Opprette eller endre et egendefinert felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette eller endre egendefinerte felt i Microsoft Office Project Web Access og legge til disse feltene prosjektene.

Du kan også bruke lister (eller attributter) på egendefinerte felt som kan hjelpe med å opprette verdiene som gruppemedlemmene ser og bruker. Disse attributtene er avledet fra:

 • Oppslagstabeller     Disse tabellene inneholder forhåndsdefinerte verdier, som kan velges i en liste med gruppemedlemmer etter at de er opprettet, når gruppemedlemmene legger til et egendefinert felt i prosjektplanene sine.

 • Formler     Formler kan brukes til å generere feltverdier ved å beregne flere felt og funksjoner.

Hva vil du gjøre?

Opprette eller endre et egendefinert felt

Opprette eller endre en oppslagstabell

Opprette en formel for et egendefinert felt

Opprette eller endre et egendefinert felt

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Definisjon av egendefinerte virksomhetsfelt på siden Serverinnstillinger.

 3. Hvis du vil opprette et nytt felt, klikker du Nytt felt.

  Hvis du vil endre et felt, velger du feltet du vil endre, ved å klikke feltnavnet i tabellen.

 4. På siden Nytt egendefinert felt (eller Rediger egendefinert felt hvis du endrer et eksisterende felt), skriver du inn et navn på feltet i Navn-boksen.

 5. Under Enhet og type, i Enhet-listen, klikker du Prosjekt, Ressurs eller Aktivitet, og deretter klikker du felttypen i Type-listen.

 6. Angi Hvis feltet har en tilknyttet oppslagstabell med forhåndsdefinerte verdier i delen Egendefinerte attributter. Hvis du vil opprette eller endre en oppslagstabell, kan du se Opprett eller endre en oppslagstabell.

 7. Hvis du vil opprette en formel som genererer en verdi for det egendefinerte feltet, velger formel under Egendefinerte attributter og deretter skriver du inn formelen for formelen.

  Formelen nedenfor returnerer for eksempel en verdi "Ingen opprinnelig plan", "Overskridelse på 20% eller mer" eller "Under budsjett":

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Hvis du vil vise feltverdier som typen data eller tekst som skal vises, som du valgte under Enhet og type, velger du Data under Verdier som vises.

 2. Hvis du vil vise grafiske indikatorer i stedet for data, velger du Grafiske indikatorer under Verdier som vises.

  • I Vilkår for-listen klikker du Sammendragsrader, Ikke-sammendragsrader eller Prosjektsammendrag for å angi hvilken informasjonstype du vil vise grafiske indikatorer for.

  • Hvis du videre vil begrense hvilken informasjonstype du vil vise med grafiske indikatorer, velger du en test i rutenettet, en feltverdi å teste mot og bildet som skal vises for den grafiske indikatoren.

  • Merk av for Vis dataverdier i verktøytips hvis du vil vise feltverdien som et skjermtips.

 3. Under Obligatorisk velger du Ja eller Nei for å angi om brukere må legge inn data i dette feltet. Du kan for eksempel vise et rødt knappesymbol hvis verdien i et kostnadsfelt overskrider budsjettet.

 4. Klikk Lagre.

Obs!: Hvis du bruker en grafisk indikator til å definere verdien til feltet, åpnes Microsoft Office Project Professional 2007 når du klikker Lagre for å bekrefte de grafiske indikatorene eller funksjonene i formelen. Lukk Office Project Professional 2007 når du er ferdig med å opprette eller endre feltet. Du trenger ikke foreta flere tilpassinger i Project Professional i det egendefinerte feltet du opprettet i Project Web Access.

Til toppen av siden

Opprette eller endre en oppslagstabell

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Definisjon av egendefinerte virksomhetsfelt på siden Serverinnstillinger.

 3. Hvis du vil opprette en ny oppslagstabell, klikker du Ny oppslagstabell.

  Hvis du vil endre en eksisterende oppslagstabell, klikker du navnet i tabellen Oppslagstabeller for egendefinerte felt.

