Opprette eller redigere et målprogram for sikker lagring

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du vil bruke eksterne data, for eksempel data fra andre forretningsprogrammer eller partnerressurser, i SharePoint, kan du bruke Forretningstilkoblingstjenester (BCS) sammen med sikker lagring. Du kan administrere BCS og sikker lagring direkte i administrasjonssenteret for SharePoint. Den eksterne datakilden du kan koble til, kalles et målprogram for sikker lagring eller bare et målprogram.

Med BCS kan du konfigurere en tilkobling til målprogrammet, og med sikker lagring kan du behandle legitimasjonen som kreves av den eksterne datakilden.

I denne artikkelen

Hvordan Sikker lagringstjeneste fungerer

Opprette et målprogram

Redigere innstillinger for et målprogram

Angi legitimasjon for et målprogram

Hvordan Sikker lagringstjeneste fungerer

Denne SharePoint-tjenesten gjør det enda enklere å få tilgang til eksterne forretningsprogramdata. For å kunne forstå hvorfor Sikker lagringstjeneste gir denne fordelen, er det viktig å forstå at brukernavnet og passordet som brukes for tilgang til eksterne datalagre, ikke kan være de samme som brukernavnet og passordet som brukes for tilgang til SharePoint Online. Når en bruker går til en SharePoint Online-side som viser informasjon fra et eksternt datasystem, må SharePoint sende en separat forespørsel for å hente informasjon fra det eksterne datasystemet. Dette må være med legitimasjon som er kjent for det eksterne datasystemet for at innholdsforespørselen skal fullføres. Bare da kan SharePoint vise informasjonen fra det eksterne datasystemet på siden. Dette er årsaken til at Sikker lagringstjeneste lagrer legitimasjonen for det eksterne datasystemet.

Sikker lagringstjeneste er utformet for å opprette en bakgrunnstilordning mellom en brukergruppe i SharePoint og en enkeltbruker som det eksterne datasystemet kjenner til. Når Sikker lagringstjeneste er riktig konfigurert, skjer følgende:

 • En bruker godkjennes gjennom IIS (Internet Information Services, den underliggende webserverteknologien for SharePoint) til SharePoint Online via gyldig legitimasjon.

 • I SharePoint Online bruker Sikker lagringstjeneste tilordnet legitimasjon som det eksterne forretningsprogrammet kjenner til, for å gjengi nødvendige eksterne data på området for den godkjente brukeren.

En annen fordel med Sikker lagringstjeneste er at det eliminerer godkjenningsspørsmål til brukerne. Når brukere går til SharePoint Online-sider som henter data fra eksterne datasystemer, er Sikker lagringstjeneste aktiv i bakgrunnen og kontrollerer brukerrettigheter og sender tilordnet legitimasjon til de eksterne dataene ved behov.Dette gjør det mulig for brukere å få tilgang til de nødvendige dataene uten å bli spurt om brukernavn og passord som er spesifikke for det eksterne programmet.

Til toppen av siden

Opprette et målprogram

 1. Gå til administrasjonssenteret for SharePoint Online.

 2. Klikk Sikker lagring i Hurtigstart.

 3. Klikk Ny i gruppen Behandle målprogrammer på båndet.

Skjermbilde av siden for administrasjonssenteret for SharePoint Online for konfigurasjon av målprogram for Sikker lagringstjeneste.

 1. Angi verdier for følgende felt under Innstillinger for målprogram:

 2. Målprogram-ID. Det kan være lurt å bruke et meningsfullt navn. Hvis du for eksempel kobler til en kilde som inneholder data om ansatte, kan du skrive inn AnsattMålprogram.

 3. Visningsnavn. Dette feltet bør inneholde et brukervennlig navn for målprogrammet. Du kan for eksempel bruke Data om ansatte.

 4. E-postadresse til kontakt Angi en gyldig e-postadresse som personer kan bruke når de har spørsmål.

 5. Type målprogram. SharePoint Online bruker som standard typen Begrenset til gruppe.

 6. Skriv inn Feltnavn og Felttyper for legitimasjonen som er nødvendige for å få tilgang til data i målprogrammet i delen Legitimasjonsfelt. Disse feltene bestemmer hvordan du tilordner identitet i sikker lagringstjeneste. Som standard i legitimasjonsfelt liste over Windows-brukernavnet og Passordet for Windows med samsvarende felttyper (brukernavn og passord), og angir at passordet er maskert.

 7. Skriv inn en liste over brukere under Administratorer for målprogram, eller bruk Bla gjennom-knappen til å søke etter navnet på en gruppe. Denne delen inneholder vanligvis kontoen for SharePoint Online-administratoren eller en global administrator.

 8. Skriv inn en liste over brukere eller SharePoint Online-grupper med brukere som må ha tilgang til målprogrammet, under Medlemmer. Du kan også bruke Bla gjennom-knappen til å søke etter navnet på en gruppe du vil tilordne til målprogrammet.

 9. Klikk OK for å godta denne konfigurasjonen og gå tilbake til siden Sikker lagringstjeneste. Det nye målprogrammet vises på siden.

Til toppen av siden

Redigere innstillinger for et målprogram

 1. Gå til administrasjonssenteret for SharePoint Online.

 2. Velg Sikker lagring i Hurtigstart.

 3. Velg et eksisterende målprogram fra listen over målprogrammer.

 4. Klikk Rediger på båndet.

Merknad: Enkelte felt på redigeringssiden er ikke tilgjengelige. Du kan ikke redigere disse elementene. Etter at du har opprettet et målprogram, kan du ikke endre Målprogram-ID, Type målprogram eller Legitimasjonsfelt.

 1. Velg følgende for å redigere innholdet:

  • Visningsnavn

  • E-postadresse for kontakt

  • Administratorer for målprogram

  • Medlemmer

 1. Klikk OK.

Til toppen av siden

Angi legitimasjon for et målprogram

 1. Gå til administrasjonssenteret for SharePoint Online.

 2. Klikk Sikker lagring i Hurtigstart.

 3. Velg ett målprogram fra listen hvis du har opprettet flere.

 4. Klikk Angi i Legitimasjon-gruppen på båndet. Dermed åpnes dialogboksen Angi legitimasjon for målprogrammet for sikker lagring (Gruppe). Når du angir legitimasjon, tilordner du en målprogramgruppe til ett legitimasjonssett for et eksternt datasystem.

  Skjermbilde av dialogboksen Angi legitimasjon for målprogrammet for sikker lagring. Du kan bruke denne dialogboksen til å angi påloggingslegitimasjon for en ekstern datakilde.

 5. Angi ønskede legitimasjonsverdier i dialogboksen Angi legitimasjon for målprogrammet for sikker lagring (Gruppe). Legitimasjonsfeltene du angir, gjelder for det eksterne datasystemet.

  Merknad: Følgende felt kan ikke redigeres. Disse feltene angir tilordningen for sikker lagring for målprogrammet: Navn på målprogram, Målprogram-ID og Legitimasjonseiere.

  Viktig: Vær forsiktig når du skriver inn passordet. Hvis du skriver inn feil passord, får du ingen melding om feilen. Du får i stedet fortsette med konfigurasjon. Du kan imidlertid få feil senere når du prøver å få tilgang til data gjennom BCS. Vær også oppmerksom på at hvis passordet for den eksterne datakilden oppdateres, må du gå tilbake til denne siden for å oppdatere passordlegitimasjonen manuelt.

 6. Klikk OK når du er ferdig å angi verdier for legitimasjonsfelt.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×