Opprette eller tilpasse en innholdstype for område

Opprette eller tilpasse en innholdstype for område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innholdstyper for område å gjøre det lettere å gi konsekvent på tvers av et område. Som områdeeier, kan du opprette eller tilpasse en innholdstype med egenskaper som du vil bruke, for eksempel en bestemt mal, bestemte metadata, og så videre. Hvis du for eksempel til at når en bruker velger et element fra menyen Nytt element eller Nytt dokument, kan du sikre at tilpasset innhold blir brukt.

Menyen Nytt dokument med tilpassede innholdstyper i SharePoint

Hvis du vil lære mer om innholdstyper, kan du se Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering.

Viktig!: Hvis du vil opprette innholdstyper for et nettsted, må du ha tillatelsen Full kontroll for nettstedet. Hvis du vil opprette innholdstyper for nettstedet på øverste nivå i en nettstedssamling, må du være administrator for en nettstedssamling.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en nettstedsinnholdstype som kan brukes overalt på et nettsted:

Opprette en innholdstype

 1. Gå til nettstedet du vil opprette en nettstedsinnholdstype for.

 2. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk innholdstyper for område under Gallerier for webdesigner.

  Alternativer for gallerier for nettdesignere fra siden Nettstedsinnstillinger i SharePoint Online

  Galleriet viser alle eksisterende nettstedsinnholdstyper gruppert i kategorier. Den du velger, blir overordnet gruppe for den nye innholdstypen.

 4. Velg gruppen du vil bruke, i Vis gruppe-boksen, og velg deretter Opprett.

 5. På siden Ny innholdstype for nettsted angir du et navn og en beskrivelse for den nye innholdstypen.

  Innholdstyper for oppretting av dialogboksen
 6. I Overordnet innholdstype-delen velger du navnet på den overordnede gruppen og deretter Overordnet innholdstype.

 7. Velg om du vil plassere den nye innholdstypen i en eksisterende gruppe eller opprette en ny gruppe, i Gruppe-delen.

 8. Klikk OK.

Når SharePoint oppretter den nye innholdstypen, åpnes siden Innholdstype for nettsted, der du kan tilpasse den ytterligere.

 1. Gå til startsiden for nettstedet som inneholder innholdstypen du vil gi nytt navn.

 2. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstyper for område i gruppen Nettdesignergallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, på siden Innholdstype for nettsted.

 5. På siden Informasjon om innholdstype for nettsted under Innstillinger klikker du Navn, beskrivelse og gruppe.

 6. I Navn-tekstboksen i inndelingen Navn og beskrivelse endrer du navnet på innholdstypen.

 7. Når du er ferdig, klikker du OK.

Du kan sørge for at dokumentene har konsekvent innhold på hele nettstedet ved å knytte en Word-, Excel- eller PowerPoint-mal til en nettstedsinnholdstype.

Du vil for eksempel at ansatte skal bruke en standard Excel-mal når de oppretter en ukentlig timeliste. Hvis du knytter malen til en Timeliste-innholdstype, vil riktig mal automatisk lastes inn i regnearket hver gang noen bruker Timeliste-innholdstypen.

Du kan gjøre det enklere for brukere ved å legge til innholdstypen for timeregistrering til et bibliotek. Deretter kan brukere åpne riktig timeregistreringen ved å klikke timeliste på Nye dokumenter-menyen. Hvis du vil lære hvordan du gjør dette, kan du se legge til en innholdstype i en liste eller bibliotek.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å knytte en mal til en innholdstype for nettsted.

 1. Gå til nettstedet du vil knytte en mal til en nettstedsinnholdstype for.

 2. Klikk Innstillinger-knappen Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstyper for område under Gallerier for webdesigner.

 4. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, ved å tilknytte en Word-, Excel- eller PowerPoint-mal.

 5. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger.

 6. Skriv inn plasseringen for malen:

  • Hvis malen er lagret på nettstedet, klikker du Skriv inn URL-adressen til en eksisterende dokumentmal, og skriver deretter inn nettadressen til malen du vil bruke.

  • Hvis dokumentmalen er lagret lokalt på datamaskinen, klikker du Last opp en ny dokumentmal, og klikker deretter Bla gjennom. Finn filen du vil bruke, i dialogboksen Velg fil. Merk den, og klikk deretter Åpne.

