Opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint kolonner hjelp du gruppere, kategorisere og spore informasjon i en liste eller et bibliotek. Kolonner typene omfatter en enkelt linje med tekst, en liste over alternativer, et tall som er beregnet fra andre kolonner og en kolonne som lar deg velge en persons navn.

Legge til en kolonne i en SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 liste eller et bibliotek

Du kan legge til de fleste typer kolonner uten å forlate listen eller biblioteket.

 1. Gå til listen eller biblioteket du vil opprette en kolonne i.

 2. Velg + Legg til kolonne eller + til høyre for siste kolonnenavnet øverst i listen eller biblioteket.

  Obs!: Ser skjermen SharePoint annerledes ut enn eksemplene her? Administratoren kan oppleve klassisk angi for liste eller et dokumentbibliotek, eller du bruker en tidligere versjon av SharePoint Server. Hvis dette er tilfellet, klikker du fanen for den SharePoint Server 2016 versjonen ovenfor. Se hvilken versjon av SharePoint bruker jeg?

 3. Velg kolonnen du vil bruke, på rullegardinmenyen.

 4. Skriv inn en tittel eller kolonneoverskrift i navn-feltet i dialogboksen opprette et panel i kolonnen.

  Opprett en kolonne-panelet
 5. Skriv inn eventuell nødvendig informasjon. Hvor mange felt varierer avhengig av kolonnetype du valgte. I eksemplet ovenfor er et tall-felt.

 6. Klikk på Lagre.

 1. Gå til listen eller biblioteket der du vil opprette en kolonne.

 2. Velg Legg til kolonne Legg til kolonne-ikon på slutten av overskriftsraden i visningen alle elementer eller alle dokumenter på listen eller biblioteket du vil legge til en kolonne, og velg deretter mer ….  

 3. Skriv inn navnet du vil bruke for kolonnen, i Kolonnenavn-boksen under Navn og type.

  Dialogboksen Opprett kolonne

 4. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen under informasjonstypen i denne kolonnen er. Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

  Avhengig av typen kolonnen som du valgte, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg de ekstra innstillingene du vil bruke. Mer informasjon om kolonneinnstillinger, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 6. Du kan legge til datavalidering for å sikre at kolonnen oppføringen vil være lik forventet. Klikk Validering av kolonne for å utvide delen, og Skriv inn formelen du vil bruke til å validere dataene. Legge til en Brukermelding som forklarer hvordan gyldige data skal se ut som hjelper brukere angi gyldige data. Se eksempler på vanlige formler i SharePoint-listerfor informasjon om syntaksen for valideringsregler og formel.

  Kolonnen validering dialogboks med felt fylt ut med eksempeldata

  Delen Kolonnen datavalidering er ikke tilgjengelig for alle typer kolonner.

 7. Velg OK for å lagre.

 1. Klikk Innstillinger for webområde på hjemmesiden, velg Innstillinger Innstillinger-knappen fra SharePoint Online . Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område

 2. Velg områdekolonner på siden Innstillinger for område under Gallerier for webdesigner.

  Områdealternativ-kolonnen på innstillingssiden for område
 3. Velg OpprettOmrådekolonner-siden.

  Opprett-knappen på siden område kolonner
 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen i delen navn og Type.

 5. Velg informasjonstypen du vil lagre i kolonnen.

  Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 6. Velg den eksisterende gruppen der du vil lagre den nye områdekolonnen eller opprette en ny gruppe for lagring av kolonnen i gruppe-delen.

  Listen over eksisterende grupper kan variere med versjonen av SharePoint, og hvilke grupper har blitt lagt til.

 7. Velg de ekstra kolonneinnstillingene du ønsker i delen Flere kolonneinnstillinger . De tilgjengelige alternativene i denne delen varierer avhengig av typen kolonne som du velger i delen navn og Type.

  Mer informasjon om kolonneinnstillinger, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 8. Velg OK.

 1. Gå til listen eller biblioteket du vil opprette en kolonne i.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, velg Innstillinger   Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. >Områdeinnhold, og velg deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Velg Innstillinger   Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. > Listeinnstillinger eller bibliotekinnstillinger.

  Innstillinger-menyen med bibliotekinnstillinger valgt
 3. Rull ned til kolonner-delen på Innstillinger-siden, og velg deretter Legg til fra eksisterende områdekolonner.

  Nærbilde av Legg til eksisterende kolonne-kobling i innstillinger-siden
 4. Velg gruppen med områdekolonner kan velges fra i rullegardinlisten Velg områdekolonner fra i Velg kolonner-delen på siden Legg til kolonner fra Nettstedskolonner.

  Legg til eksisterende kolonne-siden med 3 valgt

  Når du velger en kolonnegruppe fra listen, vises de tilgjengelige nettstedskolonnene på listen Tilgjengelige nettstedskolonner.

