Opprette DNS-poster på Gandi.net for Office 365

Bidragsytere: Peter Baumgartner

Se vanlige spørsmål om domener hvis du ikke finner det du leter etter.

Hvis Gandi.net er DNS-verten din, følger du fremgangsmåten i denne artikkelen for å bekrefte domenet og konfigurere DNS-poster for e-post, Skype for Business Online og så videre.

Det er to hoveddeler i denne prosessen: Først bekrefter du domenet, og deretter legger du til DNS-poster for det. (Trenger du mer hjelp? Få kundestøtte.)

Bekreft domenet

Legg til DNS-poster i domenet

For å bekrefte og konfigurere domenet ditt for Office 365, må du legge til flere DNS-poster i dette domenet, ved bruk av noe som kalles en sonefil. Du kan ikke redigere en aktiv Gandi.net-sonefil. I stedet lager du bare én kopi av den aktive Gandi.net-sonefilen med det formål å bekrefte domenet ditt, og deretter oppretter du bare én annen kopi der du oppretter alle DNS-postene for Office 365.

Når du har fullført begge disse oppgavene, vil Gandi.net-domenet ditt settes opp med Office 365-tjenestene.

Hvis du vil vite mer om vertsfunksjonalitet og DNS for nettsteder med Office 365, kan du se Bruke et offentlig nettsted med Office 365.

Merknad: Det tar vanligvis omtrent 15 minutter før DNS-endringene trer i kraft. Noen ganger kan det imidlertid ta lenger tid før en endring du har gjort, oppdateres på tvers av Internetts DNS-system. Hvis du har problemer med e-postflyt eller andre problemer etter at du har lagt til DNS-poster, kan du se Feilsøke problemer etter endring av domenenavn eller DNS-poster.

Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365

For å bekrefte domenet for Office 365, må du legge til en post for sonefilen for dette domenet. Som nevnt ovenfor, kan du ikke redigere en aktiv Gandi.net-sonefil. I stedet lager du bare én kopi av den aktive Gandi.net-sonefilen for bruk i bekreftelsen av Gandi.net-domenet med Office 365.

(Når du har fullført bekreftelsesprosessen, oppretter du bare én annen kopi, hvori du oppretter alle DNS-postene dine for Office 365.)

Den første sonefilen brukes bare til å bekrefte at du eier domenet ditt, og den påvirker ikke noe annet. Du kan slette den senere, hvis du vil. (Den andre sonefilen, på den annen side, beholder du, da den vil inneholde alle DNS-postene som du har opprettet, slik at domenet vil fungere med Office 365.)

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden Buntvis endring av sonefil, i raden Standard Gandi-sonefil, velger du Endre (blyant)-ikonet.

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Normal i Redigeringsmodus.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Deretter velger du Kopier denne sonen for redigering.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. I dialogboksen Kopier en sone skriver du inn et nytt sonenavn i Navn-feltet (for eksempel, Office 365 bekreft).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Deretter velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. På siden Soner > zone_name velger du Opprett en ny versjon.

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Nå som du har opprettet sonefilen, går du til neste del, der du legger til TXT-posten som du trenger for å bekrefte Gandi.net-domenet med Office 365.

Tilbake til toppen av siden

Legge til en TXT-post for bekreftelse

Hvis du ikke allerede har gjort det, fullfører du prosedyren Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365 i den første delen av denne artikkelen, før du begynner prosedyren i denne delen.

Før du kan bruke domenet ditt med Office 365, må vi kontrollere at du eier det. Du kan bevise for Office 365 at du eier domenet ved å logge på kontoen hos domeneregistratoren og opprette en DNS-post.

Merknad: Denne posten brukes bare til å kontrollere at du eier domenet. Den påvirker ikke noe annet. Du kan slette den senere hvis du vil.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden for Buntvis endring av sonefil, i raden for sonefilen du opprettet for bekreftelse av Office 365, velger du Endre (blyant)-ikonet.

