Opprette en 3D-referanse til det samme celleområdet i flere regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En referanse til samme celle eller område i flere ark kalles en 3D-referanse. En 3D-referanse er en nyttig metode for å referere flere regneark som følger samme mønster, og celler i samme regneark som inneholder samme type data, for eksempel når du konsoliderer budsjettdata fra ulike avdelinger i organisasjonen.

Hva vil du gjøre?

Lære om 3D-referanser

Lære hvordan 3D-referanser endres når du flytter, kopierer, sette inn eller sletter regneark

Opprette en 3D-referanse

Opprette et navn for en 3D-referanse

Lære om 3D-referanser

Du kan bruke en 3D-referanse til å legge sammen budsjettfordelinger mellom tre avdelinger, Salg, Personaladministrasjon og Markedsføring, hver på et eget regneark, ved å bruke følgende 3D-referanse:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan til og med legge til et annet regneark, og deretter flytte det til området som formelen refererer til. Hvis du for eksempel vil legge til en referanse i celle B3 i Fasiliteter-regnearket, flytter du Fasiliteter-regnearket mellom regnearkene Salg og Personaladministrasjon, som vist i følgende eksempel.

Sette inn et annet ark i en konsolidering

Fordi formelen inneholder en tredimensjonal referanse til et område med regnearknavn, Salg:Markedsføring!B3, er alle regneark i området inkludert i den nye beregningen.

Til toppen av siden

Lære hvordan 3D-referanser endres når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark

Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du setter inn, kopierer, sletter eller flytter regneark som er brukt i en 3D-referanse. I eksemplene brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen celle A2 til og med A5 i regneark 2 til og med 6.

Sette inn eller kopiere     Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), tas alle verdier i celle A2 til og med A5 fra de nye regnearkene med i beregningen.

Slette     Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, fjernes verdiene i regnearkene fra beregningen.

Flytte     Hvis du flytter regneark mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet det er referert til, fjernes verdiene i regnearkene fra beregningen.

Flytte et sluttpunkt     Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, justeres beregningen slik at de nye regnearkene mellom dem tas med, med mindre du vender om på rekkefølgen for sluttpunktene i arbeidsboken. Hvis du vender om på sluttpunktene, endrer 3D-referansen regnearket med sluttpunktet. Tenk deg at du har en referanse til Ark2:Ark6: Hvis du flytter Ark2 slik at det kommer etter Ark6 i arbeidsboken, vil formelen peke til Ark3:Ark6. Hvis du flytter Ark6 slik det kommer foran Ark2, vil formelen justeres slik at den peker til Ark2:Ark5.

Slette et sluttpunkt     Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjernes verdiene i det regnearket fra beregningen.

Til toppen av siden

Opprette en 3D-referanse

 1. Klikk i cellen der du vil legge inn funksjonen.

 2. Skriv inn = (likhetstegn), navnet på funksjonen og deretter en venstreparentes.

  Du kan bruke følgende funksjoner i en 3D-referanse:

Funksjon

Beskrivelse

SUMMER

Adderer tall.

Gjennomsnitt

Beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av tall.

GJENNOMSNITTA

Beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av tall, inkludert tekst og logiske verdier.

ANTALL

Teller celler som inneholder tall.

ANTALLA

Teller celler som ikke er tomme.

MAKS

Finner den største verdien i et sett med verdier.

MAKSA

Finner den største verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og logiske verdier.

MIN

Finner den minste verdien i et sett med verdier.

MINA

Finner den minste verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og logiske verdier.

PRODUKT

Multipliserer tall.

STDAV

Beregner standardavvik basert på et utvalg.

STDAVVIKA

Beregner standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

STDAVP

Beregner standardavvik på grunnlag av hele populasjonen.

STDAVVIKPA

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert logiske verdier og tekst.

VARIANS

Estimerer varians basert på et utvalg.

VARIANSA

Beregner varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

VARIANSP

Beregner varians på grunnlag av hele populasjonen.

VARIANSPA

Beregner varians på grunnlag av hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

 1. Klikk fanen for det første regnearket du vil referere til.

 2. Hold SKIFT nede og klikk fanen for det siste regnearket du vil referere til.

 3. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

 4. Fullfør formelen, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Opprette et navn for en 3D-referanse

 1. Klikk Definer navn i Definerte navn-gruppen i kategorien Formler.

 2. I Navn-boksen i dialogboksen Nytt navn skriver du inn navnet du vil bruke for referansen. Navn kan inneholde opptil 255 tegn.

 3. I Refererer til-boksen velger du likhetstegnet (=) og referansen, og deretter trykker du TILBAKE.

 4. Klikk arkfanen for det første regnearket du vil referere til.

 5. Hold nede SKIFT, og klikk arkfanen for det siste regnearket du vil referere til.

 6. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×