Opprette en industribyggtegning

Malen for plante oppsett inneholder figurer du trenger for å opprette en detaljert utforming for produksjons anlegg, inkludert bygnings-, maskin-, lagrings plass-og forsendelses-og mottaks lokaler.

Bygningstegning som viser maskiner, lagring og lasterampe

 1. Klikk kategorien kart og plan tegninger i kategorier-listen.

 2. Klikk på plante oppsett, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne tegnings typen en skalert tegningsside i liggende papir retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 3. Opprett eller sett inn en plan. Du kan gjøre dette på tre måter – opprette en Visio-plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende tegning av en Visio-plantegning i en ny tegning. Se de neste Fremgangs måtene for hvordan du gjør dette.

 4. Legg til figurer for å representere maskiner, lagrings plass og leverings-og mottaks lokaler.

Opprette en plantegning

 1. Opprett den grunnleggende ytter vegg strukturen på en av følgende måter.

  Bruke rom figurer

  1. Fra vegger, skall og strukturdrar du en av rom figurene til tegnings siden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene og markeringshåndtakene på enkeltvegger.

  Bruke vegg figurer

  1. Dra ytter vegg figurer til tegnings siden fra vegger, skall og struktur.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et ende punkt.

  3. Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra vegg figurer til tegnings siden, og plasser dem i den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et ende punkt.

  3. Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Fra vegger, skall og strukturdrar du strukturelle figurer, for eksempel kolonner, til tegnings siden.

  2. Dra bygnings kjerne figurer, for eksempel trapper, fra utforming-kjerne sjablongen til tegnings siden.

  3. Dra dør-og vindus figurer over vegger fra vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres slik at de justeres med veggen og festes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legge til elektriske symboler

   Fra elektrisk og telekomdrar du vegg svitsjer, utganger og andre vegg fiksinger på vegg figurer. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt vises, som angir at symbolet er limt til veggen. Vegg fiksning roteres slik at de justeres etter veggen og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til dimensjons linjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjons linjer og-dimensjons tekst ved å dra et kontroll håndtak.

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon i en vegg, kan du endre størrelsen på veggen ved å merke dimensjons figuren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke utenfor dimensjons figuren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD filen, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skala eller flytte den. Du kan også låse Visio- lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende tegning i en Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk ny, klikk kart og plan tegninger, og klikk deretter plante oppsett.

  Som standard åpner denne tegnings typen en skalert tegningsside i liggende papir retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 3. Opprett eller sett inn en plan. Du kan gjøre dette på tre måter – opprette en Visio-plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende tegning av en Visio-plantegning i en ny tegning. Se de neste Fremgangs måtene for hvordan du gjør dette.

 4. Legg til figurer for å representere maskiner, lagrings plass og leverings-og mottaks lokaler.

Opprette en plantegning

 1. Opprett den grunnleggende ytter vegg strukturen på en av følgende måter.

  Bruke rom figurer

  1. Fra vegger, skall og strukturdrar du en av rom figurene til tegnings siden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og markeringshåndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkeltvegger.

  Bruke vegg figurer

  1. Dra ytter vegg figurer til tegnings siden fra vegger, skall og struktur.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra vegg figurer til tegnings siden, og plasser dem i den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Fra vegger, skall og strukturdrar du strukturelle figurer, for eksempel kolonner, til tegnings siden.

  2. Dra bygnings kjerne figurer, for eksempel trapper, fra utforming-kjerne sjablongen til tegnings siden.

  3. Dra dør-og vindus figurer over vegger fra vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres slik at de justeres med veggen og festes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legge til elektriske symboler

   Fra elektrisk og telekomdrar du vegg svitsjer, utganger og andre vegg fiksinger på vegg figurer. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt vises, som angir at symbolet er limt til veggen. Vegg fiksning roteres slik at de justeres etter veggen og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til dimensjons linjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon i en vegg, kan du endre størrelsen på veggen ved å merke dimensjons figuren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke utenfor dimensjons figuren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD filen, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skala eller flytte den. Du kan også låse Visio- lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende tegning i en Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

 1. Pek på ny, pek på kart og plan tegningerfil -menyen, og klikk deretter på plante oppsett.

  Som standard åpner denne tegnings typen en skalert tegningsside i liggende papir retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 2. Opprett eller sett inn en plan. Du kan gjøre dette på tre måter – opprette en Visio-plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende tegning av en Visio-plantegning i en ny tegning. Se de neste Fremgangs måtene for hvordan du gjør dette.

 3. Legg til figurer for å representere maskiner, lagrings plass og leverings-og mottaks lokaler.

Opprette en plantegning

 1. Opprett den grunnleggende ytter vegg strukturen på en av følgende måter.

  Bruke rom figurer

  1. Fra vegger, skall og strukturdrar du en av rom figurene til tegnings siden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og markeringshåndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkeltvegger.

  Bruke vegg figurer

  1. Dra ytter vegg figurer til tegnings siden fra vegger, skall og struktur.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra vegg figurer til tegnings siden, og plasser dem i den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et ende punkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Fra vegger, skall og strukturdrar du strukturelle figurer, for eksempel kolonner, til tegnings siden.

  2. Dra bygnings kjerne figurer, for eksempel trapper, fra utforming-kjerne sjablongen til tegnings siden.

  3. Dra dør-og vindus figurer over vegger fra vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres slik at de justeres med veggen og festes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legge til elektriske symboler

   Fra elektrisk og telekomdrar du vegg svitsjer, utganger og andre vegg fiksinger på vegg figurer. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt vises, som angir at symbolet er limt til veggen. Vegg fiksning roteres slik at de justeres etter veggen og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til dimensjons linjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon i en vegg, kan du endre størrelsen på veggen ved å merke dimensjons figuren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke utenfor dimensjons figuren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD filen, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skala eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio- lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende tegning i en Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Åpne en eksisterende Microsoft Office Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×