Opprette eller endre en visning

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke visninger til å se på de elementene i en liste eller et bibliotek som er viktigst for deg, eller som best tjener et formål. Du kan for eksempel opprette visninger for filene som ble opprettet sist, de listeelementene som gjelder en bestemt avdeling, eller filene som er opprettet av en bestemt person. Når du har opprettet en visning, er den alltid tilgjengelig når du ser på en liste eller et bibliotek.

I denne artikkelen

Oversikt

Visningstyper

Opprette en visning

Arbeide med mobilvisninger

Legge til kolonner

Endre innstillingene for en kolonne

Slette en kolonne

Velge en annen visning eller endre en visning

Oversikt

Hver liste og hvert bibliotek har minst én visning som er basert på typen og hvilke innstillinger som er benyttet. Noen lister og biblioteker har andre innebygde visninger, og du kan opprette egendefinerte visninger. For eksempel kan en oppgaveliste ha flere visninger, som bare de oppgavene som skal fullføres i dag, bare de oppgavene som er tildelt deg, alle oppgaver og så videre.

Visninger på Vis-menyen

Du kan opprette personlige visninger og fellesvisninger. En personlig visning er tilgjengelig bare for deg når du ser på en liste eller et bibliotek. En fellesvisning er tilgjengelig for alle som ser på en liste eller et bibliotek. Du må ha tillatelse til å endre utformingen av listen eller biblioteket for å opprette en fellesvisning. Du kan gjøre en fellesvisning til standardvisning for en liste eller et bibliotek.

I tillegg når du eller andre utformer området, kan du koble til ulike visninger, eller du kan utforme sider med webdeler som gjør bruk av de forskjellige visningene.

Du kan gjøre lister eller biblioteker mer anvendelige ved å legge til ekstra kolonner. du kan opprette flere visninger som viser eller skjuler kolonnene avhengig av formålet med visningen. For eksempel kan det hende brukere vil se bare de filene som gjelder deres avdeling eller filene sortert etter prosjektnummer.

Hvis listen eller biblioteket er omfattende eller sammensatt — for eksempel hvis gruppen din arbeider med flere prosjekter eller flere grupper arbeider med samme prosjekt — kan visninger hjelpe bidragsytere med å se dataene som er mest meningsfylte for deres situasjon.

Du kan velge hvor mange elementer som vises samtidig i hver visning. For eksempel kan brukere bla gjennom en liste i grupper på 25 eller 100 elementer per side avhengig av preferanser og hastighet for forbindelsen.

Visninger kan også hjelpe deg med å håndtere hvordan lister og biblioteker blir vist på mobile enheter. Noen enheter kan ha begrensninger på antall tegn som vises i en kolonne.

Visninger gir gir flere måter å gjøre lister og biblioteker mer effektive på. Her er noen måter du kan bruke visninger på:

 • Filtrering etter et sett med kriterier, for eksempel en avdeling eller navnet til en person.

 • Sortering i en bestemt rekkefølge, for eksempel for å vise de filene som er endret sist.

 • Skjule eller vise kolonner, for eksempel for å se en mer fokusert visning.

 • Gruppeinformasjon som er basert på listedata, for eksempel gruppert etter avdeling.

 • Vise delsummer for kolonner, for eksempel antall kontraktdokumenter.

 • Se en kalendervisning for en liste som har startdatoer og sluttdatoer.

 • Vise en liste i et databaseprogram som muliggjør dataanalyse.

 • Se alle elementer på samme nivå i en flat visning uten mapper.

Til toppen av siden

Visningstyper

Når du oppretter en egendefinert visning i Windows SharePoint Services 3.0, begynner du med å basere den på en visningstype som bestemmer hvordan listeelementene blir vist. Du kan for eksempel vise listeelementer i en lineær liste, som linjer på papir, eller du kan vise informasjonen mer visuelt, for eksempel vise datoer i en månedskalender. Du kan også basere en ny visning på en eksisterende visning, noe som sparer tid hvis du vil bruke en eksisterende visning som utgangspunkt.

 • Standard     Denne visningen viser listeelementer eller filer som tradisjonelle lister på en webside. Standardvisningen er standard for de fleste typer lister og biblioteker, og du kan tilpasse den på flere ulike måter.

 • Kalender    Denne visningen viser kalenderelementene i et visuelt format som ligner en bord- eller veggkalender. Du kan benytte dag-, ukes- eller månedsvisning i dette formatet. Du kan for eksempel opprette en kalender som sporer gruppens tidsfrister i et prosjekt eller fridager i organisasjonen.

  Ukesvisning er valgt for kalenderen

  1. Kalendere har forskjellige visninger.

  2. Heldagshendelser øverst i kalenderen etter dato, mens andre hendelser vises etter dato og klokkeslett.

 • Dataark    Denne visningen presenterer data i et format du kan redigere, for eksempel i en tabell, i en database eller i et regneark. Denne visningen kan være nyttig hvis du må utføre store redigeringsoppgaver eller omfattende tilpasning eller eksportere dataene til et regneark eller databaseprogram. Dataarkvisning krever en kontroll eller et program som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Office Access 2007, og ActiveX-kontroll- støtte.

