Opprette en innholdsfortegnelse i Word for Mac

Hvis du vil opprette en innholdsfortegnelse som er lett å holde oppdatert, kan du bruke overskriftsstiler på teksten du vil ta med i innholdsfortegnelsen. Deretter vil Word opprette en automatisk innholdsfortegnelse basert på disse overskriftene.

Bruk overskriftsstiler

Merk teksten du vil ha med i innholdsfortegnelsen, og klikk deretter en overskriftstil, for eksempel Overskrift 1, på Hjem-fanen.

Klikk en overskriftsstil på båndet

Gjør dette for all tekst som skal vises i innholdsfortegnelsen.

Lage en innholdsfortegnelse

Word bruker overskriftene i dokumentet til å opprette en automatisk innholdsfortegnelse som kan oppdateres når du endrer teksten, rekkefølgen eller nivået i overskriftene.

 1. Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen, vanligvis nær begynnelsen av dokumentet.

 2. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse, og velg deretter en stil for Automatisk innholdsfortegnelse fra listen.

  Obs!: Hvis du bruker en stil for Manuell Innholdsfortegnelse, blir ikke overskriftene brukt til å lage en innholdsfortegnelse, og den kan ikke oppdateres automatisk. I stedet settes det inn plassholdertekst i Word som ser ut som en innholdsfortegnelse, slik at du kan skrive inn hver oppføring i innholdsfortegnelsen manuelt.

  Klikk Innholdsfortegnelse på Referanser-fanen, og velg deretter en stil for automatisk innholdsfortegnelse fra galleriet

Hvis du vil formatere eller tilpasse innholdsfortegnelsen, kan du gjøre det. Du kan for eksempel endre skrifttypen, antallet overskriftsnivåer og om det skal vises stiplede linjer mellom oppføringene og sidetallene.

Du kan også opprette en innholdsfortegnelse manuelt. Manuelt opprettede innholdsfortegnelser kan noen ganger være nyttige for korte dokumenter som ikke skal endres, eller når du ikke bruker de innebygde overskriftstilene på dokumentoverskriftene. Det krever mer arbeid å oppdatere en manuelt opprettet innholdsfortegnelse enn en automatisk innholdsfortegnelse, fordi den må oppdateres manuelt når du legger til, endrer eller fjerner overskrifter eller sider i dokumentet.

Opprette en innholdsfortegnelse automatisk

Legg til en innholdsfortegnelse

 1. Angi overskriftsstiler (Overskrift 1, Overskrift 2, og så videre, opp til Overskrift 9) i dokumentet på teksten du vil skal vises i innholdsfortegnelsen.

  Hvis overskriftsstilen du vil bruke, ikke vises, peker du på en stil, og klikker deretter på Mer PIL NEDHjem-fanen under Stiler.

  Tips!: Hvis du vil hindre at dokumenttittelen vises i innholdsfortegnelsen, må du ikke bruke Overskrift 1 i tittelen. Ta i bruk Tittel-stilen, Boktittel-stilen eller en annen stil på tittelen i stedet for en overskriftsstil.

 2. Klikk i dokumentet der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.

  Tips!: Hvis du vil sette inn innholdsfortegnelsen på en egen side eller bruke andre sidetall i innholdsfortegnelsen enn i resten av dokumentet, plasserer du innholdsfortegnelsen i en egen inndeling ved å legge til inndelingsskift før og etter innholdsfortegnelsen.

 3. Klikk UtskriftoppsettVis-menyen.

 4. Klikk ønsket utforming av innholdsfortegnelsen på Dokumentelementer-fanen under Innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

Endre antall nivåer i innholdsfortegnelsen

En innholdsfortegnelse har tre overskriftsnivåer som standard. Du kan imidlertid øke eller redusere antallet nivåer som vises i innholdsfortegnelsen.

 1. Klikk AlternativerDokumentelementer-fanen under Innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

 2. Skriv inn antallet nivåer du vil skal vises (opp til 9), og klikk deretter OK i Innholdsfortegnelse-fanen i boksen Vis nivåer.

  Hvis du blir bedt om å erstatte den merkede innholdsfortegnelsen, klikker du Ja.

Oppdater innholdsfortegnelsen

Du kan oppdatere innholdsfortegnelsen hvis du gjør endringer i dokumentet. Du kan oppdatere enten hele innholdsfortegnelsen eller bare sidetallene.

