Opprette en datavisning

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Foretaket ditt samler inn og lagrer data – store mengder data. Du vil opprette et sporings- og rapporteringsprogram på gruppens Microsoft SharePoint-område slik at du og gruppen enkelt får tilgang til og kan bruke disse dataene. Men hvor begynner du?

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du raskt opprette en tilpasset visning av aktive data som kalles en datavisning. Du kan bruke en datavisning til å vise data fra en rekke kilder, inkludert databasespørringer, XML-dokumenter, webtjenester, SharePoint-lister og -biblioteker og skript på serversiden.

Du kan sette inn en datavisning på siden på to forskjellige måter. Du kan opprette en datavisning ved å dra datakilden fra mappelisten eller datakildebiblioteket til en ny eller eksisterende side på webområdet, eller du kan opprette en datavisning ved hjelp av kommandoen Sett inn datavisning og deretter starte tilpassingen av visningen med det samme ved å sette inn bare de feltene du vil vise, fra oppgaveruten Datakildedetaljer.

Denne artikkelen gir en innføring i datavisninger. I tillegg får du vite hvordan du oppretter en eksempel-XML-fil som du bruker som datakilde, og hvordan du oppretter en datavisning basert på disse dataene – først ved hjelp av dra-og-slipp-metoden og deretter ved hjelp av oppgaveruten Datakildedetaljer. I denne artikkelen brukes en XML-fil som datakilde slik at du enkelt kan opprette datakilden og følge eksemplet. Fremgangsmåtene nedenfor fungerer imidlertid med en hvilken som helst datakilde, og særlig med SharePoint-listedata som kanskje er den mest brukte datakilden ved oppretting av datavisninger.

Viktig: Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter datavisninger på SharePoint-områder på servere som kjører Windows SharePoint Services 3.0. Hvis området ikke er på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, er det ikke sikkert all funksjonalitet er tilgjengelig.

I denne artikkelen

Hva er en datavisning?

Opprette en XML-fil som en datakilde for eksempel

Opprette en datavisning ved å dra datakilden til siden

Opprette en datavisning ved hjelp av oppgaveruten Datakildedetaljer

Foreslåtte neste trinn

Hva er en datavisning?

En datavisning er en visning av en datakilde som bruker Microsoft ASP.NET-teknologi direkte, som kan tilpasses. Office SharePoint Designer 2007 henter data fra en datakilde i form av Extensible Markup Language (XML) og viser disse dataene ved hjelp av Extensible Stylesheet Language Transformations (). Du kan endre en datavisning ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007. En datavisning kan vise data fra en rekke ulike kilder, inkludert databasespørringer, XML-dokumenter, webtjenester, SharePoint-lister og biblioteker og -skript på serversiden. Du kan også opprette en datavisning som viser data fra flere datakilder.

En datavisning henter data fra en datakilde og viser disse dataene ved å bruke XSLT

Datavisninger er aktive visninger av data som du kan filtrere, sortere og gruppere. Du kan også endre oppsettet, bruke stiler og bruke betinget formatering i et WYSIWYG-miljø.

Når du setter inn en datavisning på siden, kan du også bruke WYSIWYG-verktøyene i Office SharePoint Designer 2007 legge til eller fjerne kolonner, endre skriftformatering eller bruke farger. Når du formaterer en datavisning ved hjelp av WYSIWYG-verktøyene i Office SharePoint Designer 2007, settes Extensible Stylesheet Language (XSL) direkte i HTML. Det er mulig å redigere XSL direkte i kodevisning, kan du bruke formateringsverktøyene i Office SharePoint Designer 2007 til å bruke XSL raskt og enkelt uten kunnskap om XSL.