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. I delen Legg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du inn eller kopierer og limer inn verdiene fra tabellen nedenfor.

  (Velg verdier for Type, TTL og timer fra rullegardinlisten.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  TXT

  1 time

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Merknad: Dette er et eksempel. Bruk de spesifikke verdiene for Mål eller peker til-adresse her fra tabellen i Office 365.
  Hvordan finner jeg dette?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Velg Send for å bekrefte endringene.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Nå som du har opprettet TXT-filen som Office 365 vil bruke for å bekrefte Gandi.net-domenet, går du til den neste delen, der du aktiverer den nye sonefilen som inneholder posten.

Tilbake til toppen av siden

Aktiver sonefilen for bekreftelse av Office 365

Hvis du ikke allerede har gjort det, fullfører du prosedyren i de første to delene av denne artikkelen (Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365 og Legg til en TXT-post for bekreftelse) før du starter prosedyren i denne delen.

Nå oppdaterer du standardinnstillingene for Gandi.net, slik at sonefilen for Office 365-bekreftelse blir den aktive sonefilen for domenet som du endrer.

Advarsel: Hvis du ikke gjør dette, vil ikke Office 365 kunne bekrefte domenet.

 1. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Deretter velger du Bruk denne versjonen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogboksen for Bruk denne versjonen velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. På den øverste navigasjonslinjen velger du Domener.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. På siden for Buntvis endring av sonefiler finner du den nye sonefilen, og deretter velger du Velg.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Velg Send for å bekrefte endringene.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Følg instruksjonene i den neste delen for å fullføre prosessen med bekreftelse av Gandi.net-domenet med Office 365.

Tilbake til toppen av siden

Bekreft domenet ditt med Office 365

Hvis du ikke allerede har gjort dette, fullfører du prosedyrene i de tre første delene av denne artikkelen (Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365, Legg til en TXT-post for bekreftelse og Aktiver sonefilen for bekreftelse av Office 365) før du starter prosedyren i denne delen.

Nå som du har lagt til posten på domeneregistratorens nettsted, går du tilbake til Office 365 og ber Office 365 om å se etter posten.

Når Office 365 finner den riktige TXT-posten, er domenet bekreftet.

 1. Gå til Domener-siden.

 2. På siden Domener velger du domenet du bekrefter.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. På siden Installasjon velger du Start installasjon.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. På siden Bekreft domenet velger du Bekreft.

  O365-BP-Bekreft-1-4

Merknad: Det tar vanligvis omtrent 15 minutter før DNS-endringene trer i kraft. Noen ganger kan det imidlertid ta lenger tid før en endring du har gjort, oppdateres på tvers av Internetts DNS-system. Hvis du har problemer med e-postflyt eller andre problemer etter at du har lagt til DNS-poster, kan du se Feilsøke problemer etter endring av domenenavn eller DNS-poster.

Nå som du har bekreftet Gandi.net-domenet med Office 365, kan du fortsette med å opprette bare én kopi av den aktive Gandi.net-sonefilen, der du vil opprette alle DNS-postene som Gandi.net-domenene trenger for å fungere med Office 365. De gjenværende delene i denne artikkelen veileder deg gjennom denne prosessen.

Tilbake til toppen av siden

Opprett en sonefil for Office 365 DNS-poster

Hvis du ikke har bekreftet Gandi.net-domenet med Office 365, gjør du dette nå ved å følge fremgangsmåtene i de første fire delene av denne artikkelen ved å starte med Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365.

Sonefilen som du oppretter nå, er stedet der du vil opprette DNS-postene du trenger for Office 365. Office 365-kontoen din vil ikke fungere uten disse postene. Når du er ferdig med å opprette alle DNS-postene, velger du denne sonefilen som den aktive Gandi.net-sonefilen, slik at du bruker denne i stedet for sonefilen som du opprettet for å bekrefte domenet i de forrige delene.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden Buntvis endring av sonefil, i raden Standard Gandi-sonefil, velger du Endre (blyant)-ikonet.

