Opprette eller slette et kort tekstfelt

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du legger en korttekst-feltet i en tabell når du skal lagre mindre mengder tekstdata, for eksempel navn, adresser og telefonnumre. Kort tekstfelt kan lagre opptil 256 alfanumeriske tegn. Du kan vise alle 256 tegn i tabellfeltet og i en kontroll i et skjema eller rapport. I motsetning til lange tekstfelt, kan du ikke bruke Rich Text til data i et korttekst-felt. Men du kan bruke egendefinerte visningsformater, og du kan også bruke inndatamasker som styrer hvordan brukere angir data.

I denne artikkelen

Legge til et korttekst-felt i dataarkvisning

Legge til et korttekst-felt i utformingsvisning

Angi eller endre egenskaper for korttekst

Slette et korttekst-felt

Feltreferanse for egenskapen for kort tekst

Legge til et korttekst-felt i dataarkvisning

Du kan legge til et korttekst til en ny eller eksisterende tabell i Dataarkvisning.

Legge til en eksisterende tabell

 1. Åpne tabellen i Dataarkvisning.

 2. Hvis det er nødvendig, Rull vannrett til det første tomme feltet.

 3. Velg Klikk for å legge til , og velg deretter Korttekst fra listen.

 4. Dobbeltklikk nye overskriftsraden, og skriv deretter inn et beskrivende navn for det nye feltet.

 5. Lagre endringene.

Legge til en ny tabell

 1. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i Opprett-fanen.

 2. Klikk Lagre , og Skriv inn et navn for den nye tabellen i dialogboksen Lagre som .

 3. Velg Klikk for å legge til , og velg deretter Korttekst fra listen.

 4. Dobbeltklikk nye overskriftsraden, og skriv deretter inn et beskrivende navn for det nye feltet.

 5. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Legge til et korttekst-felt i utformingsvisning

Du kan legge til et korttekst til en ny eller eksisterende tabell i Utformingsvisning.

Legge til en eksisterende tabell

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. Merk den første tomme raden i Feltnavn -kolonnen, og skriv deretter inn et navn for feltet.

 3. Merk den tilstøtende cellen i Datatype -kolonnen, og velg deretter Korttekst fra listen.

 4. Lagre endringene.

Legge til en ny tabell

 1. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i Opprett-fanen.

 2. Klikk Lagre, og Skriv inn et navn for den nye tabellen i dialogboksen Lagre som .

 3. Høyreklikk dokumentfanen for den nye tabellen, og klikk Utformingsvisning.

 4. Merk den første tomme raden i Feltnavn -kolonnen, og skriv deretter inn et navn for feltet.

 5. Merk den tilstøtende cellen i Datatype -kolonnen, og velg deretter Korttekst fra listen.

 6. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Angi eller endre egenskaper for korttekst

Du kan bruke Dataarkvisning til å angi et delsett av feltegenskaper, for eksempel kreves eller unike, men bruke Utformingsvisning til å angi alle tilgjengelige egenskaper, inkludert Inndatamaske eller Bildetekst.

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. Kategorien Generelt i den nedre delen av tabellutformingen, under Feltegenskaper, finner du egenskapen du vil endre.

 3. Velg feltet ved siden av navnet på egenskapen. Avhengig av egenskapen, kan du skrive inn data, starte uttrykksverktøyet ved å klikke Verktøy-knappen , eller velg et alternativ fra en liste.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker hver feltegenskap, merker du egenskapen og deretter trykke F1.

Til toppen av siden

Slette et korttekst-felt

Viktig    Når du sletter en korttekst-feltet som inneholder data, mister du disse dataene permanent – du kan ikke angre slettingen. Derfor bør du sikkerhetskopiere databasen før du sletter tabellfelt eller andre databasekomponenter.

Slette fra dataarkvisning

 1. Åpne tabellen i Dataarkvisning.

 2. Finn feltet korttekst, høyreklikk overskriftsraden (navnet), og klikk deretter Slett felt.

 3. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Slette fra utformingsvisning

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. Klikker du radvelgeren (den tomme firkanten) ved siden av tekstfeltet, og deretter trykke DELETE, eller Høyreklikk radvelgeren og klikk deretter Slett rader.

 3. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Til toppen av siden

Feltreferanse for egenskapen for kort tekst

Når du bruker utformingsvisning til å legge til et kort tekstfelt i en tabell, kan du angi og endre en rekke egenskaper for feltet. Denne tabellen viser feltegenskapene korttekst, beskriver hva hver egenskap og forklarer konsekvensene av å angi eller endre dem..

