Office
Logg på

Opprette en kontorplan

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kontor med møbler

Bruk malen Kontorplan i Microsoft Office Visio til å tegne planer for enkeltkontorer, blant annet vegger, elektriske symboler, avlukkeplaner, kontormøbler og kontortilbehør.

 1. Velg NyFil-menyen, velg Bygningsplan og klikk deretter Kontorplan.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Opprett veggstrukturen for kontorplanen på én av følgende måter:

  • Bruke Rom-figurer

   1. Dra en av Rom-figurene til tegningssiden.

    Rommet har vegger med dimensjoner.

   2. Endre størrelsen på rommet ved å dra den kontrollen håndtakene Kontrollhåndtak og utvalg håndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkeltvegger.

  • Bruke Vegg-figurer

   1. Dra Vegg-figurer til tegningssiden.

   2. Endre størrelsen på en vegg ved å dra et endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

    Vegglengden vises når veggen er merket, og oppdateres når du endrer størrelse på veggen.

   3. Føy sammen veggene. Illustrasjonen viser flere måter veggene kan føyes sammen på.

    Dra et endepunkt på en av veggene til et punkt på en annen vegg. Endepunktet blir rødt når veggene er festet sammen.

    Obs!: Hvis du vil at vegger skal føyes sammen på riktig måte, må du velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim.

    Tips!: Bruk en Rom-figur til å opprette den grunnleggende ytre veggstrukturen til bygningen, og legg deretter til Vegg-figurer for å opprette enkeltkontorer.

 3. Legg til dør- og vindusfigurer.

  1. Dra dør- og vindusfigurer til tegningssiden, og plasser dem på toppen av veggene.

   Dører og vinduer gjør følgende automatisk:

   • Roterer slik at de justeres etter vegger, og fester seg selv til vegger.

   • Får samme tykkelse som veggene.

   • Flytter med veggene når du omplasserer vegger.

  2. Hvis du vil snu åpninger i dører og vinduer, kan du merke én eller flere dører eller vinduer. Høyreklikk den merkede figuren, og klikk deretter den riktige kommandoen for omvendt åpning. Som vist i illustrasjonene, roterer en dør eller et vindu som er plassert på toppen av veggen, slik at den passer med veggen, og en dør eller et vindu som er plassert på toppen av en buet vegg, svinger så den passer med veggen.

   En dørfigur plassert på toppen av en vegg En vindusfigur plassert på toppen av en buet vegg

 4. Legge til elektriske symboler.

  1. Dra elektriske symboler over vegger fra Kontorutstyr. Slipp museknappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen.

   Når du drar disse elektriske symbolene til veggfigurer, roteres de slik at de justeres etter og festes til veggen.

  2. Du kan endre retningen til det elektriske symbolet i forhold til veggen ved å høyreklikke figuren på tegningssiden og klikke Endre retning.

   Elektriske symboler på vegger

   1. Dra elektriske symboler bort på figurer.

   2. De roteres slik at de justeres etter veggen og festes til veggen.

   3. Bruk Endre retning-kommandoen til å endre retningen til et elektrisk symbol i forhold til veggen.

 5. Legg til avlukker, kontormøbler og kontorutstyr ved å dra figurer til tegningssiden.

 6. Tilordne figurdata til Kontorplan-figurene, og generer deretter en kontorinnholdsrapport.

  1. Legge inn figurdata

   1. Klikk FigurdataData-menyen.

   2. På tegningssiden kan du merke figuren der du vil legge til data.

   3. Klikk i hvert figurdatafelt, og skriv inn eller velg en verdi.

  2. Generere en kontorinnholdsrapport

   1. Klikk RapportData-menyen.

   2. Opprett en egendefinert rapportdefinisjon, eller hopp til trinn 3 for å bruke en eksisterende rapportdefinisjonen.

    1. Opprette en egendefinert rapport

     1. Klikk Ny.

     2. Følg veivisersidene for å opprette en rapportdefinisjon.

     3. Når du kommer tilbake til Rapport-dialogboksen, hopper du til trinn 4.

      Tips!: Hvis du vil opprette en ny rapportdefinisjon basert på en eksisterende definisjon, merker du den eksisterende definisjonen og klikker Ny i dialogboksen Rapport. Lagre den endrede rapportdefinisjonen med et nytt navn.

   3. I Rapportdefinisjoner-listen klikker du navnet på rapportdefinisjonen du vil bruke.

    Rapportdefinisjonen bestemmer hvilke figurer som rapporteres, og hvilke figurdata som tas med i rapporten.

   4. Klikk Kjør og klikk deretter rapportformatet du vil ha, i Kjør rapport-dialogboksen.

   5. Gjennomfør ett av følgende alternativer:

    1. Hvis du lagrer rapporten som en figur i tegningen, velger du om du vil lagre en kopi av rapportdefinisjonen sammen med figuren eller koble til en rapportdefinisjon.

    2. Hvis du lagrer rapporten som en fil, skriver du inn et navn på rapporten.

   6. Klikk OK for å generere rapporten.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×