 • Gantt    Denne visningen gir en visuell presentasjon av dataene med linjer som sporer fremdrift. Hvis dataene er basert på et tidsintervall, kan en Gantt-visning hjelpe deg med å styre prosjekter og få et raskt overblikk over dataene. Du kan bruke denne visningen for eksempel til å se hvilke oppgaver som overlapper hverandre og for å visualisere generell fremdrift.

  Del av liste i Gantt-visning

Obs!: Andre typer visninger kan være tilgjengelige for listen eller biblioteket.

Til toppen av siden

Opprette en visning

Når du viser en liste eller et bibliotek, kan du sortere eller filtrere filene midlertidig ved å velge navnet på en kolonne og deretter klikke pilen ved siden av navnet. Dette er nyttig hvis du trenger å vise filene på en bestemt måte av og til, men du må gjenta trinnene neste gang du viser listen eller biblioteket.

Sortere elementer i en liste eller et bibliotek

Hvis du regner med å vise informasjon i en bestemt måte ofte, kan du opprette en visning. Du kan bruke denne visningen når du arbeider med listen eller biblioteket. Når du oppretter en visning, legges den til visning-menyen Vis-meny av en liste eller bibliotek. Vis-menyen grupperer visningene i inndelinger, inkludert standardvisningen, eventuelle personlige visninger, eventuelle ekstra fellesvisninger, visninger som er knyttet til innholdsgodkjenning (for eksempel Godkjenn/avvis ), i tillegg til kommandoer for endring og oppretting av visninger.

Før du starter

Før du oppretter en visning, kan du vil legge til flere kolonner for å gi mer fleksibilitet for sortering, gruppering og filtrering. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter kolonner, kan du se legge til kolonner i denne artikkelen.

Hvis du oppretter en visning for en mobil enhet, bør du vurdere grensene for gruppens mobile enheter. Hjelp til å finne disse grensene, kan du se arbeide med mobilvisninger senere i denne artikkelen.

Opprette en visning

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk Opprett visningVis-menyen Vis-meny .

 3. Klikk den typen visning du ønsker å opprette, under Velg et visningsformat. For de fleste situasjoner i biblioteker kan du klikke Standardvisning, men du kan velge andre visninger for spesielle situasjoner.

 4. Skriv inn et navn for visningen, for eksempel Sorted etter etternavn i Visningsnavn-boksen.

 5. Hvis du vil gjøre dette til standardvisningen, velger du avmerkingsboksen gjør dette standardvisningen.

  Du kan gjøre dette til standardvisning bare hvis det er en egendefinert visning og hvis du har tillatelse til å endre utformingen av en liste.

 6. Under Vis målgruppe i Målgruppe-delen velger du om du vil opprette en personlig visning som bare du kan bruke, eller en fellesvisning som andre kan bruke.

 7. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner ved å velge de aktuelle alternativene. Ved siden av kolonnenavnet angir du hvilket nummer kolonnen har i rekkefølgen i visningen.

 8. Velg om og hvordan du vil at informasjonen skal sorteres, i Sorter-delen. Du kan bruke to kolonner for sorteringen, for eksempel først etter forfatter og så etter filnavn for hver forfatter.

 9. I Filter-delen velger du om du vil filtrere filene og hvordan. En filtervisning gir deg et mindre utvalg, for eksempel elementer opprettet av en bestemt avdeling eller som har status Godkjent.

 10. I Grupper etter-delen kan du gruppere elementer med samme verdi i en egen inndeling, for eksempel en utvidbar inndeling for dokumenter av en bestemt forfatter.

 11. I Totalt-delen kan du telle antall elementer i en kolonne, for eksempel som totalt antall saker. I noen tilfeller kan du summere eller destillere tilleggsinformasjon som for eksempel gjennomsnitt.

 12. I Stil-delen velger du stilen du vil bruke for visningen, for eksempel en skyggelagt liste der annenhver rad er skyggelagt.

 13. Hvis listen eller biblioteket har mapper, kan du opprette en visning som ikke omfatter mappene — dette blir av og til kalt en flat visning. Du kan vise alle listeelementene på samme nivå ved å klikke Vis alle elementer uten mapper.

 14. Hvis listen eller biblioteket er omfattende, kan du begrense hvor mange filer som kan vises på samme side. Velg de alternativene du vil, i Elementgrense-delen.

 15. Hvis du planlegger å vise listen eller biblioteket på en mobil enhet, velger du de alternativene du vil, i Mobil-delen.

 16. Klikk OK.

Til toppen av siden

Arbeide med mobilvisninger

I Windows SharePoint Services 3.0 kan du vise og til og med oppdatere enkelte lister og biblioteker på en mobil enhet, for eksempel en PDA (personlig digital assistent) eller mobiltelefon.

Lengden og størrelsen for noen deler av en liste eller et bibliotek er begrenset på mobile enheter på grunn av skjermstørrelse og mulige ytelsesproblemer. Du kan opprette visninger for mobilenheten basert på begrensningene.

