Opprette en administrerte metadata-kolonne

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En kolonne for forvaltede Metadata er en ny kolonnetype som kan legges til i lister, biblioteker eller innholdstyper til å aktivere områdebrukere til å velge verdier fra en bestemt termsettet for forvaltede termer og bruke disse verdiene på innholdet. Du kan opprette og konfigurere en kolonne for forvaltede Metadata skal tilordnes til en eksisterende termsettet eller termen, eller du kan opprette et nytt termsett spesielt for en kolonne for forvaltede Metadata.

I denne artikkelen

Fordelene ved å bruke en kolonne for forvaltede Metadata

Automatisk utfylling, Disambiguation, beskrivelser av synonymer

Tre datovelger

Opprette en kolonne for forvaltede metadata som går til en eksisterende termsettet eller termen

Opprette en ny kolonne for forvaltede Metadata med et nytt termsett

Opprette og konfigurere et nytt termsett

Relaterte oppgaver

Fordelene ved å bruke en kolonne for forvaltede Metadata

Forvaltede Metadata kolonner heve konsekvent bruk av metadata på tvers av områder fordi de gir brukere med en liste over termer som kan gjelde for innholdet. Disse termene kommer fra et termsett som administreres sentralt i verktøyet for behandling av termlager av en Administrator for termlager eller andre personer med tillatelse til å behandle termer.

Fordi termsettet er oppdatert og administreres atskilt fra kolonnen selve, er det ikke nødvendig å oppdatere kolonnen (eller alle innholdstyper for områder, lister eller biblioteker som er tilknyttet) til å foreta oppdatert termer tilgjengelig for brukere. Hver gang termsettet som en bestemt kolonne for forvaltede Metadata er bundet til oppdateres, blir automatisk oppdatert betingelsene tilgjengelig for brukere der den forvaltede Metadata-kolonnen er tilgjengelig. Dette gjør en kolonne for forvaltede Metadata svært forskjellig fra en valgkolonne som må oppdateres hver gang du vil endre listen med en bruker kan velge verdier.

Forvaltede Metadata kolonner har også flere unike funksjoner og egenskaper som hjelper brukere velge og bruke vilkår til innhold, for eksempel støtte for "innskriving," i tillegg til støtte for disambiguation av vilkårene, beskrivelse, synonymer og flerspråklige verdier.

Automatisk utfylling, Disambiguation, beskrivelser av synonymer

Når en brukeren begynner å skrive inn en verdi i et felt for forvaltede Metadata, vises alle vilkårene i den tilknyttede termen sett som begynner med tegnene brukeren har skrevet inn. Angi navnet på termen og termen plassering i hierarkiet kan vises sammen med termen seg selv som lar brukere velge den riktige termen.

Når du begynner å skrive, foreslås termer for deg.

Brukere kan flytter pekeren over foreslåtte termer for å se beskrivende tekst for å bidra til å ta riktige avgjørelser.

Forklarende tekst hjelper brukerne med å velge den riktige termen.

Hvis synonymer er angitt for en term, brukere kan angi dem, og den riktige termen skal tilordnes.

Tre datovelger

Når brukere oppdaterer en kolonne for forvaltede Metadata, de kan skrive verdien de vil bruke, eller de kan klikke koder-ikonet som vises ved siden av feltet forvaltede Metadata i Start term datovelger dialogboksen der de kan bruke til å velge en verdi fra hierarkiet i termsettet s et. Dette er nyttig for brukere som ikke kanskje er kjent med vilkårene som er tilgjengelige. Hvis termsettet er konfigurert til å være åpen, og kolonne for forvaltede Metadata for den tillater fill-in verdier, kan brukere har mulighet til å legge til en ny term i termsettet. Eller de kan bare ha mulighet til å sende tilbakemelding til utvalgte kontakten for termsettet.

Du kan velge administrerte termer fra en trekontrollvelger.