   Legge til maltekstbokser på Avanserte innstillinger-siden for en innholdstype

 7. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen, med dokumentmalen.

 8. Klikk OK.

Kolonnene for en innholdstype representerer metadata. Hvis du vil legge til et metadataelement, legger du til en ny kolonne.

Organisasjonen ønsker kanskje å spore bestemte metadata for kjøpsordrene, for eksempel kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder. Hvis du legger til kolonner for denne informasjonen i kjøpsordreinnholdstypen, blir brukere bedt om å angi informasjonen når de lagrer arbeidet. Hvis du legger til innholdstypen i en liste eller et bibliotek, kan du definere en visning for kolonnevisningen.

Obs!: Hvis du vil legge til en kolonne i en innholdstype, må du først velge innholdstype. Hvis du ikke kan velge innholdstypene som vises, arver nettstedet innholdstypene fra et overordnet nettsted. Du legger til en kolonne i innholdstypen ved å endre den på det overordnede nettstedet.

 1. Gå til nettstedet du vil legge til en kolonne i en nettstedsinnholdstype for.

 2. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstyper for område under Gallerier for webdesigner.

 4. Klikk navnet på innholdstypen du vil legge til en kolonne i.

 5. Klikk Legg til fra eksisterende nettstedskolonner under Kolonner.

 6. Velg den overordnede gruppen for kolonnen under Velg kolonner fra i Velg kolonner-delen.

 7. Under Tilgjengelige kolonner velger du navnet på kolonnen du vil bruke, og klikker deretter Legg til.

 8. I delen Oppdater innholdstyper for liste og nettsted bestemmer du om du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for nettsted, ved å merke av for Ja eller Nei.

Dokumentinformasjonspanelet er tilgjengelig for Word, Excel og PowerPoint i Microsoft Office 2010 og senere. Dokumentinformasjonspanelet viser et InfoPath-skjema på disse dokumentene der brukere kan skrive inn informasjon om metadata i panelet.

Dokumentinformasjonspanelet viser tekstbokser i et skjema for innsamling av metadata fra brukere.

Anta for eksempel at du ønsker å sikre at selgere oppgir navnet på firmaet og telefonnummer for hvert salgstilbud. Du kan opprette en forslagsinnholdstype og ta med firmanavn og telefonnummer i dokumentinformasjonspanelet. Når brukere åpner et forslagsdokument, skriver de inn eller oppdaterer et passende navn og telefonnummer. Når brukeren lagrer dokumentet, oppdateres metadataene som er lagret som kolonner i dokumentbiblioteket, automatisk.

Hvis du vil lære mer om innholdstyper og metadata, kan du se legge til metadatakolonner for en innholdstype.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil konfigurere et dokumentinformasjonspanel for en dokumentinnholdstype.

 1. Gå til nettstedet du vil endre en nettstedsinnholdstype for.

 2. Klikk Alternativer-knappen Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstyper for område under Gallerier for webdesigner.

 4. Velg navnet på nettstedsinnholdstypen du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstypene som vises, ikke er hyperkoblinger, betyr det at nettstedet arver innholdstypene fra et annet (overordnet) nettsted. Hvis du vil oppdatere innholdstypen for nettstedet, må du gå til det overordnede nettstedet.

 5. Klikk Innstillinger i Dokumentinformasjonspanel under Innstillinger.

 6. Gjør ett av følgende under Mal for Dokumentinformasjonspanel:

  • Hvis du vil bruke en standardmal som viser metadataene (kolonnene) som ble definert for innholdstypen, klikker du Bruk standardmalen for Microsoft Office-programmer.

  • Hvis du vil bruke en eksisterende egendefinert mal, klikker du Bruk eksisterende egendefinert mal (URL, UNC eller URN). Skriv deretter inn banen til mappen som inneholder malen.

  • Hvis du vil laste opp en eksisterende egendefinert mal (XSN), klikker du Last opp en eksisterende egendefinert mal (XSN) som skal brukes. Klikk deretter Bla gjennom for å finne frem til malen du vil bruke.

  • Hvis du vil opprette et egendefinert panel i InfoPath, klikker du Opprett en ny egendefinert mal.

   Obs!: Hvis du velger dette alternativet, startes og vises standardmalen som du kan tilpasse for å opprette et egendefinert panel.

 7. I Vis alltid-delen angir du om du vil at dokumenter av denne innholdstypen skal vise informasjonspanelet automatisk.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×