Opprette en industribygg-tegning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Industribygg-tegning malen inneholder figurer du trenger for å opprette en detaljert fabrikk utforming, inkludert bygning, maskiner, lagring og levering og mottak fasiliteter.

Bygningstegning som viser maskiner, lagring og lasterampe

 1. Klikk kategorien kart og plantegninger i kategorier-listen.

 2. Klikk Industribygg-tegning, og klikk deretter Opprett.

  Som standard åpnes denne tegningen en skalert tegningsside i liggende papirretning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 3. Opprette eller sette inn en plantegning. Du kan gjøre et av tre måter – Opprett en Visio-plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning. Se fremgangsmåtene på hvordan du gjør dette.

 4. Legge til figurer som representerer maskiner, lagring og levering og mottak fasiliteter.

Opprette en plantegning

 1. Opprette den grunnleggende ytterveggstrukturen i ett av følgende måter.

  Bruke romfigurer

  1. Dra én av romfigurene fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene og markeringshåndtakene på enkeltvegger.

  Bruke veggfigurer

  1. Dra Yttervegg-figurer fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra veggfigurer til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer fra sjablongen Bygningskjerne, for eksempel trapper, til tegningssiden.

  3. Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres slik justeres etter veggen og festes til veggen. De skaffe veggen tykkelse og flyttes med vegger når du flytter dem også.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legg til elektriske symboler

   Dra fra Elektrisk og telekom veggbrytere, uttak og annen veggarmatur bort på veggfigurer. Slipp museknappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres slik justeres etter veggen og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til mållinjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjon dimensjonslinjene og -teksten ved å dra et kontrollhåndtak.

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon i en vegg, kan du endre størrelse på veggen ved å merke dimensjonsfiguren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke utenfor dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn filen CAD, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre den skala eller flytte den. Du kan også låse Visio- lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning

 1. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Ny, klikk kart og plantegninger, og klikk deretter Industribygg-tegning.

  Som standard åpnes denne tegningen en skalert tegningsside i liggende papirretning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 3. Opprette eller sette inn en plantegning. Du kan gjøre et av tre måter – Opprett en Visio-plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning. Se fremgangsmåtene på hvordan du gjør dette.

 4. Legge til figurer som representerer maskiner, lagring og levering og mottak fasiliteter.

Opprette en plantegning

 1. Opprette den grunnleggende ytterveggstrukturen i ett av følgende måter.

  Bruke romfigurer

  1. Dra én av romfigurene fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og markeringshåndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkeltvegger.

  Bruke veggfigurer

  1. Dra Yttervegg-figurer fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra veggfigurer til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer fra sjablongen Bygningskjerne, for eksempel trapper, til tegningssiden.

  3. Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres slik justeres etter veggen og festes til veggen. De skaffe veggen tykkelse og flyttes med vegger når du flytter dem også.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legg til elektriske symboler

   Dra fra Elektrisk og telekom veggbrytere, uttak og annen veggarmatur bort på veggfigurer. Slipp museknappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres slik justeres etter veggen og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til mållinjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon i en vegg, kan du endre størrelse på veggen ved å merke dimensjonsfiguren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke utenfor dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn filen CAD, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre den skala eller flytte den. Du kan også låse Visio- lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning

 1. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

 1. Velg Nyfil-menyen, pek på kart og plantegninger, og klikk deretter Industribygg-tegning.

  Som standard åpnes denne tegningen en skalert tegningsside i liggende papirretning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 2. Opprette eller sette inn en plantegning. Du kan gjøre et av tre måter – Opprett en Visio-plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning. Se fremgangsmåtene på hvordan du gjør dette.

 3. Legge til figurer som representerer maskiner, lagring og levering og mottak fasiliteter.

Opprette en plantegning

 1. Opprette den grunnleggende ytterveggstrukturen i ett av følgende måter.

  Bruke romfigurer

  1. Dra én av romfigurene fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og markeringshåndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkeltvegger.

  Bruke veggfigurer

  1. Dra Yttervegg-figurer fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra veggfigurer til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer fra sjablongen Bygningskjerne, for eksempel trapper, til tegningssiden.

  3. Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres slik justeres etter veggen og festes til veggen. De skaffe veggen tykkelse og flyttes med vegger når du flytter dem også.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legg til elektriske symboler

   Dra fra Elektrisk og telekom veggbrytere, uttak og annen veggarmatur bort på veggfigurer. Slipp museknappen når det vises en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres slik justeres etter veggen og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til mållinjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon i en vegg, kan du endre størrelse på veggen ved å merke dimensjonsfiguren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke utenfor dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn filen CAD, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre den skala eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio- lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning

 1. Åpne en eksisterende Microsoft Office Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×