Opprette eller kjøre en makro

Word for Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Word, kan du automatisere vanlige oppgaver ved å opprette og kjøre makroer. En makro er en serie kommandoer og instruksjoner du grupperer sammen som én kommando for å utføre en oppgave automatisk.

Du kan spare tid på oppgaver du ofte utfører, ved å sette sammen enkelttrinnene i en makro. Først registrerer du makroen. Deretter kan du kjøre makroen ved å klikke en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang eller trykke en kombinasjon av taster. Dette avhenger av hvordan du konfigurerer det.

 1. Klikk Vis > Makroer > Registrer makro.

  Registrer makro-kommando

 2. Skriv inn et navn for makroen.

  Makronavn-boks

 3. Hvis du skal bruke denne makroen i nye dokumenter som du oppretter, må du passe på at boksen Lagre makro i viser Alle dokumenter (Normal.dotm).

  Boks for å velge hvor en makro skal lagres

 4. Hvis du vil kjøre makroen ved å klikke en knapp, klikker du Knapp.

  Klikk for å tilordne makroen til en knapp

 5. Klikk den nye makroen (den kalles noe som Normal.NewMacros.<ditt makronavn>), og klikk Legg til.

  Makroen og Legg til-knappen

 6. Klikk på Endre.

  Endre-knappen i boksen Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang

 7. Velg et knappesymbol, skriv inn ønsket navn, og klikk OK to ganger.

  Knappealternativer i Endre knapp-boksen

 8. Nå skal du registrere trinnene. Klikk kommandoene eller trykk tastene for hvert trinn i oppgaven. Word registrerer klikkene og tastetrykkene.

  Obs!: Bruk tastaturet til å merke tekst når du registrerer makroen. Makroer registrerer ikke merking som gjøres med en mus.

 9. Klikk Vis > Makroer > Stopp registrering for å stoppe registreringen.

  Stopp registrering-kommando

Knappen for makroen vises på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Makroknapp på verktøylinjen for hurtigtilgang

Klikk knappen for å kjøre makroen.

 1. Klikk Vis > Makroer > Registrer makro.

  Registrer makro-kommando

 2. Skriv inn et navn for makroen.

  Makronavn-boks

 3. Hvis du skal bruke denne makroen i nye dokumenter som du oppretter, må du passe på at boksen Lagre makro i viser Alle dokumenter (Normal.dotm).

  Boks for å velge hvor en makro skal lagres

 4. Klikk Tastatur for å kjøre denne makroen ved å trykke en hurtigtast.

  Klikk for å tilordne makroen til en hurtigtast

 5. Skriv en kombinasjon av taster i boksen Trykk ny hurtigtast.

 6. Kontroller at den kombinasjonen ikke allerede er tilordnet noe annet. Hvis den er det, prøver du en annen kombinasjon.

 7. Hvis du skal bruke denne hurtigtasten i nye dokumenter som du oppretter, må du passe på at boksen Lagre endringer i viser Normal.dotm.

 8. Klikk Tilordne.

 9. Nå skal du registrere trinnene. Klikk kommandoene eller trykk tastene for hvert trinn i oppgaven. Word registrerer klikkene og tastetrykkene.

  Obs!: Bruk tastaturet til å merke tekst når du registrerer makroen. Makroer registrerer ikke merking som gjøres med en mus.

 10. Klikk Vis > Makroer > Stopp registrering for å stoppe registreringen.

  Stopp registrering-kommando

Trykk hurtigtastene for å kjøre makroen.

Klikk knappen på Verktøylinje for hurtigtilgang for å kjøre en makro. Du kan også kjøre makroen fra listen Makroer.

 1. Klikk Vis > Makroer > Vis makroer.

  Vis makroer-kommando

 2. Klikk makroen du vil kjøre, i listen under Makronavn.

 3. Klikk Kjør.

Hvis du vil at en makro fra ett dokument skal være tilgjengelig i alle nye dokumenter, legger du den til malen Normal.dotm.

 1. Åpne dokumentet som inneholder makroen.

 2. Klikk Vis > Makroer > Vis makroer.

  Vis makroer-kommando

 3. Klikk Assistent.

  Assistent-knapp i boksen Vis makroer

 4. Klikk makroen du vil legge til malen Normal.dotm, og klikk Kopier.

 1. Klikk Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

 2. Klikk Makroer under Velg kommandoer fra.

 3. Klikk makroen du vil ha.

 4. Under Tilpasse båndet klikker du fanen og den egendefinerte gruppen der du vil legge til makroen.

Hvis du ikke har en egendefinert gruppe, klikker du Ny gruppe. Klikk deretter GiNyttNavn, og skriv inn et navn for gruppen.

 1. Klikk Legg til.

 2. Klikk GiNyttNavn for å velge et symbol for makroen, og skriv navnet du ønsker.

 3. Klikk OK to ganger.

 1. Klikk MakroerUtvikler-fanen i Kode-gruppen.

 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.

  Obs!: Hvis du gir en ny makro samme navn som en innebygd makro i Word, erstatter de nye makrohandlingene den innebygde makroen. Hvis du vil vise en liste over innebygde makroer, klikker du Word-kommandoer i makroer i-listen.

 3. Klikk malen eller dokumentet du vil lagre makroen i makroer i-listen.

  Hvis du vil at makroen tilgjengelig i alle dokumenter, må du klikke Normal.dotm.