Opprette en kolonne for forvaltede metadata som går til en eksisterende termsettet eller termen

Du kan tilordne en kolonne for forvaltede Metadata i et termsett, eller til en enkelt term som representerer et delsett av termsettet (noe som kan være nyttig for hierarkiske termsett). Hvis du tilordner du kolonnen til et termsett, vil den vises alle tilgjengelige termer under denne termsettet. Hvis du tilordner du kolonnen til en enkelt termen i et termsett, vil deretter kolonnen vise denne termen, og alle betingelsene under seg i hierarkiet.

Du kan opprette en kolonne for forvaltede Metadata som går til en eksisterende termsettet eller termen på en hvilken som helst nivå på et område (for eksempel som en områdekolonne, eller som en kolonne som er lokale i en bestemt liste eller bibliotek). Imidlertid Hvis du vil at en kolonne for forvaltede Metadata skal gjenbrukbare og et bredt nyttig for andre som kan opprette nye områdeinnholdstyper eller konfigurering av lister og biblioteker, kanskje deretter du vil opprette den som en områdekolonne. Hvordan og hvor du oppretter forvaltede Metadata skal tas i betraktning kolonner i hele organisasjonen planlegge for forvaltede metadata, innholdstyper, dokumentbehandling og området ledelse.

Du må være Administrator for områdesamling for å opprette eller konfigurere områdekolonner. Du må ha tillatelsesnivået administrere lister til å opprette kolonner for lister eller biblioteker. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

Hvis du vil opprette en ny områdekolonne for forvaltede Metadata som tilordner til en eksisterende termsett, gjør du følgende:

Hvis du vil opprette en ny kolonne for forvaltede Metadata for lister eller biblioteker kan tilordnes til en eksisterende termsett, gjør du følgende:

 1. Klikk Innstillinger for område på innstillinger- Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. eller Områdehandlinger-menyen.

 2. Klikk områdekolonne under Gallerier for webdesigner eller Gallerier.

 3. I områdekolonner, klikker du Opprett.

 1. Gå til listen eller biblioteket der du vil opprette en ny kolonne for forvaltede Metadata.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i kategorien Liste eller Bibliotek på båndet.

 3. Klikk Opprett kolonne i Kolonner-delen.

 1. Skriv inn navnet du vil at kolonnen skal ha på Ny områdekolonne eller Opprett kolonne-siden (avhengig av hvilken type kolonne du oppretter) i delen navn og Type.

 2. Klikk Forvaltede Metadata under informasjonstypen i denne kolonnen er.

 3. Velg eller Opprett gruppen du vil organisere kolonnen i gruppe-delen.

 4. Skriv inn en beskrivelse i delen Flere kolonneinnstillinger og angi om du vil kreve at brukerne skal angi en verdi for denne kolonnen. Du kan også angi om du vil bruke unike verdier i kolonnen.

 5. Hvis du legger til en kolonne i en liste eller bibliotek, kan du kanskje du kan angi om du vil legge til den nye kolonnen for forvaltede Metadata i alle innholdstyper for liste eller et bibliotek (Hvis flere innholdstyper er aktivert for biblioteket). Du kan også angi om du vil legge til denne kolonnen i standardvisningen for listen eller biblioteket.

 6. Angi om du vil tillate flere verdier i kolonnen i delen flere verdifelt. Hvis du tillater flere verdier, vil ikke brukerne kunne sortere etter denne kolonnen i listevisninger.

 7. Angi om du vil at kolonnen skal vise bare termetiketten, eller termen og hele banen i hierarkiet for termen angi i visningsformat-delen.
  Det kan være nyttig å vise hierarkiske hele banen i situasjoner hvor konteksten for termen selve kan være uklar.

 8. Velg Bruk et forvaltet termsett i delen Angi innstillinger for perioden, og gjør deretter ett av følgende:

  • Skriv inn navnet på en term for å søke etter et termsett som inneholder vilkårene du vil bruke, og klikk Søk-knappen. Du kan velge den termsettet eller termen du vil bruke, fra resultatene som vises i boksen. Hvis du vil søke på nytt, klikker du Tilbakestill.

  • Hvis du vil bla gjennom for termsettet eller termen du vil tilordne til denne kolonnen, klikk pilen til venstre for forvaltede Metadata tjenesteprogrammet som skal vises i boksen for å utvide den, og søk etter termsett du vil bruke. Fortsett å utvide noder til du finner termsettet eller termen du vil bruke. Klikk for å velge termsettet eller termen.