 4. På siden Ny oppslagstabell (eller på siden Rediger oppslagstabell hvis du endrer en eksisterende oppslagstabell), skriver du inn et navn på oppslagstabellen i Navn-boksen.

 5. Under Type velger du typen prosjektinformasjon du vil bruke i oppslagstabellen.

 6. Under Kodemaske angir du den numeriske eller alfabetiske strukturen til hver verdi i oppslagstabellen.

  Hvis du for eksempel vil at verdiene i oppslagstabellen skal inneholde to bokstaver etterfulgt av tre tall i en hierarkisk struktur, kan du i den første raden av kodemasketabellen klikke Tegn, skrive inn 2 for å angi antall tegn, og deretter skrive inn et punktum som skal brukes som et skilletegn mellom verdiene. I den andre raden klikker du Tall, skriver inn 3, og skriver deretter inn et skilletegn for den andre delen av oppslagstabellverdien.

  Tips!: Strukturen til oppslagsfeltkodene vises i boksen Kodeforhåndsvisning.

 7. Under Oppslagstabell skriver du inn verdiene i tabellen, og oppretter et hierarkisk forhold mellom hver verdi. Disse verdiene må følge kodemaskedefinisjonen som er angitt under Kodemaske. Dette er verdiene som brukerne kan velge blant når du legger inn data i de egendefinerte feltene. Hvis du vil opprette verdiens hierarkiske forhold, klikker du knappene på verktøylinjen over tabellen:

  • Hvis du vil angi en hierarkisk struktur, merker du raden som inneholder verdien du vil rykke inn, og klikk deretter innrykk Innrykk .

  • Hvis du vil opprette en ny rad, klikker du Sett inn rad Knapp for å sette inn rad i oppslagstabell .

   Hvis du vil fortsette eksemplet ovenfor og du vil at verdiene for oppslagstabellen skal inneholde to bokstaver etterfulgt av tre tall i en hierarkisk struktur, kan du i den første raden av oppslagstabellverdiene skrive inn den første tegnverdien med to bokstaver. I den andre, tredje og fjerde raden skriver du inn tresifrede tall som er beslektet hierarkisk til den første raden, og deretter rykker du inn hver av dem under den første raden. I den femte raden skriver du inn verdien for den andre tegnverdien på to bokstaver, og så videre.

   Tips!: Hvis din administrator har installert Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Serversi delen Oppslagstabellen, kan du klikke Eksporter til Excel eller Skriv ut for å utføre de tilsvarende handlingene med dataene i tabellen.

Til toppen av siden

Opprette en formel for et egendefinert felt

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Definisjon av egendefinerte virksomhetsfelt på siden Serverinnstillinger.

 3. Klikk navnet på feltet du vil knytte en formel til, eller klikk Nytt felt.

 4. På siden Nytt egendefinert felt (eller siden Rediger egendefinert felt hvis du endrer en eksisterende formel) klikker du Formel under Egendefinerte attributter.

 5. Hvis du trenger hjelp til å bygge en funksjon, klikker du Velg funksjon. I listen over funksjoner klikker du en funksjonskategori, og deretter klikker du funksjonen du vil bruke.

  Funksjonen vises i boksen.

 6. Hvis du vil utvikle funksjonen videre, klikker du Velg operator, og deretter klikker du en operator. Operatoren legges til i formelen.

  Vær oppmerksom på følgende når du bygger en formel:

  • Omslutt prosjektfelt i hakeparenteser. Denne formelen [Name]&"."&[Project] returnerer for eksempel en verdi som inneholder navnet på aktiviteten, etterfulgt av navnet på prosjektet med et punktum (.) mellom de to navnene i skjemaet Aktivitetsnavn.prosjektnavn.

  • En formel kan inneholde opptil 29 nivåer med funksjoner.

 7. Klikk Lagre for å lagre feltet med den tilknyttede formelen.

Obs!: Når du klikker Lagre, åpnes Microsoft Office Project Professional 2007 for å bekrefte funksjonene i formelen. Lukk Office Project Professional 2007 når du er ferdig med å opprette eller endre feltet. Du trenger ikke lagre noen endringer i Project Professional, siden Project bare brukes til å bekrefte formelen.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×