Opprette en 3D-referanse til det samme celleområdet i flere regneark

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En referanse til samme celle eller område i flere ark kalles en 3D-referanse. En 3D-referanse er en nyttig metode for å referere flere regneark som følger samme mønster, og som inneholder samme type data, for eksempel når du konsoliderer budsjettdata fra ulike avdelinger i organisasjonen.

Hva vil du gjøre?

Lære om 3D-referanser

Lære hvordan 3D-referanser endres når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark

Opprette en 3D-referanse

Opprette et navn for en 3D-referanse

Hva nå?

Lære om 3D-referanser

Du kan bruke en 3D-referanse til å legge sammen budsjettfordelinger mellom tre avdelinger, Salg, Personaladministrasjon og Markedsføring, hver på et eget regneark, ved å bruke følgende 3D-referanse:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan til og med legge til et annet regneark, og deretter flytte det til området som formelen refererer til. Hvis du for eksempel vil legge til en referanse i celle B3 i Fasiliteter-regnearket, flytter du Fasiliteter-regnearket mellom regnearkene Salg og Personaladministrasjon ved å dra fanene, som vist i eksemplet nedenfor.

Sette inn et annet ark i en konsolidering

Fordi formelen inneholder en tredimensjonal referanse til et område med regnearknavn, Salg:Markedsføring!B3, er alle regneark i området inkludert i den nye beregningen.

Til toppen av siden

Lære hvordan 3D-referanser endres når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark

Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du setter inn, kopierer, sletter eller flytter regneark som er brukt i en 3D-referanse. I eksemplene brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen celle A2 til og med A5 i regneark 2 til og med 6.

Sette inn eller kopiere     Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), blir alle verdier i cellene A2 til og med A5 fra de nye regnearkene med i beregningene i Excel.

Slette     Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, fjerner Excel verdiene i regnearkene fjernet fra beregningen.

Flytte     Hvis du flytter regneark mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet det er referert til, fjerne Excel verdiene i regnearkene fra beregningen.

Flytte et sluttpunkt     Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, justerer Excel beregningen slik at de nye regnearkene mellom dem tas med, med mindre du vender om på rekkefølgen for sluttpunktene i arbeidsboken. Hvis du vender om på sluttpunktene, endrer 3D-referansen regnearket med sluttpunktet. Tenk deg at du har en referanse til Ark2:Ark6: Hvis du flytter Ark2 slik at det kommer etter Ark6 i arbeidsboken, vil formelen justeres til å peke til Ark3:Ark6. Hvis du flytter Ark6 slik det kommer foran Ark2, vil formelen justeres slik at den peker til Ark2:Ark5.

Slette et sluttpunkt     Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjerne Excel verdiene i det regnearket fra beregningen.

Til toppen av siden

Opprette en 3D-referanse

 1. Klikk i cellen der du vil legge inn funksjonen.

 2. Skriv inn = (likhetstegn), navnet på funksjonen og deretter en venstreparentes.

  Du kan bruke følgende funksjoner i en 3D-referanse:

Funksjon

Beskrivelse

GJENNOMSNITT (funksjon)

Beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av tall.

AVERAGEA (funksjon)

Beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av tall, inkludert tekst og logiske verdier.

ANTALL (funksjon)

Teller celler som inneholder tall.

ANTALLA (funksjon)

Teller celler som ikke er tomme.

GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon)

Returnerer det harmoniske gjennomsnittet av et datasett med positive tall, den resiproke av det aritmetiske gjennomsnittet av resiproke tall.

KURT (funksjon)

Returnerer kurtosen til et datasett.

N.STØRST (funksjon)

Returnerer den n-te største verdien i et datasett, for eksempel den femte største verdien.

STØRST (funksjon)

Finner den største verdien i et sett med verdier.

MAKSA (funksjon)

Finner den største verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og logiske verdier.

MEDIAN (funksjon)

Returnerer medianen, eller det tallet som ligger i midten av et sett med tall.

MIN (funksjon)

Finner den minste verdien i et sett med verdier.

MINA (funksjon)

Finner den minste verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og logiske verdier.

PERSENTIL

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

PERSENTIL.EKS (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive.

PERSENTIL.INK (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, inklusive.

PROSENTDEL

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1) i et datasett. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

PROSENTDEL.EKS (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett.

PROSENTDEL.INK (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, inklusive) i et datasett.

KVARTIL

Returnerer kvartilen til et datasett, basert på persentilverdier fra 0..1. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

KVARTIL.EKS (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusiv.

KVARTIL.INK (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett, basert på persentilverdier fra 0..1, inklusive.

PRODUKT (funksjon)

Multipliserer tall.

RANG

Returnerer rangeringen av et tall i en liste over tall. Størrelsen er relativ til andre verdier i listen. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

RANG.EKV (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall i en liste over tall. Størrelsen er relativ til andre verdier i listen.

RANG.GJSN (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall i en liste over tall. Størrelsen er relativ til andre verdier i listen.

SKJEVFORDELING (funksjon)

Returnerer skjevheten i en fordeling.

N.MINST (funksjon)

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett.

STDAV.S (funksjon)

Beregner standardavvik basert på et utvalg.

STDAV.P (funksjon)

Beregner standardavvik på grunnlag av hele populasjonen.

STDAVVIKA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

STDAVVIKPA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert logiske verdier og tekst.

TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer den interne middelverdien til et datasett.

SUMMER (funksjon)

Adderer tall.

VARIANS.S (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg.

VARIANS.P (funksjon)

Beregner varians på grunnlag av hele populasjonen.

VARIANSA (funksjon)

Beregner varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

VARIANSPA (funksjon)

Beregner varians på grunnlag av hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

 1. Klikk fanen for det første regnearket du vil referere til.

 2. Hold SKIFT nede og klikk fanen for det siste regnearket du vil referere til.

 3. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

 4. Fullfør formelen, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Opprette et navn for en 3D-referanse

 1. Klikk Definer navn i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

 2. I Navn-boksen i dialogboksen Nytt navn skriver du inn navnet du vil bruke for referansen. Navn kan inneholde opptil 255 tegn.

 3. I Refererer til-boksen velger du likhetstegnet (=) og referansen, og deretter trykker du TILBAKE.

 4. Klikk arkfanen for det første regnearket du vil referere til.

 5. Hold nede SKIFT, og klikk arkfanen for det siste regnearket du vil referere til.

 6. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Til toppen av siden

Hva nå?

Hvis du vil lære mer om hvordan du flytter et regneark i en arbeidsbok, kan du se Flytte eller kopiere et regneark. Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter og bruker definerte navn, kan du se Definere og bruke navn i formler.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×