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Normal i rullegardinlisten for Redigeringsmodus.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Deretter velger du Kopier denne sonen for redigering.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. I dialogboksen Kopier en sone skriver du inn et nytt sonenavn i Navn-feltet (for eksempel, Office 365 DNS-poster).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Deretter velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. På siden Soner > zone_name velger du Opprett en ny versjon.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Nå som du har opprettet den nye sonefilen, legger du til i den alle DNS-postene som Gandi.net-domenet må inneholde for å fungere korrekt med Office 365. Du skal opprette fire typer poster: MX, CNAME, SPF og SRV. Du kan opprette disse postene i den rekkefølgen du vil, men du må opprette alle før du aktiverer den nye sonefilen, noe du skal gjøre i den siste delen av denne artikkelen.

Tilbake til toppen av siden

Legge til en MX-post, slik at e-post for domenet kommer til Office 365

Viktig: Før du oppretter DNS-poster for Gandi.net-domenet, må du først bekrefte domenet ditt med Office 365 (se de første fire delene av denne artikkelen), og deretter Opprette sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du har bruk for, skal du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden for Buntvis endring av sonefil, i raden for sonefilen du opprettet for bekreftelse av Office 365 DNS-poster, velger du ikonet Endre (blyant).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. I delen Legg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du inn eller kopierer og limer inn verdiene fra tabellen nedenfor.

  (Velg verdier for Type, TTL og timer fra rullegardinlisten.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  MX-prioritet

  MX

  1 time

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  Merknad: Hent <domain-key> fra Office 365-portalkontoen.
  Hvordan finner jeg dette?

  0

  For mer informasjon om prioritet, se Hva er MX-prioritet?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Velg Submit.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Hvis det finnes andre MX-poster, sletter du én av dem ved å velge Slett (X)-ikonet for denne posten.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Velg Slett for å bekrefte slettingen.

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Bruk den samme prosessen for å slette andre gjenværende MX-poster, slik at bare den ene som du opprettet tidligere i denne prosedyren blir igjen.

Tilbake til toppen av siden

Legg til de fire CNAME-postene som kreves for Office 365

Viktig: Før du oppretter DNS-poster for Gandi.net-domenet, må du først bekrefte domenet ditt med Office 365 (se de første fire delene av denne artikkelen), og deretter Opprette sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du har bruk for, skal du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden for Buntvis endring av sonefil, i raden for sonefilen du opprettet for bekreftelse av Office 365 DNS-poster, velger du ikonet Endre (blyant).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Opprett den første av de seks CNAME-postene.

  I delen for Legg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du eller kopierer og limer inn verdiene fra den første raden i tabellen nedenfor.

  (Velg verdier for Type, TTL og timer fra rullegardinlisten.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  CNAME

  1 time

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Velg Submit.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Legg til de fem andre CNAME-postene.

  I området for Sonefilversjoner velger du Legg til, oppretter en post ved bruk av verdier fra den neste raden i tabellen, og deretter velger du igjen Send for å fullføre denne posten.

  Gjenta denne prosessen til du har opprettet alle seks CNAME-postene.

Tilbake til toppen av siden

Legge til en TXT-post for SPF for å forhindre søppelpost

Viktig: Du kan ikke ha mer enn én TXT-post for SPF for et domene. Hvis domenet ditt har mer enn én SPF-post, får du e-postfeil i tillegg til problemer med levering og søppelpostklassifisering. Hvis du allerede har en SPF-post for domenet, må du ikke opprette en ny for Office 365. I stedet legger du til de nødvendige Office 365-verdiene i den gjeldende posten, slik at du har én enkelt SPF-post som inneholder begge settene med verdier. Trenger du noen eksempler? Sjekk ut disse Detaljer og eksempler på SPF-poster. Når du skal validere SPF-posten, kan du bruke et av disse SPF-valideringsverktøyene.