 9. Angi om du vil skal kunne tillate brukere å legge til nye verdier i termsettet i delen Tillate Fill-in. Hvis du velger termsettet er lukket, kan du ikke Tillat utfylling.

 10. Du kan også angi termen du vil bruke som standardverdi for kolonnen i delen Standardverdien. Du kan skrive inn termen, eller du kan klikke koder-ikonet for å bla gjennom etter termen ved hjelp av velgeren for perioden.

 11. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette en ny kolonne for forvaltede Metadata med et nytt termsett

Hvis det ikke er en eksisterende termsett som du vil bruke, kan du også opprette et nytt termsett for en ny kolonne for forvaltede Metadata. Termsettet som du oppretter blir et "lokale" termsett som kan brukes bare i områdesamlingen som du opprettet. Noen termer som du legger til en lokal term sett tilbys ikke som forslag i organisasjonsnøkkelord kolonner (i motsetning til vilkårene i global termsett).

Du må være Administrator for områdesamling for å opprette eller konfigurere områdekolonner. Du må ha tillatelsesnivået administrere lister til å opprette kolonner for lister eller biblioteker. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

Hvis du vil opprette en ny områdekolonne for forvaltede Metadata som tilordner til en eksisterende termsett, gjør du følgende:

Hvis du vil opprette en ny kolonne for forvaltede Metadata for lister eller biblioteker kan tilordnes til en eksisterende termsett, gjør du følgende:

 1. Klikk Innstillinger for område på innstillinger- Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. eller Områdehandlinger-menyen.

 2. Klikk områdekolonne under Gallerier for webdesigner eller Gallerier.

 3. I områdekolonner, klikker du Opprett.

 1. Gå til listen eller biblioteket der du vil opprette en ny kolonne for forvaltede Metadata.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i kategorien Liste eller Bibliotek på båndet.

 3. Klikk Opprett kolonne i Kolonner-delen.

 1. Skriv inn navnet du vil at kolonnen skal ha på Ny områdekolonne eller Opprett kolonne-siden (avhengig av hvilken type kolonne du oppretter) i delen navn og Type.

 2. Klikk Forvaltede Metadata under informasjonstypen i denne kolonnen er.

 3. Skriv inn en beskrivelse for kolonnen i delen Flere kolonneinnstillinger, og angi om du vil kreve at brukerne skal angi en verdi for kolonnen. Du kan også angi om du vil bruke unike verdier i kolonnen.

 4. Hvis du legger til en kolonne i en liste eller bibliotek, kanskje deretter du også kunne angi om du vil legge til den nye kolonnen for forvaltede Metadata i alle innholdstyper for liste eller et bibliotek (Hvis flere innholdstyper er aktivert for biblioteket). Du kan også angi om du vil legge til denne kolonnen i standardvisningen for listen eller biblioteket.

 5. Angi om du vil tillate flere verdier i kolonnen i delen flere verdifelt. Hvis du tillater flere verdier, vil ikke brukerne kunne sortere etter denne kolonnen i listevisninger.

 6. Angi om du vil at kolonnen skal vise bare termetiketten, eller termen og hele banen i hierarkiet for termen angi i visningsformat-delen.
  Det kan være nyttig å vise hierarkiske hele banen i situasjoner hvor konteksten for termen selve kan være uklar.

 7. Velg Tilpass termsettet i delen Angi innstillinger for perioden, og skriv deretter inn en beskrivelse for termsettet.

 8. Klikk Rediger ved hjelp av termen angi Manager, og klikk deretter OK når du blir bedt om å lagre endringene.

 9. Følg trinnene i delen opprette og konfigurere et nytt termsett å konfigurere termsettet.

Til toppen av siden

Opprette og konfigurere et nytt termsett

 1. I Egenskaper-ruten i verktøyet for behandling av termlager, kan du angi følgende informasjon om det nye termsettet:

I dette feltet

Gjør du følgende:

Navn på termsett

Skriv inn et navn for termsettet. Dette feltet bør allerede utfylt med navnet på kolonnen, men du kan oppdatere den eller endre den

Beskrivelse

Skriv inn en beskrivelse som hjelper brukerne med å forstå hvordan de skal bruke disse termene.