Til toppen av siden

Opprette en XML-fil som en eksempeldatakilde

Firmaet Gastronor Delikatesser har en vareliste i XML-format. Varelisten inneholder lagerinformasjon. Gruppen din sporer for øyeblikket lagerbeholdningen ved å skrive ut rapporter som distribueres til andre grupper. Du foreslår at Gastronor Delikatesser eliminerer behovet for lagerrapportutskrifter ved å opprette en datavisning på intranettområdet slik at alle gruppene i firmaet raskt og enkelt får tilgang til lagerinformasjonen.

Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at du bruker en XML-fil som datakilde. Hvis du ikke har en XML-fil på SharePoint-området, må du først opprette varelisten for Gastronor Delikatesser. Når du har laget denne listen, oppretter du en visning av dataene i listen ved å bruke en datavisning.

Opprette filen Varer.xml

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla gjennom til og velg SharePoint-området i dialogboksen Åpne område, og klikk deretter Åpne.

 3. Hvis du blir spurt om det, skriver du inn brukernavnet og passordet i dialogboksen Koble til og klikker deretter OK.

 4. Velg NyFil-menyen.

 5. Dobbeltklikk Tekstfil i dialogboksen Ny.

  Det åpnes en tekstfil på webområdet.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved å merke dem og deretter trykke CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. I Office SharePoint Designer 2007 plasserer du innsettingspunktet øverst på siden, og trykk deretter CTRL+V for å lime koden du nettopp kopierte, inn på siden.

 8. Velg Lagre somFil-menyen.

 9. Skriv inn varer.XMLi dialogboksen Lagre som i filnavn-boksen.

 10. Klikk XML i Filtype-listen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden


Opprette en datavisning ved å dra datakilden til en side

Når du drar en datakilde til en side, er resultatet en standardvisning av dataene med de første fem feltene i datakilden vises i hver rad i en enkel tabell. Datavisningen er imidlertid helt som kan tilpasses. Når du setter inn datavisningen, kan du enkelt legge til kolonner i eller fjerne kolonner i datavisningen til passer best til dine behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet endre kolonnene i en datavisning.

Datavisninger er basert på Microsofts ASP.NET 2.0-teknologi. Når du skal opprette en datavisning, starter du med en ASP.NET-side (ASPX-fil). I vårt eksempel oppretter du en ny ASP.NET-side, og deretter oppretter du en datavisning ved å dra datakilden til siden.

 1. Velg NyFil-menyen.

 2. Dobbeltklikk ASPX i dialogboksen Ny.

  Det åpnes en ny side med en FORM-kode.

  FORM-kode for ASP.NET

 3. Gjør ett av følgende:

  • Finn datakilden i Mappeliste, i dette eksemplet Varer.xml, og dra den til siden.

  • Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen. Finn datakilden i oppgaveruten Datakildebibliotek, i dette eksemplet Varer.xml, og dra den deretter til siden.

   Det vises nå en datavisning på siden, og oppgaveruten Datakildebibliotek åpnes.

   Datavisning som er opprettet ved å dra en datakilde, viser de første fem feltene
   De fem første feltene vises i et grunntabelloppsett.

Til toppen av siden


Opprette en datavisning ved hjelp av oppgaveruten Datakildedetaljer

Når du oppretter en datavisning ved å bruke oppgaveruten Datakildedetaljer, setter du først inn en datavisning på siden. Du kan deretter velge en datakilde i Datakildebibliotek, en oppgaverute som behandler tilgjengelige datakilder for et SharePoint-område. Når du har valgt datakilden, åpnes oppgaveruten Datakildedetaljer. I oppgaveruten Datakildedetaljer velger du feltene du vil vise, og setter dem deretter inn i datavisningen.

Datavisninger er basert på ASP.NET 2.0-teknologi. Når du skal opprette en datavisning, starter du med en ASP.NET-side (ASPX-fil). I dette eksemplet skal du opprette en ny ASP.NET-side og deretter opprette en datavisning ved hjelp av oppgaveruten Datakildedetaljer.

 1. Velg NyFil-menyen.

 2. Dobbeltklikk ASPX i dialogboksen Ny.

  Det åpnes en ny side med en FORM-kode.

