etter veggen og festes til veggen.

Callout 3 Bruk Endre retning-kommandoen til å endre retningen til et elektrisk symbol i forhold til veggen.

Legg til avlukker, kontormøbler og kontorutstyr ved å dra figurer til tegningssiden.Tilordne egendefinerte egenskaper til Kontorplan-figurene, og generer deretter en kontorinnholdsrapport.

Angi egendefinerte egenskapsverdier

Klikk Vinduet Egendefinerte egenskaperVis-menyen.På tegningssiden kan du merke figuren der du vil legge til data.Klikk i hvert felt for egendefinert egenskap, og skriv inn eller velg en verdi.

Generere en kontorinnholdsrapport

Klikk RapportVerktøy-menyen. Opprett en egendefinert skalert tegnesiderapportdefinisjon, eller hopp til trinn 3 for å bruke en eksisterende rapportdefinisjonen.

Opprette en egendefinert rapport

Klikk Ny.Følg veivisersidene for å opprette en rapportdefinisjon. Når du kommer tilbake til Rapport-dialogboksen, hopper du til trinn 4.

Tips!: Hvis du vil opprette en ny rapportdefinisjon basert på en eksisterende definisjon, merker du den eksisterende definisjonen og klikker Ny i dialogboksen Rapport. Lagre den endrede rapportdefinisjonen med et nytt navn.

I Rapportdefinisjoner-listen klikker du navnet på rapportdefinisjonen du vil bruke.

Rapportdefinisjonen bestemmer hvilke figurer som rapporteres og hvilke egendefinerte egenskaper som tas med i rapporten.

Klikk Kjør og klikk deretter rapportformatet du vil ha, i Kjør rapport-dialogboksen.Gjennomfør ett av følgende alternativer:

Hvis du lagrer rapporten som en figur i tegningen, velger du om du vil lagre en kopi av rapportdefinisjonen sammen med figuren eller koble til en rapportdefinisjon. Hvis du lagrer rapporten som en fil, skriver du inn et navn på rapporten.

Klikk OK for å generere rapporten.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×