Egenskap

Bruk

Feltstørrelse

Kontroller størrelsen på korttekst-felt. Gyldige verdier: 0 til 255. Hvis du la denne egenskapen stå tomt, godtar feltet 256 tegn.

Format

Du kan angi egendefinerte formateringstegn for å definere et visningsformat. Formater som defineres her, vises i dataark, skjemaer og rapporter.

Inndatamaske

Du definerer en inndatamaske når du trenger å kontrollere hvordan brukere angir data i feltet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker inndatamasker, kan du se artikkelen opprette en inndatamaske for å angi feltet eller styre verdiene i et bestemt format.

Tittel

Navnet på feltet korttekst. Denne egenskapen godtar opptil 2 048 tegn. Hvis du ikke angir en tittel, bruker Access standard feltnavn.

Standardverdi

Angir verdien som vises i et felt automatisk når du oppretter en ny post. I en adresser-tabell, kan du for eksempel angi standardverdien for Poststed-feltet til et bestemt poststed. Når brukere legger til en post i tabellen, kan de enten godta denne verdien eller skrive inn navnet på en annen by. Maksimal lengde: 255 tegn.

Valideringsregel

Angir kravene for data som er angitt i en hel post, ett enkelt felt eller en kontroll. Når en bruker angir data som bryter med regelen, kan du bruke egenskapen Valideringstekst til å angi feilmeldingen som skal vises. Maksimal lengde: 2 048 tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter regler for datavalidering, kan du se artikkelen opprette en valideringsregel for å validere data i et felt.

Valideringstekst

Angir teksten feilmelding som vises når brukere bryter en valideringsregel i. Maksimal lengde: 255 tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter regler for datavalidering, kan du se artikkelen opprette en valideringsregel for å validere data i et felt.

Obligatorisk

Når denne egenskapen er satt til Ja, må du angi en verdi i feltet eller i andre kontroller som er bundet til feltet. I tillegg kan ikke verdien være null.

Tillat tom streng

Når denne egenskapen er satt til Ja, kan du angi tomme strenger i et felt. En tom streng inneholder ingen tegn. Du kan bruke den til å angi at du vet at ingen verdi finnes for et felt. Du skriver inn en tom streng ved å skrive inn to doble anførselstegn uten mellomrom mellom dem ("").

Indeksert

Du bruker en indeks for å øke hastigheten på spørringer, sortering og grupperingsoperasjoner kjøres mot store mengder data. Du kan også bruke indekser for å hindre at brukere skriver inn dupliserte verdier. Valg:

 • nei     Slår av indeksering (standard).

 • Ja (duplikater er OK)     Indekserer feltet og tillater dupliserte verdier. Du må kanskje like første og siste navn.

 • Ja (ingen dubletter)     Indekserer feltet og tillater ikke dupliserte verdier.

Unicode-komprimering

Access bruker Unicode som representerer data i tekst, lang tekst og hyperkoblingsfelt. Ettersom Unicode bruker 2 byte per tegn i stedet for 1, kreves det opp mer lagringsplass.

Hvis du vil forskyve effekten og bidra til å sikre optimal ytelse, settes standardverdien for denne egenskapen til Ja for tekst, lang tekst og hyperkoblingsfelt. Når egenskapen er satt til Ja, komprimeres alle tegn med første byte lik 0 når de lagres, og ikke-komprimert når de hentes.

IME-modus

Angir en Input Method Editor, et verktøy for å bruke engelske versjoner av Access med filer som er opprettet i japanske eller koreanske versjoner av Access. Standardverdi: Ingen kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne egenskapen, trykker du F1.

IME-setningsmodus

Angir typen data du kan angi ved hjelp av en Input Method Editor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne egenskapen, trykker du F1.

Smartflagg

I Access 2010, kan du angi én eller flere smartflagg for feltet og kontroller som er bundet til feltet. Smartflagg er komponenter som gjenkjenner typene av data i et felt, og gjør det mulig å utføre handlinger basert på denne typen. I en e-postadresse-feltet kan for eksempel et smartflagg opprette en ny e-postmelding eller Legg inn adressen til en liste over kontakter.

Klikk Verktøy-knappen for å se en liste over tilgjengelige smartflagg.

Justere tekst

Angir datajusteringen i et tekstfelt. Valg:

 • Generelt     Justerer all tekst til venstre.

 • Left     Justerer all tekst til venstre.

 • Midtstille     Midtstiller all tekst.

 • Right     Justerer all tekst til høyre.

 • Distribuere     Justerer all tekst jevnt mot begge sider av feltet eller tekst.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×