  FORM-kode for ASP.NET

 3. Klikk Sett inn datavisningDatavisning-menyen.

  En tom datavisning vises nå på siden, og oppgaveruten Datakildebibliotek åpnes.

  Tom datavisning

  Nå som du har satt inn datavisningen, kan du legge til data.

 4. Finn datakilden og klikk den i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Vis data.

  I dette eksemplet klikker du Varer.xml under XML-filer og deretter Vis data. Hvis overskriften XML-filer er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 5. Klikk feltene du vil sette inn i datavisningen, i oppgaveruten Datakildedetaljer.

  Tips!: Hvis du vil merke flere felt samtidig, holder du nede CTRL-tasten mens du klikker dem.

  I dette eksemplet klikker du Varenavn under Varer i VarerRoot-mappen. Trykk og hold nede CTRL mens du klikker EnheterPåLager, EnheterIBestilling og Bestillingspunkt.

  Valgte felt i oppgaveruten Datakildedetaljer

 6. Klikk Sett inn valgte felt som, og klikk deretter Visning for flere elementer for å sette inn de merkede dataene i datavisningen.

  Merknad: Visning med ett element viser en enkelt post i en datavisning. Visning for flere elementer viser flere poster med feltene i kolonner med overskrift for hver kolonne.

  Feltene du valgte i oppgaveruten Datakildedetaljer, vises nå i en tabell.

  Varer.xml slik den vises i en datavisning

  Når du har opprettet en datavisning, kan du bruke WYSIWIG-verktøy, for eksempel formateringsverktøylinjen, til å endre skrifter, justere tekst eller bruke farger. Når du bruker ny formatering på et datapunkt i datavisningen, bruker Office SharePoint Designer 2007 denne formateringen på alle data på samme nivå i XMLen ved å endre XSLT-stilarket som er knyttet til siden. Hvis du for eksempel hadde valgt Chai i den forrige illustrasjonen, og deretter klikket Fetformateringsverktøylinjen, ville Office SharePoint Designer 2007 ha brukt samme formatering på alt innhold som vises i Varenavn-feltet.

  Fet formatering brukt på alle data i Varenavn-feltet

Til toppen av siden


Forslag til fortsettelse

Datavisninger er effektive, tilpassbare visninger av aktive data. Nå som du har lært hvordan du oppretter en datavisning, vil du kanskje lære hvordan du:

 • Filtrere data i en datavisning    Du kan enkelt å filtrere dataene i en datavisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se filtrere data i en datavisning.

 • Sortere og gruppedata i en datavisning     Du kan raskt sortere eller gruppere data i en datavisning. Hvis du vil ha mer informasjon, se sortere og gruppedata i en datavisning.

 • Bruke betinget formatering i en datavisning    Du kan bruke spesifikk formatering i en datavisning når dataene i datavisningen oppfyller bestemte vilkår. For mer informasjon, kan du se bruke betinget formatering i en datavisning.

 • Opprette en formelkolonne i en datavisning     Du kan opprette en beregnet kolonne som viser resultatet av en beregning av andre kolonner i en datavisning, akkurat som med et regneark. Du kan for eksempel multiplisere enhetsprisen med antall enheter på lager og vise totalverdien for elementene i en egen kolonne. For mer informasjon, kan du se opprette en formelkolonne i en datavisning.

 • Endre kolonner i en datavisning    Du kan raskt og enkelt legge til, fjerne eller ordne kolonnene i en datavisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se endre kolonnene i en datavisning.

 • Visningsdata fra flere kilder i en enkelt datavisning     Du kan koble to eller flere relaterte datakilder og vise data fra disse kilder i en enkelt datavisning. For mer informasjon, kan du se vise data fra flere kilder i en enkelt datavisning.

 • Vise eksempeldata i en datavisning     Du kan enkelt vise eksempeldata i en datavisning.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×