 4. Klikk Opprett for å åpne Visual Basic-redigering.

Når du åpner Visual Basic Editor, vil du kanskje vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Visual Basic for Applications. Klikk Hjelp for Microsoft Visual BasicHjelp-menyen for mer informasjon, eller trykk F1.

Du kan spille inn en sekvens med handlinger, eller du kan skrive en makro fra grunnen av ved å angi Visual Basic for Applications-kode i Visual Basic Editor.

Obs!: Hvis du vil arbeide med makroer i Office Word 2007, må du vise kategorien utvikler.

 1. Klikk på knappen Microsoft Office Bilde av Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Populær.

 3. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Word.

  Obs!: Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 1. Klikk Registrer makro i Kode-gruppen på Utvikler-fanen.

  Kode-gruppen på Utvikler-fanen
 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.

  Obs!: Hvis du gir en ny makro samme navn som en innebygd makro i Office Word 2007, erstattes den innebygde makroen nye makrohandlinger. Hvis du vil vise en liste over innebygde makroer, i kategorien utvikler i kode-gruppen klikker du makroer. Klikk Word-kommandoer i makroer i-listen.

 3. Klikk mal eller dokumentet du vil lagre makroen i boksen Lagre makro i.

  Viktig!: Hvis du vil at makroen tilgjengelig i alle dokumenter, må du klikke Normal.dotm.

 4. Skriv en beskrivelse av makroen i Beskrivelse-boksen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Start opptak    For å starte makroregistreringen uten å tilordne den til en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang eller til en hurtigtast, klikker du OK.

  • Opprett en knapp    Hvis du vil tilordne makroen til en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang, gjør du følgende:

   1. Klikk -knappen.

   2. Velg dokumentet (eller alle dokumenter) under Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang, som du vil legge til makroen i verktøylinjen for hurtigtilgang.

    Viktig!: Hvis du vil at makroen tilgjengelig i alle dokumenter, må du klikke Normal.dotm.

   3. Klikk makroen du registrerer under Velg kommandoer fra dialogboksen, og klikk deretter Legg til.

   4. Hvis du vil tilpasse-knappen, og klikk Endre.

   5. Klikk symbolet du vil bruke for knappen under Symbol.

   6. Skriv inn navnet på makroen du vil vise i Visningsnavn-boksen.

   7. Klikk OK to ganger for å starte makroregistreringen.

    Symbolet som du velger vises i verktøylinjen for hurtigtilgang. Navnet du skriver inn vises når du peker på symbolet.

  • Tilordne en hurtigtast    Hvis du vil tilordne makroen til en hurtigtast, gjør du følgende:

   1. Klikk Tastatur.

   2. Klikk makroen du registrerer, i kommandoer-boksen.

   3. Skriv inn tastekombinasjonen du vil bruke i boksen Trykk ny hurtigtast, og klikk deretter tilordne.

   4. Klikk Lukk for å starte makroregistreringen.

 6. Utfør handlingene du vil inkludere i makroen.

  Obs!: Når du registrerer en makro, kan du bruke musen til å klikke kommandoer og alternativer, men ikke til å merke tekst. Du må bruke tastaturet til å merke tekst. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du merker tekst ved hjelp av tastaturet, kan du se merke tekst.

 7. Hvis du vil stanse makroregistreringen, klikker du Stopp registrering i kode-gruppen.

Endre hurtigtasten for en makro

 1. Klikk på knappen Microsoft Office Bilde av Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Tilpass.

 3. Ved siden av hurtigtaster, klikker du Tilpass.

 4. Klikk makroer i Kategorier-listen.

 5. Klikk makroen du vil endre, i listen makroer.

 6. Skriv inn tastekombinasjonen du vil velge, i boksen Trykk ny hurtigtast.

 7. Merk av i boksen Gjeldende taster for å forsikre deg om at du ikke tilordne en tastekombinasjon som du allerede bruker til å utføre en annen aktivitet.

 8. Klikk alternativet som tilsvarer der du vil kjøre makroen i listen Lagre endringer i.

  Viktig!: Hvis du vil at makroen tilgjengelig i alle dokumenter, må du klikke Normal.dotm.

 9. Klikk på Lukk.

 1. Klikk MakroerUtvikler-fanen i Kode-gruppen.

  Kode-gruppen på Utvikler-fanen

 2. Klikk makroen du vil kjøre, i listen under Makronavn.

 3. Velg Kjør.

 1. Klikk MakroerUtvikler-fanen i Kode-gruppen.

  Kode-gruppen på Utvikler-fanen

 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.

  Obs!: Hvis du gir en ny makro samme navn som en innebygd makro i Office Word 2007, erstattes den innebygde makroen nye makrohandlinger. Hvis du vil vise en liste over innebygde makroer, klikker du Word-kommandoer i makroer i-listen.

 3. Klikk mal eller dokumentet du vil lagre makroen i makroer i-listen.

  Hvis du vil at makroen tilgjengelig i alle dokumenter, må du klikke Normal.dotm.

 4. Klikk Opprett for å åpne Visual Basic-redigering.

Når du åpner Visual Basic Editor, vil du kanskje vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Visual Basic for Applications. Klikk Hjelp for Microsoft Visual BasicHjelp-menyen for mer informasjon, eller trykk F1.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×