Eier

Hvis du vil at termsettet skal være noen enn du eier, kan du endre eieren til en annen person eller gruppe. Du kan angi bare ett element.

Kontakt

Skriv inn en e-postadresse Hvis områdebrukerne skal kunne gi tilbakemelding om termsettet når de oppdaterer verdien for en kolonne for forvaltede Metadata.

Interessenter

Legge til navnene på brukerne eller gruppene som skal varsles før større endringer gjøres i termsettet.

Innsendingspolicy

Angi om du vil at termsettet skal være lukket eller åpent.

Hvis et termsett er lukket, deretter brukere kan ikke legge til nye termer i den når de oppdaterer verdien for en kolonne for forvaltede Metadata bundet til termsettet og termsettet kan oppdateres bare av personer med tillatelse til å oppdatere forvaltede metadata. Hvis termsettet er åpen, deretter brukere kan legge til nye termer termsettet Hvis kolonnen også er konfigurert til å tillate utfyllingsalternativer.

Tilgjengelig for merking

Merk avmerkingsboksen for å lage vilkårene i termsett tilgjengelig for merking. Hvis du fjerner merket for, vil termsettet ikke være synlig for de fleste brukerne.

Hvis termsettet er fremdeles under utvikling, eller er ikke er klare til bruk ellers, bør du fjerne merket for.

 1. Klikk Lagre for å lagre oppdateringene av egenskapen.

 2. Hvis du vil legge til termer i termsettet angi, pek på termsettet i trekontrollen til venstre, klikk pilen som vises, og klikk deretter Opprett Term og skriv deretter inn navnet du vil bruke for perioden.

 3. Angi følgende informasjon om nye perioden i Egenskaper-ruten:

I dette feltet:

Gjør du følgende:

Tilgjengelig for merking

Merk avmerkingsboksen for å gjøre denne termen tilgjengelig for merking. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, blir denne termen synlig, men er deaktivert i verktøy for merking.

Språk

Velg språk for etiketten for termen.

Beskrivelse

Skriv inn en beskrivelse for å hjelpe brukerne med å forstå hvordan du bruker denne termen, eller til å skille den fra lignende termer.

Standardetikett

Skriv inn ordet eller uttrykket du vil bruke som standardetikett for termen på dette språket.

Andre etiketter

Angi eventuelle synonymer for denne termen. Gjøre dette hvis du vil bruke flere ord eller uttrykk med samme betydning skal behandles som én enhet med tanke på behandling av metadata. Legge til flere synonymer, Skriv inn et ord, og trykk deretter ENTER for å opprette flere linjer.

Hvis du for eksempel hvis du oppretter en term for fargen "blå" og "blå" er standardetikett for termen, kan du legge "azure", "sapphire", "indigo" og "cobalt" som mulig synonymer.

Medlem av

Beskriver overordnede termen angi navn, beskrivelse, eier og annen informasjon.

 1. Klikk på Lagre

 2. Gjenta trinn 3 -5 til å legge til nye termer.

 3. Hvis du vil opprette sekundære betingelsene under termer, pek på en enkelt termen du vil neste en annen term, klikk pilen som vises, og klikk deretter Opprett Term under som, og Skriv inn navnet du vil bruke for perioden.

 4. Gjenta trinn 4 og 5 for å angi egenskaper for dine sekundære vilkår (Velg termen du vil oppdatere først).

 5. Som standard vises termer i termsett i standard sorteringsrekkefølge for språket. Hvis du vil angi en egendefinert sorteringsrekkefølge slik at vilkårene vises i en konsekvent rekkefølge, uavhengig av språket eller endringer i perioden etiketter, kan du gjøre som ved å velge termen i trekontrollen, og deretter klikke kategorien Egendefinert sortering til høyre. Klikk bruke egendefinert sorteringsrekkefølge, og deretter bruke boksene lister til å ordne termer i ønsket numerisk rekkefølge.

  til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×