  Obs!: Tilgjengelige nettstedskolonner kolonnelisten som standard alle grupper, men du kan begrense antall felt ved å velge grupper som kan inneholde det du leter etter. For eksempel dokument-kjernekolonner eller egendefinerte kolonner.

 5. Velg områdekolonner du vil legge til, og klikk Legg til. Kolonnene vises i listeboksen kolonner for å legge til. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, kontroller at Legg til i standardvisning er valgt. Noen lister for eksempel oppgavelisten har også alternativet Legg til i alle innholdstyper, som er valgt som standard. Hvis du vil legge til kolonnen i alle innholdstyper, kontrollerer du at Legg til i alle innholdstyper, forblir merket.

  Avhengig av liste- eller bibliotektypen kan det være flere innstillinger i Alternativer-delen. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 6. Velg OK for å lagre.

Opprette en kolonne i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013 lister eller biblioteker

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på siden eller på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, klikker du Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , klikk Områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk kategorien Liste eller Bibliotek på båndet.

  Kategorien bibliotek og bla gjennom på båndet
 3. Klikk Opprett kolonne i Administrer visninger-gruppen.

  Bibliotek for SharePoint Online opprette kolonne-kobling
 4. Skriv inn navnet du vil bruke for kolonnen, i Kolonnenavn-boksen under Navn og type.

  Dialogboksen Opprett kolonne

 5. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen under informasjonstypen i denne kolonnen er. Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 6. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

  Avhengig av typen kolonnen som du valgte, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg de ekstra innstillingene du vil bruke. Mer informasjon om kolonneinnstillinger, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 7. Du kan legge til datavalidering for å sikre at kolonnen oppføringen vil være lik forventet. Klikk Validering av kolonne for å utvide delen, og Skriv inn formelen du vil bruke til å validere dataene. Legge til en Brukermelding som forklarer hvordan gyldige data skal se ut som hjelper brukere angi gyldige data. Se eksempler på vanlige formler i SharePoint-listerfor informasjon om syntaksen for valideringsregler og formel.

  Kolonnen validering dialogboks med felt fylt ut med eksempeldata

  Delen Kolonnen datavalidering er ikke tilgjengelig for alle typer kolonner.

 8. Klikk OK for å lagre.

 1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på hjemmesiden for portalområdet, og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk områdekolonner under Gallerier for Nettsidedesignere på siden Innstillinger for område.

  Områdealternativ-kolonnen på innstillingssiden for område
 3. Klikk OpprettNettstedskolonner-siden.

  Opprett-knappen på siden område kolonner
 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen i delen navn og Type.

 5. Velg informasjonstypen du vil lagre i kolonnen.

  Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 6. Velg den eksisterende gruppen der du vil lagre den nye områdekolonnen eller opprette en ny gruppe for lagring av kolonnen i gruppe-delen.

  Listen over eksisterende grupper kan variere med versjonen av SharePoint, og hvilke grupper har blitt lagt til.

 7. Velg de ekstra kolonneinnstillingene du ønsker i delen Flere kolonneinnstillinger . De tilgjengelige alternativene i denne delen varierer avhengig av typen kolonne som du velger i delen navn og Type.

  Mer informasjon om kolonneinnstillinger, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 8. Klikk på OK.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på siden eller på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, klikker du Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , klikk Områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

  Områdeinnhold-siden med liste som er valgt
 2. Klikk kategorien Liste eller Bibliotek på båndet.

  Liste-fanen er valgt på båndet
 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Innstillinger for SharePoint-dokumentbibliotek-knappene på båndet

 4. Rull ned til kolonner-delen på Innstillinger-siden, og klikk deretter Legg til fra eksisterende områdekolonner.

  Nærbilde av Legg til eksisterende kolonne-kobling i innstillinger-siden
 5. Velg gruppen med områdekolonner kan velges fra i rullegardinlisten Velg områdekolonner fra i Velg kolonner-delen på siden Legg til kolonner fra Nettstedskolonner.

  Legg til eksisterende kolonne-siden med 3 valgt

  Obs!: Tilgjengelige nettstedskolonner kolonnelisten som standard alle grupper, men du kan begrense antall felt ved å velge grupper som kan inneholde det du leter etter. For eksempel dokument-kjernekolonner eller egendefinerte kolonner.

  Når du velger en kolonnegruppe fra listen, vises de tilgjengelige nettstedskolonnene på listen Tilgjengelige nettstedskolonner.

  Legg til kolonner fra nettstedskolonner

 6. Velg områdekolonner du vil legge til, og klikk Legg til. Kolonnene vises i listeboksen kolonner for å legge til. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, kontroller at Legg til i standardvisning er valgt. Noen lister for eksempel oppgavelisten har også alternativet Legg til i alle innholdstyper, som er valgt som standard. Hvis du vil legge til kolonnen i alle innholdstyper, kontrollerer du at Legg til i alle innholdstyper, forblir merket.

