Opprette eller redigere en indeks

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Word automatiserer det meste av arbeidet som er involvert i å opprette en indeks og lar deg gjøre oppdateringer eller bruke formateringsendringer enkelt. Hvis du vil opprette et stikkordregister, må du først har merket oppføringene du vil ta med, og deretter bygger du stikkordregisteret.

Merke oppføringene

 1. Merk teksten du vil bruke som et stikkord.

 2. Klikk Referanser > Merk oppføring.

  Merk oppføring er uthevet på Referanser-fanen

 3. Du kan redigere oppføringen eller legge til et ekstra nivå i Underoppføring i dialogboksen Merk stikkord. Hvis du har behov for et tredje nivå, setter du et kolon etter teksten for underoppføringen.

  Merk stikkordalternativene vises

 4. Hvis du vil opprette en kryssreferanse til en annen oppføring, klikker du Kryssreferanse under Alternativer og skriver deretter inn teksten for den andre oppføringen i boksen.

 5. Hvis du vil formatere sidetallene som skal vises i stikkordregisteret, velger du Fet eller Kursiv under Sidetallformat.

 6. Klikk Merk for å merke stikkordet. Hvis du vil merke denne teksten alle steder den forekommer i dokumentet, klikker du Merk alle.

 7. Klikk Lukk.

 8. Gjenta trinn 1–7 til du har merket alle oppføringene du vil bruke i stikkordregisteret.

Opprette stikkordregisteret

Når du har merket oppføringene, kan du sette inn stikkordregisteret i dokumentet.

 1. Klikk der du vil legge til stikkordregisteret.

 2. Klikk Referanser > Sett inn stikkordregister.

  Sett inn stikkordregister er uthevet på Referanser-fanen

 3. I dialogboksen Stikkordregister kan du velge format for tekstoppføringer, sidetall, tabulatorer og andre tegn.

  Viser alternativene du kan angi i dialogboksen Stikkordregister

  Du kan også endre utseendet for indeksen ved å velge ett av alternativene under Formater. Når du velger et alternativ, vil du se en forhåndsvisning i boksen til høyre.

 4. Klikk OK.

Obs!: Hvis du merker flere oppføringer etter at du har opprettet stikkordregisteret, må du oppdatere stikkordregisteret med de nye oppføringene. Klikk Referanser > Oppdater stikkordregister.

Trinn 1: Merke oppføringene

Du kan opprette et stikkord for et bestemt ord, uttrykk eller symbol eller for et emne som går over flere sider.

Merke stikkord for ord eller uttrykk

 1. Merk teksten du vil bruke som et stikkord.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen.

 3. Klikk Merk oppføringStikkord-fanen.

  Tips!: Hvis du vil gå direkte til dialogboksen Merk stikkord, trykker du på KOMMANDO + TILVALG + SKIFT + X.

 4. Skriv inn eller rediger teksten i boksen Hovedoppføring.

  Tips!: 

  • Hvis du skal opprette en underoppføring, angir du hovedstikkordet, og skriver deretter inn underoppføringen i boksen Underoppføring.

  • Hvis du skal opprette en oppføring på tredje nivå, skriver du inn underoppføringen, etterfulgt av et kolon (:) og teksten for tredjenivåsoppføringen.

 5. Gjør noe av følgende:

  For å merke

  Klikk

  Stikkord

  Margot

  Den første forekomsten av denne teksten i hvert avsnitt i dokumentet som samsvarer nøyaktig med de små og store bokstavene i oppføringen

  Merk alle

  Tips!: Hvis du skal markere stikkord for symboler, for eksempel @, i boksen Hovedoppføring, skriver du inn ;# (semikolon etterfulgt av nummertegnet) umiddelbart etter symbolet. Klikk deretter Merk. Når du bygger stikkordregisteret, plasseres symbolene på begynnelsen av registeret.

 6. Hvis du vil merke flere stikkord, merker du teksten eller klikker rett etter den. Klikk så i dialogboksen Merk stikkord, og gjenta trinn 4 til 5.

  Obs!: Alle merkede stikkord settes inn som et Stikkordfelt (XE) felt i skjult tekstformat. Hvis du ikke ser XE-feltet, klikker du Vis/Skjul   Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Merke stikkord for tekst som går over flere sider

 1. Merk tekstområdet du vil lage et stikkord for.

 2. Klikk BokmerkeSett inn-menyen.

 3. Skriv inn et navn i boksen Bokmerkenavn, og klikk deretter Legg til.

  Obs!: Ikke bruk mellomrom i bokmerkenavn.

 4. Klikk i dokumentet på begynnelsen av tekstområdet du valgte.

 5. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen.

 6. Klikk Merk oppføringStikkord-fanen.

 7. Skriv inn stikkordet for den merkede teksten i boksen Hovedoppføring.

 8. Klikk Sideområde under Alternativer.

 9. Skriv inn eller velg bokmerkenavnet du skrev inn i trinn 3, i Bokmerke-boksen.

 10. Klikk Merk

 11. Klikk Lukk.

  Obs!: Alle merkede stikkord settes inn som et Stikkordfelt (XE) felt i skjult tekstformat. Hvis du ikke ser XE-feltet, klikker du Vis/Skjul   Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Trinn 2: Redigere eller slette stikkord (valgfritt)

Hvis du endrer stikkord i det ferdige stikkordregisteret, blir endringene slettet neste gang du gjenoppbygger registeret. Hvis formateringsendringene skal bevares for alltid, må du formatere stikkordfeltene i dokumentet.

Redigere et stikkord

 • Rediger teksten i anførselstegnene.

  Indeksoppføring

  Bildeforklaring 1 Hovedoppføring

  Bildeforklaring 2 Kryssreferanse

  Hvis du ikke ser feltene Stikkordfelt (XE), klikker du Vis/Skjul   Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Slette et stikkord

 • Merk hele stikkordfeltet, inkludert klammeparentesene { }, og trykk deretter DEL.

  Hvis du ikke ser feltene Stikkordfelt (XE), klikker du Vis/Skjul   Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Trinn 3: Utforme og bygge indeksen

Når du har merket stikkordene, kan du bygge stikkordregisteret i dokumentet. Et stikkordregister plasseres vanligvis på slutten av et dokument eller i nærheten av slutten. Du kan imidlertid sette inn stikkordregisteret hvor som helst i dokumentet.

Forsiktig!: Skjule feltkoder og skjult tekst for å forsikre deg om at dokumentet er riktig paginert, før du bygger stikkordregisteret. Hvis XE (stikkord)-felt er synlige, klikker du Vis/Skjul Vis-knappen Hvis du vil skjule dem på standardverktøylinjen

Bygge et stikkordregister ved hjelp av en av de medfølgende registerutformingene

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn det ferdige stikkordregisteret.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen, og klikk deretter på Stikkord-fanen.

 3. Klikk på en utforming i Formater-boksen.

 4. Velg andre registeralternativer du vil bruke.

Bygge et stikkordregister ved hjelp av en tilpasset registerutforming

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn det ferdige stikkordregisteret.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen, og klikk deretter på Stikkord-fanen.

 3. Klikk Fra mal i Formater-boksen, og klikk deretter Endre.

 4. Klikk en stil i Stiler-boksen, klikk Endre, og bruk deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 5. Velg andre registeralternativer du vil bruke.

Se også

Lage en innholdsfortegnelse

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×