 1. Hold nede CTRL, klikk innholdsfortegnelsen og klikk deretter Oppdater felt.

 2. Klikk alternativet du vil bruke.

  Hvis du ser «Feil! Bokmerke er ikke definert»

  Hvis du ser «Feil! Bokmerke er ikke definert» i stedet for sidetall i innholdsfortegnelsen, betyr det at dokumentet ble endret etter at innholdsfortegnelsen ble oppdatert eller at feltkoden er skadet. Innholdsfortegnelsen er ikke synkronisert med dokumentet og må oppdateres.

Slett en innholdsfortegnelse

 1. Klikk innholdsfortegnelsen.

 2. Klikk pilen ved siden av Innholdsfortegnelse på rammen som vises, og klikk deretter Fjern innholdsfortegnelse fra hurtigmenyen.

  Snarvei til Innholdsfortegnelse-menyen

Tilpass formateringen av innholdsfortegnelsen

Du kan endre stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen slik at de passer til behovene dine. Hvis for eksempel stilarket ditt krever en annen formatering av innholdsfortegnelsen enn den som gis i de innebygde malene, kan du endre skriftstil, innrykk, fylltegnpunkter og andre attributter.

 1. Klikk AlternativerDokumentelementer-fanen under Innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

  Tips!: Hvis du vil endre fylltegnpunktene, klikker du stilen du vil bruke på hurtigmenyen Fylltegn.

 2. Klikk Endre i Innholdsfortegnelse-fanen.

 3. Klikk nivået av innholdsfortegnelsen du vil endre (for eksempel TOC 1 for nivå 1) i Stiler-boksen.

 4. Klikk Endre, og gjør deretter de ønskede endringene av skrift, skriftstørrelse, skriftfarge og så videre.

  Hvis du vil endre innrykk, avsnittsavstand og andre attributter, går du til hurtigmenyen Format, klikker den ønskede typen endring, bruker hurtigmenyene til å velge alternativer og klikker deretter OK.

  Tips!: Hvis du vil endre bruken av små og store bokstaver, klikker du Skrift på hurtigmenyen Format, og deretter fjerner du merket for Små bokstaver eller Store bokstaver.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 for hvert nivå i innholdsfortegnelsen, og klikk deretter Bruk.

 6. Når Forhåndsvisning-boksen viser stilene du ønsker, klikker du OK.

Lagre innholdsfortegnelsesstilen som en mal

Du kan bruke formateringen av innholdsfortegnelsen på nytt i fremtidige dokumenter ved å lagre den som en mal i mappen Mine maler. Deretter kan du åpne malen fra dokumentgalleriet og sette inn innholdsfortegnelsen ved å bruke Sett inn-menyen.

 1. Gjør eventuelle endringer i stilene som du vil lagre i dokumentet du vil basere malen på.

 2. Slett all tekst og grafikk du ikke vil skal vises i nye dokumenter.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk Word-mal (dotx) på hurtigmenyenFormat.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagrer Word malfilen i følgende mappe: /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine Maler/.

  Obs!: 

  • Hvis du vil opprette et nytt dokument basert på malen, klikker du Ny fra malFil-menyen. Klikk Mine maler under Maler, og dobbeltklikk deretter malen du vil bruke.

  • Hvis du vil sette inn en innholdsfortegnelse basert på malen, klikker du Stikkordregister og tabellerSett inn menyen, og deretter klikker du Fra mal i Formater-boksen.

Opprette en innholdsfortegnelse manuelt

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.

  Tips!: Hvis du vil sette inn innholdsfortegnelsen på en egen side eller bruke andre sidetall i innholdsfortegnelsen enn i resten av dokumentet, plasserer du innholdsfortegnelsen i en egen inndeling ved å legge til inndelingsskift før og etter innholdsfortegnelsen.

 2. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 3. Pek på en stil for innholdsfortegnelse under Innholdsfortegnelse på fanen Dokumentelementer, klikk Mer PIL NED og deretter utformingen du vil bruke, under Manuell innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

  Obs!: Hvis det vises en feilmelding om at det ikke ble funnet noen oppføringer for innholdsfortegnelse, betyr det at du har valgt en stil for automatisk innholdsfortegnelse, og at ingen overskrifter er formatert med en av de innebygde overskriftsstilene. Gjenta trinn 3, og pass på å velge en utforming for manuell innholdsfortegnelse.

 4. Skriv inn overskriftene og sidetallene i innholdsfortegnelsen slik at de samsvarer med plasseringen i dokumentet.

 5. Hvis du vil legge til flere elementer, kan du kopiere en eksisterende oppføring og lime den inn der du vil ha den i innholdsfortegnelsen.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×