  Avhengig av liste- eller bibliotektypen kan det være flere innstillinger i Alternativer-delen. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 7. Klikk OK for å lagre.

Opprette en kolonne i SharePoint Server 2010 lister eller biblioteker

Følgende prosedyre starter fra siden for listen eller biblioteket der du vil legge til kolonnen.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen. Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Områdehandlinger Områdehandlinger , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk fanen Liste eller Bibliotek på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

 3. Klikk Opprett kolonne i Administrer visninger-gruppen.

 4. I dialogboksen Opprett liste,

  Dialogboksen Opprett kolonne

  1. Skriv inn navnet du vil bruke for kolonnen, i Kolonnenavn-boksen under Navn og type.

  2. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen under informasjonstypen i denne kolonnen er. Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

  Obs!:  Det kan hende du ikke kan endre typen kolonne etter du har opprettet den, avhengig av hva slags type kolonne det er.

 5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

  Avhengig av kolonnetypen du har valgt, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 6. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, må du kontrollere at Legg til i standardvisning er valgt.

  Hvis du vil at dataene i kolonnen skal valideres, klikker du inndelingen Kolonnevalidering og skriver inn en Formel som du vil bruke til å validere dataene. Skriv inn en Brukermelding som du vil gi brukerne for å hjelpe dem med å skrive inn gyldige data. Kolonnevalidering er ikke tilgjengelig for alle kolonnetyper.

 7. Klikk OK.

 1. Klikk Områdehandlinger Områdehandlinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

  Innstillinger for område på Områdehandlinger-menyen
 2. Klikk Nettstedskolonne under Galleri på siden Innstillinger for nettsted.

  Områdealternativ-kolonnen på innstillingssiden for område
 3. Klikk OpprettNettstedskolonner-siden.

  Opprett-knappen på siden område kolonner
 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen i delen navn og Type.

 5. Velg informasjonstypen du vil lagre i kolonnen.

  Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 6. Velg den eksisterende gruppen der du vil lagre den nye områdekolonnen eller opprette en ny gruppe for lagring av kolonnen i gruppe-delen.

  Listen over eksisterende grupper kan variere versjon av SharePoint Server, og hvilke grupper har blitt lagt til.

 7. Velg de ekstra kolonneinnstillingene du ønsker i delen Flere kolonneinnstillinger . De tilgjengelige alternativene i denne delen varierer avhengig av typen kolonne som du velger i delen navn og Type.

  Mer informasjon om kolonneinnstillinger, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 8. Klikk på OK.

 1. Hvis du ikke har åpnet listen eller biblioteket allerede, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Områdehandlinger Områdehandlinger , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk fanen Liste eller Bibliotek på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Listeinnstillinger

 4. Rull ned til delen kolonnerListeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger-siden, klikker du Legg til fra eksisterende områdekolonner.

  Nærbilde av Legg til eksisterende kolonne-kobling i innstillinger-siden
 5. Merk en kolonne i listen tilgjengelige områdekolonner kolonner fra Nettstedskolonner-siden i Velg kolonner-delen, og klikk deretter Legg til.

  Når du velger en kolonne i Tilgjengelige nettstedskolonner, vises gruppen som kolonnen er i, og en beskrivelse hvis det er tilgjengelig.

  Legg til områdekolonne

  Obs!: Tilgjengelige nettstedskolonner kolonnelisten som standard alle grupper, men du kan begrense antall felt ved å velge grupper som kan inneholde det du leter etter. For eksempel dokument-kjernekolonner eller egendefinerte kolonner.

 6. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, må du kontrollere at Legg til i standardvisning er valgt.

  Avhengig av liste- eller bibliotektypen kan det være flere innstillinger i Alternativer-delen. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 7. Klikk OK.

Du kan endre innstillingene for en kolonne, for eksempel navnet på kolonnen. Avhengig av kolonnetypen og listetypen kan du gjøre flere endringer, for eksempel hvor mye tekst en bruker kan legge inn. Programmer som SharePoint Designer 2010 inneholder enda flere alternativer for å endre kolonner, for eksempel angivelse av kolonnebredden.

 1. Hvis du ikke har åpnet listen eller biblioteket allerede, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Områdehandlinger Områdehandlinger , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk Liste- eller Bibliotek-fanen på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Listeinnstillinger

 4. Klikk navnet på kolonnen du vil endre, under Kolonner på siden Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger.