Viktig: Før du oppretter DNS-poster for Gandi.net-domenet, må du først bekrefte domenet ditt med Office 365 (se de første fire delene av denne artikkelen), og deretter Opprette sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du har bruk for, skal du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden for Buntvis endring av sonefil, i raden for sonefilen du opprettet for bekreftelse av Office 365 DNS-poster, velger du ikonet Endre (blyant).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. I inndelingenLegg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du eller kopierer og limer inn verdiene fra tabellen nedenfor.

  (Velg verdier for Type, TTL og timer fra rullegardinlisten.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  TXT

  1 time

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Merknad: Vi anbefaler å kopiere og lime inn denne oppføringen, slik at mellomrommene blir riktige.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Velg Submit.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Tilbake til toppen av siden

Legge til de to SRV-postene som kreves for Office 365

Viktig: Før du oppretter DNS-poster for Gandi.net-domenet, må du først bekrefte domenet ditt med Office 365 (se de første fire delene av denne artikkelen), og deretter Opprette sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du har bruk for, skal du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden for Buntvis endring av sonefil, i raden for sonefilen du opprettet for bekreftelse av Office 365 DNS-poster, velger du ikonet Endre (blyant).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Legg til den første av de to SRV-postene:

  I boksene for den nye posten skriver du inn eller kopierer og limer inn verdiene fra den første raden for følgende tabell.

  (Velg verdier for Type, TTL og timer fra rullegardinlisten.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  SRV

  1 time

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  Merknad: Vi anbefaler å kopiere og lime inn denne oppføringen, slik at mellomrommene blir riktige.

  SRV

  1 time

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  Merknad: Vi anbefaler å kopiere og lime inn denne oppføringen, slik at mellomrommene blir riktige.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Velg Submit.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Legg til den andre SRV-posten:

  I området for Sonefilversjoner velger du Legg til, oppretter en post ved bruk av verdier fra den neste raden i tabellen, og deretter velger du igjen Send for å fullføre denne posten.

Tilbake til toppen av siden

Aktiver sonefilen for Office 365 DNS-poster

Viktig: Hvis du ikke har bekreftet domenet ditt og opprettet alle DNS-postene som du trenger ennå, anbefaler vi på det sterkeste at du gjør dette før du utfører denne endelige prosedyren. Alle instruksjonene du har bruk for finnes i de foregående delene av denne artikkelen.

Hvis du nå har bekreftet domenet og opprettet alle MX-, CNAME-, SPF- og SRV-postene som du trenger for Office 365, skal du på nytt oppdatere standardinnstillingene dine for Gandi.net, denne gangen slik at sonefilen for Office 365 DNS-poster erstatter sonefilen for bekreftelse av Office 365 og blir den aktive sonefilen for domenet som du endrer.

Advarsel: Hvis du ikke foretar denne endringen, vil Gandi.net-domenet ditt ikke fungere skikkelig med Office 365.

 1. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Deretter velger du Bruk denne versjonen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogboksen for Bruk denne versjonen velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. På den øverste navigasjonslinjen velger du Domener.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. På siden for Buntvis endring av sonefil finner du den nye sonefilen (den som du har lagt til alle Office 365 DNS-postene dine i), og deretter velger du Velg.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Velg Send for å bekrefte endringene.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Merknad: Det tar vanligvis omtrent 15 minutter før DNS-endringene trer i kraft. Noen ganger kan det imidlertid ta lenger tid før en endring du har gjort, oppdateres på tvers av Internetts DNS-system. Hvis du har problemer med e-postflyt eller andre problemer etter at du har lagt til DNS-poster, kan du se Feilsøke problemer etter endring av domenenavn eller DNS-poster.

Tilbake til toppen av siden

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte

Tilbake til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×