Noen listetyper, for eksempel diskusjonstavler, er ikke tilgjengelige i mobilvisninger. Noen kolonnetyper er heller ikke tilgjengelige i mobilvisninger, blant annet Valuta, Ja/Nei og Person eller Gruppe. Hvis en grense blir nådd, blir innholdet som ikke vises, markert med en ellipse (…) i mobilvisningen.

Hvis personer i gruppen din viser lister eller biblioteker på denne typen mobile enheter, bør du ta hensyn til begrensningene for mobillister når du utformer en mobilvisning.

Dette er begrensningene for visninger av lister og biblioteker på mobile enheter.

Element

Grense

Tegn i webtittelen for en liste eller et bibliotek

20

Tegn i en liste eller et bibliotek

20

Antall mobile visninger

10

Antall elementer i en visning

100

Tegn i tittelen for et listeelement

20

Tegn i et kolonnenavn

20

Enlinjet tekstfelttype

256

Flerlinjet tekstfelttype

256

Type med hvert valg i et valgfelt

10

Type med antall alternativer i et valgfelt

10

Tegn i hvert element i et oppslagsfelt

20

Antall alternativer i en oppslagsliste

20

Tegn i et hyperkoblings- eller billedfelt

20

Tegn i tittel for filnavn i vedlegg

20

Antall vedlegg (til listeelementer) som vises

3

Tegn i et beregnet felt

20


Til toppen av siden

Legge til kolonner

Kolonner hjelper gruppen kategorisere og spore informasjonen din, for eksempel avdelingsnavn eller prosjektnummer. Har du flere alternativer for kolonnetyper som du oppretter, inkludert en enkelt linje med tekst, en liste over alternativer, et tall som er beregnet fra andre kolonner, eller enda navnet og bilde for en person på området.

Obs!: Følgende prosedyre begynner på den liste- eller biblioteksiden du ønsker å legge til kolonnen på. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åpnet, klikker du navnet på Hurtigstart. Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt sideinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 1. Klikk Opprett kolonneInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 2. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen under Navn og type.

 3. Velg informasjonstypen du vil skal vises i kolonnen, under Informasjonstypen i denne kolonnen er.

 4. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-boksen under Flere kolonneinnstillinger, slik at andre kan forstå hensikten med kolonnen og hvilke data den bør inneholde. Denne beskrivelsen er valgfri.

 5. Avhengig av kolonnetypen du har valgt, kan det vises flere alternativer i delen Flere kolonneinnstillinger. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 6. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt nettsted kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, klikker du Legg til i standardvisning.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre innstillingene for en kolonne

Du kan endre innstillingene for en kolonne, for eksempel navnet på kolonnen. Avhengig av kolonnetype og listetype kan du gjøre flere endringer. Du kan for eksempel endre typen data som noen kolonner inneholder, eller begrense antall tegn de inneholder. Når du endrer innstillingene, må du passe på at de eksisterende dataene passer med de nye innstillingene du benytter.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Gjør ett av følgende:

   • Klikk Listeinnstillinger eller innstillinger-alternativet du vil bruke på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   • På et bloggområde klikker du Administrer poster under Administrasjonskoblinger for å vise postlisten. På Innstillinger-menyen klikker du Innstillinger for liste.

 2. Under Kolonne klikker du navnet på kolonnen du vil slette.

 3. Endre de innstillingene du ønsker, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan angi at en kolonne er indeksert, noe som kan gjøre det raskere å bytte visninger av lister eller biblioteker som omfatter flere mapper.. Du viser innstillingene for en liste eller et bibliotek ved å klikke Indekserte kolonner. Velg den kolonnen du ønsker å indeksere, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Slette en kolonne

Viktig!: Denne prosedyren sletter kolonnen og alle data i kolonnen.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Gjør ett av følgende:

   • Klikk Listeinnstillinger eller innstillinger-alternativet du vil bruke på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   • På et bloggområde klikker du Administrer poster under Administrasjonskoblinger for å vise postlisten. På Innstillinger-menyen klikker du Innstillinger for liste.

 2. Under Kolonner klikker du navnet på kolonnen du vil slette.

 3. Klikk Slett.

  Det kan hende du må rulle til bunnen av siden for å se Slett-knappen.

 4. Når du får en advarsel, og hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen, klikker du OK.

Obs!: Lister og biblioteker inneholder visse nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel kolonnene Tittel eller Navn. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er ikke Slett-knappen tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men vil at kolonnen ikke skal være med i visningen, kan du skjule den. Du finner lenker til mer informasjon om å skjule kolonner under Se også.

Til toppen av siden

Velge en annen visning eller endre en visning

Visningene er tilgjengelige avhengige av innstillingene for listen eller biblioteket og om noen har opprettet flere visninger. Mange lister og biblioteker har mer enn én standardvisning. For eksempel har en oppgaveliste visninger for de oppgavene som er tildelt bare til deg og for oppgaver som skal fullføres i dag.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en annen visning på Vis-menyen Vis-meny , klikk visningen du vil bruke.

  • Skal du gjøre endringer i en visning, klikker du Vis-menyen, og deretter klikker du Endre denne visningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×