  Kolonner-del av listeinnstillinger

 5. Endre de innstillingene du ønsker, og klikk deretter OK.

Opprette en kolonne i SharePoint Server 2007 lister eller biblioteker

Obs!: Følgende prosedyre begynner fra siden for listen eller biblioteket der du vil legge til kolonnen. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen. Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen. Hvis listen eller biblioteket ikke er der, klikk Områdehandlinger Områdehandlinger , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

  Områdehandlinger-menyen med Vis alt områdeinnhold uthevet
 2. Klikk Opprett kolonneInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 3. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen i delen navn og Type.

  Sette inn et navn for kolonnen i Navn-feltet
 4. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen under informasjonstypen i denne kolonnen er. Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

  legge til flere innstillinger på siden Opprett kolonne
 6. Avhengig av kolonnetypen du har valgt, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 7. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, klikker du Legg til i standardvisning.

 8. Klikk på OK.

Du kan endre innstillingene for en kolonne, for eksempel navnet på kolonnen. Avhengig av typen kolonne og typen liste, kan du gjøre flere endringer, for eksempel hvor mye tekst som en bruker kan angi.

 1. Hvis du ikke har åpnet listen eller biblioteket allerede, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Listeinnstillinger eller innstillinger-alternativet du vil bruke på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

  • Klikk Administrer innlegg Hvis du vil vise innleggslisten over på bloggområde, under Administrator-koblinger. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen.

 3. Klikk navnet på kolonnen du vil endre, under kolonner.

 4. Endre de innstillingene du ønsker, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan angi at en kolonne er indeksert, noe som kan gjøre det raskere å bytte visninger av lister eller biblioteker som strekker seg over flere mapper. Hvis du vil vise innstillingene for en liste eller et bibliotek, på hovedsiden for tilpassing av innstillinger, klikk Indekserte kolonner. Merk kolonnen du vil indeksere, og klikk deretter OK. Hvis du vil ha mer informasjon om indekser, kan du se Behandle store lister og biblioteker i SharePoint.

En områdekolonne er en kolonnedefinisjon, eller en mal, som du kan tilordne til flere lister på tvers av flere SharePoint områder. Områdekolonner er nyttig hvis organisasjonen ønsker å etablere noen konsekvente innstillinger på tvers av lister og biblioteker. Du kan dele innstillingene på tvers av flere lister og biblioteker, slik at du ikke trenger å gjenopprette innstillingene hver gang.

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for portalområdet, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  Endre alle innstillingene for Områdealternativ under innstillinger for område
 2. Klikk områdekolonner under Gallerier på siden Innstillinger for område.

 3. Klikk Opprett på siden Galleri for områdekolonne.

 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen i delen navn og Type.

  Sette inn et navn for kolonnen i Navn-feltet
 5. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen, under Informasjonstypen i denne kolonnen er.

  Mer informasjon om kolonnetyper, kan du se områdekolonnetyper og alternativer.

 6. Velg den eksisterende gruppen der du vil lagre den nye områdekolonnen eller opprette en ny gruppe for lagring av kolonnen i gruppe-delen.

  Listen over eksisterende grupper kan variere med versjonen av SharePoint, og hvilke grupper har blitt lagt til.

  Tabellen nedenfor beskriver gruppene som er tilgjengelige som standard.

  Velg dette alternativet

  Du vil vise dette

  Grunnleggende kolonner

  Kolonner som er nyttig i mange typer lister eller biblioteker.

  Core kontakt og kalenderkolonner

  Kolonner som er nyttige i kontakt og kalender. Disse kolonnene brukes vanligvis til å synkronisere metadata fra kontakt og kalenderprogrammer, for eksempel Microsoft Outlook.

  Dokument-kjernekolonner

  Standard dokumentkolonner fra Microsoft Office core egenskapen som er angitt og Dublin Core Metadata Set.

  Core aktivitets- og problemkolonner

  Kolonner som er nyttige i oppgave og problemer. Disse kolonnene brukes vanligvis til å synkronisere metadata fra klienten oppgaven og problemet programmer, for eksempel Office Outlook.

  Egendefinerte kolonner

  Kolonner som du legger til for å oppnå formålet med listen eller biblioteket.

  Utvidede kolonner

  Et sett med blekk for spesialformål kolonner.

  KPIer (Key Performance Indicator)

  Kolonner som er nyttig for å vise key performance indicator data.

  Sideoppsett kolonner

  Kolonner som er nyttig for informasjon om sideoppsett.

  Publiseringskolonner

  Kolonner som er nyttig for som inneholder publiserer informasjon.

  Rapporter

  Kolonner som er nyttige for å opprette rapporter.

 7. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

  legge til flere innstillinger på siden Opprett kolonne
 8. Avhengig av kolonnetypen du har valgt, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 9. Klikk på OK.

Mer kan du gjøre med kolonner

Vi lytter!

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Hvis du har fått her fra et søk, og det ikke informasjonen du ville, Fortell oss hva du søkte etter. Ta med din SharePoint OS og nettleserversjoner. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke trinnene og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×